Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Leiarskifte ved Spar Uskedalen.

11.05.2020
Klikk på bilete for full storleik
Mangeårig dagleg leiar, Bente L. Nilsen(t.h.), overlet 1.juni leiaransvaret til Gunn Mari Moberg.
 
Den 1.juni blir ein merkedag ved Spar Uskedalen.  Då trekkjer nemleg dagleg leiar gjennom 30 år, og tilsett i nær 40 år, Bente Lie Nilsen, seg ut av drifta av den populære og veldrivne daglegvarebutikken i bygda vår. Heldigvis er det også ei velkjend og godt omtykt dame som overtar stafettpinnen når Gunn Mari Moberg set seg i leiarstolen.
 
Klikk på bilete for full storleik
Denne trioen, Gunn Mari Moberg(f.v.), Kjersti Nilsen og Bente L. Nilsen, kan sjå tilbake på mange trivelege år på butikken på Sanden.
 
 
Sidan 1991 har trioen Bente Lie Nilsen, Gunn Mari Moberg og Kjersti Børve eigd og drifta Spar Uskedalen på Sanden. Dei har vore tilknytta fleire kjedeprofilar i perioden, men har vore i SPAR frå 2001. Butikken har utvikla seg til ein særs viktig bauta i bygda.  Den har vore svært veldriven.  Kundane har sett stor pris på det, men det har også blitt lagt merke til langt utanfor Kvinnherad sine grenser.  Dei har motteke mange prisar for sin spesielt gode service og si gode drift.  Folk som har besøkt bygda har lagt merke til den gode atmosfæren i butikken med den hyggelege betjeninga.
 
I heile perioden frå 1991 har Bente Nilsen fungert som dagleg leiar, men no skjer det altså endringar. Prosessen starta allereie  hausten 2019, og trioen er no klare for at Gunn Mari skal ta steget  og ha hovudansvaret for butikken saman med Kjersti.  Dei to søstrene overtar no svigerinna sin del i Nilsen Handel AS og eig då kvar sin halvpart.
 
- Vi overtok eit svært godt fundament etter svigerforeldra mine, Harald og Hjørdis. Vi har bygt vidare på det, stein på stein, og saman har vi bygd opp ei solid bedrift. Det ligg mykje hardt arbeid bak det å drive butikk, men dette er noko som eg har stortrivst med. Det har vore ein stor del av livet mitt, fortel Bente som no er klar for å trekkja seg tilbake etter nærare 40 år ved butikken på Sanden. I tillegg har ho engasjert seg  og hatt verv  oppover i systemet, både i SPAR og Norgesgruppen.
 
- Eg føler meg priviligert som har vore med å utvikla butikken til den vi har i dag, og eg er enormt takksam for alle dei lojale kundane vi har. I snart 40 år har eg jobba på Sanden, og no er tida moden for å trekkja seg ut av drifta, det er ei tid for alt.
Heile tida understrekar ho at dette ikkje hadde vore mogeleg utan det gode samarbeidet som dei har hatt i leiartrioen.

- Det har vore kjekt og utviklande å arbeida så tett saman med to så flinke og arbeidssame jenter som Gunn Mari og Kjersti.  Eg kan ikkje få fullrost dei nok! Når eg no har valt å trekka meg ut, er det godt å vita at dei vil føra skuta trygt vidare, seier Bente og føyer til lovord om dei andre ho har jobba saman med.

 
- Dei har vore heilt uunnverlege kvar og ein! Og så har det vore kjekt å oppleva alle ungdommane som har vore innom og jobba her. For dei har jobben her vore eit springbrett ut i arbeidslivet, fortel ho på ein måte som viser at ho har sett pris på alle som ein, før ho plutseleg er over på sin eigen oppstart då ho var først i 20-åra.
- Sjølv hadde eg gleda av å ha Hjørdis og Harald som mentorar  i mange år frå eg starta i bransjen. Det har alltid lege til grunn for vårt «driv». To fantastiske menneske som har lært meg mykje, og eg er veldig takknemleg for den tillit dei alltid har gitt oss som har drive butikken vidare etter dei.
 
Det er ein sprek dagleg leiar som trekkjer seg tilbake 1.juni, og eg forstår at ho slett ikkje ser for seg noko vanleg pensjonisttilvære enno.
- Eg er bare 61 år og har mykje energi. Eg har ikkje staka ut kursen vidare, men plutseleg kan det opna seg ei ny dør, avsluttar ho og vi anar at ho kan koma til å bruka driven, dugleiken og kreativiteten sin på eit eller anna prosjekt til glede for andre også i komande år.
 
Klikk på bilete for full storleik
Bente L. Nilsen synes det er trygt og godt å trekkja seg tilbake når dei to svigerinnene hennar fører skuta vidare.
 
 
Vi henvender oss så til dei to som no skal hoppa etter Wirkola for å få deira syn på omorganiseringa. For dei kjem heilt naturleg ros av den avgåande leiaren først:
- Sjølv om Kjersti og eg er fødd inn i butikkdrifta, har vi alltid hatt stor tillit til Bente som vår daglige leiar. Det samarbeidet vi har hatt har vore heilt unikt, startar den komande daglege leiaren. Sidan nyttår har dei hatt ei ryddig overlevering av arbeidsoppgåver.
 
Vidare understrekar både Kjersti og Gunn Mari at Bente har vore ein tydleg og engasjert leiar. Ho har vore svært sentral i Spar si utvikling og drift. 
- Ho har eit stort nettverk innan bransjen og innehar mykje kunnskap. Sjølv om ho sel seg ut vil vi kunna nytta oss av kunnskapen hennar i lang tid framover.
 
Dei ser også positivt på åra som kjem for butikken på Sanden:
- Vi er heldige som overtar drifta av ein butikk med gode rutinar og god drift. Vi har og dei beste medarbeidarane. Dei er engasjerte, tar ansvar og yt meir enn forventa. Vi håpar og trur at det er marknad for ein dagligvarebutikk i Uskedalen, seier ny dagleg leiar Gunn Mari Moberg og legg til at Kjersti og ho i alle fall er innstilt på å gjera det dei kan for at det skal vera ein god arbeidsplass og eit godt tilbod til kundane.  Eigentleg hadde dei hatt lyst til å markere leiarskiftet med både kake og klem til kundane, men det let seg ikkje gjera i den situasjonen vi har no.
 
Vi kjem nok framleis til å ha ein daglegvarebutikk i den absolutte eliteklassen i Uskedalen. Dei kjem nok til å landa like godt og vakkert som Wirkola.  For oss som kundar er det godt å vita at når ein dyktig leiar trer av, står desse to flotte parhestane klare til å overta.  Spar Uskedalen vil nok også i framtida vera det flaggskipet i bygda som vi som bur her kan vera så stolte av!
 
 
Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland.
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
05.06.2020
Båtlaget opnar Servicebygget.
Uskedal Båtlag opnar Servicebygget etter at det har vore koronastengd. Det er informasjon til alle båtgjester som brukar båthuset. Det er reinhald kvar dag frå kl. 13.00 til kl. 14.00. Alle må syta for god hygiene og elles fylgja sentrale føringar for smittevern. Handibac står klar til bruk.

Uskedal Båtlag
04.06.2020
Kommunal drift av Kalkdoseraren - sak i F.skapet i dag.
Etter forhandlingar med Fylkeskommunen er det no klart for kommunal drift av Kalkdoseraren på Haugland i Uskedalen. Avtalen skal godkjennast av Fomannsskapet i møte, som er i dag, torsdag 4. juni.

kb
03.06.2020
17. mai: Alle vinnarane har meldt seg.
Alle vinnarane frå 17. mai lotteriet har meldt seg. Dermed er alle gevinstane leverte til dei rette personane.

kb
30.05.2020
Thaivogna open i dag, pinseafta, og 2. pinsedag.
Thaivogna er open i dag, pinseafta, laurdag 30. mai og måndag, 2. pinsedag. Stengd i morgon 1. pinsedag grunna arrangement.

kb
29.05.2020
Musikk ved SPAR på pinseaftan.
Frå 12-tida og om lag ein halv times tid utover vert det musikk utanfor Spar Uskedalen på laurdag.  Det er den aktive veterangjengen i Uskedal musikklag som stiller med lette og underhaldande blåsetonar i det fine sommarveret.

tid.
28.05.2020
Døssland bru stengt i perioden 3. - 5. juni.
MESTA melder at Døssland bru vert stengd i perioden 3. - 5. juni. Årsaka er klargjering til asfaltering og sjølve asfalteringa. Tiltaket vert skilta. Omkøyring på kommunevegen via Kjærlandssido.

kb
28.05.2020
Gåveutdeling i morgon, fredag 29.mai.
Vårens gåveutdeing frå SpareBank 1- stiftinga Kvinnherad vert i morgon, fredag 29. mai på Husnes. Lag og organisasjonar, som vert tildelt midlar, er tilskrivne og inviterte til utdelinga.

kb
24.05.2020
Fylkesmannen vil vita kva plan som gjeld i Halsabrotet.
Fylkesmannen i Vestland spør om kva plan som vert lagt til grunn for å gje dispensasjon i byggesak, Halsabrotet byggefelt i Uskedalen, anten reguleringsplan eller kommunedelplan. Saka om utnyttingsgrad har vore oppe i Forvaltningskomiteen to gonger. Fylkesmannen ynskjer svar frå kommunen.

kb
24.05.2020
Elins Matgleder er medskipar av Visit Rosendal.
Elins Matgleder er ein av 15 aktørar som er med på skipinga av nytt reiselivsselskap, Visit Rosendal. Selskapet er under planlegging. Målet er mellom anna godt samarbeid mellom ulike reiselivsaktørar og eit målretta arbeid med å utvida sesongen. Det er er Grenda som melder dette i denne veka. Selskapet er alt løyvd kr. 100.000,- i marknadsføringsmidlar.

kb
23.05.2020
Bok 2 om kyrkjegardane kjem om to veker.
Boka Elska og sakna kjem i bokhandelen om to veker. Det er bok 2 i ein serie på tre bøker om kyrkjegardane i Kvinnherad. Innhaldet vil også vera om den gamle kyrkjevegen, historiske kyrkjegardar og nokre segner. Morten Nygård, journalist i Grenda, er forfattaren. Grenda er utgjevar.

kb
Siste Nyhende
06.06.2020
Veidekke asfalterte to bruer på ein og same dag.
På fredag i denne veka vart både Døssland Bru og Eikebrua asfaltert. Fresing, planering og klargjering vart gjort i dagane etter 2. pinsedag. MESTA er entreprenøren. Sjølve asfalteringa var det Veidekke som stod for. Det meste av maskinarbeidet er utført av Haugland Maskin. Alt arbeid med forsterking, fundament og rekkverk/ føringskantar var i store trekk gjort for fleire veker sida. Kjølig ver er årsaka til at asfalteringa vart utsett.
05.06.2020
Unge musikarar krydra gåveutdelinga til Sparebankstiftinga.
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad inviterte til den andre gåveutdelinga for vårhalvåret i dag på Husnes. Heile 1,2 millionar kroner vart fordelt på 17 ulike lag. Av dei finn vi to frå Uskedalen: Uskedal Idrettslag og Uskedal Skulemusikk. Det var representantar frå begge laga tilstades på utdelinga, og fem unge musikarar frå Uskedalen sytte også for ei flott musikalsk ramme rundt gåvedrysset.
05.06.2020
Svanepar med sju ungar på Stølavikjo.

Ved badestranda på Stølavikjo møter du på eit svanepar med heile sju ungar. Hoa ligg og passar på flokken. Ho markerer plassen med eit fres, men er elles roleg og lite trugande. Hannen ligg ute i vatnet og bryr seg lite. Av to svanesortar, som ruger i Noreg, er dette ei knoppsvane.
04.06.2020
Ny Viking-kontrakt for Harald Nilsen Tangen.
Viking-talentet Harald Nilsen Tangen kan sjå tilbake på ein svært god treningsvinter og ei sesongoppkjøring med mykje speletid og scoringar før koronaen sette ein stoppar også for elitefotballen.  No nærmar det seg start på elitefotballen, og Harald har nett signert ein ny 3-årskontrakt.  Dermed har han kontrakt med klubben ut 2022-sesongen.
04.06.2020
Hus og fritidseigedomar selde i Uskedalen den siste tida.
Det er etter tilhøva god omsetnad på hytter og hus i Uskedalen. Ei hytte og ein fritidseigedom på Skorpo er seld i vår og nyleg er det seld to hus i sentrum. Uskedalen er på mange måtar ei attraktiv bygd i Kvinnherad, ytterst i Hardangerfjorden og fint plassert i høve til regionane Hardanger og Sunnhordland. Mange ynskjer å bu sentralt med kort veg til butikk, skule, barnehage og andre sentrumsfunksjonar.
03.06.2020
Skulemusikk i medvind ønskjer fleire aspirantar.
Uskedal skulemusikk er i god medvind, og etter eit generasjonskifte for eitt år sidan, har dei i løpet av året dobla medlemstalet.  No er dei 14 svært glade musikantar, og dei håpar å få fleire med på laget.  Korpset er så heldige at dei kan gå mot ein ny sesong med dyktige Tor Skeie Olsen som dirigent, og ikkje nok med det!  Dei får dette året også to flinke, kjekke, unge instruktørar som tidlegare har spelt i korpset!
02.06.2020
Elvefiske kan ta til i veke 26, ei veke seinare enn i 2019.
Uskedalselva opnar truleg for fiske i veke 26, kring 23. juni. Det er ei veke seinare enn i 2019. Opninga har samanheng med omorganisering av Elveeigarlaget frå å vera eit lag med begrensa ansvar til å bli eit Samvirkeføretak. Omorganiseringa har vore tema i laget i fleire år. Det er eit krav frå Brønnøysundregisteret. No vert det gjort og alt det formelle skal vera på plass innan nokre veker.
02.06.2020
Skjortefodno i Eikedalen ligg til langt ut i juni månad.
Snøen kom seint i år og den markerte og tydlege Skjortefodno i Eikedalen let venta på seg, men frå februar har fodno vore på plass. Dersom Skjortefodno var stor, sa dei gamle på Eik: Ho er dryge Skjortefodno i år. Det varme veret den siste veka med stor snøsmelting har ført til at fennene rundt Uskedalen minkar dag for dag.
31.05.2020
Samarbeid om bubilplassering har skapt god PR for bygda.
Det går mot ei rekordheld når det gjeld gjester i båthamner og camping i Uskedalen. Vi kan knapt minnast at det har vore så mange tilreisande. Stor pågang av gjester i bubil gjorde at Uskedal Båtlag opna opp for å bruka grøntarealet ved servicebygget til parkering. Dette vart gjort for å avhjelpa Rabben Camping og dermed finna plass til så mange som mogeleg. Parkeringsplassen ved Vertshuset vart også brukt.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS