Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Underskrifter frå næringslivet med støtte for eit lokalt brannvern.

05.02.2020
Klikk på bilete for full storleik
Næringslivet i Uskedalen argumenterer sterkt for å ikkje leggja ned brannstasjonen ( Arkivfoto ).
 
Saka om framtidig brannvern kjem opp i Fomannskapet i morgon, torsdag 6. februar. Næringslivet og nokre organisasjonar har sendt skriv til politikarane med opprop om å halda fram med brannvern og brannstasjon i Uskedalen.
 


Til Formannskapet og varamedlemmer i Kvinnherad kommune.
Vedrørende Saksframlegg til formannskapsmøte 6 februa r2020. Alternativer til brannstasjonsstruktur i Kvinnherad kommune.


Vi har følgjande kommentarer / spørsmål til innstilling frå kommunedirektøren ( saksbehandlar: Atle Josdal) der Kvinnherad kommune skal endra brannstasjonsstrukturen i tråd med alternativ 3 i saksutgreinga som medfører nedlegging av Uskedalen og Fjelberg brannstasjon.


Innleiing: Det er frustrerande både for innbyggjarane og næringslivet å bu i ein kommune, der ein opplever at Uskedalen brannstasjon mange år tilbake i tid, og fortsatt skal bli handsama som ein «salderingspost» i formannskap og i kommunestyre, etter innstilling frå brannsjef og kommunedirektør ( tidlegare rådmenn ).


Uskedalen er ei bygd med 1052 innbyggjarar. Bygda er i vekst med nye husvære i øvre Korsnes og nye bustader er planlagt i sentrum. Industriområdet på Børnes er i vekst og nye bedrifter er etablert på Eidsvik Eigedom sitt verftsområde. Jordbruk er og ei stor og viktig næring i Uskedalen.


Uskedalen Brannstasjon: Branntroppen i Uskedalen har i dag 8 brannmenn i sin beste alder og alle er godkjente røykdykkarar. Etter vårt syn må dette vera ein stor og viktig ressurs også for branntroppen på Husnes og i Rosendal. Det er nemt i saksutgreinga at folk ikkje bur og arbeider på same stad lenger, og at dette er ei utfordring for beredskapen på dagtid. Vi kan ikkje sjå at dette skal vera eit moment for nedlegging av enkelte brannstasjonar. Vi har fortsatt 16 timar igjen av døgeret + helgane.


I saksutgreiinga er det lagt vekt på at utrykningstida frå Husnes er 15 minutt til Uskedalen og 13 minutt frå Rosendal. Dette synes vi høyres litt optimistisk ut, då brannmenn både i Rosendal og Husnes bur i ulike avstandar fra brannstasjonane, og treng ei viss tid til frammøtestad. Gardsbruka i Uskedalen ligg på begge sider oppover dalen og frå sentrum til øverste gardsbruket er det ca. 9,5 km.Tidsfaktoren er ein av dei viktigaste faktorane med tanke på redning av liv og verdiar. Etter vårt syn må Kvinnherad kommune oppretthalda dei brannstasjonane ein har i vår langstrakte kommune.


Skal ein få til nyetableringar i næringslivet og auke i folketalet så meiner vi at nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil vera svært negativt, også med tanke på framtidige etableringar på Børnes og i andre bygder. Nedlegging av Uskedalen brannstasjon vil etter vårt syn svekka beredskapen i heile kommunen, spesielt for Husnes og Rosendal ved større aksjonar.


Kommentarer / spørsmål til saksframlegg.

Vi stiller oss undrande til oppstillinga Samanlikning med andre brannvesen
Kvinnherad kommune er langstrakt med fjord og fjell, øyer og ferjestrekningar og det er naturleg at ein har fleire brannstasjonar enn dei kommunane som er nemt i denne samanlikninga.


Pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016 der det vart avdekka til dels store manglar ved alle brannstasjonane i Kvinnherad kommune. Kvifor har ein ikkje sett i verk tiltak for å betra situasjonen på eit langt tidlegare tidspunkt?


Tidlegare handsaming:
I Formannskapet den 06.12.2018: Nytt framsett forslag vart samrøystes vedteken.
Kvinnherad formannskap vil be om utgreiing om det er mogleg å omgjera stasjonane i Uskedalen – Halsnøy – Åkra – Fjellberg til depot som sikrar lokal beredskap og tidleg innsats.


Formannskapet ber vidare rådmannen gå i ny dialog med Arbeidstilsynet med sikte på å få i stand løysing for å vidareføra dagens brannordning. Dette vert å leggja fram i ny sak for formannskapet. Har dette vore oppe som ny sak i formannskapet ?
Vi kan ikkje sjå at det er nemt noko om dette i saksutgreiinga til møte den 6 februar.


Kostnader: Ombygging av brannstasjonar.
Her viser ein eit oppsett med oppgradering av 5 brannstasjonar x 2,6 mill = 13 mill i alternativ 1. I alternativ 3 går ein for nedlegging av Uskedalen og Fjellberg og kostnadane er redusert til 3 x 2,6 mill = 7.8 mill.


Vi vil tru at det er snakk om ulike kostnader som må til på dei ulike brannstasjonane. Etter vårt syn bør kostnadane som legges til grunn vera eks mva.Vi synes saksutgreiinga ber preg av akkumulerte kostnader som følge av manglande vedlikehald og fornying av utstyr over lengre tid, samt pålegg frå Arbeidstilsynet i 2016.


Det er nemt at det ein vil spara på nedlegging av Uskedalen og Fjellberg brannstasjonar ca. Kr. 900.000 skal nyttast til tilsetjing av 1 person i fast stilling.
Får vi eit betre brannvern av det ?


Kvinnherad brann og redning har dei siste åra fått nye oppgaver med tanke på ulykker, livredning, (First respond» LHR – hjartestarter – opplæring frå Luftambulansen), ekstremvær, oljesøl og eit tettare samarbeid med politi og ambulanse. Desse tre etatane utgjer Kvinnherad kommune sitt beredskaps og redningsteam. Sist men ikkje minst har vi motiverte og gode brannmenn som saman med politi og ambulansetenesta gjer ein fantastisk jobb i lokalsamfunnet.


Vi saknar og ein uttale frå politiet og ambulansetenesta i denne viktige saka.
Vi har den tillit at de som folkevalde gjer beslutningar for brannstasjonane våre som ivaretar sikkerhet for liv/helse og materielle verdiar for innbyggjarane og bedriftene i heile kommunen.


Med vennlig hilsen
Eidsvik Eigedom AS - Prosjekt Konsult Kvinnherad AS - Kest Eiendom AS -
Brødrene Musland Maskin - AS Brødrene Hjønnevåg AS - S.Rødsten Bilforretning AS - HT Industri AS - Tveiten Maskin AS - Selstad AS - Dimmelsvik Bil AS - Slangeservice AS - Reins Maskinering AS - Gro`s Blomster - Arne J. Haugland Maskin AS - Uskedal Eigedom - MultiSolutions AS - EM Holding AS - Spar Uskedalen - Auto 88 AS - Uskedalen Utvikling - HMR Husnes AS

 
 

Tekst: Pressemelding

Foto/ nett: Kristian Bringedal

 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
27.02.2020
Kveldskjøring i Fjellhaugen fredag 28.02.
Det blir kveldskøyring i Fjellhaugen skisenter i morgon (fredag 28/2) kl 1700-2100. 

tid
27.02.2020
Møte i stadnamngruppa i dag, Uskedal skule kl. 17.00.
Stadnamngruppa i Kvinnherad Sogelag held fram arbeidet med å retta namn på kart. Ei rekkje ressurspersonar frå ulike bygder er innkalla til nytt møte i dag torsdag 27. februar kl. 17.00 i Uskedal skule. Med på møte vert Peder Gammeltoft frå Universitetet i Bergen, Anita Lykkja og Johan Feet frå Kvinnherad kommune.

kb
25.02.2020
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 18. mars kl. 19.00.
Årsmøte i Uskedal Utvikling er onsdag 18. mars kl. 19.00 i Gamleskulen. Leiar, to styremedlemer og tre varamedlemer står på val. To styremedlemer står ikkje på val. Det vert lagt fram årsmelding, rekneskap og melding om drifta av nettsida Uskedalen.no. og Gamleskulen.

kb
25.02.2020
Kveldskjøring i Fjellhaugen i morgon, 26.02.20.
Det er nydelege forhold i Fjellhaugen skisenter, og skitrekket vert ope for kveldskjøring onsdag kl. 17.30 - 21.

tid
25.02.2020
Årsmøte i Uskedal sokn sundag 1. mars, straks etter gudstenesta.
Det vert årsmøte i Uskedal sokn sundag 1. mars kl. 12, straks etter gudstenesta. Det vert lagt fram årsmelding, rekneskap og ein plan for gudstenester og andre aktivitetar i 2020. Møte er ope for alle medlemer i Den norske kyrkja. På sjølve gudstenesta er Arne Nataas liturg. Organist er kantor Eva Megyesi. Offergåva går til det lokale kyrkjelydsarbeidet.

kb 
25.02.2020
Harald Nilsen Tangen på G19 landslaget.
Harald Nilsen Tangen er tatt ut til landslagssamling med G19 landslaget.  Det er første gong det Uskedals-ætta fotballtalentet er tatt ut på G19, men han har tidlegare hatt heile 31 landskampar for yngre fotballandslag.  Harald har hatt ei svært god sesongoppkjøring med klubben sin Viking.  Han har spelt mykje og scora fleire mål.  Meir om bakgrunnen hans kan de lesa HER.

tid
24.02.2020
Neste allsong på Kafe Tiaren vert tysdag 3. mars.
Dette er ei melding frå Rustne Menn om at allsongen på Kafe Tiaren er utsett ei veke, til tysdag 3.mars kl. 12.00. Vi ser fram til lysare tider med vårsongar. Velkomne.

kb
24.02.2020
God påmelding til dansen med TRINITY.
Det er jevn god påmelding til vårdansen i Helgheim 14. mars med dansebandet TRINITY. Talet pr. dato ligg rundt 50. Fristen for påmelding er ei veke før, laurdag 7. mars - til Berit Harriet Døssland på mobil: 913 07 384.

kb
23.02.2020
Feriegjester frå Uskedalen på Kanariøyane merkar Calimaen.
Feriegjester frå Uskedalen. både på Gran Canaria og Tenerife, merkar godt sandstormen Calima frå Sahara. Leif Magne Framnes er turleiar i Den norske klubben i Puerto Rico med turgrupper til Norskeplassen kvar sundag. I dag vart turen avlyst, for fyrste gong på mange år. Uskedalen.no kjenner ikkje til om det er uskedelingar som sit sandfast på flyplassane.

kb
23.02.2020
Årsmøte i Uskedal Ungdomslag, måndag 2. mars kl. 19.30.
Det vert årsmøte i Uskedal Ungdomslag måndag 2. mars kl. 19.30 i Helgheim. Medlemer og andre interesserte er velkomne. Huset vert synt fram etter oppussing og nymålinga oppe i salen.

Styret
Siste Nyhende
27.02.2020
2019 - eit godt år for Lio Sag & Treforedling AS
Lio Sag & Treforedling med dagleg leiar, Rune Myklebust frå Uskedalen, kan syna til eit godt driftsår i 2019. Dotter hans, Kristine Heimvik, er avdelingsleiar på Husnes og begge er godt nøgde med omsetnaden og drifta. Plasseringa på Husnes er god. Verksemda er godt synleg frå Fylkesvegen og med endå betre skilting, skal det vera lett å finna Byggtorget.
26.02.2020
Ver merksam på opne vatn og utrygg is på fjellet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma mellom og under.

26.02.2020
FLOR frå Voss inviterer til Kvinnekveld på Dønhaug, i kveld kl. 19.30.
FLOR saman med Landbrukskontoret i Kvinnherad inviterer til Kvinnekveld i Dønhaugkjedlaren i kveld, onsdag 26. februar, kl. 19.30. FLOR frå Voss lagar arbeidskle for kvinner. Dagleg leiar er Kristin Lemme. Ho er bonde og driv verksemda FLOR.
25.02.2020
Hugs søknadsfristen til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad deler ut gåver til ålmennyttige føremål vår og haust. Søknadsfristen for vårtildelinga er tysdag 3. mars 2020. Ferdig skriven søknad med vedlegg må vera stiftinga i hende innan utgangen av tysdagen. Fleire gode prosjekt frå Uskedalen er sidan oppstaten tildelt gåver.
24.02.2020
Morgonstund i Uskedalen.
Marius Mathisen, son av tidlegare redaktør Ola Matti Mathisen, er ein svært dyktig slagverkar, og han har opp gjennom åra spela med ulike band, og med svært mange kjende og dyktige musikarar.  Han har reist svært mykje, men favorittstaden hans når han skal slappa av er utvilsamt Skansen på Neset her i Uskedalen.  No har han sendt oss ein vakker video med musikk til som stadfestar dette.
24.02.2020
Stabilt folketal i Uskedalen - til så lenge.
Det har dei siste åra vore eit stabilt folketal i Uskedalen. Tala for 2019 syner at bygda har ein tilbakegang på 3 personar. I 2018 auka folketalet med det same talet. Med dette er det samla folketalet på 1049 det same som for to år sidan. Toppen hadde Uskedalen i 2017 med 1074 innbyggjarar. Frå 1960 til 2019 har folketalet auka frå 780 til 1049.
23.02.2020
Fire svaner på Fjellandsbø har fått ei femte med i flokken.
Talet svaner på og ved Fjellandsbøvatnet aukar. For ei veke sidan fekk dei fire svanene ei femte svane med i flokken. Det er tydeleg at den siste svana, som kom til, er som femte hjul på vogna. Dei fire svanene, Uskedalen.no skreiv om i desember, er to svanepar. Då trengst det sikkert litt tid for å ta den femte med i fylgje.
22.02.2020
Koseleg pubkveld med blues, rock, pop og country.
Borti 50 personar fann vegen til Dønhaug i går kveld for å høyra Tore Nordahl-Pedersen. Artistnamnet er Pederen med bassen og repetoaret er alt frå 60 tals Elvis til J J Cale og Eric Clapton. Teddybjørnens vise solo av Alf Prøysen er ikkje vanleg på ein pub, men Tore likar teksten og gjestene i Dønhaugkjedlaren sette pris på framføringa.
21.02.2020
Vart heidra med minikonsert på 75 årsdagen.
Veteranane i Uskedalen musikklag er ein aktiv gjeng.  Dei har mange spelingar i året, og kvar veke møtest dei til ei frivillig øving i tillegg til den faste øvingsdagen. Frammøtet til den frivillige øvinga fortel det meste om den gode stemninga i bandet. Mest alltid er det 100%!  Torsdag hadde dei ei svært hyggeleg speling då solokornettist Per Myklebust feira 75 årsdagen sin heime i det ærverdige 200 år gamle Bakkehuset i Dimmelsvik.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS