Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Carsten Mrusek vert den nye soknepresten i Uskedalen.
Carsten Mrusek ny sokneprest i Uskedalen.
Carsten Mrusek har takka ja til å vera sokneprest i Uskedalen. Saman med familien bur han i Jondal og fungerer som sokneprest i Utne, Skare og Røldal. Mrusek kjem frå Bremenområde i Tyskland, er utdanna og har vore prest i Den katolske kyrkja. Han fann kjærleiken i Noreg, flytta hit, konverterte, tok utdanning og vart prest i Den norske kyrkja.
23.06.2020
 
Gaute Moberg(f.v.), Tor Øystein Myklebust, Kenneth Stensletten, Sindre Eidsvik, Stian Haugland og Kjell harald Tungesvik utgjer ein særs kompetent brantropp saman med Kristian Haugen og Roy Helge Døssland.
Feira brannstasjons-vedtaket med kake.
- Dette er ei gladsak som er så stor og viktig for bygda at det er vanskeleg å forstå.  Det står om liv og helse, vart det sagt blant gjestene då Uskedal Utvikling inviterte til feiring av kommunestyrevedtaket om at Uskedal brannstasjon skal bestå.  Saka om brannatsjonen har skapt svært stort engasjement i bygda, og gleda var svært stor då kommunstyret sist torsdag gjorde vedtak om at det framleis skal vera brannstasjon her i bygda.
22.06.2020
 
GLIMRAH i fargerike sommarkle syng mellom anna Bellman.
GLIMRAH med midtsommarkonsert på Hønsestølen på Stord.
Midtsommarkonserten til vokalensemblet GLIMRAH, som ofte har vore i Helgheim, var denne gongen lagt til Hønsestølen på Stord, heime hos dirigenten Maria Malmsten. Det var som vanleg sommarstemning med loddsal og heimebakst. I tillegg til det musikalske legg ein vekt på ein koseleg, fargerik og sommarleg atmosfære. Gevinstane er heimestrikka og hekla produkt. Egga kjem frå frittgåande høns i tunet. Maten er kortreist.
22.06.2020
 
14 damer fann ei lokal løysing på KK mila i år.
14 damer arrangerte KK mila lokalt i Uskedalen.
KK mila er eit årleg gateløp i Oslo der du kan gå eller springa 10 km eller 5 km. Det er vekebladet Kvinner og Klær som frå 2010 har vore arrangør. Dei siste åra har det vore ein stor delegasjon damer frå Uskedalen og Kvinnherad som har reist med eigen buss for å delta. I år vart det annleis, men det stoppa ikkje damene. Frøydis Gjuvsland inviterte til ein lokal vri på KK mila med løypetraseen lagt til rundt Uskedalen.
21.06.2020
 
Kyrkjegardsboka - band 2 er i sal.
Kyrkjegardsboka band 2 er i sal.
Band 2 med små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er klar. Her kan ein mellom anna lesa om kyrkjegardane på Husnes, Hatlestrand og Halsnøy, samt om ei vandring på den gamle kyrkjevegen på Varaldsøy. Band 1, som kom i fjor, tok for seg 12 av kyrkjegardane i Kvinnherad. No er forfattar Morten Nygård klar med bok nummer 2.
20.06.2020
 
Haldis Aakra frå styret overrekte nydelege blomar til dirigent Tor Skeie Olsen då han avslutta sin 10. sesong.
Avslutta sin 10. sesong som dirigent i skulemusikken.
- Eg trur dette er den beste sesongen vi har hatt når det gjeld utvikling i mi tid som dirigent.  Ja, eg meiner det når vi tenkjer på utgangspunkt i fjor haust og hindringar som korona som vi har møtt gjennom sesongen, sa Tor Skeie Olsen etter strandkonserten onsdag ettermiddag.  Han var også raus med rosen til både musikarane og styret.  Konserten markerte også avslutninga på Tor sin 10. sesong som dirigent i korpset.
19.06.2020
 
7.klasse med kontaktlærar og assistent på avslutningsfesten.
7. klasse hadde ein verdig og fin avslutningsfest.
I går hadde vi avslutningsfest for 7.klassen på skulen vår. Det vart ein noko annleis fest enn vi har hatt tidlegare, men det vart ei kjekk stund. Elevar frå 7.klasse hadde sjølve hatt ansvar for planlegginga av festen, med bestilling og innkjøp av mat, drikke, kake, blomar og anna naudsynt festutstyr. Med eige festbudsjett og anna planlegging av logistikk, så var det ei utfordrande oppgåve, men det tok elevane på strak arm.
19.06.2020
 
Forrige onsdag hadde korpset ein kjekk tur til Låganåso.
Korps i medvind sesongavslutta med tur til Låganåso og strandkonsert.
Det var eit korps i god medvind som avslutta sesongen då Uskedal skulemusikk hadde konsert for foreldre, søsken og andre inviterte i strandstova i båthamna onsdag ettermiddag.  Etter ein trang start i fjor haust har medlemstalet blitt meir enn dobla gjennom sesongen, og musikarane gav dei frammøtte ei herleg musikkstund saman med dirigenten Tor Skeie Olsen.
18.06.2020
 
Deler av branntroppen i Uskedalen. Brannmeister er Tor Øystein Myklebust ( i bilen ).
Ein avgjerande dag for Uskedal Brannstasjon.
Saka om brannvernordninga i Kvinnherad skal opp som sak i Kommunestyre i dag. Møte er lagt til Kulturhuset Husnes frå kl. 14.00. Innstillinga frå Kommunedirektøren, som fekk eit knapt fleir i Formannsskapet, er ei endring med 3 brannstasjonar ( Rosendal, Husnes og Ølve ) og 3 såkalla framskotne einingar. Uskedalen og Fjelberg vert nedlagde.
18.06.2020
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
08.07.2020
Viktig melding til unge terrengsyklistar.
Sykling på stiar i terrenget er blitt svært populært.  Det er ein god aktivitet.  Det meiner også lesaren vår som går ein del tur på stiane på Hauglandsheio, og som kjem med eit viktig varsku til ungdommane som syklar der.  Dei har teke vekk store steinar, og det har ført til djupe holer i stien.  Dette er nok gjort for at stien skal bli betre å sykla på, men det er farleg for gåande og joggande. Lesaren fortel at enkelte hol er 25 cm djupe, og kan lett føre til beinbrot hos t.d. joggarar.  Lesaren seier at syklistane må fortsetja med aktiviteten sin, men det er viktig at dei enten legg steinane tilbake eller fyller i hola.

tid.
08.07.2020
Fangsresultata vert registrerte på Elveguiden.no
Nettsida til det som var Uskedal Grunn- og elveeigarlag er nedlagd. Fangstresultata vert registrerte på Elveguiden.no. Det er tilgang for alle som er registrerte som brukarar ved å lasta ned ein app. Opninga og starten på årets fiske har gått etter oppsett plan. Det er registrert mykje sjøaure med fangstar opp mot 3 kg. Rekorden på laks i år ligg rundt 8 kg. Nytt namn på elveorganisasjonen er Uskedalselva Forvaltning SA.

kb
08.07.2020
NRK 1 programmet frå Skorpo gjekk i reprise.
Det populære TV programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu gjekk i reprise på NRK 1 i går kveld etter Kveldsnytt. Programmet er frå 2018 og syner familie- og arbeidslivet på gardsbruket i Vågen. Programmet, som vert produsert av NRK Sogn og Fjordane, har til vanleg høge sjåartal.

kb
06.07.2020
Eigaren til båten har meldt seg.
Eigaren til båten som var etterlyst tidlegare i dag, er funnen, og dermed  er det avklart at båten iikkje har noko med tjuveria søndag å gjera. Dette melder politiet.  Dei kan også melda om at dei har fått god oversikt av det som skjedde, og det meste av det som vart stole er komme til rette slik at det kjem tilbake til dei rettmessige eigarane.

tid.
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
Siste Nyhende
09.07.2020
Kartlegging som syner ras- og skredfaren i Uskedalen.
Eit TV innslag frå Kvestad i Hardanger har aktualisert kartlegginga som syner soner med gradert fare for skred og ras. På Kvestad går grensa for kritisk fare gjennom eit gardstun. Det føreligg også kart som syner skred- og rassoner i Uskedalen. Registreringa vil mellom anna vera avgjerande for vidare regulering og planarbeid for framtidig husbygging.
08.07.2020
Slåttekaren på idrettsbanane i Uskedalen.

Pål Ingmar Haugland, 15 år, er slåttekaren på begge idrettsbanane i Uskedalen. Jobben omfattar all grasslått ved Kunstgrasbanen i sentrum og kantslåtten på Heio. Pål Ingmar brukar ny plentraktor til dei store flatene. Kantslåtten tek han med eige utstyr.
07.07.2020
Drenering og nye massar før asfaltering.
Det er utført eit stort og omfattande arbeid ved Kunsgrasbanen dei siste veke. Musland Maskin har hatt fleire maskinar i arbeid med masseuskifting, drenering og planering før asfaltering i slutten av denne veka. Det er mellom anna midlar frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad som gjer det mogeleg å ferdigstilla ein ny del av prosjektet Gull av Grus. Løyvinga var på kr. 500.000,-
07.07.2020
Kjenner nokon til denne båten?
Frå tid til anna dukkar det opp ukjende båtar på båtplassene i hamna til Uskedal båtlag.  No har båten på biletet lege i hamna ei tid utan at båtlagstyret har kjennskap til eigaren.  Dei bed difor dei som har kjennskap til båten om å ta kontakt snarast.  Viss ikkje det gjev resultat, seier båtlagsstyret at dei vil ta kontakt med politiet for å undersøkja om dei kan hjelpa til med ei løysing.
06.07.2020
Tjuveri i Korsnes og Kleivadalsområdet.
I løpet av søndagen har ein god del eigendeler forsvunne frå ulike adresser i Korsnes og Kleivadalsområdet.  Uvedkommande har teke seg inn i naust, garasjar og andre stader og har stole ein god del gjenstander.  Noko er funne att ulike stader i området der det truleg har blitt lagra for seinare henting.  Fleire har observert ein ung mann i området søndag ettermiddag.  Fleire har meldt frå til politiet om saka.
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS