Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Opprydding ved Informasjonstavla
Egil Myhre, saman med Asle Moberg, rydda bort det falleferdige gjerde ved infortavla i dag.
Uskedal utvikling har ei tid jobba med opprydding kring Informasjonstavla og på grøntarealet ved Gamleskulen, Tahivogna og parkeingsplassen ved SPAR. Eit tregjerde mellom infotavla og kommunevegen er demontert og køyrt på SIM. Egil Myhre og Asle Moberg reiv gjerde og rydda fint til etterpå.

23.03.2018
 
Det er dette flyet som vert brukt i ruta Stord - Oslo, no med auka flyfrekvens.
Frekvensauke på Osloruta frå Stord Lufthamn.
Det er godt belegg på Stordflyet på Osloruta. Lufthamnsjef Jan Morten Myklebust melder difor at frå og med torsdag 5. april vert det frekvensauke med fleire daglege flygningar Stord - Oslo. Bakgrunnen er auke i trafikken over Stord med ein karbinfaktor på over 70 %. Sjå kva lufthamnsjefen skriv:
23.03.2018
 
Jenter 14 år med Roar Musland og Gørill Samland Eik som trenarar. Hege Myklebust er lagleiar.
Treng inntekter for å kunna reisa på Norway Cup.
I morgon, laurdag, vert det vaffelsal ved SPAR frå kl.11. Fotballaga jenter og gutar 14 år er påmelde til Norway Cup i sommar og laga treng inntekter til reise og opphald. I tillegg vil dei starta ein panteaksjonen ved innsamling av flasker og boks. Alt i morgon kan ein ta med pant til vaffelteltet ved SPAR.
23.03.2018
 
I spalten Kort sagt i GD skriv Ola Matti Mathisen eit innlegg om Olemic Thommessen.
Olaf Michael eller Olemic - Matti vart spurt til råds.
Den tidlegare Stortingspresidenten Olemic Thommessen er døypt. Olaf Michael. Ola Matti Mathiesen er godt kjend med Olemic både frå det politiske livet i Høgre og som ein aktiv og dyktig amatørskodespelar på Lillehammer. Matti vart av Thommessen spurt om kva namn han burde bruka, Olaf Michael eller Olemic. Matti var klar i svaret: Bruk namnet Olemic, eit artig og særprega namn.
22.03.2018
 
Gruppe 1 svara på spørsmålet om det høgaste fjellet i Uskedalen. F.v.: Jonas Tofte Guddal, Linnea Enes og Ann Cecilie Yri.
Kor mange butikkar er det i Uskedalen ?
Kor mange butikkar er det i Uskedalen ? Det var eit av 9 spørsmål fadrane og skulekameratane på Uskedal skule måtte finna ut av i dag på natur- og kulturstien i sentrum. Gruppene brukte mykje tid på dette spørsmålet, for kva er ein butikk. Er frisørsalongen Zakk ein butikk sidan dei sel hår- og hudprodukt. Kva med Friheim gardsmat og Elins Matgleder ?
22.03.2018
 
Styret i Uskedal Idrettslag etter årsmøte i denne veka: F.v.: Helene Bjørnebøle, Håvard Lunde, Christoffer Fossli og Per Korsvold. Geir Enes og Lars Haugland var ikkje med då bilete vart teke.
Stabil leiing og stor aktivitet i Idrettslaget.
Uskedal Indrettslag hadde årsmøte i denne veka. Christoffer Fossli held fram som leiar. Med seg i styret har han: Håvard Lunde, Helene Bjørnebøle, Per Korsvold, Lars Haugland og Geir Enes. Ny i styret er Lars Haugland, som erstattar Hilde Tungesvik Myklebust. Årsmeldinga vitnar om stabil og god aktivitet i 2017. Medlemstalet er 285. Av desse er 152 under 20 år.
22.03.2018
 
Roy Døssland i verksemda Rett Temperatur i arbeid med ny varmepumpe i Beinavikjo.
Til heimbygda og starta verksemda Rett Temperatur.
Roy Døssland og familien, Listbeth Stensletten og to born, har flytta tilbake til Uskedalen, etter nokre år i Skrukkelia i Hurdalen kommune. Ikkje nok med det. Han har etablert seg på Døssland og starta verksemda Rett Temperatur. Bedrifta er lokalisert i Uskedalen og tilbyr tenester innan montering, drift og vedlikehald av kjøletekniske innstallasjonar.
21.03.2018
 
Bilete syner ope råk der elva går frå Mnnsvatn og ned til inntaksdammen.
Viktig melding frå SKL og Tverrelva Kraftverk.
Sunnhordland Kraftlag ( SKL ) melder frå om den generelle faren det er å ferdast på regulerte vatn. I Uskedalen gjeld dette i Tverrelva Kraftverk sitt nedslagsfelt rundt Mannsvatn. Eit regulert vatn som Mannsvatn vil ofte ha område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved dammen i innløpsosen.
20.03.2018
 
Fire konfirmantar stod for innsamlinga frå Ljosnes til sentrum. F.v.: Ella Karina Hjønnevåg, Nils Rainer Vågen, Jostein Soldal og Silje Soldal.
Fasteaksjonen med innsamling for reint vatn.
Fasteaksjonen  med innsamling til reint vatn til over ein million menneske vert gjennomført i Kvinnherad i kveld. 12 konfirmantar i Uskedalen møtte fram i kyrkja i ettermiddag for utlevering av bøsser og legitimasjon. Sokneprest, Lina Håland, og soknerådsleiar, Svanhill Haugland, er ansvarlege for innsamlinga i Uskedalen.
20.03.2018
 
Johannes Hjønnevåg i JH Service ved avbalanseringsmaskinen har det travelt med dekkskifte og lagring.
JH Service med utvida lokale og gode dekktilbod.
Johannes Hjønnevåg driv JH Service sentralt i Uskedalen. Han driv dekkskifte, sal av dekk og har tilbod om dekkhotell. JH Service melder om overgang til ny leverandør. Det er Megahjul, dekk- og felgforhandlaren som dokumenterer dekkmerka sine med testar som kan etterprøvast.
19.03.2018
 
Mix 2011 sin cup debut
19.03.2018
 
Plastsekkerullar og renovasjonsinfo ut til 4500 husstandar.
19.03.2018
 
Nær på kr. 44.000,- kom inn på Helselagsbasaren.
18.03.2018
 
Skuleskidagar i Fjellhaugen i veke 12
18.03.2018
 
Frikøyringskonkurranse med sterke plasseringar frå Uskedalen.
17.03.2018
 
Lesarbilete
Notisar
23.03.2018
Meld deg som frivillig til Festidalen.
No kan du gå inn på heimesida til Festidalen og melda deg som frivillig. Mange oppgåver er tilrettelagt for frivillige, både før, etter og på sjølve arrangementet. Bruk påmeldingsskjema på: festidalen.no/frivillig

kb
22.03.2018
Elins Matgleder - opningstider i Palmehelga.
Det er vel 20 påmelde til Påskestemningskvelden på Elins Matgleder i kveld. I morgon, fredag, er det ope frå kl. 10. Pizzabuffet mellom kl. 16 og 19. Palmesundag: Stengt. Meir om opningstidene i påskeveka kjem seinare

kb
22.03.2018
Saueflokken er funnen.
Saueflokken på sju dyr vart funnen på Kjærland tidleg i dag. Alle bortsett frå eit dyr er i god form. Det kan vera noko dyret har fått i seg. Eigar vurderer medisinering.

kb
21.03.2018
Kven har sett 7 sauer ?
Magne Huglen melder frå om at ein saueflokk på 7 er på ville vegar. Sauene har vore innom tunet til Olav Hjetland Bringedal, men eigar finn dei ikkje. I myrke er dei vanskelege å sjå. Særleg må bilistane vera merksame. Dersom du ser 7 sauer på rek, meld frå til Magne Huglen på mobil: 97 04 01 53.

kb
20.03.2018
Feil telefonnummer i innlegget om Thaivogna.
Ein lesar gjer redaksjonen merksam på feil telefonnummer i innlegget vi skreiv frå opninga av Thaivogna i Uskedalen. Rett nummmer skal vera: 970 68 597. Vi årsakar feilen og bed ein mann med haugesundsdialekt, som har fått mange telefonar den siste veka med tinging av thaimat, bera over med oss. No er feilen retta..

Red.
20.03.2018
Vaffelsal og panteinntekter.
Gutar og jenter 14 år skal på Norway Cup til sommaren. Dei treng inntekter og vil på laurdag ha vaffelsal ved Spar, frå kl. 11. I tillegg vil dei starta innsamling av flasker og boks som kan pantast. Alle vert oppmoda om å ikkje kasta pant, men la det heller gå til ei god sak. Ta gjerne med pant på laurdag og lever på vaffelsalet.

kb
20.03.2018
Ledig annonseplass på Uskedalen.no.
Redaksjonsgruppa gjer merksam på at det er ledig annonseplass på årsbasis. Prisen er for tida kr. 3.300,- Ta kontakt med Hans Ordin Østebø på e-posten uskedalen.no@gmail.com Dersom ingen melder seg, tek vi kontakt med nokre utvalde firma.

Red
19.03.2018
Gevinstliste - Helselaget
USKEDAL HELSELAG, BASAR I HELGHEIM SØNDAG 18.03.2018

Gevinstlistliste for bøkene med vinarar.

Komplett gevinstliste kan lastast ned her: Gevinstliste

hoø
18.03.2018
Hugs helselagsbasaren i dag kl. 16 i Helgheim
Dette er ei påminning om Uskedal helselag sin basar i Helgheim i dag, sundag 18. mars, kl. 16. Det er til vanleg godt frammøte til den populære basaren, av medlemer og andre som vil støtta. ei god sak. Inntekta dei siste åra har vore rundt kr. 40.000,-

kb
17.03.2018
Varamedlem til Forvaltningskomiteen.
Uskedalen har i denne valperioden ingen folkevalde medlemer  i K.styret eller komitear. Etter sak om fritak frå politisk verv, vart Kristian Bringedal vald inn som varamedlem til Forvaltningskomiteen. Han er alt på onsdag i neste veke kalla inn til møte med synfaringar og behandling av saker.

kb
Eldre Nyhende
16.03.2018
Fjellsportgruppe frå Stavanger er på plass i Uskedalen.
DNT Stavanger med si fjellsportgruppe er på plass i Uskedalen denne helga. 40 medlemer er innkvartert på Rabben Feriesenter og alt i dag gjekk turen delvis til Geitadalstind. Det er fyrste gongen fjellsportgruppa i Stavanger har lagt opp til ein tur av dette slaget. Nokre  medlemer har rett nok vore i Kvinnhersfjella før, men elles er Uskedalen ei ny og spanande bygd å koma til.
16.03.2018
Helsing frå Sigmund Myklebust på Haukeland sjukehus.
Det er snart ei veke sidan Sigmund Mykelbust vart skada i ei arbeidsulukke på Musland. Uskedalen.no har vore i kontakt med Sigmund. Han ynskjer å sei fram ei helsing der han takkar alle for god hjelp og mykje omsorg. Kona, Ingunn, og borna har alle vore i Bergen på sjukehuset. Gode vener og bygdefolk har vore innom på avdelingen. Mange har sendt helsing.
15.03.2018
Kamelen og Ingebjørg Bratland til Festidalen
Festidalen har sikra seg to nye namn på plakaten til årets festival. Den første er rap bandet Kamelen frå Bergen og den andre er folkemusikkaren Ingebjørg Bratland. På sin siste turne hadde ho 70 utselde konsertar.
15.03.2018
Thaivogna opna i dag.
Poon Tip`s - Thai take away opna for matsal i dag kl. 14. Alt to timar før offisiell opning var dei fyrste kundane på døra. Taivogna, som vi seier til dagleg, har eit variert utval av matrettar, tilsaman 17 ulike rettar i velja mellom. Vegetarrett står også på menyen.
15.03.2018
Gode minne i møte med Arne O. Øystese på Sjømannskyrkja
Alf Hjønnevåg ( 82 ) har vore tre veker på Gran Canaria, der han ofte var innom Sjøamannskyrkja i Arguineguin. Her møtte han Arne O. Øystese, tidlegare prest og prost i Sauda og Indre Ryfylke, no vinterprest i sjømannskyrkja. Far til Øystese, residerande kapellan Olav Øystese, konfirmerte Alf i Husnes kyrkje i si tid.
14.03.2018
Brannskada hus vert lagt ut for sal.
Det er no kjend at det brannskada huset på Brekketoppen vert lagt ut for sal om ei veke. Responsa vil stå for salet. Uskedalen.no har snakka med advokatfirma Responsa i dag og det vert stadfesta at meglar klargjer for annonsering og utlegging på Finn.no.
13.03.2018
Direkteruta Geitadalstind - Musland på ski
Bjørn Olav Tveit har venta i 25 år. På laurdag vart det endeleg noko av å kunna stå på ski frå Geitadalstind og ned i dalbotn ved Musland. Saman med fem tøffe menn på ski var nedkøyringa unnagjort på ein halv time. Den luftige nedturen vart filma, både med drone og med kamera på hjelm. Filmen har alt hatt 1000 visningar på YouTube.
13.03.2018
Kven saknar dette bilhengarskiltet ?
Frå tid til anna ligg det bil- og traktorskilt langs vegen. Langs Fylkesvegen ved Sjøhaugen på Nedre Fet finn vi dette skiltet, som truleg har vore på ein bil- eller båthengar. Den som saknar dette skiltet, kan finna og henta det på plassen.
13.03.2018
Barnehagen inviterer til kunstutstilling.
I dag tysdag 13. mars, inviterer Uskedal barnehage til kunstutstilling kl. 14. Tittelen er La meg skapa og tilstellinga er ein del av Barnehagedagen 2018., som er ei landsdekkande markering. Målet er å synleggjera kva borna opplever og lærer i barnehagen. Tilskipinga tek til med snorklypping kl. 14.
Sponsorar
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS