Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Vi minnest Asbjørn Eik (Brulsen) som døydde i denne veka.

28.11.2019
Klikk på bilete for full storleik
Asbjørn Eik, til dagleg kalla Bruslen, døydde på Jondal Sjukeheim i denne veka.
 
Asbjørn Eik, som i det daglege vart kalla Brulsen, døydde på Jondal Sjukeheim i denne veka. Han var ein eventyrar, reiste jorda rundt og fekk oppleva mykje andre berre kan drøyma om. Før han fylte 40 hadde han vore sjømann i mange år, bygd sin eigen seglbåt på 40 fot, vore i Australia på opalleiting, arbeidd på ammunisjonsfabrikk i Vietnam og i Syd Amerika prøvde han seg som bilseljar. I samråd med dotter hans, Gro Heidi Åsen, legg Uskedalen.no ut minneorda hennar som vert lesne ved båra i Uskedal kyrkje i dag, 29. november.
 

19.mars 1945 kom Asbjørn til verda. Han var yngst av to brør, og vaks opp på Eik. Faren og mora skilde etter kvart lag, og dei to brørne vart buande på Eik saman med faren medan mora reiste til Oslo. Mange gonger har han fortalt om den frie og fine barndommen dei hadde. 
 
 

Asbjørn har hatt kallenamnet Brulsen heilt frå barndomen. Han var ikkje noko A4-menneske, og hadde tidleg bestemt seg for å reisa til sjøs. 14 år gamal stilte han klar til å reisa, men det vart oppdaga at han prøvde å lyga på seg eit år, og dei sende han difor heimatt. I neste forsøk, som 15-åring og dermed gamal nok, fekk han mønstra på.
 

Asbjørn har reist over heile verda. Han har levd draumen sin, og opplevd meir enn vi andre kan drøyma om. Det han har snakka mest om til meg er Syd-Amerikalinja, Grekenland, Golfen - og ikkje minst favorittstaden hans: Australia. Dit har han lengta mykje tilbake, til både folkeslaget, kulturen og klimaet. 
 

Han elska livet som sjømann; alle folka og kulturane han møtte, og stadane han fekk oppleva. Men etter ei tid var det ei lita jente som drog han tilbake til Uskedalen. Han tok på seg foreldreansvar, og sjøfarten vart litt etter litt erstatta med bygging av leikehytte, demning, badedam, fiskedam, husfiksing på Nesttun, pianospeling, kjøring til trening, sykkelreparasjonar og turar i inn- og utland. Båtbygging vart det og, alt med Heidi på slep. MS Havlengsel til dømes - den rustraude jernbåten, var eit landemerke på Eikelandet i mange år.
 

Kallenamna var fleire. Brulsen er vel det mest kjende, men han levde også opp til tilnamnet Skrubben. Han var alltid møkk skitten, og kjeledressane kunne stå av seg sjølv. Sjølv kunne han ikkje brydd seg mindre om nett det. 
 

Asbjørn hadde så mange gode eigenskapar. Omsorgsfull og snill, rettferdig, hadde alltid god tid og hjelpte til så godt han kunne. Alle problem kunne løysast. Det var viktig å læra seg til ting tidleg, meinte han. 12 år var til dømes passande alder for Heidi å læra seg å køyra bil. Og då ho fylte 15 var det nødvendig å læra seg å skifta bremseskiver. Kanskje ikkje verdas mest nyttige ting å læra då, men moralen var ein nyttig reiskap å få. Det blei folk av henne og. Som han sjølv ville sagt det  i english-lesson med Isabella: You did a good job. 


 

I slutten av 90-åra valte han å reisa frå heimbygda etter samlivsbrot. I Vats fann han tumleplass for hobbyen han hadde drive med nokre år; kopar. Og i Rutledal fann han tilbake til eit gamalt venskap med Klara, som han tidlegare hadde reist mykje til sjøs med. Etter nokre år døydde Klara av kreft, og Asbjørn fekk ein skikkeleg nedtur. No måtte han ha noko å gjera på, han vart endå meir rastlaus. Han la ned kopargeskjeften og reiste mykje, utan at nokon visste heilt kvar han tok vegen.  


 
Brulsen var ein god formidlar og fortalde levande frå opplevingane sine. I bakgrunnen: Seglbåten bygd i stål, 40 fot lang. Faksimile frå avisa til Uskedalsdagane 1986.

Han reiste ofte langt utanfor allfarveg, der det ikkje fanst andre turistar. På ei av reisene hans ville vi melda han sakna. Han hadde sagt han skulle til Burma, og lova å ringa heim jamnleg. Etter fire veker utan livsteikn bad vi politiet om å få han etterlyst internasjonalt. Det var bortkasta. Han ringte heim same dag etterlysninga skulle sendast ut, og fekk seg ein god latter. Det var jo sjølvsagt ikkje noko gale, berre ikkje noko telefon å oppdriva. Men etter dette skjedde det faktisk ein liten revolusjon: han fekk seg mobiltelefon. 
 

Den seinare tid har han hatt mange fine år i Vindafjord, møtt gode kameratar å løysa verdsproblem med. Men i november 2012 kom det fram at det var noko alvorleg gale med helsa hans. Det første hjarteinfarktet avdekka alvorleg hjartefeil, og han måtte ha ny hjarteklaff - to gonger. Pacemaker og stent kom på plass, men helsa byrja verkeleg å skranta. Dette irriterte han voldsomt, han syns det var urettferdig at dette skulle ramma han. 
 

Det var likevel ikkje aktuelt å trappa ned på arbeidsmengda. Å ta omsyn til helsa si var eit ukjend uttrykk i hans øyrer (han høyrde jo forresten ikkje heller.) Han jobba på i same duren, fiksa på bilar, bygde verkstad - og det mest fy-fy ein kunne gjera i hans tilstand: sveisa.  


I åra som følgde tok helseplagene nærast over livet hans. Han reiste oftare til Jondal, og fann glede i å vera med barnebarna Adrian, Sigurd og Isabella. Opp gjennom åra har han vore med på Sabeltann-show og dyreparkbesøk, lært dei å sykla, vore lærar på lese-og skrivetrening før skulestart, stilt som frisørmodell og leikekamerat. Assebessen har alltid vore der, med sine high-five, kaptein-helsingar og historier. 


 

Alle stadar han har vore, har han fått nye bekjentskapar. Jovisst var han ein original, men han var godt likt likevel. Han var hjelpsam, og ikkje redd for å ta i eit tak. Det vart difor ein heilt uvant situasjon for han då han vart avhengig av medisinar, og endå verre då det var han som måtte ha hjelp for å koma seg gjennom kvardagen. Å bli sengeliggande vart reine pinsla for han, vi kunne sjå at gnisten gradvis forsvann. 

 

Det var godt du fekk kvila no. Du har hjelpt oss fram i livet, no vil vi hjelpa deg til siste kvilestad. Vi er rike på minne, men sit likevel litt tomme att. Som det står i dødsannonsa: 
 


 

Ein eventyrar sitt hjarta  

har slutta å slå. 

Vi unnar deg kvilen,  

men saknar deg så. 


 

Kvil i fred og takk for den du var.
 
Heidi
 
 
Tekst: Heidi Åsen
Foto: Privat/faksimile frå Uskedalsavisa 1986
Nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
29.06.2020
Redusert drift på uskedalen.no i denne veka.
Grunna ferietur vert det redusert drift på Uskedalen.no i denne veka ( Veke 27 ). Thor Inge Døssland og Hans Ordin Østebø legg ut hastemeldingar, kunngjeringar og notisar. Ferdige manus med bilete vert, så langt det let seg gjera, redigert og lagt ut. Send til: uskedalen.no@gmail.com

Red.
27.06.2020
Harald Nilsen Tangen startar mot Vålerenga.
Talentfulle Harald Nilsen Tangen med røter på Sanden her i Uskedalen startar på midtbanen i kveldens eliteseriekamp der Viking møter Vålerenga.  Ein annan kvinnhering, Johnny Furdal, sit på benken klar til å komma innpå.  Kampen startar kl.20.30, og den blir vist på TV Norge.

tid
25.06.2020
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen.
Det er Forsvaret sine helikopter som er over Uskedalen i denne veka. Det er truleg ei øving der fjella i Uskedalen er eit øvingsobjekt. Det er så langt Uskedalen.no kjenner saka.

kb
23.06.2020
Meir informasjon om fiske.
Det er stor interesse for fiske i Uskedalselva. Grunna tekniske vanskar har det vore problem med fiskekortsal på nettet i dag. Problema skal vera løyste innan utgangen av dagen. Nytt i år er at det vert soneinndeling i elva. Meir om fiskereglane og sal av fiskekort kjem som eige innlegg i morgon, onsdag 24. juni.

kb
23.06.2020
Elvefiske 2020 opnar torsdag 25. juni.
Elveeigarlaget melder frå om at fiske i Uskedalen opnar i denne veka, torsdag 25. juni. Det er høve til å kjøpa fiskekort frå i dag, tysdag 23. juni. Alle med grunneigarkort kan fiska frå i dag kl. 18.00.

Styret
23.06.2020
Fylkesmannen har oppheva vedtak i dispensasjonssak i Halsabrotet.
Etter avklaring av planstatus i Halsabrotet har Fylkesmannen i Vestland oppheva vedtaket i Forvaltningsutvalet om å gi dispensasjon i byggesak 122/16. Saka er sendt tilbake til kommunen med ei grunngjeving om kvifor dei ikkje  godkjende vedtaket. Svaret og saka ligg på postlista i kommunen.

kb
22.06.2020
Byggeløyve på våningshus med carport, 125/7 - Haugland.
Lina Marie og Tor Håkon Haugland har motteke byggeløyve på våningshus med carprot på 125/7 på Haugland. Ansvarleg søkjar er Norgeshus AS. Byggfirma er Kjell Høyland AS. INTO Røyr har alt røyrarbeidet. Alle formelle godkjenningar er på plass. Arbeidet kan ta til straks.

kb
21.06.2020
Namnet på ny sokneprest vert kunngjord på tysdag.
Det er søkjar til prestestillinga i Uskedalen. Namnet vert kunngjord på tysdag i denne veka. Uskedalen har vore utan eigen sokneprest i tida etter at Lina Håland slutta. Vikarprest og andre sokneprestar har fungert i stillinga. Etter at Reidar Ådnanes slutta, har Kjersti Brakestad Boge vore prest i Uskedalen.

kb
21.06.2020
Indremisjonssamskipnaden med live sending frå Uskedalen i dag.
Indremisjonssamskipnaden ( IMS ) har stopp med live sending på Facebook ved Uskedal Bedehus i dag med ulike aktivitetar i det dei kallar Kjør igjøno basar. Seinare i dag er det stopp på Halsnøy. Dei som ynskjer å kjøpa lodd, kan bruka VIPPS: 102696. Mange fine premiar.

kb
21.06.2020
Marknadsføringsmidlar til fornying av uskedalen.no.
Saka om tildeling av marknadsføringsmidlar 2020 er no vedteken i F. skapet. Uskedal Utvikling vart etter søknad tildelt kr. 25.000,- som skal nyttast til oppgradering av nettsida Uskedalen.no til ny nettløysing. Det vart søkt om kr. 100.000,- til fleire profileringstiltak. Før saka vart utsett tilrådde K.direktøren på eit tilskot på kr. 50.000,- Endeleg løyving vart kr. 25.000,-.

kb
Siste Nyhende
05.07.2020
Flinke ungdommar på Rabben Feriesenter.
- Dette året er det nye ungdommar som står klare til å ta mot gjestene på Rabben Feriesenter.  Dei flinke jentene som har vore der dei siste åra, har teke eit steg vidare i arbeidslivet, og campingeigar Magne Lorentz Heggøy fortel at han har tilsett fire flinke unge jenter.  Dei er alt godt i gang med arbeidet på feriesenteret.
05.07.2020
Uskedalstrio i godt samarbeid på Retro.
Det var travelt på Retro i Hellandskrysset på Husnes då vi stakk innom fredag i middagstida.  Kundar gjekk og kika i bruktbutikken, nokre venta på å få ordna sommarfrisyren medan det var travelt i kafèavdelinga der det tyntes ut med saltmat medan det framleis var eit variert utvalg i gode og fristande kaker.  Det hadde vore svært godt besøk denne gråversdagen.
04.07.2020
- Ungdommane er kjempeviktige for oss!
- Ungdommane er kjempeviktige for oss.  Vi hadde ikkje klart oss utan dei, og dei er så kjekke og flinke, uttalar dagleg leiar ved Spar Uskedalen, Gunn Mari Moberg. Kroppsspråk og tonefall når ho seier det, understrekar at dette er noko som ho verkeleg meiner.  I dag er 11 av dei 19 på lønningslista i den svært populære butikken, som er så kjend for sin gode service, ungdommar under 25 år.
03.07.2020
Nye uteplasser og serveringsløyve på Rabben Feriesenter.
Rabben Feriesenter ligg idyllissk til i sjøkanten like ved elveosen.  Før denne sesongen har Magne Heggøy gjort nokre oppgraderingar som har gjort plassen endå meir fullkommen.  Han har bygt opp to felles uteplasser som vil vera til stor glede for både gjestene og andre.  I tillegg har Rabben Feriesenter fått innvilga serveringsløyve.
03.07.2020
Mange vil bu i Ospelunden.
Det verkar som om interressa for Ospelunden byggjefelt berre aukar.  Det er lett å forstå, for etter kvart som nye deler av byggjefeltet vert tilrettelagt, vert det meir og meir tydeleg kor vanvittig flott utsikt det er.  Ein ser i alle retningar, både innover og utover, og ein har utsikt langt uti leia over dei flotte øyane.  Det forklarar nok den store interessa og aktiviteten.
02.07.2020
Kosa seg med slektstreff på Rabben Feriesenter.
Då eg var nedom Rabben Feriesenter onsdag føremiddag, sat ein fornøgd gjeng og kosa seg skikkeleg med frukosten på den nye flotte uteplassen som campingeigar Magne Heggøy har laga i tilknytning til servicebygget.  Smila sat laust hos den trivelege gjengen av slekt og venner frå Gol og Voss som møttest og nytte gode feriedagar i lag.
01.07.2020
Brødrene Musland byggjer storhall i Børnes.
Frå brørne Tore og Roar Musland etablerte entreprenørverksemda Brødrene Musland Maskin for 15 år sidan, har firma utvikla seg til eit solid og høgt repektert entreprenørselskap i dag.  Jamt og trutt har maskinpark blitt fornya og utvida, og siste store investeringa i selskapet er ein stor lager- og garasjehall som no vert bygt på arealet deira i Børnes industriområde.
29.06.2020
To systerskip gjennom Storsund i dag.
To eller fleire prikk like skip vert kalla systerskip. SEADREAM 1 og SEADREAM 2, bygde i 1984 og 1985 i Finland, går på kystcruise denne sommaren og begge skipa er i Rosendal i dag. Skipa kom frå Oslo via Skagen i Danmark og fyrste destinasjon i Noreg er Rosendal. Cruiseskipa tilhøyrer reiarlaget SeaDream Yacht Club ved Atle Brynestad som eigar.
28.06.2020
Fyrsteslåtten unnagjort på ei veke.
For meir  enn ei veke sidan var fyrsteslåtten ferdig. Det meste av skrapslåtten er også slegen. Fossheim Maskin ved Kjetil Fossheim driv stort med grasberging. Han har komplett utstyr med slåmaskin, pressa og riva. Nokre av bøndene i Uskedalen har utstyr og gjer deler av jobben sjølve. Utviklinga går mot meir spesialisering der ein leiger inn entreprenør for rask og effektiv hausting. 
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS