Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Skulemusikken ønskjer fleire musikarar og fleire til å hjelpa til.

25.08.2019
Klikk på bilete for full storleik
Skulemusikken har vore åleine om å syta for musikk i folketoget på 17.mai dei seinare åra.
 
Uskedal skulemusikk har dei siste åra hatt ein stødig og god ungdomsgjeng blant musikarane, men før denne sesongen er dei slutta i korpset, og dermed er talet på musikarar heilt nede i 7.  Styret har derfor sett i gang tiltak for å rekruttera nye musikarar. Med få musikarar vert og foreldregruppa lita. Derfor håpar dei andre bygdefolk vil hjelpa til med drifta, m.a. strikka til adventskalendaren.
 
At det vert eit stort fråfall denne hausten, er ikkje uventa.  Korpset har hatt ei flott ungdomsgruppe, Ida Marie K. Eidsvik, Thea Soltveit Taranger, Amalie Hovden Rød, Hanna Tvilde og Camilla M. Ripel, som har bidrege særs godt gjennom mange år. No er dei godt i gang med vidaregåande skule i tillegg til at ungdommane er aktive på fleire frontar. 
Styret er svært er svært takksame  for innsatsen deira og seier: 
-Skulemusikken vil takka dåke for flotte år.  De har vore til stor glede både når det gjeld det musikalske og ikkje minst det sosiale. Ein flott gjeng, men det er ei tid for alt.
 
 
 
Klikk på bilete for full storleik
Skulemusikken under hovudprogrammet på 17.mai 2016. Camilla M. Ripel(nærast) er nett begynt i eit stort korps i USA.
 
Ei av dei som sluttar, Camilla M. Ripel, skal dette året vere utvekslingsstudent i USA.  Ho har allereie begynt i Missouris største schoolband på Kirkwood High School.  Bandet har rundt 200 medlemmer.  Dette er eit godt bevis på at dei som lærer seg å spela eit messinginstrument, har det med som verdfull baggasje når dei flyttar på seg.  Styret legg også til at dei er svært glade for at Nils Rainer Vågen vil vera med i korpset trass i at han flyttar vekk for å gå på musikklinja.
 
Medlemmene som er att i korpset no, er unge og svært talentfulle, men styret ønskjer fleire.  Derfor set dei no i verk tiltak.  Dei vil denne hausten tilby ei ekstra aspirantopplæring i tillegg til den som føregår i regi av kulturskulen.  Kvar onsdag mellom kl.16.45 og 17.30 vil dei gi ekstra opplæring for nye aspirantar.  Det er dirigenten i skulemusikken, Tor Skeie Olsen, som skal ha opplæringa.  Styret oppfordrar alle som kjenner til nokon som er interessert i å spela eit messinginstrument om å ta kontakt med Monica Hermann(906 35 493).  På denne ordninga treng ein ikkje å vera påmeldt i kulturskulen. 
 
Dersom det skulle vera musikarar som er slutta tidlegare, som vil spela igjen, er dei veldig velkomne tilbake.
 
Styret fortel vidare at dei vil halda fram det gode samarbeidet dei har hatt med Rosendal skulekorps dei siste sesongane. To gonger i månaden vil det vera fellesøvingar.
 
Når talet på musikantar er gått ned, gjeld det same for ei viktig støttegruppe, foreldra.  Å driva eit korps er like mykje arbeid uavhengig av antal musikantar, men det blir færre å fordela arbeidsoppgåver på når foreldregruppa blir mindre. Derfor vil styret i år gå ut og spørja bygdefolket om hjelp. 
 
Hovudinntekta til laget er sal av den populære adventskalenderen. På denne kalenderen har styret tidlegare år fått inn mange fine gevinstar frå bedrifter og privatpersonar. No har dei eit sterkt ynskje om hjelp til kalenderen, og dei spør: 
-Er det nokon som kan tenkja seg å strikka, hekla eller gjere anna handverksarbeid? 
 
Skulemusikken vil kjøpa inn materiell som trengst.  Dersom nokon kan tenkja seg å hjelpa med dette, kan dei ta kontakt med Monica Hermann(90 63 54 93) eller Haldis Åkra(97 04 38 69).
 

Vi i Uskedalen er heldige som har eit driftig styre i skulemusikken som brettar opp ermane for at korpset skal få ein ny opptur.  Vi veit bygdefolket er svært glade i korpset, og er sikker på at mange støttar opp slik at dei unge musikantane får gleda av å spela i korps, og at dei vil halda fram å glede bygdefolket med god og stemningsskapande korpsmusikk slik dei har gjort i 50 år.

 

Tekst, arkivfoto og nett: Thor Inge Døssland.


 
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
18.02.2020
Mållaget skriv fråsegn til Skyss på rim.
Kvinnherad mållag skriv fråsegn til Skyss på rim. Fråsegna handlar om bruken av ordet Snøggbåt eller Hurtigbåt. Slutten på fråsegna lyder slik:
Kjære Skyss, som driv med slikt - ver no grei og gløgg: Lat båten gå når båten skal og lat han vera snøgg !

kb
17.02.2020
Brannvernet sikra tak på naust i Uskedalen.
110 sentralen melder kl. 16.35 på Twitter at Branntropp Uskedalen rykte ut for å sikra tak på naust. Det er BT som skriv dette i ein notis. Redaksjonen har ikkje meir å leggja til på noverande tidspunkt.

kb
17.02.2020
Meld inn endringar etter årsmøta.
Uskedal utvikling har eit tilbod på nettsida til lag og organisasjonar med informasjon om aktivitetar, styre, nemnder, utleige og medlemsskap. Meld inn endringar etter årsmøta for på den måten å få fram oppdatert og korrekt informasjon. Send til uskedalen.no@gmail.com

Red.

17.02.2020
Hugs årsmøte i Friluftslaget i kveld, måndag kl. 19.30.
Dette er ei påminning om årsmøte på Stemneplassen. Kvart medlemslag bør vera representert med sine to utsendingar. Møte tek til kl. 19.30.

Styret
17.02.2020
Hardangerfjordekspressen brukte Uskedalen som hamn i dag.
Med kuling frå sørvest og tung sjø valde Rødneruta sin båt Hardangerfjordekspressen å bruka Uskedalen som hamn mellom ruteavgangane i dag. Kl. 14.00 gjekk snøggbåten inn Storsund til Rosendal for avgang i ettermiddagsruta til Bergen. På Facebook vert det meldt at ruta sløyfer Os i dag på grunn av mykje vind og høg vasstand.

kb
16.02.2020
Harald scora igjen!
Harald Nilsen Tangen har gjort det godt i sesongoppkjøringa til Viking.  I kampen mot Jerv i dag teikna han seg igjen på scoringslista.  Ungguten scora 2-1 målet etter 36 minutt i ein kamp som Viking vann 3-2.  Johnny Furdal og Yldren Ibrahimaj scora dei andre Vikingmåla i ein kamp der Harald Nilsen Tangen var ein av fire spelarar som spela heile kampen.

tid
16.02.2020
Møteveke på Bedehuset, 19. til 23. februar.
Uskedal Indremisjon har møteveke på Bedehuset onsdag 19. til sundag 23. februar. Talar er Roald Evensen. Song ved Arne Edvard Meling. Onsdag og torsdag: kl. 19. Laurdag: Familiemøte kl. 16. Sundag: kl. 11.

Indremisjonen
16.02.2020
Nytt selskap registrert i januar.
Det er registrert eit nytt selskap i Uskedalen i januar 2020. Det er Dekkservice vest AS. Dekkservice driv med sal av dekk, felgar og andre bilrekvisita.

kb
15.02.2020
Medlemslaga i Uskedal Friluftslag.
Før årsmøte måndag 17. februar kl. 19.30 minner styret på kva lag som vert rekna som medlemslag. Uskedal skulemusikk, Uskedal indremisjon, Uskedal helselag, Uskedal idrettslag, Røysterett for Alle, Uskedal musikklag, Uskedal båtlag, Uskedal grunn- og elveeigarlag, Uskedal bondelag, Uskedal ungdomslag. Kvart medlemslag kan møta med to utsendingar på årsmøte.

Uskedal friluftslag
14.02.2020
Førehandssalet til påskedansen på Dønhaug er starta.
Førehandssalet til påskedansen med gruppa Gunslingers onsdag 8. april på Dønhaug er starta. Det er ei årleg storhending for alle glade dansarar der alle billettane vert selde på førehand.

kb
Siste Nyhende
18.02.2020
Gjenvalg av styret, men ny leiar.
Heile styret med varafolk vart attvalde, men det vart leiarskifte då Uskedal friluftslag hadde årsmøte i møtelokala på Stemneplassen måndag kveld. Ove Magne Myhre som har vore leiar i ei årrekkje takka for seg, og vart avløyst av ein annan friluftslagsveteran, Kristian Bringedal, i leiarvervet.  Myhre held fram som styremedlem.
17.02.2020
Pubkveld på Dønhaug med Tore Nordahl-Pedersen, fredag 21. februar.
Kom og høyr Pederen med bassen på Dønhaug, fredag 21. februar frå kl. 20.00. Det vert tradisjonell pubkveld i eit koseleg miljø med fyr på grua. Pederen med bassen er Tore Nordahl-Pedersen frå Os, men no busett i Uskedalen. Repetoaret er henta frå generen country og blues, frå Jonnhy Cash til J J Cale, poplåtar frå 1970 talet.
16.02.2020
Nokre bilistar køyrer på raudt ved lysreguleringa på Eikebrua.
Naboar og andre har registrert at nokre bilistar ikkje tek omsyn til lysreguleringa ved Eikebrua. Ved fleire høve vert det køyrt på raudt signal. Det er eit lovbrot på vegtafikklova som medfører ei bot på kr. 6.800,-. Lovbrotet skjer mest på natta, men også i den tida på dagen då det ikkje er arbeid på brua.
15.02.2020
Sigbjørn Rød med 25 år i Store Norske Kullkompani på Svalbard.
Sigbjørn Rød ( f. 1954 ) er den frå Uskedalen som verkeleg kan kalla seg gruvearbeidar. Alt som 22 åring i 1976 reiste han til Svalbard og fekk jobb i gruvene. Fram til 2005 var han reperatør, seinare tradisjonell gruvearbeidar. Han har vore på Svalbard i tre periodar og har vore innom tilsaman fem ulike gruver.
14.02.2020
Bruvedlikehaldet i Uskedalen går mot ferdigstilling.
Mekanisk bruvedlikehald på to bruer i Uskedalen går mot ferdigstilling. Brubekkebrua på Døsslandsida vart opna for køyretøy på dato 6. februar slik det var varsla. Om nokre veker reknar byggeleiar Melake Gebremichael i Fylkeskommunen med at Eikebrua er klar for trafikk i si fulle breidde. Han var sjølv på synfaring onsdag og er godt nøgd med MESTA og Haugland Maskin sitt arbeid.
13.02.2020
Nøyaktige målingar syner at det var høgare vasstand både i 1994 og 2015.
Nøyaktige målingar i Uskedalen syner at det var høgare vasstand både i 1994 og i 2015. Torgeir Øye har målt høg vasstand sidan 1990, tilsaman 12 registreringar. Det vert gjort i naustet hans i Korsnes. Alle måilingane er streka av inne på naustdørkarmen. Registreringane syner at det var 1,5 cm høgare flo 5. desember 1994 og 3,5 cm høgare 10. januar 2015.
13.02.2020
Septer og tiggarstav - temakveld i Uskedal kyrkje, fredag 27. mars kl. 18
Septer og tiggarstav – Magnus Lagabøter, fransiskanerne og Landsloven av 1274 er tittelen på temakvelden i Uskedal kyrkje fredag 27. mars kl. 18.00. Aktørane er Alf Tore Hommedal og Jørn Øyrehagen Sunde. Det vert musikalske innslag ved Uskedal Musikklag og kantor Eva Megyesi.
12.02.2020
Familiekonsert med Bjarte Leithaug i Kvinnherad kyrkje.

Laurdag 15. februar kjem Bjarte Leithaug til Kvinnherad. Han har spesialisert seg på famliekonsertar med born og ungdom som hovudaktørar. Singing Tweens frå Uskedalen vert med, men samlinga er open for alle som er fødde i 2013 og før det. Frammøte er kl. 13.00 for to timars øving. Konserten er kl. 16.00.
12.02.2020
Bygde veg og kortbaneflyplass i Svea på Svalbard.
Jarleiv Eikeland og Einar Tysdal frå Uskedalen var i Svea 1974 for entreprenørfirma G. Røssland på Husnes. Harald Opdal frå Tysnes og Nils Gunnar Markhus var også med. Dei budde i Uskedalen nokre år på den tida. Eikeland var med det eine året, Tysdal var oppe nokre sesongar til. Arbeidet i Svea var vegbygging frå lageret ved tunnelen fram til ny utskipingskai. Dessutan laga dei ein mindre demning og la ut massar til ein kortbaneflyplass.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS