Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Dagleg leiar i Osnes, Sverre Osnes, er godt nøgd med arbeidet og framdrifta i Uskedalen.
Vigrestadfirma Osnes AS har betong- og elementarbeidet på Haugland.
Betongelementa er no montert på det nye driftsbygget til Stian og Tor Ove Haugland. Osnes AS frå Vigrestad hadde full styke i arbeid på Haugland i går, eigne tilsette og innleigde firma på ulike arbeidsoppdrag. Dagleg leiar Sverre Osnes var sjølv på plasen og leia arbeidet. Til saman er det montert 40 element. Det neste er takkonstruksjonen.
14.10.2020
 
Velkomne til salmesong i kyrkja i morgon, onsdag, kl. 18 - 19.
Ti salmar på ein time i kyrkja i morgon, onsdag 14. okt.
Soknerådet i samarbeid med kantor Eva Megyesi skipar til salmekveld i morgon, onsdag 14. oktober kl. 18.00. Kyrkjekoret Nordsaang vert med og økta varer ein time fram til kl. 19.00. Programmet er sett opp etter salmeynskje, tilsaman ti salmar frå Norsk salmebok.
13.10.2020
 
Kjellaren er langt på veg ferdig renovert. F.v: Jan Erik Olsson, Egil Myhre, Gunn Mari Moberg og Berit H. Døssland.
Gunn Mari Moberg held fram som leiar i Uskedal Utvikling.
På årsmøte i Uskedal Utvikling i førre veke vart Gunn Mari Moberg attvald som leiar. Med seg i styret har ho: Egil Myhre, Andreas Tarberg, Oddbjørn Kroka og Remi A. Onarheim. Varamedlemer: Berit H. Døssland, Lisbeth Roseland og Jan Erik Olsson. Reknekskapsførar er Alf Hjønnevåg. Medlemstalet er 65
12.10.2020
 
NVE hevdar at Solfjell og område kring Mannsvatnet er godt eigna til vindkraft.
Medaljens bakside - tema på vindkraftmøte i Uskedalen.
Representantar frå Aksjonsgruppa til Nei til vindmøller i Kvinnherad kjem til Gamleskulen måndag 2. nov kl. 20.00. Målet er å informera om vindindustrien og medaljens bakside til grunneigarar, naboar og andre intresserte. I Kvinnherad er heile 19 område peika ut som godt eigna for vindkraftutbygging. NVE har laga eit kart over områda, men som ikkje er så godt å tyda i detalj. Det går likevel klart fram at fjella i Uskedalen er peika ut som gode eigna område for vindkraft. Det er Solfjell, Mannsvatn, Mannen og Ulvanosa.
11.10.2020
 
Nettsida uskedalen.no har høg produksjon på innlegg og har eit stabilt høgt lesartal kvar dag.
Stabilt lesartal på uskedalen.no i 2019.
På årsmøte i Uskedal Utvikling onsdag i denne veka vart det lagt fram årsresultat ( 2019 ) for Uskedalen.no. Lesartalet pr. døger ligg stabilt på kring 1000. Det vart produsert nær på 1000 innlegg med bilete og vel 500 notisar i 2019. Statistikken syner svært gode tal og drifta er stabil i ei tid då mange også nyttar seg av Facebook, Twitter, Instagram og lokalavisene sine nettsider. Mykje tyder på same gode resultat for 2020.
11.10.2020
 
Velkomne til koronakafe i Gamleskulen, tysdag i neste veke.
Koronakafe i Gamleskulen tysdag 13. oktober kl. 11 - 14.
Fleire har sagt at dei saknar tysdagsturane på Tiaren. Uskedal helselag vil gjerne bøta litt på saknet. I samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen har laget fått stønad frå DAM til gratis sosialt treff. Uskedal helselag er svært glad for å kunna be inn eldre og einslege til kaffistund i Gamleskulen, fyrste gong tysdag 13.10.20  mellom kl. 11.00 og 14.00. De får kaffi eller te og noko å bita i.

10.10.2020
 
Kristian Hus er ute med si femte bok.
Kristian Hus med bok om eige liv og lokale hendingar.
Skribent og mediamann Kristian Hus har blitt godt vaksen og ser attende på alt han har vore med på, og vitne til, gjennom 80 år i Kvinnherad. Kommunen har vore gjennom store endringar sidan Hus blei fødd i 1940, og i den seinaste boka hans får lesarane nokre skimt av det som har skjedd. Kampane om vegar og tunnelar, raset i Mauranger for femti år sidan, ubåtjakta i sunnhordlandsbassenget i 1983 og flystyrt på Halsnøy i 1954 er blant sakene som Kristian skriv om i boka. Tunnelstriden som splitta Høgre har òg fått plass i boka, like eins den historiske flylandinga på eit lite jorde i Rosendal i 1946. Alt dette og mykje meir, har festa seg i minnet til 80-åringen.


09.10.2020
 
Dag Helland er ein god formidlar. Eit fagleg og til dels vanskeleg tema vert gjort forståeleg for alle. I bakgrunnen: Kjell Borge Olsen - leiar i Senioruniversitetet.
Mange usikre faktorar ved Covid 19 viruset.
Om lag 40 personar møtte fram for å høyra Dag Helland førelesa om virus generelt og Covid 19 viruset spesielt. Helland har i heile sitt vaksne liv jobba med virus- og genforsking, ved Universitetet i Bergen og ved fleire opphald i USA og i Afrika. I dag er Dag Helland pensjonist, men vert framleis brukt som førelesar for studentar.
08.10.2020
 
Roboten er installert og teken i bruk på Kjærland. John Harald Vedøy og Sveinung Hodne frå DeLaval saman med gardbrukar Hans Reidar Kjærland.
Den andre robotfjøsen i Uskedalen er teken i bruk.
Det er installert robotfjøs hos Hans Reidar Kjærland på Kjærland. Det er den andre i sitt slag i Uskedalen, etter Runar Myklebust som la om til lausdrift med robot 1. juli 2015. John Harald Vedøy og Sveinung Hodne frå DeLaval var med på opninga i går ettermiddag og kveld. Roboten er levert av DeLaval.
08.10.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
21.10.2020
Planstrategi utan at Gang- og sykkelveg til Steinsletto er omtalt.
Rullering av Planstrategi er sak i kommunestyret i morgon, torsdag 22. oktober. Det er ei årleg sak om kommunen sine prioriteringar i høve til plan fram til 2024. Gang- og sykkelveg Uskedal bru - Steinsletto er ikkje omtalt i planen. Det vert til vanleg rekna eit på 2 - 3 år frå oppstart reguleringsplan til arbeid i felten. Det er med andre ord lang tid fram til ei løysing.

kb
19.10.2020
Mange tok influensavaksine alt fyrste dagen.
Mange frå Uskedalen nytta høve til vaksinering i Rosendal alt fyrste dagen. Måndagen var delt i to med frammøte i alfabetisk rekkjefylgje ut frå etternamn. Tysdag 20. oktober er det ope for alle uansett etternamn. Vaksineringa var godt organisert og kjapt gjennomført. I neste  veke er det vaksinering på Husnes.

kb
18.10.2020
Til dei som ønskjer å ta idrettsmerke.
Hei!  Dersom nokon ønskjer å ta idrettsmerke i år, så er det framleis høve for det.  Ver snill å ta kontakt med Kjersti, tlf. 415 67 095 så ordnar vi det.

mvh Kjersti Bråtun.
18.10.2020
Melding til OLIVITA-brukarar.
Mange kjøper Olivita på Rabben, og i ein periode framover kan dei kontakta Åse M. Neset(413 67 330) eller Thor Inge Døssland(932 88 237) når dei treng meir olje eller kapslar.

tid.
17.10.2020
På landsmøte i Noregs Mållag - digitalt.
Gaute Lund og Kristian Bringedal er Kvinnherad Mållag sine utsendingar på landsmøte i Noregs mållag, ikkje på Sola slik det var planlagd, men digitalt. Det tyder at begge sit i sine stover og er kopla opp til landsmøte. Begge kan melda seg til innlegg og replikk. All røysting går digitalt. Øystein Skjæveland frå Herøysundet er utsending frå Hordaland Mållag.

kb
17.10.2020
Feil telefonnummer i sak om adventskalendar.
For nokre dagar sidan hadde vi ei sak om at skulemusikken håpar at nokon kan bidra med gevinstar til den populære adventskalendaren deira.(Les HER). Dessverre var det feil telefonnummer på Monica Hermann.  Rett nummer er: 906 35 493.
tid
17.10.2020
Koronakafe kvar tysdag frå kl. 11.00.
Det vert Koronakafe kvar tysdag framover i Gamleskulen mellom kl. 11.00 og kl. 14.00. Tiltaket har etter søknad motteke støtte frå DAM stiftinga. Nasjonalforeningen for folkehelsen har merka seg kva Uskedal helselag har fått til, både med den gode søknaden og den praktiske gjennomføringa.

kb
16.10.2020
Uteskulen takkar Hjønnevåg for fiskeburgarar.
1. - 3. klasse hadde uteskule på Halsatoppen på torsdag. Elevane takkar Marit og Hjønnevåg for knallgode fiskeburgarar. Køen har neppe vore så lang for å få mat på Halsatoppen før. Det var svært populært. Takk til Marit som spanderte dette på uteskulen.

Hilde
16.10.2020
Siderproduksjon og hummarfiske på Fjelberg.
For tida er det sesong for siderprodusjon og hummarfiske.  På Fjelbergøy betyr dette både sosialt fellesskap og konkurranse blant hyttefolk og fastbuande.  Uskedalsparet Frode og Lise Karin D. Sæbø er sentrale i dette.  Nyleg vart det publisert ein video frå årets siderproduksjon på skimtvis.net.  Den kan de sjå ved å klikka HER.  Underteikna er spent på om årets drykk kan måla seg med fjorårets Tuba-sider.  Blir det noko særleg hummarfangst, har vi håp om at det dukkar opp ein video frå det seinare i sesongen.

tid.
16.10.2020
Plassering av Dagsturhytta skal vurderast på nytt.
Formannsskapet vil ha ei ny vurdering i saka om plassering av Dagsturhytta. Etter eit administrativt vedtak er plasseringa Nautavatnet. No er plasseringa sett på vent inntil dett føreligg ny utgreiing og nytt framlegg. Uskedalen ligg inne med fleire aktuelle plassar.

kb
Siste Nyhende
22.10.2020
Innhaldsrikt hus med panoramautsikt vert vurdert seld i Halsabrotet.
Eit stort og innhaldsrikt hus med panoramautsikt vert vurdert seld i Uskedalen. Tomta, som ligg i byggefeltet Halsabrotet, er på heile 1113 rutemeter. Det er panoramautsikt mot Storsund, Skorpo og Hardangerfjorden. I vest ligg dei ruvande fjella Ulvanoso, Englafjell og Manen. Det er kort veg til sentrale sentrumsfunksjonar, badestrand og merka turvegar og stiar til utmark og fjell.
21.10.2020
Småbarnstreff i Lavvoen på Fjellandsbø onsdag 28. oktober.
No er det lenge sidan vi har møttest på Småbarnstreff. Vi har snakka på nytt med
kommuneoverlegen. Han tilrår framleis at vi ikkje har samlingar inne på Bedehuset
med så mange barn og vaksne, der vi blandar barn frå ulike aldersgrupper og ulike
bygder. Men vi kan vera ute. Kommuneoverlegen har gitt klarsignal til det.
19.10.2020
Jubileumsboka Heia TRIO med kulturhistorisk stoff frå Uskedalen.
Jubileumsboka Heia TRIO er lansert, med over 250 sider historisk stoff med bilete og statstikk. Bakgrunnen er at på nyåret 2021 er det 75 år sidan idrettslaget TRIO vart skipa, ei samanslåing av to fotballag og eit idrettslag i område Husnes, Sunde og Valen. Skriftnemnda med Ivar Vaage som redaktør har samla laget si soge mellom to permar i ei praktbok. Samarbeidet med Uskedalen og Rosendal kjem også fram, mellom anna om Ivar B. Arnesen som trenar for A laget på 1980 og 90 talet.
19.10.2020
Humlepungen Bryggjarlag held oppe tradisjonen med julebrygget.
Tidleg laurdag morgon rauk det frå pipa på Dønhaug. Humlepungen Bryggjarlag var klar  for brygging av juleølet. Starten var faktisk for 22 år sidan, i eldhuset på bruk nr. 9 på Myklebust. Ole Jakob Albrethson frå Omvikdalen var med som instruktør. Seinare har bryggjarlaget vore aktive med fleire bryggingar kvart år. Bryggjarlaget i Uskedalen held seg til folketradisjonen med bryggjing som ein del av førebuinga til jul.
18.10.2020
Klepp på Hauglandsfjellet - eit nytt turmål i Uskedalen.
Klepp med sine to store steinar er alt eit nytt turmål i Uskedalen. Dugnadsgruppa er snart klar med den andre gapahuken og alt no finn mange turen både til Flåtene i Eikedalen og til Klepp på Hauglandsfjellet. Dersom det vert brukande arbeidsver på torsdag i denne veka, er prosjektet på det næraste fullført. Uskedalen.no kjem tilbake med innlegg og bilete av dugnadsgruppa og frå arbeidsprosessen. No handlar det mest om stien fram til Klepp.
17.10.2020
Markerte støtte til Aksnes-innsamlinga.
Veteranbandet i UML markerte i dag si støtte til innsamlinga som skal sikra at nakkeskadde og ME-sjuke Eirik Aksnes skal få ein nødvendig og viktig operasjon i Tyskland.  Dette gjorde dei ved å halda konsert ved inngangen til Spar Uskedalen. I tillegg delte dei ut kort med informasjon om korleis ein kan støtta innsamlingsaksjonen.
16.10.2020
Klargjer flytting av tenester til Beinavikjo.
Kvinnherad Vekstbedrift er i full gang med klargjering for flytting av fleire tenester frå dagens produksjonslokale til lagerbygget på Beinavikjo. Det vert gjort ved at ein byggjer eit vekstadbygg inne i det store lagerbygget. Trevare- og betongproduksjonen vert med dette flytta til topp moderne lokale med gode arbeidsvilkår for dei tilsette. Trelastlageret vert også bygd om for å få plass til butikk.
15.10.2020
Vil nokon hjelpa med gevinstar til adventskalendar?
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar har vore eit fast og populært innslag i førjulstida dei 7 føregåande åra.  No er styret i gang med førebuingane av den 8. adventskalendaren som skulemusikken står bak.  Det trengst mange gevinstar, og derfor håpar styret at nokon kan vera hjelpsame med å skaffa det.  Då han dei berre ta kontakt med Monica Hermann (906 35 483) eller andre i styret, og dei blir kjempeglade!
15.10.2020
Uskedalen nådde ikkje opp med sine plassar for Dagsturhytta.
Meir enn 20 alternative lokalitetar for plassering av Dagsturhytta er vurderte av ei adminstrativ gruppe i kommunen. Sju av plassane ligg i Uskedalen. Ingen nådde opp i kampen om ei dertil eigna plassering. Mange av dei som sende framlegg til lokalitet, tenkte at det skulle vera eit lågterkseltilbod med val av ein plass for alle i gåavstand utan for mykje bruk av bil. Ei plassering ved Nautavatnet krev bilbruk og parkeringsareale.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS