Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Reisebrev 2 frå turen til Umbred i India.

19.01.2020
Klikk på bilete for full storleik
Elevane på skulen har skuleuniform.
 
India er eit stort land. Vi tok fly frå Chandigar til Nagpur. Vidare var det 1 time å køyra til Umred. Kjøreturen var treg for det var mykje vegarbeid. Effi David og sonen Moses henta oss. På hotellet var det stilt sidan det var etter midnatt. Effi fekk liv i personalet og vi fekk romma våre. Hotellet var 3 år gamalt og vi var dei fyrste utlendingane som var der. Personalet kunne ikkje eit einaste ord engelsk så vi måtte ha Effi som tolk. Han og famiien ordna alt.'Kvitingane' vekte oppsikt! Effi inviterte seinare personalet til å koma til skulen for å læra engelsk.
 

 
Borna har pynta seg til fest.

Neste dag vart vi henta til skulen. Styresmaktene tillet ikkje lenger born å bu på barneheimen. Dei som budde der vart flytta for 1,5 år sidan. Dei kom til fjerne slektningar som ikkje brydde seg om dei. Barneheimen vart då skule. Det er 43 born frå 3 til 8 år, t.o.m. 2. klasse. Komande år vert det utvida til 3. klasse. Skulen har veldig godt ord på seg så mange foreldre ynskjer at borna deira skal gå der. Dei har førespurnad om 200 ungar komande år! Foreldre som har råd til det betalar skulepengar, 200 rupi (ca. 25 kr.) for månaden. Dei som er fattigare slepp å betala. Det er jevt delt mellom gutar og jenter.

 
Reisefylgje frå Kvinnherad til India: F.v: Inger Elise Helgeland, Margunn Håland, Lina Håland, Eli Roseth Eik, Maria Larssen og Thor Jarle Bjelland.

I slummen i Malik Nagar er det skule med 30 born frå 4 til 9 år, der også både jenter og gutar. Borna i Umred har med niste. I Malik Nagar får borna mat på skulen. Etter skuletid i Malik Nagar kjem ei kvinnegruppe som lærer å sy. Borna hadde laga flott forestilling for oss og foreldra. Fleire foreldre hadde saman betalt for å leiga drakter til framsyninga. Foreldra var synleg stolt over kor flinke borna var - og born er born, nokre nekta å sleppa mammo si hand for å opptre. Dei vil freista sy drakter til seinare framsyningar. Det kan vera god trening for syklassen.


Søndagen var vi til gudsteneste. Vi forstod ikkje så mykje, men det var fleire kjende tonar. Margunn hadde ord for dagen. Ho er dyktig. Lina song. Stundesvis er det litt uro i området. Det er lov å ha gudsteneste, men for å verta merksam på eventuel uro var Moses utanfor kyrkja for å fylgja med. Vi sat i kyrkjehagen etter gudstenesta. Inger Elise ville utanfor porten for å ta bilete. Ein ung mann vart straks sendt etter henne. Ho skulle ikkje gå åleine, kvit og kvinne kunne vera fareg. Skikken er også at kvinner ikkje skal gå åleine.

Då Margunn var i Umred i 2019 hadde dei for fyrste gong Medical Camp i Malik Nagar. I år var det ny camp. 2 legar frå sjukehuset kom saman med sjukepleiarar og sekretærar. Ei lærerinne hjelpte også til. Der gjekk det unna, 138 pasientar på 2 timar. Dei fanga opp fleire alvorlege sjukdomar. Ei jente i 6 -7 årsalderen hadde hareskår og open gane. Det var rekna som eit under at ho hadde levd så lenge for ho kunne ikkje eta skikkeleg. Ho hadde aldri vore til doktor. No vert det opersjonar og livet vil ordna seg for henne. Etter campen besøkte vi sjukehuset, ei gamal avdeling med 10 mannsrom og ei heilt ny avdling. Til Margunn si glede var det reint og fint også på den gamle avdelinga. I fjor var det skikkeleg stank der.

Litt tid til handel var lagt inn. Det var mykje fint stoff og nydelege sariar. Sarien ser ut til å bli festantrekk, ikkje kvardagsplagg i seinare generasjonar. Ungdomane bruka mykje dongeribukser medan dei vaksne/eldre hadde sari som dagleg antrekk. For mange i Malik Nagar og Umred var vi dei fyrste kvite dei hadde sett. Eg har ikkje tal på kor mange selfiar vi var med på.

Flyet vårt vart kanselert så i staden for kveldsfly den 15. reiste vi frå hotellet kl. 06.00 og fekk ein heil dag i Delhi før flyet tok av mot Dubai og Norge kl. 04.00 den 16. Det var Lina, paret frå Husnes og eg som reiste heim. Margunn og Inger Elise skulle vera ei veke til. Tryggleiken er god. Ein slepp ikkje inn på flyplassane utan gyldig billett. Det er mykje overvaking. Eg lurde litt på kor grensa mellom overvaking og tryggleik gjekk. Politi og soldatar hadde vakt alle stader. Dei var tungt vepna men hjelpsame og greie. Flytida heim vart lenger enn planlagt sidan vi gjekk utanom Iran. Flykapteinen sa at det var for tryggleiken vår, ikkje for moro skuld.

Det var ein fantastisk flott og givande tur. Ein får verkeleg sjå landet på ein annan måte når ein reiser slik vi gjorde.


Tekst/foto: Eli Roseth Eik
Nett: Kristian Bringedal
Klikk på bilete for full storleik
Margunn Håland har ein sentral rolle i barneheimsarbeidet i Umbred.
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
27.02.2020
Kveldskjøring i Fjellhaugen fredag 28.02.
Det blir kveldskøyring i Fjellhaugen skisenter i morgon (fredag 28/2) kl 1700-2100. 

tid
27.02.2020
Møte i stadnamngruppa i dag, Uskedal skule kl. 17.00.
Stadnamngruppa i Kvinnherad Sogelag held fram arbeidet med å retta namn på kart. Ei rekkje ressurspersonar frå ulike bygder er innkalla til nytt møte i dag torsdag 27. februar kl. 17.00 i Uskedal skule. Med på møte vert Peder Gammeltoft frå Universitetet i Bergen, Anita Lykkja og Johan Feet frå Kvinnherad kommune.

kb
25.02.2020
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 18. mars kl. 19.00.
Årsmøte i Uskedal Utvikling er onsdag 18. mars kl. 19.00 i Gamleskulen. Leiar, to styremedlemer og tre varamedlemer står på val. To styremedlemer står ikkje på val. Det vert lagt fram årsmelding, rekneskap og melding om drifta av nettsida Uskedalen.no. og Gamleskulen.

kb
25.02.2020
Kveldskjøring i Fjellhaugen i morgon, 26.02.20.
Det er nydelege forhold i Fjellhaugen skisenter, og skitrekket vert ope for kveldskjøring onsdag kl. 17.30 - 21.

tid
25.02.2020
Årsmøte i Uskedal sokn sundag 1. mars, straks etter gudstenesta.
Det vert årsmøte i Uskedal sokn sundag 1. mars kl. 12, straks etter gudstenesta. Det vert lagt fram årsmelding, rekneskap og ein plan for gudstenester og andre aktivitetar i 2020. Møte er ope for alle medlemer i Den norske kyrkja. På sjølve gudstenesta er Arne Nataas liturg. Organist er kantor Eva Megyesi. Offergåva går til det lokale kyrkjelydsarbeidet.

kb 
25.02.2020
Harald Nilsen Tangen på G19 landslaget.
Harald Nilsen Tangen er tatt ut til landslagssamling med G19 landslaget.  Det er første gong det Uskedals-ætta fotballtalentet er tatt ut på G19, men han har tidlegare hatt heile 31 landskampar for yngre fotballandslag.  Harald har hatt ei svært god sesongoppkjøring med klubben sin Viking.  Han har spelt mykje og scora fleire mål.  Meir om bakgrunnen hans kan de lesa HER.

tid
24.02.2020
Neste allsong på Kafe Tiaren vert tysdag 3. mars.
Dette er ei melding frå Rustne Menn om at allsongen på Kafe Tiaren er utsett ei veke, til tysdag 3.mars kl. 12.00. Vi ser fram til lysare tider med vårsongar. Velkomne.

kb
24.02.2020
God påmelding til dansen med TRINITY.
Det er jevn god påmelding til vårdansen i Helgheim 14. mars med dansebandet TRINITY. Talet pr. dato ligg rundt 50. Fristen for påmelding er ei veke før, laurdag 7. mars - til Berit Harriet Døssland på mobil: 913 07 384.

kb
23.02.2020
Feriegjester frå Uskedalen på Kanariøyane merkar Calimaen.
Feriegjester frå Uskedalen. både på Gran Canaria og Tenerife, merkar godt sandstormen Calima frå Sahara. Leif Magne Framnes er turleiar i Den norske klubben i Puerto Rico med turgrupper til Norskeplassen kvar sundag. I dag vart turen avlyst, for fyrste gong på mange år. Uskedalen.no kjenner ikkje til om det er uskedelingar som sit sandfast på flyplassane.

kb
23.02.2020
Årsmøte i Uskedal Ungdomslag, måndag 2. mars kl. 19.30.
Det vert årsmøte i Uskedal Ungdomslag måndag 2. mars kl. 19.30 i Helgheim. Medlemer og andre interesserte er velkomne. Huset vert synt fram etter oppussing og nymålinga oppe i salen.

Styret
Siste Nyhende
27.02.2020
2019 - eit godt år for Lio Sag & Treforedling AS
Lio Sag & Treforedling med dagleg leiar, Rune Myklebust frå Uskedalen, kan syna til eit godt driftsår i 2019. Dotter hans, Kristine Heimvik, er avdelingsleiar på Husnes og begge er godt nøgde med omsetnaden og drifta. Plasseringa på Husnes er god. Verksemda er godt synleg frå Fylkesvegen og med endå betre skilting, skal det vera lett å finna Byggtorget.
26.02.2020
Ver merksam på opne vatn og utrygg is på fjellet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma mellom og under.

26.02.2020
FLOR frå Voss inviterer til Kvinnekveld på Dønhaug, i kveld kl. 19.30.
FLOR saman med Landbrukskontoret i Kvinnherad inviterer til Kvinnekveld i Dønhaugkjedlaren i kveld, onsdag 26. februar, kl. 19.30. FLOR frå Voss lagar arbeidskle for kvinner. Dagleg leiar er Kristin Lemme. Ho er bonde og driv verksemda FLOR.
25.02.2020
Hugs søknadsfristen til SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad.
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad deler ut gåver til ålmennyttige føremål vår og haust. Søknadsfristen for vårtildelinga er tysdag 3. mars 2020. Ferdig skriven søknad med vedlegg må vera stiftinga i hende innan utgangen av tysdagen. Fleire gode prosjekt frå Uskedalen er sidan oppstaten tildelt gåver.
24.02.2020
Morgonstund i Uskedalen.
Marius Mathisen, son av tidlegare redaktør Ola Matti Mathisen, er ein svært dyktig slagverkar, og han har opp gjennom åra spela med ulike band, og med svært mange kjende og dyktige musikarar.  Han har reist svært mykje, men favorittstaden hans når han skal slappa av er utvilsamt Skansen på Neset her i Uskedalen.  No har han sendt oss ein vakker video med musikk til som stadfestar dette.
24.02.2020
Stabilt folketal i Uskedalen - til så lenge.
Det har dei siste åra vore eit stabilt folketal i Uskedalen. Tala for 2019 syner at bygda har ein tilbakegang på 3 personar. I 2018 auka folketalet med det same talet. Med dette er det samla folketalet på 1049 det same som for to år sidan. Toppen hadde Uskedalen i 2017 med 1074 innbyggjarar. Frå 1960 til 2019 har folketalet auka frå 780 til 1049.
23.02.2020
Fire svaner på Fjellandsbø har fått ei femte med i flokken.
Talet svaner på og ved Fjellandsbøvatnet aukar. For ei veke sidan fekk dei fire svanene ei femte svane med i flokken. Det er tydeleg at den siste svana, som kom til, er som femte hjul på vogna. Dei fire svanene, Uskedalen.no skreiv om i desember, er to svanepar. Då trengst det sikkert litt tid for å ta den femte med i fylgje.
22.02.2020
Koseleg pubkveld med blues, rock, pop og country.
Borti 50 personar fann vegen til Dønhaug i går kveld for å høyra Tore Nordahl-Pedersen. Artistnamnet er Pederen med bassen og repetoaret er alt frå 60 tals Elvis til J J Cale og Eric Clapton. Teddybjørnens vise solo av Alf Prøysen er ikkje vanleg på ein pub, men Tore likar teksten og gjestene i Dønhaugkjedlaren sette pris på framføringa.
21.02.2020
Vart heidra med minikonsert på 75 årsdagen.
Veteranane i Uskedalen musikklag er ein aktiv gjeng.  Dei har mange spelingar i året, og kvar veke møtest dei til ei frivillig øving i tillegg til den faste øvingsdagen. Frammøtet til den frivillige øvinga fortel det meste om den gode stemninga i bandet. Mest alltid er det 100%!  Torsdag hadde dei ei svært hyggeleg speling då solokornettist Per Myklebust feira 75 årsdagen sin heime i det ærverdige 200 år gamle Bakkehuset i Dimmelsvik.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS