Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Gruppe 1 samla til fotografering. Namna finn du i innlegget for to dagar sidan.
Den store dagen med 21 konfirmantar delte i to grupper.
Stor stas var det då Lina Håland kom til Uskedalen i dag for å konfirmera heile 21 konfirmantar. Det er eit høgt tal, ikkje rekord, men fyrste gongen at kullet vert delte i to grupper. Dette vart gjort for å få betre plass i kyrkja, særleg med tanke på alle tilreisande gjester.
12.05.2019
 
Børnes Næringsområde slik det ser ut i dag.
Prosjektplan for detaljregulering for Børnes Næringsområde.
Prosjektplan for detaljregulering for Børnes Næringsområde er godkjend og dermed kan arbeidet med ei regulering ta til. Eksisterande reguleringsplan frå 1978 vert dermed oppheva. Bakgrunnen er at noverande plan ikkje held dagens krav og at planar eldre enn ti år skal oppdaterast, dette for å ta stilling til nye byggesøknader.
11.05.2019
 
Lina Håland gler seg til å møta att konfirmantane i Uskedalen. ( Arkivfoto )
Gler seg til å møta konfirmantane i Uskedalen.
Tidlegare sokneprest, Lina Håland, er på plass i Uskedalen for klargjering til den store konfirmasjonshøgtida på sundag. Det var eit ynskje frå konfirmantane og foreldra deira om at Lina Håland kom til Uskedalen for å konfirmera dei 21 konfirmantane. Organist på sundag er kantor Eva Megyesi. Soknerådet helsar konfirmantane med bokgåve og rose.
10.05.2019
 
Vår og kjærleik var tema på Røysterett for Alle sin vårkonsert i går.
Vårleg song- og musikkglede i Helgheim.
Med vårsongane Vårsøg av Sommero, Kommer nå av Stein Ove Berg og Danse mot vår ( Løvland ) fekk vi alle ei vårkjensle på konserten i Helgheim i går, og det med ein temperatur ute på under 10 grader. Tema var vår og kjærleik og musikken var i store trekk henta frå renessansetida og frå 1960 talet. Mange av låtane var nytt stoff på repetoaret.
10.05.2019
 
Det forenkla og letta arbeidet med å bruka ATV med hengar i ryddinga. F.v: Steinar Kroka, Audun Eik og Knut Steinsletten.
Klargjering av Stemneplassen til 17. mai.
Med god hjelp frå Dugnadsgruppa vart det i dag rydda og gjort klart til 17. mai, for det som er av markering på Stemneplassen. Dugnaden var eigentleg tenkt på kveldstid, men grunna konsert i Helgheim og nokre andre gjeremål, vart ryddinga lagt til dagtid. Audun  Eik og Kristian Bringedal frå styret i Uskedal Friluftslag var med på dugnaden.
09.05.2019
 
Røysterett for Alle er klare for vårkonsert.
Vårmusikk og 60-talssongar.
Blandakoret Røysterett for Alle med musikalsk leiar Maria Malmsten har brukt mykje av vårsemesteret til innøving av nytt stoff til konserten, der gruppa Amigos er gjester, under leiing av Kjell Skarsfjord. Konserten vert i Helgheim i kveld, torsdag 9. mai kl. 19.00.


09.05.2019
 
Knuseverket frå Granvin Maskinutleige har starta knusing på Børnes i dag.
Knuseverket på Børnes Industriområde er på plass.
Nedskyting og planering av Børnes Indusriområde held fram. Jarle Apeland eig den siste tomta som no vert tilrettelagd for bruk. Knuseverket frå Granvin Maskinutleige er alt i arbeid med knusing. Massane vert vert brukte av Musland Maksin. Tidlegare knusing på tomta til Søllesvik har vorte utført av entreprenørfirma Flatebø frå Etne.
08.05.2019
 
Uskedal musikklag på plass i skulestova i går.
Korpsmusikk og boksignering på Kafe Tiaren.
Det var trongt om plassen i dei gamle skulestovene i Gamleskulen i går. Mange var komne for å høyra då Uskedal Musikklag hadde konsert på Kafe Tiaren. Nokre møtte fram for å få signert bok om Dr. Haugen. Matsalet gjekk strykande og alle gav uttrykk for dette var ei gild stund.
08.05.2019
 
Forfattar og journalist Morten Nygård er ute med band 1 av storverket om kyrkjegardane i Kvinnherad.
Boka Kjært er minnet med 30 sider frå Uskedalen
Boka Kjært er minnet – Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er no i sal. Forfattar er Morten Nygård. Uskedalen er ein av ni kyrkjegardar som er med i bok 1. I tillegg kjem tre koleragravplassar. Uskedalen er også representert med artikkelen Ei sjømannsgrav på Curacao. Heile 30 sider i boka handlar om eller er relatert til Uskedalen. Les pressemeldinga:


07.05.2019
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
17.05.2019
Ei inkluderande 17. mai feiring i Uskedalen
17. mai i Uskedalen samlar folk frå mange nasjonar. I dag talde vi representantar frå  minst 13 land, - Tyskland, Sverige, Belgia, Spania, Brasil, Nederland, Ukraina, Litauen, Somalia, Syria, Ungarn, Polen og Noreg. Nokre er truleg utelatne.

kb
16.05.2019
Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.
Jostein Soldal skal ha talen på Stemneplassen i morgon, 17. mai. Jostein er elev i 10. klasse ved Rosendal ungdomsskule. I helsinga vil han ta fram kva eldre og unge legg i omgrepa fred og fridom. Fridom er ikkje sjølvsagt, sjølv om hans generasjon ikkje har opplevd noko anna. Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.

kb
14.05.2019
Ta vare på vipa.
Harald Sætre Arnevik stod fram på NRK1 i kveld med oppmoding om ta vare på vipa. Harald og Kjelrun Eik driv gard på Halsnøy og på Eik i Uskedalen. Vipebestanden er sterkt redusert og Sætre Arnevik er ein av fleire bønder i Hordaland som i gardsdrifta legg inn tiltak for å berga vipa i den viktige tida då fuglen legg egg, i klekkinga og 21 dagar fram til fuglen er flygedyktig.

kb
14.05.2019
Guatemalabesøk på Bøkkeren i morgon, onsdag 15. mai.
Kvar gong det er Guatemalabesøk i Kvinnherad, vert gjestene saman med venskapsgruppa inviterte til Bøkkerverkstaden på Rød. Vermeldingane er gode. Det vert lagt opp til langbord med benker på kaien. Menyen er lubbesild, poteter, flatbrød og alkoholfritt øl. Samlinga på Rød er frå kl. 18.

kb
11.05.2019
På vinnarlaget i Holmenkollstafetten.
Thomas Myklebust Heggøy(Rabben Feriesenter) var på Gular sitt vinnarlag i eliteklassen då Vårens vakraste eventyr vart arrangert i dag.  Gular var over minuttet føre Strindheim som vart nr. 2. IL Tjalve vann kvinneklassen.  Fleire uskedelingar sprang på ulike lag i den populære stafetten.

tid
10.05.2019
Kyrkjegardsboka vert seld og signert på SPAR i dag.
Kyrkjegardsboka KJÆRT ER MINNET vert signert på SPAR, Uskedalen i dag, fredag 10. mai, mellom kl. 16.00 og kl. 18.00. Forfattar Morten Nygård er på plass og skriv helsing i boka. KJÆRT ER MINNET, bind 1, har med to artiklar frå Uskedalen, tilsaman på 30 sider.

kb
09.05.2019
Ja og nei i Forvaltningskomiteen.
Karl Otto Gravdal, ny hytteeigar på Holmen, fekk dispensasjon til å riva og byggja nytt naust, som høyrer til eigedomen. Det kan søkjast om byggeløyve. Same eigar fekk ikkje dispensasjon til utviding av kaien med ny kaifront. Tiltaket kan dermed ikkje omsøkjast. Vedtaket i Forvaltningskomiteen var samrøystes.

kb
08.05.2019
Dugnad på Stemneplassen i morgon, torsdag, kl. 09.30.
Det vert ryddedugnad på Stemneplassen i morgon, onsdag 9. mai, kl. 09.30. Styret i Friluftslaget er takksam for all hjelp og ikkje minst at Dugnadsgruppa avset tid på å vera med på klargjering av Stemneplassen til 17. mai. Dersom du har tid til å vera med nokre timar, er det eit godt val.

Uskedal Friluftslag
08.05.2019
Odd Steinar Arnesen er søkjar til rektorstillinga.
Innan fristen er det to søkjarar til rektorstilling ved Uskedal skule. Det er Odd Steinar Arnesen ( 51 ) og Marion Haga ( 33 ), Sunde. Arnesen er adjunkt med tilleggsutdanning. Haga er assisterande rektor. Ny rektor tek til i stillinga 1. august. Det er Grenda som skriv dette i si nettavis.

kb08.05.2019
Årsmøte i Uskedal Vassverk i kveld, onsdag 8. mai.
Det er årsmøte i Vassverket i kveld, onsdag 8. mai, kl. 19.30 i Uskedal skule.
Styret legg fram sak om endring av vedtektene og justering av vassavgifta. Dersom det vert fleirtal for endringane, vert det innført meir differensierte avgifter med bakgrunn i 8 prisgrupper. Meir informasjon kjem etter årsmøte.

kb
Siste Nyhende
19.05.2019
Ekstraordinært årsmøte i Uskedal Vassverk 27. mai.
På årsmøte i Uskedal Vassverk 8. mai vart det gjort vedtak om justering av vassavgiftene ved overgang til 8 ulike prisgrupper. Nye vassgifter er bestemt med vanleg fleirtal på årsmøte. Saka på ekstraordinært årsmøte gjeld vedtekstendring § 14. Sjå meir om innkalling og kva styret skriv:
18.05.2019
Grasrotandel til ni lag og organisasjonar i Uskedalen.
Norsk Tipping med Grasrotandelen overfører i desse dagar midlane for første 4 månadene i 2019 til frivillige lag og organisasjonar registrert i Brønnøysundregisteret, tilsaman kr. 860.000 til laga i Kvinnherad. Ni lag i Uskedalen er godkjend for løyving. For perioden 1.januar til 30. april 2019 utgjer summen rundt kr. 60.000,-. Uskedal Idrettslag toppar lista med kr. 32.35,- før Uskedal Skulemusikk med kr. 13.241,-
18.05.2019
Å. leva det er å elska det beste di sjel fekk nå.
Knut Førland siterte Anders Vassbotn i talen sin på 17. mai i Uskedalen. Målet må vera eit betre liv for alle, mellom anna for ungdomen som slit med prestasjonspress og karakterjag. Inkludering og støtte er viktig, ikkje minst med tanke på dei som flyttar til landet og buset seg i Kvinnherad. Dette var noko av det Førland var innom i ein god tale til eit lydhøyrt publikum.
17.05.2019
17. mai feiring i varmt og fint ver.
Salutt - gudsteneste - minnemarkeringar - folketog - korpsmusikk - korsong  - tale for dagen - soloinnslag - leikar for born og vaksne og matsal. Ja, slik er 17. mai i Uskedalen. I det fine veret med langhelg for mange var det mindre folk å sjå i kyrkja og i Aktivittetshuset. Frammøte ved Bauasteinen og på Stemneplassen var om lag som det har vore før.
16.05.2019
Alt er under kontroll dagen før dagen.
Det meste er på plass dagen før dagen. Skulemusikken og Musikklaget øver på spreng. Det meste av rigginga vert gjort i løpet av dagen. Det gjeld bord, stolar og pynting. Premiane skal på plass. Det same med blomedekorasjonar og blomehelsingar. Kaker vert bakt og gjort klart til kafesal i Aktivitetshuset. Leiar i programkomiteen, Line Soltvedt, og medlemene Ronny Lakselv og Ivar Gundersen takkar for godl støtte frå bygdefolket.
15.05.2019
Odd Steinar Arnesen - ny rektor på Uskedal skule.
Odd Steinar Arnesen er i dag tilsett som ny rektor på Uskedal etter Stig Berge-Soldal. Berge-Soldal er frå 1. august tilsett som rektor på Husnes ungdomsskule. Arnesen er 51 år, har lang tenestetid ved Uskedal skule og har i lange periodar vore assisterande leiar. Han er adjunkt med tilleggsutdanning. Odd Steinar Arnesen tek til i den nye stillinga 1. august.
14.05.2019
Seminar på Moster om Olav den Heilage som lovgjevar.
Professor Jørn Øyrehagen Sunde har i haust arbeid med tema: Olav den Heilage som lovgjevar. Vi er særs takksame for at Øyrehagen Sunde har valt å presentere resultatet av sitt faglege arbeid på årets Mosterseminar, 1. Pinsedag, 9. juni kl. 13.30 i Amfisalen.
12.05.2019
150 personar gjekk turmarsj mot vindkraft.
Heile 150 personar møtte fram på sundag for å ta del i DNT og Kvinnherad Turlag sin marsj mot vindkraft på land. Turen gjekk frå Husnesparen til Bremstølen og vidare til Mjelkhaug. Uskedalsfjella er ein del av den nasjonale ramma for vindkraft, utarbeidd av NVE. Områda er definerte som eigna for vindkraft på land.
12.05.2019
Spenstig 75 åring på Kjærland vart heidra med korpsmusikk.
Uskedal Musikklag held fram med å heidra medlemer som har runde dagar med korpsmusikk. I går var det Ståle Eik som fekk oppleva musikklaget på tunet med minikonsert. Den ynsgste medlemen i korpset, Thor Inge Døssland, skriv slik på Uskedalen.no:
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS