Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Nesvik Landbruksbygg har alt betong- og snikkerarbeid på landbruksbygga på Leite og på Kjærland. F.v: Stian Nesvik, Hans Reidar Kjærland og dagleg leiar, Sigmund Nesvik.
Entreprenørar frå Jæren byggjer landbruksbygg i Uskedalen.
Grude Bygg og Nesvik Landbruksbygg er to entreprenørar som har store oppdrag på landbruksbygg i Uskedalen. Begge verksemdene kjem frå Jæren og har spesialisert seg på betongarbeid, rehabilitering, nybygg og påbygg av landbruksbygg.  Dette innlegget handlar om Nesvik. Uskedalen.no kjem tilbake med innlegg om Grude frå Klepp på Jæren og med det oppdraget dei har på Haugland, hos Haugland Mjølk og Maskin.
10.09.2020
 
Rustne Menn saman med Magne Huglen inviterer til Pubkveld med presetasjon av songhefte.
Pubkveld og presentasjon av songhefte.
Fredag 18. september vert det pubkveld i Dønhaugkjedlaren der Rustne Menn presenterer nytt songhefte. Det vert allsong og framføring av eige stoff. Maks gjestetal er 30 personar som alle må vera førehandspåmelde med namn. Smittereglane gjeld og det vert berre servering ved bordet.
08.09.2020
 
Gågruppa i regi av Helselaget samla på Dønhaug. F.v: Marta Bakke, Inger Moberg, Hilda Guddal, Berit H. Myklebust, Ingunn Olsen og Berit H. Døssland.
Går den faste turen uansett ver.
Gågruppa i regi av Uskedal Helselag er på sin faste tur kvar tysdag. Mellom 8 til 10 damer møtest fast ved Grano kl. 11.00 og legg turen rundt hamna og campingen, langs elva, over Dønhaug og rundt Neset. Etter turen er det samling ute eller inne i Gamleskulen.
08.09.2020
 
Denne supergjengen er klar for ny sesong.
Skulemusikken startar sesongen, og ønskjer fleire aspirantar.
Onsdag førstkommande er det klart for første øving i skulemusikken.  Etter det vi kjenner til, er alle dei flinke musikarane frå i fjor klar for ny innsats, nye aspirantar er klare, men styret ønskjer at endå fleire skal melda seg. Dyktige Tor Skeie Olsen startar på sin 11. sesong som dirigent, og korpset er så heldige at han i år får med seg to unge og kjekke instruktørar.
07.09.2020
 
Gruppe 2 samla til fotografering etter gudstenesta. Anders Haugland, Jonas Klette Hansen, Nikolai Strùter Vågen, Olve Simonnes Tveit, Patrick Steinsletten, William Hjønnevåg.
Ut mot havet og Janoves Bak en sky heim var soloinnslag på konfirmasjonsgudsteneste.
Uventa for mange, men utruleg vakkert var det å få høyra Nils Rainer Strùter Vågen og Thea Træet med sine soloinnslag på konfirmasjonsgudstenesta kl. 13.00 i Uskedalen. Ut mot havet av Edvard Fliflet Bræim spela på trombone av Nils Rainer, bror til konfirmanten Nikolai. Thea Træet framførte Janove Ottesen Bak en sky heim med tonefylgje av kantor Eva Megyesi. Thea er syskenbarn til konfirmanten William Hjønnevåg.
06.09.2020
 
Alle konfirmantane samla til informasjon og prøve torsdag 3. september. Namna er lagt ut på uskedalen.no tidlegare.
Ein konfirmasjon med bodskapen om å finna meininga med livet.
14 konfirmantar i to grupper med inntil 14 inviterte gjester på kvar av dei. Det var ramma rundt ein annleis konfirmasjon på mange måtar. Presten, Reidar Ådnanes, bygde talen sin på orda frå Johannes, kap. 14: Eg er vegen, sanninga og livet - store ord på ein stor dag der ein legg lista høgd og vil finna meining med livet.
06.09.2020
 
Konfirmasjonen 2020 vert annleis og må reknast som historisk.
Konfirmasjonen 2020 må definerast som historisk.
Med bakgrunn i Covid 19 situasjonen i landet må konfirmasjonen denne helga reknast som historisk.  For det fyrste er konfirmasjonsgudstenesta berre for inviterte gjester med avgrensa frammøtetal. For det andre er konfirmasjonen utsett frå mai til september månad. Det er 56 år sidan ein slutta med konfirmasjon på hausten i Uskedalen. Det var i 1964.
05.09.2020
 
Det er rikeleg med poteter i Holmen.
Framleis potetopptak på Døssland, Haugland og i Holmen.
Potetopptaket i september/oktober månad var eit fast innslag i gardsdrifta før. Alle i familien og saman med naboane samla seg til å få potetene i hus. Borna fekk fri frå skulen for å vera med, det som vart kalla potetferie. Det er framleis potetopptak i Uskedalen, mellom anna på Døssland hos Hege og Trond Lekva Myklebust, på Haugland hos Katrine og Steinar Haugland og i Holmen hos Svein Ottar Rørheim.
05.09.2020
 
Trygve Leite er profesjonell pokerspelar på internasjonalt nivå.
Vann milliongevinst i internasjonalt pokerspel.
Trygve Leite ( 41 år ) frå Uskedalen sikra seg nyleg det prestisjetunge WSOP armbandet i pokerspel. Dermed vann han 142.000 dollar. WSOP turneringa vert rekna som VM i poker og når dette vart kjend, var Trygve plassert på ein 58. plass internasjonalt. Då var det fem turneringar att fram til sluttdato 9. september.
04.09.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
25.09.2020
Har du salmeynskje - kom på Salmekveld onsdag 14. oktober kl. 18.00.
Soknerådet saman med kantor Eva Megyesi skipar til ny salmekveld onsdag 14. oktober kl. 18.00. Dersom du har salmeynskje, meld frå til Kristian Bringedal på e-posten: kristian.bringedal@gmail.com. Eller mobil: 915 31 487. Kyrkjekoret Nordsaang og kvartetten ÆRE syng. Eva Megyesi på orgel og klaver.

kb
24.09.2020
Fylkesmannen stadfestar vedtak om avslag i vegsak på Flatholm.
Karl Otto Gravdal klaga på vedtak i Forvaltningsutvalet i møte 11.03.20, sak 2020/21, om å sei nei i søknad om dispensasjon frå LNF krava for å laga tilkomstveg til fritidsbustad på Flatholm, gbnr.123/109. Fylkesmannen stadfestar vedtaket i Kvinnherad kommune, og seier med dette nei til søknad om dispensasjon. Fylkesmannen sitt vedtak er endeleg og kan ikkje klagast på. 

kb
24.09.2020
Maria Malmsten har nokre ledige songtimar på torsdagar.
Det er nokre ledige songtimar på torsdagar etter kl. 13.00. Maria Malmsten er songpedagog. Dette songtilbodet er for alle, ikkje berre for dei som syng i kor. Undervisninga er i Gamleskulen, i den perioden møterommet på Stemneplassen vert renovert. Interesserte: Ta kontakt på mobil 976 99 887.

kb
21.09.2020
Varsel om politiøving i Uskedalen.
I området Uskedalen vil det bli gjennomført ei øving for politiet onsdag 23. september. Øvinga vil vera synleg i sentrum, både med kjøretøy og personell. Trafikken vil stort sett gå som normalt. Grunnen til at øvvinga er lagt til Uskedalen, er tilgang til eigna øvingsobjekt.

Knut Olav Myklebust - koordinator for operativ trening, Vest Politidistrikt.
20.09.2020
Ny bokbuss - stopp ved Grano i morgon, måndag kl. 17.05
Den nye bokbussen er på plass. Bussen har alt vore på Uskedal skule med bokutlån til elevane. I morgon, måndag 21. september, er det lagt inn stopp i sentrum, ved Grano, mellom kl. 17.05 og kl. 17.30. Møt fram. Lån bøker. Lever inn bøker eller du kan tinga bøker for lån. Bruk bokbussen.

kb
18.09.2020
Jan Morten Myklebust - gjest i sofapraten i Nysæter kyrkje.
Nysæter kyrkje på Stord har eit fast innslag dei kallar I sofakroken. Tidlegare prest i Kvinnherad, Reidar Ådnanes, inviterer utvalde personar til prat om viktige spørsmål i livet. Tittelen i møte med flyhamnsef Jan Morten Myklebust ( frå Uskedalen ), er: Høgt og lågt - i medvind og motvind. Samtalen vil mellom anna handla om det å takla ulukker. Nysæter kyrkje - tysdag 29. september.

kb
17.09.2020
Anja Njøten Leite - nytilsett lærar på Uskedal skule.
Anja Njøten Leite er tilsett i den ledige stillingen på Uskedal skule. Det var stor interesse. Heile 15 personar var på søkjarlista. Anja har takk ja og vil ta til i den nye jobben med det fyrste. Det er rektor, Odd Steinar Arnesen, som fortel dette til Uskedalen.no.

kb
17.09.2020
Søk gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad innnan 13. oktober.
Det er fram til fristen 13. oktober høve til å søkja om gåve frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad. Midlane skal gå til ålmennyttige føremål. Alle søknader skal fyllast ut og sendast elektronisk. Meir informasjon finn du på stiftinga si heimeside. www.kvinnheradstiftinga.no

kb
17.09.2020
Fornying av nettsida uskedalen.no.
Ei gruppe i Uskedal Utvikling gjer førebuande arbeid til ei fornying av nettsida Uskedalen.no. Bakgrunnen er ei kommunal løyving på kr. 30.000,- til profilering av Uskedalen. iDrift har det tekniske driftsansvaret og vil uansett fasa ut dagens modell, noko som gjer at ein må finna fram til ny modul med meir fleksible løysingar. Meir informasjon kjem i oktober.

Red.
16.09.2020
Hugs den viktige REFLEKSEN.
Det haustar, og det er verkeleg på tide å ta fram refleksvesten og andre refleksar.  Ein lesar melder at han i dag møtte to mjuke trafikantar, ein syklist og ein gåande, på kvar si side av vegen på eine brua i Uskedalen.  Begge var på rett side av vegen, men dei var svært vanskelege å sjå på litt avstand i grålysninga.

tid
Siste Nyhende
24.09.2020
Reguleringsplan - fyrste steget fram mot eit ferdig prosjekt.
Det er varsla oppstart av arbeidet med reguleringsplan for eit utvida aktivitetshus med klatrehall. Uskedal Idrettslag ved Klatregruppa inviterte til eit to timars informasjonsmøte, organisert som som stand, i går. Alt kl. 19.00 var naboar og andre intereresserte møtte fram for å få vita meir om innhaldet og prosessen. Det er rekna fire steg i sjølve prosjekteringa. Fase ein er reguleringsplan.
23.09.2020
Skonnerten IDEAL av Kristiansund i Storsund i dag.
Det var ei staseleg skute som i 15 tida i dag, onsdag 23, september, kom inn Storsund på sin seglas til Rosendal. IDEAL er kopi av skonnerten ROSENHEIM, bygd på Skaaluren Skibsbyggeri 1910. Det vart bygd fire farty av denne typen tidleg på 1900 talet. Originale teikningar frå perioden 1903 - 1910 er lagt til grunn, men bygginga er tilpassa dagens krav til styrke og passasjersertifikat.
23.09.2020
Melding om oppstart - invitasjon til møte om detaljregulering for Aktivitetshuset.
Uskedal Idrettslag, konsulentfirma Civitas og arkitekt frå Lala Tøyen inviterer til oppstartmøte/stand i kveld, onsdag 23. september kl. 19 - 21, som gjeld detaljregulering knytta til utbygginga av Aktivitetshuset i sentrum av Uskedalen. Det vel 10 dekar store planområde omfattar både offentleg og privat areal. Uskedal Idrettslag er forslagsstillar. Civitas AS er plankonsulent. Lala Tøyen er arkitekt og landskapsarkitekt.
22.09.2020
Ny bokbuss med tre stopp i Uskedalen.
Den nye bokbussen i Kvinnherad er på plass og har starta køyreruta for hausten. Uskedalen er lagt inn med tre plassar for stopp. Det er Uskedal skule, sentrum v/ Gamleskulen/Grano og Dønhaug Gardsbarnehage. Bussen er svenskbygd, frå Fellvings i Billesholm. Det er ei lita verksemd som har spesialisert seg på bussar for mobile tenestetilbod, som blodbankbuss, tannlegebuss og bokbuss.
22.09.2020
Gode helsingar til Carsten Mrusek - ny sokneprest i Uskedalen.
Carsten Mrusek er tilsett som sokneprest i Uskedalen, Ænes og Åkra sokn, førebels for eit år. På innsetjingsgudstenesta sist sundag vart det sagt fram helsingar med gode ynskje for den tenesta han skal gjera i vår norske kyrkje. Soknerådsleiar, Sigmund Myklebust, las brevet frå biskopen  Bjørgvin, Halvor Nordhaug. Prosten i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, henta orda frå 1. mosebok, kap. 32 om å leva i nåden og dela Guds ord med alle.
21.09.2020
Bruk 1,B på Skorpo - innspel til Kulturminneplan.
Ei gruppe på fem medlemer, som har arbeidd etter metoden Gjestebod, har sendt innspel til ny kulturminneplan i Kvinnherad kommune. Gruppa har samla seg om bruk 1, B på Skorpo, det som ofte vert kalla Tunet i det blå, etter tittelen på Herbrand Lavik sin roman på John Griegs forlag 1945. Arbeidsgruppa har vurdert den kulturhistoriske verdien ved å ta vare på gardsbruket etter at den siste eigaren, Johannes Hauge, døydde i 2019.
21.09.2020
Konfirmantåret startar med felles sykkeltur og samling på Varaldsøy.
Ni konfirmantar 2021, ikkje 10 slik vi har skrive før, vart presentert på gudstenesta i kyrkja i går. Alle, saman med foreldra, møtte fram. Namna vart lesne og kvar einskild fekk Bibelen i gåve frå Den norske Kyrkja. Etter gudstenesta var det orientering. Nytt er det at soknepresten i Kvinnherad, Kjersti B. Boge, tek konfirmantane med på sykkeltur frå Ølve til Varaldsøy med overnatting og undervisning i Hestviken på Varaldsøy.
20.09.2020
Audun Eik attvald som leiar i Kvinnherad Sogelag.
Audun Eik frå Uskedalen vart på årsmøte i Kvinnherad Sogelag attvald som leiar. Med seg i styret har han: Lars Jostein Røyrvik, Rita Martens Meyer, Borgny Særstein, Egil Steinar Tofte, Frøydis Fjellhaugen og  Margun Malmanger. Ny varamedlem: Astrid Haugse. Frå årsmeldinga 2019 tek vi med:
18.09.2020
To vikepliktskilt køyrde på i Uskedalen.
Skilt vert frå tid til anna rivne ned eller køyrde på. Litt uvanleg er det at dette skjedde med to vikepliktskilt i ei og same veke, eit på Seinsletto og eit i sentrum. Uskedalen.no kjenner ikkje til bakgrunnen, men reknar med det eit uhell i det vogntog, traktorar med hengarar eller lastebilar har svinga ut på Fylkesvegen.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS