Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Representantar frå Uskedalen valde inn i politiske utval.
Jostein Saghaug medlem i Rådet for mennekse med nedsett funksjonsevne.
Etter vedtak i Kommunestyret i kveld vert det ikkje samanslåing av Eldrerådet og Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Jostein Saghaug fekk fast politisk plass i Rådet for menneske med nedsett funksjonsevne. Magne Huglen fekk fast plass i Eldrerådet. Møyfrid Kristoffersen vart varamedlem i Eldrerådet.

20.02.2020
 
Frå innsamlinga i Uskedalen for to år sidan ( Arkivfoto ).
THK innsamling til Ukraina med stopp i Uskedalen, 9 mars.
Måndag 9. mars kjem THK – trailaren til Kvinnherad. På vårparten er det tradisjon med innsamling til Ukraina i bygdene her.Traileren har stopp i Rosendal, Uskedalen og Husnes. I over eit år har vi samla inn sekker og utstyr på lageret i Uskedalen. Dette er eit tilbod for folk som ryddar, eller har ting dei vil gje til Ukraina, og som vil ha det ut av huset.
20.02.2020
 
FAU ved Uskedal skule takkar alle for flotte gevinstar på basaren som var sist helg.
FAU takkar alle for gevinstar og god støtte.
No har vi endeleg landa etter Basaren vår på søndag. Fyrst vil vi nytta høvet til å takka: Tusen takk til alle bedrifter og privatpersonar som bidrog med gevinster til både loddbok og åresalg, vi måtte ein fantastisk givarglede. Tusen takk til Arvid Nes i Rosendal Turnlag for god hjelp. Tusen takk til alle som baka herlege kaker.Tusen takk til alle som kom på basar, kjøpte lodd og årer
20.02.2020
 
Bjørgulv Eik har overrekt kopi av notesettet til Eikedalen til Eivind Stensletten.
Høyrde mora sin vakre, gamle song i nytt arrangement.
Engel Stensletten, fødd på julaftan 1896 med jentenamnet Eik, var kjend for å vera flink å skriva.  Ho etterlet seg mange fine dikt og songar. På slutten av 1940-talet skreiv ho ein vakker song, Eikedalen.  Dei siste tiåra har den vore lite brukt då melodien har vore ukjend.  Siste året har den fått ein renesanse.  Øvinga i musikklaget tirsdag var i så måte ein merkedag.  Då vart songen framført med song og korpsarrangement for nær familie etter Engel Stensletten.
19.02.2020
 
Bilete syner ei gruppe i Bioenergetiske kroppsøvingar med instruktør Tor Arne Håve.
Miniworkshop - Bioenergetiske kroppsøvingar - grunning i Helgheim, 7. og 8. mars.
Det vert mini workshop med bioenergetiske kroppsøvingar - grunning i Helgheim, helga 7. og 8.mars med instruktør Tor Arne Håve og Hale Tasli. Programmet legg mellom anna vekt på enkle grep og øvingar for å få tilgang til meir ro, vitalitet og ei sterkare sjølvkjensle.
19.02.2020
 
Sjå til at sekken med plastavfall er festa til papirdunken. Knyt fast eller bruk krok.
Papir- og plastavfall på ville vegar.
Redaksjonen har i dag motteke meldingar om papir og plast som er på ville vegar. I vind med kuling styrke ramlar bosdunkane over ende og papir bles med vinden. Dersom ikkje plast i sekker er festa til papirdunken, kjem dei ofte på avvegar. Dette var godt synleg i dag, tysdag 18. februar, på hentedagen.
18.02.2020
 
Kristian O. Bringedal skal leia Friluftslaget saman med denne gjengen det kommande året. Vidare f.v: Trond Johannes Myklebust, Tormod Myklebust, Einar Gjertsen, Ove Myhre, Jofrid Eik og Audun Eik.
Gjenvalg av styret, men ny leiar.
Heile styret med varafolk vart attvalde, men det vart leiarskifte då Uskedal friluftslag hadde årsmøte i møtelokala på Stemneplassen måndag kveld. Ove Magne Myhre som har vore leiar i ei årrekkje takka for seg, og vart avløyst av ein annan friluftslagsveteran, Kristian Bringedal, i leiarvervet.  Myhre held fram som styremedlem.
18.02.2020
 
Pederen med bassen er klar for ny pubkveld på Dønhaug, fredag frå kl. 20.00.
Pubkveld på Dønhaug med Tore Nordahl-Pedersen, fredag 21. februar.
Kom og høyr Pederen med bassen på Dønhaug, fredag 21. februar frå kl. 20.00. Det vert tradisjonell pubkveld i eit koseleg miljø med fyr på grua. Pederen med bassen er Tore Nordahl-Pedersen frå Os, men no busett i Uskedalen. Repetoaret er henta frå generen country og blues, frå Jonnhy Cash til J J Cale, poplåtar frå 1970 talet.
17.02.2020
 
Å køyra på raudt er brot på vegtrafikklova og kan medføra ei bot på kr. 6.800,-
Nokre bilistar køyrer på raudt ved lysreguleringa på Eikebrua.
Naboar og andre har registrert at nokre bilistar ikkje tek omsyn til lysreguleringa ved Eikebrua. Ved fleire høve vert det køyrt på raudt signal. Det er eit lovbrot på vegtafikklova som medfører ei bot på kr. 6.800,-. Lovbrotet skjer mest på natta, men også i den tida på dagen då det ikkje er arbeid på brua.
16.02.2020
 
Sigbjørn Rød kan syna til 25 år på Svalbard som gruvearbeidar.
Sigbjørn Rød med 25 år i Store Norske Kullkompani på Svalbard.
Sigbjørn Rød ( f. 1954 ) er den frå Uskedalen som verkeleg kan kalla seg gruvearbeidar. Alt som 22 åring i 1976 reiste han til Svalbard og fekk jobb i gruvene. Fram til 2005 var han reperatør, seinare tradisjonell gruvearbeidar. Han har vore på Svalbard i tre periodar og har vore innom tilsaman fem ulike gruver.
15.02.2020
 
Bruvedlikehaldet i Uskedalen går mot ferdigstilling.
14.02.2020
 
Nøyaktige målingar syner at det var høgare vasstand både i 1994 og 2015.
13.02.2020
 
Septer og tiggarstav - temakveld i Uskedal kyrkje, fredag 27. mars kl. 18
13.02.2020
 
Familiekonsert med Bjarte Leithaug i Kvinnherad kyrkje.
12.02.2020
 
Bygde veg og kortbaneflyplass i Svea på Svalbard.
12.02.2020
 
Lesarbilete
Notisar
20.02.2020
Magne Huglen er tilbake i politikken.
Magne Huglen går inn som vararepresentant på Ap si liste i Kommunestyret. Bakgrunnen er at Tor Thorsen har søkt og fått fritak frå politiske verv. Vibeke Fredheim går inn på fast plass og Huglen vert varamedlem. Magne Huglen har før vore fast medlem i ein periode. Dessutan var han leiar i utvalet for Oppvekst og kultur.

kb
20.02.2020
Thaivogna opnar i morgon, fredag 21. februar, kl. 14.00.
Thaivogna Poon Tip`s Thai opnar for sesongen i morgon fredag 21. februar kl. 14.00. Opningstidene er: Fredag - sundag kl. 14 - 20. For tingingar: Ring 970 68 597.

kb

19.02.2020
Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt og i område rundt Mannsvatnet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Tverrelva Kraftverk AS

18.02.2020
Vanskar med RiksTV i Uskedalen.
Mange er utan TV signal andre dagen på rad. Det gjeld dei som har RiksTV. Årsaka er straumbrot grunna lynnedslag. Sendaren på Skårhaug er ute av drift. Reparatør er sett på saka med feilretting. Dei som har SmartBox kopla til nettet, kan visst nok sjå TV.

kb
18.02.2020
Mållaget skriv fråsegn til Skyss på rim.
Kvinnherad mållag skriv fråsegn til Skyss på rim. Fråsegna handlar om bruken av ordet Snøggbåt eller Hurtigbåt. Slutten på fråsegna lyder slik:
Kjære Skyss, som driv med slikt - ver no grei og gløgg: Lat båten gå når båten skal og lat han vera snøgg !

kb
17.02.2020
Brannvernet sikra tak på naust i Uskedalen.
110 sentralen melder kl. 16.35 på Twitter at Branntropp Uskedalen rykte ut for å sikra tak på naust. Det er BT som skriv dette i ein notis. Redaksjonen har ikkje meir å leggja til på noverande tidspunkt.

kb
17.02.2020
Meld inn endringar etter årsmøta.
Uskedal utvikling har eit tilbod på nettsida til lag og organisasjonar med informasjon om aktivitetar, styre, nemnder, utleige og medlemsskap. Meld inn endringar etter årsmøta for på den måten å få fram oppdatert og korrekt informasjon. Send til uskedalen.no@gmail.com

Red.

17.02.2020
Hugs årsmøte i Friluftslaget i kveld, måndag kl. 19.30.
Dette er ei påminning om årsmøte på Stemneplassen. Kvart medlemslag bør vera representert med sine to utsendingar. Møte tek til kl. 19.30.

Styret
17.02.2020
Hardangerfjordekspressen brukte Uskedalen som hamn i dag.
Med kuling frå sørvest og tung sjø valde Rødneruta sin båt Hardangerfjordekspressen å bruka Uskedalen som hamn mellom ruteavgangane i dag. Kl. 14.00 gjekk snøggbåten inn Storsund til Rosendal for avgang i ettermiddagsruta til Bergen. På Facebook vert det meldt at ruta sløyfer Os i dag på grunn av mykje vind og høg vasstand.

kb
16.02.2020
Harald scora igjen!
Harald Nilsen Tangen har gjort det godt i sesongoppkjøringa til Viking.  I kampen mot Jerv i dag teikna han seg igjen på scoringslista.  Ungguten scora 2-1 målet etter 36 minutt i ein kamp som Viking vann 3-2.  Johnny Furdal og Yldren Ibrahimaj scora dei andre Vikingmåla i ein kamp der Harald Nilsen Tangen var ein av fire spelarar som spela heile kampen.

tid
Eldre Nyhende
11.02.2020
Bygdafest/vårdans i ungdomshuset Helgheim.
Laurdag 14.mars bør alle danse- og festglade markera av på kalendaren.  Då vert det nemleg invitert til vårdans i eit nyoppussa Helgheim.  At stemninga vil bli på topp, er garantert sidan det er det populære dansebandet Trinity som står for den gode og varierte dansemusikken.  Festen har førehandspåmelding, er open for alle og arrangørane håpar både kvinnheringar og andre tar turen.
11.02.2020
Den største springfloa i manns minne.
Springfloa var på det høgste i natt kl. 00,15. Det er truleg rekord slik mange hugsar det med nær på 100 cm over det som står i tidevassmodellen. Årsaka til den høge vasstanden er høgt astronomisk tidevatn i kombinasjon med verknader av veret. Med lite pålandsvind er det truleg ikkje gjort skade av noko omfang. 
09.02.2020
Renovering av salen oppe i Helgheim.
Styret i Uskedal ungdomslag har ambisiøse mål. Straks etter at kjellaren, kjøkken og toalettanlegg er renovert, er turen komen til festsalen oppe i det tradisjonsrike ungdomshuset, bygd i 1934. Sandvoll Entreprenør ved arbeidsleiar Bård Blom er sett på jobben med å pussa, sparkla og måla alle flater bortsett frå panelte vegger og tak. Leif Tore Nedrevåg har slipt og olja golvet.
08.02.2020
Ingebjørg Haugland - studiepoeng på 78 grader nord.
I serien vår med innlegg frå Svalbard er vi no komne fram til Ingebjørg Haugland som er student på UNIS i Longyearbyen. Ho er mastergradstudent i geologi. Oppgåva handlar om Folgefonna og skal leverast før jul i år. Artikkelen hennar med bilete har før vore publisert i Grenda. Åse Hjetland Bringedal var student på UNIS i år 2000. Ho var tilbake i 2001 og 2002 for å gjera ferdig feltarbeidet og skriva hovudfaget. Tema var: Paleoklima siste 4000 år. Åse var også studentrepresentant i styret for UNIS.
07.02.2020
Kreativ merksemd om morsdagen på sundag.
Gro`s Blomster har gjort det før, men det er alltid like verknadsfullt når den artige kvinnefiguren kjem på plass i stolen sin ute og vi vert minna om morsdagen på sundag. Målet er å skapa merksemd om morsdagen og at laurdagen er den store handledagen
07.02.2020
Jostein Fredheim var gruvearbeidar på Svalbard i 6 år.
Uskedalen.no held fram innlegg på nettsida om dei frå Uskedalen som i kortare eller lengre tid har vore på Svalbard. Denne gongen handlar det om det å vera gruvearbeidar. Jostein Fredheim ( f. 1978 ) med oppvekst og skulegang i Uskedalen var gruvearbeidar på Svalbard frå 1999 til 2005. Det var i Svea, 6 mil sør for Lonyearbyen.
06.02.2020
Endeleg vart det skirenn!!
Vergudane har slett ikkje vore på skientusiastane si side denne vinteren.  Regnet og mildveret har gjort det umogeleg å arrangera skirenn, og dermed har dei første lokale renna på terminlista blitt avlyst.  Tysdag kveld var det endeleg klart for renn, og då kunne det skje i nydeleg vinterver med flotte løypeforhold.  Skigruppa i Uskedal IL var arrangør.
06.02.2020
Spitsbergen rundt med SY NIRVANA.
Ein serie innlegg frå Svalbard held fram. Det handlar om dei frå Uskedalen som har vore der i ulike oppdrag, - arbeid, studiar eller lengre turar. I dette innlegget skriv Bjarne Lilleaas frå seglturen med sin gode ven, Olav Giskeødegård, eller Gisken som han til vanleg vert kalla. Gisken er utdanna geolog og har hatt arbeidet sitt på plattform i Nordsjøen. Han er til liks med Bjarne ein lidenskapleg seglar og kan syna til mange turar på kysten, til Shetland, Orkenøyane, Færøyane og Skottland. Les kva Bjarne skriv:
06.02.2020
Verdas kreftdag vart markert i Uskedalen.
Heile 30 personar møttte fram då Uskedal Helslelag invitert til kreftkafe i Gamleskulen, tysdag i denne veka. Dagen høvde godt. Det var nemleg Verdas kreftdag, som vart markert nasjonalt og internasjonalt. Mona Vevik og Tove Riise Grastveit frå Stord Livsstil og helse hadde innleiing og svara på spørsmål. Hovudbodskapen var at det er viktig med rett kosthald, men ein må alltid ta dei medisinene legen føreskriv.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS