Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Vi minnest Asbjørn Eik (Brulsen) som døydde i denne veka.

28.11.2019
Klikk på bilete for full storleik
Asbjørn Eik, til dagleg kalla Bruslen, døydde på Jondal Sjukeheim i denne veka.
 
Asbjørn Eik, som i det daglege vart kalla Brulsen, døydde på Jondal Sjukeheim i denne veka. Han var ein eventyrar, reiste jorda rundt og fekk oppleva mykje andre berre kan drøyma om. Før han fylte 40 hadde han vore sjømann i mange år, bygd sin eigen seglbåt på 40 fot, vore i Australia på opalleiting, arbeidd på ammunisjonsfabrikk i Vietnam og i Syd Amerika prøvde han seg som bilseljar. I samråd med dotter hans, Gro Heidi Åsen, legg Uskedalen.no ut minneorda hennar som vert lesne ved båra i Uskedal kyrkje i dag, 29. november.
 

19.mars 1945 kom Asbjørn til verda. Han var yngst av to brør, og vaks opp på Eik. Faren og mora skilde etter kvart lag, og dei to brørne vart buande på Eik saman med faren medan mora reiste til Oslo. Mange gonger har han fortalt om den frie og fine barndommen dei hadde. 
 
 

Asbjørn har hatt kallenamnet Brulsen heilt frå barndomen. Han var ikkje noko A4-menneske, og hadde tidleg bestemt seg for å reisa til sjøs. 14 år gamal stilte han klar til å reisa, men det vart oppdaga at han prøvde å lyga på seg eit år, og dei sende han difor heimatt. I neste forsøk, som 15-åring og dermed gamal nok, fekk han mønstra på.
 

Asbjørn har reist over heile verda. Han har levd draumen sin, og opplevd meir enn vi andre kan drøyma om. Det han har snakka mest om til meg er Syd-Amerikalinja, Grekenland, Golfen - og ikkje minst favorittstaden hans: Australia. Dit har han lengta mykje tilbake, til både folkeslaget, kulturen og klimaet. 
 

Han elska livet som sjømann; alle folka og kulturane han møtte, og stadane han fekk oppleva. Men etter ei tid var det ei lita jente som drog han tilbake til Uskedalen. Han tok på seg foreldreansvar, og sjøfarten vart litt etter litt erstatta med bygging av leikehytte, demning, badedam, fiskedam, husfiksing på Nesttun, pianospeling, kjøring til trening, sykkelreparasjonar og turar i inn- og utland. Båtbygging vart det og, alt med Heidi på slep. MS Havlengsel til dømes - den rustraude jernbåten, var eit landemerke på Eikelandet i mange år.
 

Kallenamna var fleire. Brulsen er vel det mest kjende, men han levde også opp til tilnamnet Skrubben. Han var alltid møkk skitten, og kjeledressane kunne stå av seg sjølv. Sjølv kunne han ikkje brydd seg mindre om nett det. 
 

Asbjørn hadde så mange gode eigenskapar. Omsorgsfull og snill, rettferdig, hadde alltid god tid og hjelpte til så godt han kunne. Alle problem kunne løysast. Det var viktig å læra seg til ting tidleg, meinte han. 12 år var til dømes passande alder for Heidi å læra seg å køyra bil. Og då ho fylte 15 var det nødvendig å læra seg å skifta bremseskiver. Kanskje ikkje verdas mest nyttige ting å læra då, men moralen var ein nyttig reiskap å få. Det blei folk av henne og. Som han sjølv ville sagt det  i english-lesson med Isabella: You did a good job. 


 

I slutten av 90-åra valte han å reisa frå heimbygda etter samlivsbrot. I Vats fann han tumleplass for hobbyen han hadde drive med nokre år; kopar. Og i Rutledal fann han tilbake til eit gamalt venskap med Klara, som han tidlegare hadde reist mykje til sjøs med. Etter nokre år døydde Klara av kreft, og Asbjørn fekk ein skikkeleg nedtur. No måtte han ha noko å gjera på, han vart endå meir rastlaus. Han la ned kopargeskjeften og reiste mykje, utan at nokon visste heilt kvar han tok vegen.  


 
Brulsen var ein god formidlar og fortalde levande frå opplevingane sine. I bakgrunnen: Seglbåten bygd i stål, 40 fot lang. Faksimile frå avisa til Uskedalsdagane 1986.

Han reiste ofte langt utanfor allfarveg, der det ikkje fanst andre turistar. På ei av reisene hans ville vi melda han sakna. Han hadde sagt han skulle til Burma, og lova å ringa heim jamnleg. Etter fire veker utan livsteikn bad vi politiet om å få han etterlyst internasjonalt. Det var bortkasta. Han ringte heim same dag etterlysninga skulle sendast ut, og fekk seg ein god latter. Det var jo sjølvsagt ikkje noko gale, berre ikkje noko telefon å oppdriva. Men etter dette skjedde det faktisk ein liten revolusjon: han fekk seg mobiltelefon. 
 

Den seinare tid har han hatt mange fine år i Vindafjord, møtt gode kameratar å løysa verdsproblem med. Men i november 2012 kom det fram at det var noko alvorleg gale med helsa hans. Det første hjarteinfarktet avdekka alvorleg hjartefeil, og han måtte ha ny hjarteklaff - to gonger. Pacemaker og stent kom på plass, men helsa byrja verkeleg å skranta. Dette irriterte han voldsomt, han syns det var urettferdig at dette skulle ramma han. 
 

Det var likevel ikkje aktuelt å trappa ned på arbeidsmengda. Å ta omsyn til helsa si var eit ukjend uttrykk i hans øyrer (han høyrde jo forresten ikkje heller.) Han jobba på i same duren, fiksa på bilar, bygde verkstad - og det mest fy-fy ein kunne gjera i hans tilstand: sveisa.  


I åra som følgde tok helseplagene nærast over livet hans. Han reiste oftare til Jondal, og fann glede i å vera med barnebarna Adrian, Sigurd og Isabella. Opp gjennom åra har han vore med på Sabeltann-show og dyreparkbesøk, lært dei å sykla, vore lærar på lese-og skrivetrening før skulestart, stilt som frisørmodell og leikekamerat. Assebessen har alltid vore der, med sine high-five, kaptein-helsingar og historier. 


 

Alle stadar han har vore, har han fått nye bekjentskapar. Jovisst var han ein original, men han var godt likt likevel. Han var hjelpsam, og ikkje redd for å ta i eit tak. Det vart difor ein heilt uvant situasjon for han då han vart avhengig av medisinar, og endå verre då det var han som måtte ha hjelp for å koma seg gjennom kvardagen. Å bli sengeliggande vart reine pinsla for han, vi kunne sjå at gnisten gradvis forsvann. 

 

Det var godt du fekk kvila no. Du har hjelpt oss fram i livet, no vil vi hjelpa deg til siste kvilestad. Vi er rike på minne, men sit likevel litt tomme att. Som det står i dødsannonsa: 
 


 

Ein eventyrar sitt hjarta  

har slutta å slå. 

Vi unnar deg kvilen,  

men saknar deg så. 


 

Kvil i fred og takk for den du var.
 
Heidi
 
 
Tekst: Heidi Åsen
Foto: Privat/faksimile frå Uskedalsavisa 1986
Nett: Kristian Bringedal
 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
08.12.2019
Vinnarar til no i skulemusikken sin adventskalendar.
Vi er no ferdige med første tredjepart av Uskedal skulemusikk sin kjekke adventskalendar.  Vi repeterer derfor vinnarnummera til no dersom nokon har gått glipp av nokre.  Desse har vunne til no: 49, 418, 317, 416, 120, 94, 413, 310, 194, 402, 388, 340, 336, 23, 360 og 280.  Gevinstane kan hentast på Auto 88.

Usm.
08.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 8.des. 2019
Julestrikk og tennbrikettar er i dag vunne på kalendar nr. 360, medan eigaren av adventskalendaren med nr. 280 har vunne Sportssokkar og lip balm, gjeve av Sport 1, Husnes.  Vi gratulerer begge dei heldige.

Usm.
07.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 7.des. 2019
I dag kan den heldige eigaren av kalendar med nr. 336 glede seg over å få ei lue av Kari Traa-merket som gevinst.  Lua er gjeven av Sport 1, Rosendal. Og det stoppar ikkje med det!  Eigaren av kalendar nr. 23 har vunne strikkesokkar.  Vi gratulerer begge dei heldige vinnarane!

Usm.
06.12.2019
Møte på Bedehuset, sundag 8. desember kl. 11.
Uskedal Indremisjon inviterer til møte på Bedehuset sundag 8. desember kl. 11.00. Talar er Erling Guddal. Alle er velkomne.

kb
06.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 6.des. 2019.
Eigar av kalendar med nr. 388 har i dag vunne spark med nisse, medan boka Hundestrikk går til den som har nr. 340.  Vi gratulerer vinnarane!!

Usm.
05.12.2019
RYGERFONN til kai på Børneset i dag.
Sterk vind og høg sjø gjorde at Hardangerfjordekspressen RYGERFONN la seg til i Uskedalen i dag, torsdag 5. desember, i tida mellom ruteavgangane. På Facebook melder Rødne at båten i ettermiddagsruta går til Os, ikkje Bergen. Det vert buss for båt mellom Os og Bergen.

kb
05.12.2019
Tildeling av kulturstipend til Aleksander Rebaudo i dag.
Tildeling av Kvinnherad kulturstipend 2019 til Aleksander Rebaudo er i dag, torsdag 5. desember på Kulturhuset Husnes. Det same gjeld for tildeling av Frivilligprisen til Røde Kors Omsorg.

kb
05.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 5.des. 2019
Julestrikk og tennbrikettar er vunne av eigar av kalendar nr. 194, medan eigaren av nr. 402 har vunne strikkesokkar.  Vinnarane kan henta gevinstane på Auto 88 som vanleg.  Vi gratulerer så mykje!!

Usm.
04.12.2019
Førjulskonsert i dag på Bedehuset.
Singing Tweens og Rosendal Barnekor inviterer til Førjulskonsert i dag, onsdag 4. desember, kl. 17.00 i Uskedal Bedehus. Det vert mykje song, andakt ved Toril Langeland og høve til å gi ei gåve GI HÅP, sundagsskulen sitt misjonsprosjekt i India. Alle er velkomne.

kb
04.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 4.des. 2019
Eigar av skulemusikken sin adventskalendar nr. 413 har vunne boka Sjømat på alle fat, gjeven av Lerøy Sjøtroll.  Den andre gevinsten i dag er strikkesokkar, og dei går til eigaren av kalendar nr. 310.  Gratulasjonar til begge dei heldige!

Usm.
Siste Nyhende
08.12.2019
Helselaget held på tradisjonen med julepakkar og juleblom.
Julepakkane og juleblomane er klar for levering i denne veka. Det er Uskedal Helselag som held oppe ein lang tradisjon med å gje julepakkar til Valen sjukehus og juleblom til alle frå Uskedalen som bur på sjukheim og til alle heimebuande over 90 år. Talet julepakkar i år er 50 og 24 mottek juleblom med helsing.
07.12.2019
Kunstførelesing og korpsmusikk på julemøte i Senioruniversitetet.
Kvinnherad Senioruniversitet inviterer til ope møte torsdag 12. desember kl. 11:00 på Rosendal Fjordhotell. Denne gongen er det kunsthistoriker Gunnar Danbolt som skal gje oss eit innblikk i kva jula har betydd for kunsten, og korleis dei same motiva har endra seg over tid. Det vert i forkant av førelesinga minikonsert med Uskedal Musikklag.
06.12.2019
Røysterettkonsert i regn og blest.
Og det regna! Og det bles! Riktig så hustre var det ute, og berre på den vesle turen frå bilen til kyrkjedøra vart eg våt, sjølv om eg gjekk i regnfrakk. Men inne? Her var det varmt og godt og koristane var kledde i raudt og svart, ei lun og god stemning. Me var altså i den vesle kyrkja i Uskedalen på konsert i går kveld, og det var Røysterett for Alle, bygda sitt eige kor, som gav oss den musikalske opplevinga - saman med to flinke småjenter som spelte julesongar på kornett.
06.12.2019
Frisk song å høyra frå Singing Tweens og Rosendal Barnekor.
Barnekora i Uskedalen og Rosendal var samla i Uskedal Bedehus onsdag kveld til førjulskonsert i regi av Uskedal Sundagsskule og Singing Tweens. Om ikkje talet medlemer er så høgt, så er songen desto betre. Frimodige barnerøyster med friske songar kan vera det beste vi høyrer av det som vert presentert av korsong i førjulstida. Begge kora har dyktige leiarar og kantor Eva Megyesi står for tonefylgje.
05.12.2019
Fotograf og filmskapar frå Uskedalen med høge mål.
Aleksander Rebaudo fekk i kveld overlevert Kvinnherad kulturstipend på kr. 50.000,- Aleksander takka for tildelinga og fortalde at midlane skal brukast til innkjøp av nytt filmutstyr .Han driv i dag sitt eige fima med namnet litenFilm.no og har alt produsert reklamefilmar, mellom anna for Telenor. Aleksander Rebaudo står for nyskaping og kreativitet og han vil at oppveksten og heimstaden Uskedalen skal vera eit grunnlag for vidare utvikling.
05.12.2019
AURORA kjem til Festidalen 2020.
Første sjans til å oppleva AURORA på ei scene i Hordaland i 2020, vert på Dønhaug. Det er også den einaste festivalen ho gjer i fylket dette året. Eventyrleg og eksklusivt.
AURORA er framleis berre 23 år. Likevel har ho alt blitt streama over 200 millionar gonger, fått hylla full av prisar, og lagt land og utland for sine føter. Og ho er berre så vidt i gong.
04.12.2019
Butikk i Uskedalen i fire generasjonar - filmprosjekt på skulen.
7. klasse i samarbeid med Merethe Offerdal Tveit i Lokalhistorisk filmkurs har laga film om butikkdrifta på Sanden i fire generasjonar. Hjørdis Holgersen fortel på ein meisterlag måte til borna om oppveksten sin og arbeidet i butikken fram til døtrene Kjersti og Gunn Mari og svigerdotter hennar, Bente, overtok 1992. Hjørdis var primus motor i drifta på Nilsen Handel i 27 år.
03.12.2019
Røysterettmaraton - Husnes, Uskedalen, Ølve, Uskedalen.
Røysterett for Alle med dirigent Maria Malmsten får røyna kondisen i desse dagar:Tre fulle julekonsertar i eigen regi på 12 dagar. I tillegg skal dei delta på soknerådet sin tradisjonelle julekonsert 15. desember i Uskedal kyrkje. På programmet finn vi mellom anna Trygve Hoff sine tekstar Nordnorsk julesalme og Et lys i mørketida, men også tradisjonelle julesongar som Jeg synger julekvad og Glade jul.

03.12.2019
FAU - to skular er ikkje vegen å gå.
Etter vedtak i Kvinnherad kommunestyre er framlegget frå Kommunedirektøren om å slå saman skular alt frå 2020 røysta ned. Politikane kjøper seg tid og bed om ei utgreiing om skule- og barnehagestrukturen. Bakgrunnen for utgreiinga er dramatisk nedgang i elevtalet. FAU ved Uskedal skule skriv i dette innlegget at to skular er ikkje vegen å gå.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS