Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Kvinnherad har fått sitt internasjonale kor.

07.01.2019
Klikk på bilete for full storleik
Nytilsette Dmitrii Kuzmin viste seg å vera ein særs dyktig pedagog og kordirigent.
 
Det vart på mange måtar skrive eit kapittel i Kvinnherad si korhistorie i dag då omlag 25 korinteresserte møttest til korøving i Kvinnherad kulturskule sine lokale på Husnes.  Songarane var frå 7 ulike land medan dirigenten Dmitrii Kuzmin er frå Russland.  Koret er eit samarbeidsprosjekt mellom kulturskulen og Eining for integrering og opplæring, men det er ope for alle interesserte og skal øve kvar mandag framover.
 
Klikk på bilete for full storleik
Interesserte frå 7 ulike land fekk ei flott musikkøkt.

Samarbeidet om koret er kome i stand etter eit initiativ frå rektor i kulturskulen Kirill Zimin, og han seier at han er svært glad for den positive innstillinga som han møtte frå leiinga ved Eining for integrering og opplæring då han lanserte idèen.  Han har stor tru på nyskapinga.  

 
Det var nok både spenning og litt usikker forventning blant dei 25 som møtte til første samlinga.  Blant dei var det også fleire som bur i Uskedalen.  Underteikna var fluge på veggen gjennom øvingsøkta på to skuletimar, og det var tydeleg både på ansiktuttrykka under øvinga og samtalane i pausene at dette likte dei aller fleste svært godt.  Økta vart brukt til grunnleggande musikkteori og innføring i korarbeid.  Dette kan nok kanskje verka kjedeleg for utanforståande, men med særdeleles dugande og professjonell leiing av Dmitrii Kuzmin, vart det slett ikkje det!!  Ved hjelp av gode pedagogiske evner og piano, blokkfløyte, sang og sprell vart songarane engasjert og fekk ein rask gjennomgang som dei seinare vil få glede av.   Det vi var vitne til tyder på at kulturskulen har trekt til seg ein ny kapasitet av høg klasse!
 
 
Klikk på bilete for full storleik
Grunnleggjande teori kjem godt med på seinare korøvingar.
 
Dmitrii Kuzmin byrja som lærar i kulturskulen i Kvinnherad ved siste årsskifte.  Han har solid bakgrunn både som utøvande musikar, dirigent for kor, korps og symfoniorkester i fleire land.  Siste tida hadde han jobb ved musikk-college i St. Petersburgh.  Han beherskar mange språk som m.a. tysk, italiensk og engelsk i tillegg til morsmålet.  No er han i gang med norskopplæring og håpar det skal gå kjapt.  Han beherskar ulike instrument, men hovudinstrumentet hans er tuba.  Kormedlemene vart imponerte då han i undervisninga gav dei ein smakebit på tubaspel i A little drummer boy.  Himla med augene gjorde dei og då han briljerte på blokkfløyte.  Men aller viktigast i denne samanhengen var det at han viste seg som ein særdeles god pedagog som fekk god kontakt med elevane sine.  Det vil også kome elevane her i Uskedalen til gode.  Kvar onsdag underviser han nemleg kulturskuleelevar her i bygda.
 
Det vert interessant å følgja det internasjonale koret framover.  Mellom dei mange som var svært fornøgde etter første økta, var også Karim som bur i Myro her i Uskedalen.  Han er opprinneleg frå Syria, og er svært interessert i det som har med song og musikk å gjera.  Mange uskedelingar har sikkert lagt merke til at han ofte er blant publikum når det er konsertar her i bygda m.a. i kyrkja.  Karim syntes det hadde vore veldig kjekt på øvinga, sjølv om han akkurat no hadde problem med halsen.  Han kunne fortelja at interessa for musikk hadde han med seg frå Syria, og der har han også ei dotter som jobbar som musikklærar og dirigent.
 
Karim og dei andre ser no fram til neste øving, og kulturskulerektor Kirill Zimin seier at det er plass til fleire i koret.  Alle som er interessert, kan ta kontakt med han på kulturskulen enten på email eller telefon.  Øvingane vert kvar mandag frå kl.12.30 til 14.15 med ein kvarters pause midt i.  Koret er eksempel på eit godt tilbod til innbyggjarane i kommunen som har blitt til gjennom konstruktivt og godt samarbeid mellom to einingar.
 
Tekst, foto og nett:  Thor Inge Døssland
 
 
 
  Tilbake

 
Lesarbilete
Notisar
25.06.2019
Festidalen treng vakter på laurdagen.
Frivilligansvarleg Lene Gjuvsland Skjelnes melder frå om at Festidalen treng vakter på laurdagen. Det er områdevakter, campvakter og scenearbeidarar. Meld dykk på Festidalen si heimeside eller på FB Festidalen.

kb
24.06.2019
Ikkje allsong på Kafe Tiaren i morgon.
Grunna ferietur vert det ikkje Allsong på Kafe Tiaren i morgon, tysdag 25. juni. Straks Rustne Menn er samla, vert det funne ny dato for neste allsong.

kb
24.06.2019
Treng to personar ekstra til rigging onsdag frå kl. 11.
Riggegruppa treng to personar ekstra på onsdag frå kl. 11 til kl. 16. I tilegg treng ein ein person i riggegruppa frå kl. 16 til kl. 23. Meld dykk til Lene Gjuvsland Skjelnes på Festidalen si heimeside eller på Facebook. Må vera over 18 år.

kb
23.06.2019
Hesjedugnad på Dønhaug tysdag kl. 17.
Det vert hesjedugnad på Dønhaug tysdag 25. juni kl. 17. Ta med rive. Alle er velkomne til å vera med på ein sosial aktivitet, i tillegg at du er med på å skapa eit triveleg festivalområde.

kb
23.06.2019
Scora 2 i Obos-ligaen.
Viking-spelar Harald Nilsen Tangen er for tida på utlån til Obos-jumbo Tromsdalen saman med 2 andre Viking-ungdommar. I dag var han tilbake på heimlege trakter då TUIL møtte Sandnes Ulf. Harald kom inn like før pause, og han sette verkeleg sitt preg på kampen. Han utlikna Sandnes-leiinga to ganger, men likevel vart det 3-2 tap mot Sandnes-laget som er tippa i øvre skikt på tabellen.

tid
23.06.2019
G12 ballgutar på Viking/BodøGlimt kamp sundag kveld.
Gutar 12 frå Uskedalen er i Stavanger og får vera med på Viking/BodøGlimt kamp på Viking stadion. Dei har fått det ærefulle oppdraget i å vera ballgutar. Til opninga bar dei inn flagget. Meir informasjon kjem i eige innlegg. Trond Mykleust er trenar for laget. Lars Johan Myklebust er kontaktperson overfor Viking.

kb
23.06.2019
Gudstenesta i kveld går ut.
Grunna sjukdom vert det ikkje gudsteneste i Uskedal kyrkje i kveld. Det er Prosten i Sunnhordland som melder frå om dette. Til dei som les Uskedalen.no: Meld frå til dei som ikkje er på nettet. At ei gudsteneste vert avlyst på denne måten, vert kalla messefall. Ikkje gudsteneste slik det var tillyst i kveld, sundag 23. juni kl. 19.30.

kb22.06.2019
To uskedalselevar fekk målpris.
Redaksjonen gjer merksam på at det var to uskedalselevar frå kvar sin 10. klasse som fekk målpris frå Kvinnherad Mållag. Innlegget skrive hin dagen er korrigert og retta. Heider og ros går til Saima Lomheim Døssland og Joacim Snilstveit.

Red.
19.06.2019
Det sig på med frivillige til Festidalen.
Lene Gjuvsland Skjelnes melder at det aukar på med frvillige til Festidalen. Gode oppslag og delingar på Facebook har hjelpt på. Men: Festidalen treng enno frivillige på laurdagen. Gå inn på Festidalen si heimeside og meld dykk på.

kb
17.06.2019
Uskedal Trelastlager er seld - meir informasjon i morgon.
Det er i dag gjort kjend at Uskedal Trelastlager er seld. Meir informasjon om salet og den nye eigaren kjem på Uskedalen.no i morgon, tysdag 18. juni.

kb
Siste Nyhende
25.06.2019
Gunnar Haugland er blind - er inne på uskedalen.no kvar dag.
Gunnar Haugland frå Klammeren i Uskedalen har sidan 1957 budd på Rubbestadneset og hadde arbeidet sitt på Wichmann Motorfabrikk som driftsassistent og planleggjar for hovud- og delmontering fram til 1986. Ein augesjukdom førte til at han vart sterkt synshemma og til slutt blind. Kvar dag er han inne på nettsida Uskedalen.no og røysta til ein med namnet Olav les teksten. Den same ordninga gjeld for Haugesund Avis og Bergen Arbeidarblad. Han har database med namna på alle i familien og dato for dato les ei røyst namnet på den som har fødselsdag med rett alder.
24.06.2019
Kvinnherad Turlag vart tildelt kr. 75.000,- frå SR-bank stiftinga.
Kvinnherad Turlag ved styreleiar Kjell Yri og kasserar Klara Bakke vart på SpareBank 1 stiftinga Kvinnherad si samling på fredag tildelt kr. 75.000,- . Løyvinga skal brukast til generelt arbeid med å fremja eit naturvenleg og trygt friluftsliv i Kvinnherad kommune. Tildelinga omfatta også Valen sjukehus/Valenstiftinga som fekk ein lik sum til kjøp av båt med påhengsmotor.
24.06.2019
Pyntegruppa gjer jobben sin.
Pyntegruppa med Gina Berge-Soldal i spissen gjer jobben i år også. Tema er eit landleg liv med bonden og familien hans i arbeid. Alt på Syne på Rød møter du det som kan vera Mannen med ljåen. På Nedre Fet ved avkøyrsla til Døssland vert vi kjende med heile familien. Ein av dei mange veterantraktoren til far og son Olsen er på plass.
23.06.2019
Nytt opplag og nye historiar om dokter Haugen.
Boka om dokter Haugen har selt svært godt både i og utanom Kvinnherad, melder boknemnda. Per i dag er det ikkje fleire bøker på lager, og det vil difor koma eit nytt opplag med mindre endringar og rettingar. Venteleg vil 2. opplaget bli ferdig i løpet av sommaren. I mellomtida blir det arbeidd med ei nettside om dokteren, der om lag 50 nye historiar om han vil bli publiserte. Kjem det endå fleire historiar inn, vil desse òg koma på nettsida.
23.06.2019
Festivalcampen vert rigga og klargjort.
Arbeidet med klargjering og rigging av Festivalcampen er i full gang. Ansvarlege i år som i fjor er Eirik Kvindesland og Johan Nærøy frå Stavanger. Campen er på same område nede ved elva. Målet er å skapa god festivalstemning i eit trygt og triveleg miljø. Johan Nærøy framhevar den vakre naturen i Uskedalen og heile atmosfæren rundt dette med Festidalen.
22.06.2019
Saima Lomheim Døssland og Joacim Snilstveit fekk pris for god målbruk.
Saima Lomheim Døssland og Joacim Snilstveit i kvar sine avgangsklassar vart på avslutningsfesten på Rosendal ungdomsskule i går tildelt målprisen for god målbruk. Det er Kvinnherad mållag som kvart år deler ut ein symbolsk mållagspris til den beste nynorskbrukaren i 10. klassane på ungdomsskulane Øyatun, Husnes og Rosendal. Styremedlem i Kvinnherad mållag, Gaute Lund, sa fram helsing og overrekte Saima og Joacim gåvekort.
21.06.2019
Eit stort steg for realisering av Noregs høgaste klatretårn i Uskedalen.
På eit ekstra tildelingsmøte i SpareBank 1- stiftinga i dag vart Uskedal Idrettslag ved Klatregruppa løyvd 2 mill. kr til det som kan verta Noregs høgaste klatretårn. Steinar Haugland, Chris Fossli og Vigdis Gammelsæther presenterte prosjektet som har eit liknande tårn i Åndalsnes som modell.
20.06.2019
Kan Midtsumarskonserten bli ein tradisjon i Uskedalen ?
Enno ein vellukka Midtsumarskonsert med GLIMRAH i Uskedalen gjer at mange tenkjer: Kan dette bli ein årleg konsert lagt til Uskedalen og ungdomshuset Helgheim. Musikalsk leiar, Maria Malmsten og dei fem andre medlemene er godt nøgde med framføringa og ikkje minst med den gode publikumstilstrøyminga med nær på 70 tilhøyrarar.
19.06.2019
Patruljehunden MALVIN går av for aldersgrense.
Politi- og patruljehunden MALVIN vert teken ut av viktige oppdrag, etter sju år i teneste for Politiet i Haugesund. Hundeførar og eigar er Elisabeth Eidsvik frå Uskedalen. MALVIN er av typen Malinoies og kjem eigentleg frå Bjoa i Vindafjord kommune. Elisabeth Eidsvik og hunden hennar har vore involvert i mange krevjande og risikofylte oppdrag.
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS