Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Ingebjørg Haugland - studiepoeng på 78 grader nord.

08.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Mastergradsstudent Ingebjørg Haugland med rifle på Svalbard.
 
I serien vår med innlegg frå Svalbard er vi no komne fram til Ingebjørg Haugland som er student på UNIS i Longyearbyen. Ho er mastergradstudent i geologi. Oppgåva handlar om Folgefonna og skal leverast før jul i år. Artikkelen hennar med bilete har før vore publisert i Grenda. Åse Hjetland Bringedal var student på UNIS i år 2000. Ho var tilbake i 2001 og 2002 for å gjera ferdig feltarbeidet og skriva hovudfaget. Tema var: Paleoklima siste 4000 år. Åse var også studentrepresentant i styret for UNIS.
 

Mastergraden i geologi starta for min del med eit semester ved universitetssenteret på Svalbard (UNIS). Nærare tre månadar som innbyggjar i Longyearbyen har vore spanande, lærerikt og gjeve nyttige erfaringar. Longyearbyen er med i overkant av 2000 fastbuande den største busetnaden på Svalbard og skil seg frå alle andre stadar eg har set før. Her er snøskuterar meir vanlege enn bilar.  Vegane har nummer – ikkje vegnamn, turbukse og ullgenser er kleskoden på skulen og rifle er obligatorisk på tursekken.

 
UNIS er Universitetssenteret på Svalbard med tilbod om realfagstudie i ulike fagområde.
I tillegg har skilnaden i dagslys gjeve stortinntrykk. Då eg landa midt på dagen 1. februar var det så mørkt at ein knapt kunne sjå fjella som ligg kring byen. Gatelysa stod på dagen lang, og alle gjekk rundt i refleksvest. Fleire kveldar og netter kunne vi sjå nordlys som dansa over himmelen. For ein vestlending var det spesielt å spenna på seg skia og gå på tur midt på natta medan det grøne lyset bevegde seg over himmelen.  
 

Frå nærast polarnatt-mørke vart det raskt lysare, og ein kunne merka stor skilnad frå dag til dag. Utover februar, før sola vart synleg på himmelen, var det anten blått som ein blåtime eller eit flott rosaskjær på himmelen. Det var stor stas då sola for alvor kom til Longyearbyen. På soldagen 8. mars var heile byen samla ved den gamle sjukehustrappa for å markera at sola var kome attende. Etter at sola først kom har det lysna utruleg fort, og allereie frå 15. april er det midnattssol i Longyearbyen! 

 
Nordlyskveld tysdag i denne veka. PÅ bilete står Solveig og Veslemøy Haugland som var på besøk nokre dagar.

Å vera student på Svalbard har vore stas på mange måtar. Miljøet er svært internasjonalt og undervisninga feltbasert med høgfagleg kvalitet. UNIS er verdas nordlegaste utdanningsinstitusjon og vart grunnlagt i 1993. Universitetssenteret driv forsking og undervising innafor arktisk biologi, geologi, geofysikk og teknologi.

Det er ikkje mogeleg å fullføre ein heil grad på UNIS, men studentar har høve til å ta enkeltemne eller delar av utdanninga si her oppe. Eg tar mastergraden min ved Universitetet i Bergen, og kom opp for å ta to fag: glasiologi (læra om isbrear) og snø-og snøskreddynamikk.

 

Semesteret starta med eit tryggleikskurs over to dagar. Vi var på skytebanen og lærte sikker handtering av våpen, fekk opplæring på snøskuter og lærte elles om andre farar ein må ta omsyn til når ein ferdast utandørs i Arktis. I februar var det først og fremst kulda ein måtte tenkja på.

 
Vi erfarte fort at på kalde dagar vert både niste og drikkevatn stivfrose før første pause, og at ein bør unngå å stikka ei metallskei i munnen utan å røra i den varme maten først! I februar varierte temperaturen rundt 20 minus, med både varmare og kaldare dagar.  
 

Longyearbyen har på grunn av permafrosten berre totalt 10 km med veg, men på vinterstid kjem ein seg lett rundt med skuter. Skulen har mange skuterar til bruk på feltarbeid, og ein heil avdeling av tilsette som arbeidar med logistikk, utstyr og trygg ferdsel i området kring byen.

 
I byen er det trygt å ferdast utan isbjørnbeskyttelse, men dersom ein skal på tur utanfor busetnaden, må ein ha med rifle og gjerne signalpistol i tilfelle ein skulle treffa på isbjørn. For at studentar skal kunna gå på eigne turar på kveldstid og helg, arrangerer skulen annakvar veke eit riflelotteri der ein kan søka om å få tildelt ei rifle og signalpistol til eige bruk i 14 dagar.  
 
 
På tur med glasiologiklassen reiste vi og såg på ulike brear og gjorde diverse målingar. På tur mot Tempelfjorden og Tunabreen måtte vi ta tidleg lunsj då ei isbjørnmamma med to ungar var på veg over sjøisen. Vi heldt god avstand for å ikkje uroa bjørnane medan vi kikka på dei i kikkert. Ein anna tur gjekk til Scott-Turner breen der vi kartla og undersøkte ei fleire hundre meter lang isbregrotte. På feltkurs med ski til Foxfonna målte vi -32,6 C i lufta, og det vart ein heller mindre effektiv feltdag. Den dagen var vi heldige å bli plukka opp av ei beltevogn, og fekk varma opp frosne tær i ein garasje i Gruve 7.
 
Mot slutten av kurset var vi på dagstur med skuter til den russiske gruvebyen Barentsburg. Då vi nærma oss byen kom det Velkommen til Russland melding frå Telenor. I Barentsburg åt vi ein kraftig lunsj på hotellet og tusla rundt å kikka på flott natur, russiske bygg og den store Leninstatuen. 
 

Medan glasilogiundervisinga var retta mot brear og klimaendringar på Svalbard, handla snøskredkurset meir om snøskred og skredfare i og rundt Longyearbyen. For å få ta kurset måtte ein ha med toppturski og sjølvsagt skredutstyr, då feltdagane stort sett har vore skikøyring og graving av snøprofilar.

 
Siste helga i mars pakka vi ski på skutersleden og reiste på helgetur til Sveagruva. Akkurat no bur og jobbar det mellom 50 og 70 personar i Svea. UNIS hadde leigd rom frå gruveselskapet og vi fekk god mat i messa til gruvearbeidarane. Målet med turen var å utarbeida regionalt skredvarsel for området. I tillegg til å grave eit par snøprofilar fekk vi stått mykje på ski i knallsol og puddersnø. Utanom dagane i felt har undervisninga på UNIS vore forelesingar og gruppearbeid.  
 

På fritida her oppe har det òg blitt mykje ski og turar. Dei fleste studentane er glade i å vera ute, og det er ikkje vanskeleg å finna nokon som vil vera med på tur. For min del er det no berre ei god veke igjen med lange lyse dagar, skiturar, snøprofilgraving og litt lesing fram mot eksamen. I påskeveka reiser eg frå midnattssola og heim til vår, grønt gras og masterprosjekt om smeltevatn på Folgefonna. 

 
 

Tekst/foto: Ingebjørg Haugland                                                                       

Nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
 
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
Scooter er den vanlege måten å ta seg fram på.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
14.08.2020
Maria Malmsten - også dirigent for Husnes Blandakor.
Maria Malmsten vert frå sesongstart dirigent og musikalsk leiar for Husnes Blandakor. Ho held fram med den same oppgåva i Røysterett for Alle, noko ho har gjort frå hausten 2006. Oppstarten i uskedalskoret vert kunngjort etter eit styremøte i neste veke.

kb
13.08.2020
Ny produksjon av handelnett og turkoppar.
Det går unna på handlenetta og turkoppane, designa og produsert av Monica Hansen. No er det tinga 50 stk. nye handlenett og 120 stk. turkoppar. Handlenettet har namnet Uskedalen og eit hjarta. Turkoppane har namna på fjelltoppane i Uskedalen. Dei lokale produkta vert selde på SPAR.

kb
13.08.2020
Sommarkonsert i kyrkja, måndag 17. august kl. 19.00.
Det vert Sommarkonsert med kantor Eva Megyesi og song- og musikkgruppa Rustne Menn i Uskedal kyrkje måndag 17. august kl. 19.00. Kantoren står for orgeltonar, jazz, swing og elles mykje fin musikk. Rustne Menn framfører tonar til både kjende og eigne omsette tekstar. Alle er velkomne i kyrkja på fyrstkomande måndag.

kb
12.08.2020
Bil utfor vegen tysdag kveld.
Naudetatane rykte ut til ei bilulukke i går kveld kring kl. 22.30. Det var utførkøyring. Den kvinnlege føraren i 40 åra vart ikkje skada. Alkotest synte utslag. Saka ligg på nettsida til Kvinnherignen og er open for alle.

kb
09.08.2020
Informasjon om skulestarten.
Velkommen til nytt skuleår! Det vert skulestart for alle elevane ved Uskedalen skule måndag 17.august frå kl. 08.20. Elevane, som skal starta i 1.klasse, møter kl. 09.00. Ved skulen vår startar det 11 elevar i 1.klassen dette året, og vi vil vera 95 elevar ved skulen totalt.

Rektor
07.08.2020
Haustplan for Uskedal Bedehusforsamling.
Uskedal Bedehusforsamling har lagt ut alle møta for hausten 2020. Her er datoane for møta i august: 9. og 23.  September: 6. og 20. Oktober: 4. og 18. November: 1., 15. og 29. Alle møta tek til kl. 11.00. Sundag 13. desember kl. 16: Vi syng jula inn. Fredag 25. des: 1. juledagsmøte. Alle er velkomne til møta på Bedehuset.

kb
07.08.2020
Stengd inntil vidare for elvefiske frå sundag 9. august.
Det er lite vatn i elva. Det er grunnen til at det vert stengd for fiske frå sundag 9. august kl. 18.00 og inntil det vert nok vatn for opning igjen. Melding kjem på heimesida og på Uskedalen.no.

Styret
07.08.2020
Thaivogna opnar i dag, fredag 7. august.
Thaivogna har vore stengd i to veker. I dag, fredag 7. august, er mattilbodet på plass og er ope etter vanlege opningstider.

kb
05.08.2020
Tomtegropa i Halsabrotet er sikra.
Det er utført arbeid med å sikra byggetomter i Halsabrotet. Arbeidet er sluttført og skrenten ned til tomtegrop er sikra med gjerde mot vegen som går inn i byggefeltet. Arbeidet er solid utført med netting og støypte fundament for stolpane.

kb
05.08.2020
Gunslingerkonserten 4. sept. på Dønhaug er utseld.
Konserten og dansen med gruppa Gunslingers fredag 4. sept. er utseld. Alle dei 200 billettane er kjøpt og betalt. Koronarestriksjonane gjer at ingen får gå ut og inn under arrangementet. Porten vil vera open ein time, frå kl. 21 til kl. 22. Det kan bli endring dersom FHI legg inn nye føringar for slike arrangement. Det er Magne Huglen som melder dette i dag. Meir info om sjølve gjennomføringa kjem seinare.

kb
Siste Nyhende
14.08.2020
Nytt skuleår og nytt læreplanverk.
Skulane startar måndag 17. august. I Uskedalen møter 11 elevar i 1. klasse og totalt er elevtalet 95. Det er ein nedgang frå året før. Det samla elevtalet i Kvinnherad er 1568. Av desse er det 137 elevar som går i 1. klasse. Rosendal ungdomsskule har i år 142 elevar mot 158 året før. Av desse kjem 43 elevar frå Uskedalen som på kvart årssteg er fordelte på to klassar.
13.08.2020
Norskekysten på langs med Jan H. Sunde som reiseleiar på MS SUNNHORDLAND.
Jan H. Sunde i RunWay - Norway ligg ikkje på latsida. 20. august er han ferdig med sommarjobben sin som resepsjonist på Olden Fjordhotel. Same dagen går han om bord i hurtigruteskipet MS FINNMARKEN som reiseleiar for norske gjester på turen Bergen - Kirkenes - Bergen. Ikkje nok med det. Deretter vert det ein tur til med hurtigruta før han er klar for turen med MS SUNNHORDLAND frå Tromsø til Bergen/Leirvik i tidsperioden 20. - 25. september.
12.08.2020
Stemningsfull konsert i kveldssola på Stemneplassen.
Eit femitals menneske fann vegen til Stemneplassen i kveld for å vera med på friluftskonsert på det vakre friområde sentralt i Uskedalen. Arrangøren Uskedal Friluftslag er godt nøgd med frammøte i det fine og til tider svært varme veret. Konsertaktørane Uskedal Musikklag og Rustne Menn gjennomførte sine program etter oppsett plan og etter det vi kunne registrera, likte publikum repetoaret til begge gruppene.
10.08.2020
Nye elevtoalett står klar til skuleestart.
Kvinnherad kommune har renovert elevtoaletta på Uskedal skule i sommar. Dei gamle var slitne og lite tilpassa dagens krav til hygiene og personleg komfort. Kvinnherad Bygg har hatt jobben med fornyinga. Alt røyrarbeid er gjort av Husnes Røyr. Elektro: Teknisk Bureau. Sektorleiar i Kvinnherad kommune, Knut Bjørvik, har hatt tilsynet med arbeidet.
10.08.2020
Friluftskonsert med Musikklaget og Rustne Menn på Stemneplassen.
I morgon, tysdag 11. august kl. 18.00 vert det skipa til ein uformell og publikumsvenleg konsert på Stemneplassen. Uskedal Musikklag og Rustne Menn står for programmet. I tillegg vert det leikar og vedlotteri. I det fine veret kan det bli ei gild stund for fastbuande og tilreisande gjester.
08.08.2020
Singing Tweens og Småbarnstreffet er klar for oppstart.
Alt klart for ein ny sesong for songgruppa Singing Tweens. Samlingane er på Uskedal Bedehus. Singing Tweens er for born, som likar å syngja, frå 1. klasse og oppover.  Samlingane vert gjennomførte med bakgrunn i Covid 19 og smittevernreglane.
07.08.2020
Kvinnherad Vekst er tilbake til ordinær drift med vanlege opningstider.
Kvinnherad Vekstbedrift er tilbake til ordinær drift og med opningstider slik det er kunngjord på skilt og på heimesida deira. Opningstida på avdeling for trelast er: Kvardagar frå kl. 08.00 til kl. 16.00. Laurdagar: kl. 09.00 til kl. 14.00. Kvinnherad Vekstbedrift, avdeling Trelast i Beinavikjo er godt skilta frå Fylkesvegen og vidare fram til lageret deira i Beinavikjo. På sikt vert alt arbeid knytta til verkstad, ved, betong og trelast samla på Vikjo. Vask og kantine vert verande i noverande lokale.
06.08.2020
SeaDream Yacht Club innstiller cruisetrafikken inntil vidare.
Cruisetrafikken med SEADREAM 1 og SEADREAM 2 vert innstillt inntil vidar. Årsaka er at ein dansk passasjer på cruise i perioden 21. juli til 2. august testa positivt på koronasmitte. Det var nok til at Folkehelseinstituttet bestemte at ingen får gå i land på kystcruisa i Noreg. Dermed var det ingen SEADREAM skip å sjå i Storsund i dag, 6. august.
06.08.2020
To kroner i pant er betre enn smertefulle dyrelidingar.
Det er klart for håslåtten og store areal er klar for hausting langs fylkes- og kommunevegane i Uskedalen. Kvart år er det eit problem med flasker og boksar, som er kasta ut i graset frå forbipasserande bilistar i Uskedalen. Dette er ei sterk oppmoding frå landbruksnæringa om å ikkje kasta pant i graset.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS