Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Nyhendearkiv

Vegdekket på FV 48 mellom Uskedalen og Herøysundet er i dårleg stand. Vegstrekninga er ikkje på prioritert liste for asfaltering.
FV 48 Uskedalen - Herøysundet er ikkje på lista for asfaltering.
Atle Hauge skriv til Statens Vegvesen og spør kor Fylkesveg 48, Uskedalen - Raudstein står på planen for asfaltering. Han er bekymra over tilstanden for vegdekket på denne strekninga. Atle Hauge spør om vegstrekninga er på plan for asfaltering eller om ein kan rekna med at det vil skje med det fyrste. Hauge vil også ha fortgang i arbeidet med gang- og sykkelveg mellom Uskedalen og Herøysundet. I svaret til Atle Hauge kjem dette fram. 

04.09.2019
 
Det er lite skrive om aktuelle og konkrete tiltak i partiprogramma frå Uskedalen.
Lite konkret om Uskedalen i partiprogramma.
Ved gjennomgang av partiprogramma finn vi mest ikkje noko om Uskedalen. Det næraste vi kjem er Høgre som skriv under overskrifta Levande bygder at partiet vil utvikla Uskedalen, Sæbøvik og Gjermundshamn som gode lokalsenter gjennom den såkalla Sentrumspakken. Venstre skriv i sitt detaljprogram at ein vil utvikla Uskedalen til eit senter for klatresport.
04.09.2019
 
Ver varsam ved forbipassering med hest i vegen.
Aksjon hest i trafikken i Uskedalen.
Det går mot haust og Lisbeth N. Stensletten kjem med ei oppmodning til alle som møter hest langs vegen. Spesielt i mørket, kor ein ikkje alltid ser kva som kjem mot deg før du er heilt nærme. Både hest og ryttar er godt kledde med refleks. Møter du nokon med meir refleksar en ein gjennomsnittleg mosjonist, så brems ned til du ser kva som kjem i mot. Stort sett gjeld dette på vegen opp Uskedalen. Det er her der er mest hest på vegen. 
03.09.2019
 
SPAR cup er ei fotballturnering for born i alderen 6 til 9 år.
SPAR cup - stor dugnad og mange frivillige.
SPAR cup er ei årleg fotballturnering for unge spelarar i alderen 6 til 9 år. I helga var over 200 fotballspelarar frå heile Kvinnherad samla på Heio. Veret var ikkje det beste så det var mange skitne og våte born, men ingen sure miner å sjå. Borna koste seg om dei vann eller tapte, om det regna eller om sola skein.
03.09.2019
 
Røysterett for Alle øver øver kvar torsdag i Helgheim ( Arkivfoto ).
Tre kor i Uskedalen - mykje songglede.
Alle tre kora i Uskedalen har starta øvingane og planlegginga for hausthalvåret. Kyrkjekoret Nordsaang har alt hatt si fyrste framføring. Det var sist sundag på Misjonsårsmøte for Misjonsselskapet i Sunnhordland i Zoar Bedehus på Halsnøy. Blandakoret Røysterett for Alle med heile 32 medlemer har hatt to øvingar. Barnekoret Singing Tweens, det som før var Tårnagentkoret, starta sine øvingar onsdag i denne veka.
31.08.2019
 
MS ULLENSVANG under regnbogen, med Vidar Koløy på brua på cruisetur for 100 tilsette i Norled.
MS ULLENSVANG gjennom Storsund med Vidar Koløy på brua.
I 12 tida i går, torsdag 29. august, gjekk tidlegare HSD si storferje ULLENSVANG framom Uskedalen på seglas inn fjorden. Bakgrunnen var at det frå nyttår er slutt på Norled og tidlegare HSD si drift i Hardanger. Dette vart markert med ein cruisetur for 100 tilsette. Vidar Koløy frå Uskedalen var ein av to førarar. Turen starta på Sunde og enda opp i Bergen på kvelden. Restauratørane Tove Lill og Ronny Lakselv var også med ombord. Det var totalt mellom 10 og 15 kvinnheringar med på turen.
30.08.2019
 
Tidlegare sokneprest i Røldal, Arne Nataas, held fram som vikarprest i Uskedalen. ( Arkivfoto frå frluftsgudstenesta på Skorpo 2019 ).
Arne Nataas held fram som vikarprest i Uskedalen.
På gudstenesta i Uskedalen for vel ei veke sidan var prosten i Sunnhordland, Svein Arne Theodorsen, liturg. Han sa fram ei helsing frå den nye soknepresten, Stian Helland, som er sjukemeld og er dermed ikkje er klar for teneste i Uskedalen enno. Helland er open om at han har diagnosen ME og har mista krefter. Stian Helland har flytta til Huglo frå Ringsaker. I sjukemeldingsperioden held Arne Nataas fram som vikarprest.
29.08.2019
 
Det er no kunngjort at Festidalen held fram til neste år.
Festidalen 2020 vert ein realitet.
I ei pressemelding frå styret i Festidalen er det gjort vedtak på at det vert festival til neste år. Dette vert gjort med bakgrunn i ein vellukka og vel gjennomført festival i 2019. Neste år går arrangementet av stabelen 26. og 27. juni. Les meir kva styret skriv:
29.08.2019
 
Anne Lise Næs er leiar for planarbeidet på Børnes.
Stor interesse for planarbeidet på Børnes Næringsområde.
Om lag 50 menneske møtte fram til ope møte om detaljregulering for Børnes Nærigsområde. Kvinnherad kommune var sterkt representert med verksemdleiar, planleggjar, prosjektleiar, eigedomsanvarleg og andre tilsette frå område samfunnsutvikling. Anne Lise Næs leia møte på ein trygg og tillitsfull måte.Turid Verdal og Terje Vikestrand frå konsulentfirma ABO hadde innleiing og svara på spørsmål. Alle skal høyrast med innspel og merknader.
29.08.2019
 
  Forrige
Neste  
Lesarbilete
Notisar
19.09.2019
SpareBank 1-stiftinga med gåver til ålmennyttige føremål.
Søknadsfristen for tildeling av gåver til ålmennyttige føremål, hausten 2019, frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad er 15. oktober. Mange gode tiltak har motteke midlar frå Kvinnheradstiftinga. Prosjekt, som før har fått avslag, kan søkja på nytt.

kb
18.09.2019
Godt billettsal til Jazz og Krim på Dønhaug, fredag 4. oktober.
Det er berre 20 billettar att til jazzkvelden fredag 4. oktober i Dønhaugkjedlaren. I Uskedalen er det nokre få billettar på SPAR, litt fleire på Kvinnherad Libris, Husnes, og på Rosendal Bokhandel. Det er venta at alle billettane vert selde.

kb
17.09.2019
Klart for idrettsmerketaking.
Mandag 23. september og mandag 30. september vert det idrettsmerketaking på Heio. Frammøtet begge dagar er kl.18, og dei ansvarlege håpar mange vil møta opp også i år.

tid
17.09.2019
Hobbydag på Singing Tweens i morgon kl. 17.
Onsdag 18. september kl. 17 vert det Hobbydag i koret Singing Tweens. Samlinga er på Bedehuset. Nye og tidlegare songarar er velkomne til å vera med.

Nelly
17.09.2019
Ros til konfirmantane og soknepresten.
- I helga var eg på eit kjempekjekt jubileumstreff for konfirmantar i Uskedalen.  Det vart avslutta med gudsteneste og festmiddag.  I gudstenesta vart årets konfirmantkull presentert. Det var verkeleg kjekt å følgja med på kor fint dei sat på dei 3 fremste benkene, og kor flott dei deltok i song og litturgi i gudstenesta. Ros også til sokneprest Reidar Ådnanes som registrerte dette og gav dei flotte ungdommane velfortent ros. Elles er det alltid kjekt å høyra Ådnanes både i tale og flott song, rosar ein av konfirmantjubilantane.

tid
15.09.2019
Mindre skriving på uskedalen.no i denne veka.
Sidan redaktøren er noko indisponibel og redusert i denne veka, vert det mindre skriving på nettsida. Dei som har innlegg eller viktige meldingar/ notisar, send til uskedalen.no@gmail.com .

Red.
15.09.2019
Liten plastbåt rek i land på Stølavikjo.
Ein liten lys - grå plastbåt ( gummibåt ) rek opp i fjæra ved Målanaustet i Stølavikjo i dag. Båten er sikra og dregen på land. Eigar kan henta båten der.

kb
13.09.2019
Det nye soknerådet i Uskedalen.
Desse er valde inn på fast plass i det nye soknerådet i Uskedalen: Sigmund Myklebust, Eli Roseth Eik, Kristian Bringedal og Liv Sæbø Eik. Varamedlemer: Hallgeir Snilstveit, Arne Møller, Einar Gjertsen, Kåre M. Rød og Frode Seim. Soknerådet vel sjølv leiar, nestleiar, skrivar og kasserar.

kb
13.09.2019
Musikklaget med klart NEI til vindmøller.
Uskedal musikklag har sendt høyringssvar der medlemmene seier eit klart nei til vindmøller i Kvinnherad.  Dei håpar også at mange andre lag gjer det same.  Lagslivet er eit viktig bidrag til at Kvinnherad er ein god plass å bu, og kan naturleg nok ikkje godta at den vakre naturen, som det viktige bidraget til god livskvalitet, vert rasert!  Vi kjenner også til at fleire av medlemmene sender eigne høyringssvar i tillegg.

tid
11.09.2019
Tjuvjakt på hjort på Haugland.
Ei sak om det som kan vera tjuvjakt på hjort i Uskedalen, er meldt til Politiet. Det vart høyrt skot natt til laurdag og funne spor. Uskedalen.no avventar tilbakemelding frå Lensmannskontoret før det vert skrive meir.

kb
Siste Nyhende
20.09.2019
Sykelistar frå mange land med fast stopp i Uskedalen.

Syklelistar frå mange land har vore eit fast innslag i Uskedalen i sommar. Mest kvar tysdag i 11 tida kjem sykkelturistane innom Kafe Tiaren før turen går vidare på sør til ferja på Utåker. Det er reiseoperatøren Discowery Norway som sel og marknadsfører desse turane. Uskedalen.no har møtt fleire grupper i sommar, no sist to ektepar frå Melbourne i Australia.
19.09.2019
Klart for påmelding til haustfesten i ungdomslaget.

Den tradisjonsrike haustfesten i ungdomslaget vert i år skipa i Helgheim laurdag 19. oktober. Malen er slik det har vore dei siste fem åra, med program, mat og dans. Det vert lagt ut 100 billettar for gjester og frivillige på festen. Haustfesten vert definert som ein dugnadsfest der aktørar, som vert med på heile festen, og komitemedlemer også melder seg på og må betala halv inngangsbillett.
18.09.2019
Etterlyser originalfoto til dette motivet på DS CLUPEA.
Johanne Ø. Tvedten frå Sunnhordland Museum spør om nokon i Uskedalen kan ha originalen til dette bilete. Ho skriv og redigerer Sunnhordland Årbok og ynskjer å bruka bilete i ein artikkel. Mannen i uniform er stuert Svein Myklebust frå Uskedalen. Dessutan var nokre av mannskapet på fabrikkskipet DS CLUPEA frå Uskedalen.
17.09.2019
Uskedal Idrettslag toppar Grasrotlista.
Ni lag og organisasjonar i Uskedalen er ein del av Grasrotandelen frå Norsk Tipping. Bakgrunnen er at deler av tippemidlane går til frivillig arbeid. Kravet er at den som tippar, har registrert kva lag ein ynskjer løyvinga skal gå til. Organiasjonen må vera registret i Frivilligregiseret. Heile 145 lag i Kvinnherad får utbetalt midlar frå Grasrotandelen. Av desse er 9 lag frå Uskedalen.
15.09.2019
Konfirmantane 2020 vart presentert i kyrkja.
Dei nye konfirmantane vart presentert i kyrkja i går, sundag 15. september. Talet er 14 og Reidar Ådnanes vert presten deira fram til han sluttar og går av med pensjon i desember. På eit møte med konfirmantane og foreldra deira etter gudstenesta i går vart det orientert om konfirmasjonsførebuinga og evt. kva som vil skje i tida etter jul og fram til konfirmasjonen i mai månad.
15.09.2019
Ei minnerik helg for konfirmantjubilantane.
To minnerike dagar for konfirmantjubilanten er over. No er det to år til Soknerådet på nytt inviterer dei som vart konfirmerte for 50, 60, 70 og 80 år sidan, forenkla sagt. Sidan samlinga er 2. kvart år, vert det dobbelt opp av årsklassar. Den eldste konfirmanten i år var 80 års jubilanten, Kari Hermansen.
14.09.2019
Store og kreative tankar om eit klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen.
Prosjektgruppa for Klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen inviterte til ope møte torsdag i denne veka. Frammøte var godt og det kom fram kreative tankar om kven som er brukargruppa, om innhaldet, om plassering og ikkje minst om utsjånad og estetisk uttrykk slik bygget ligg samlokalisert med skulen i sentrum og tett i strandsona. Representantar frå kommune, fylkeskommune og SpareBank 1- stiftinga, Kvinnherad var med på møte. 
13.09.2019
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon.
I helga er alt klart for konfirmantjubileum og presentasjon av dei nye konfirmantane i Uskedal Sokn. Konfirmantjubileet vert gjennomført 2. kvart år der ein dennne gongen inviterer og samlar kulla frå 1948 og 1949, 1958 og 1959 og 1968 og 1969. Dette utgjer 70-, 60- og 50 års jubilantane. Eit av kulla samlast alt i kveld til uformelt samvære på Stemneplassen.
12.09.2019
Frå Uskedalen til vindkraftdemonstrasjon ved Stortinget.
Den tverrpolitiske markeringa mot vindkraft på land i Oslo sist helg samla over 1000 demonstrantar frå heile landet. I ei gruppe frå Kvinnherad på 20 personar var Uskedalen på plass med Marie Døssland, Astrid Døssland og Mona Vetrhus. Det var ei roleg og verdig markering med talar, appellar og kunstnarlege innslag.
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS