Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Oppgradering av høg- og lågspentline på Skorpo.
Det var ein hektisk og effektiv helikoptertransport mellom Børneset og Skorpo onsdag i denne veka..

Det pågår eit større arbeid med oppgradering av straumforsyninga på Skorpo. Onsdag var det stor helikoptertrafikk frå Børneset industriområde til Skorpo. Stolpar og materiell kom kjapt på plass. Tilsaman vert det bygd 450 meter med ny høgspentline, 800 meter med ny lågspentline. Det vert samanhengande arbeid fram til sein sommar/tidleg haust.

20.04.2018
 
Plaststolar og bord: Kom og hent- gratis.
Kjellaren er rydda - kom og hent før det vert dumpa.

I dag er kjellaren i Gamleskulen rydda for bord, benker og anna overskotsmateriell. Mykje vert køyrt på SIM. Noko kan med enkle tiltak brukast. Difor: Ta kontakt med Egil Myhre på mobil: 926 65 535 og gjer ein avtale for henting. Når kjellaren no vert synt fram, er det viktig at den ikkje er ein stort overfylt  lagerrom. Les meir kva gjenstandar dette er:
19.04.2018
 
Sju søkander frå Uskedalen om midlar frå Sparebank 1- stiftinga Kvinnherad utløyste ei tildeling på over kr. 700.000,- T.v: Styreleiar Svein Arne Eidsvik. T.h: Magnhild Haugland, varamedlem i styret og møter fast på alle møte.
Jubileumstildeling med over kr.700.000,- til Uskedalen.

Sju av tilsaman 71 tildelingar frå Sparebank 1-stiftinga Kvinnherad gjekk til Uskedalen. Totalt utgjer det ei løyving på kr. 703.000,-. Kommunane Stord og Odda var også med på jubileumsmarkeringa i Kulturhuset Husnes i kveld. Frå utdelinga tok til i 2011 og fram til i dag er det løyvd over 52 mill kr.
18.04.2018
 
Jan Henrik Hansen i Uskedal Båtlag syner fram den nye festeanordninga for gangbru til flytebrygge.
Ny festeanordning sponsa av Lio Sag.

Det er montert ny festeanordning for gangbru til flytebrygge i Båthamna. Fundament, treverk og arbeidet er sponsa av Lio Sag ved Rune Myklebust. Egil Myhre har laga alle beslag. Plattforma vil vera feste for gangbru ut til flytebrygge. Installasjonen vil vera til stor hjelp ved slipping og når ein skal ta båtar på land.
18.04.2018
 
Oppvarming, klare til kamp mot OS/Norde Neset.
Rosendal/Trio tapte 2-1 mot Os/Nore Neset
Søndag spelte Rosendal/Trio årets første kamp borte mot Os/Nore Neset. Damene leverte ein god kamp, men dessverre var ikkje marginane på Rosendal/Trio si sida i denne kampen. Laget var og noko redusert, grunna forfall i spelarstallen.
16.04.2018
 
Båten heng berre i fortøyningane før berginga kom.
Rask og effektiv båtberging i Uskedal Båthamn
Onsdag i veka oppdaga to menn som arbeidde i båthamna at ein båt tok inn vatn og var i fare for å søkka. Det vart meldt frå og Jostein Hauso frå Uskedal Båtlag  Han vurderte det slik at det enno var tid til å varsla eigar. Tidleg torsdag morgon ba ein om assitanse via 110 sentralen og Branntropp Uskedal kom på plassen og starta lensing.
16.04.2018
 
Røysterett for Alle med sin musikalske leiar, Maria Malmsten, var på sitt beste på jubileumskonserten på laurdag.
Jubilanten Røysterett for Alle på sitt beste.
Eit variert konsertprogram, ei strålande musikalsk framføring, nøgde koristar og god publikumstilstrøyming er stikkorda for jubileumskonserten til Røysterett for Alle. Den to timar lange konserten hadde eit lett og ledig program med stor spennvidde. Pianisten Geir Botnen var eit god val med si framføring med musikk av Grieg, Sinding, Sæverud og Geirr Tveit.
16.04.2018
 
Samarbeidskorpset Rosendal skulekorps og Uskedal skulemusikk på scenen under dagens konkurranse i Grieghallen.
God framføring gav 7.plass i Hordablæsten
(OPPDATERT): Samarbeidet mellom skulekorpsa i Rosendal og Uskedalen har vore ein suksess.  Dei fleste av musikarane deltok i sin aller første konkurranse då dei deltok i Hordablæsten i Grieghallen i dag.  I konkurranse med meir garva konkurransekorps spela dei opp mot sitt beste, og dommarane belønna dei med 89 poeng og ein fin 7.plass.
15.04.2018
 
Mange er nok glade for at det vert Cheercamp i sommar også.(Foto: Lars Martin Teigen)
Cheercamp i Uskedalen denne sommaren også
I fjor var det eit nytt, godt og spennande ferietilbod i Uskedalen.  Uskedalen Cheercamp 2017 samla barn og ungdom frå heile Kvinnherad i tillegg til tilreisande til særdeles vellukka treningsdagar.  22.-26.juni er Stian Løvik og den dyktige instruktørgjengen tilbake, og mange gleder seg heilt sikkert til fem kjekke dagar.
14.04.2018
 
Strålande dag på Ulvanåso!
Stor utfart til Nåso.
I det fantastiske vårveret i dag har det vore stor utfart i dei flotte fjella våre.  Til eit av dei mest populære Kvinnheradsfjella, Ulvanåso, har det vore svært stor utfart slik det pleier vera på slike fine vårdagar.  Berre frå Uskedalsida har i alle fall godt over 50 tatt denne vakre turen i dag.
14.04.2018
 
Stor gåve frå Hobbyklubben til soknerådet.
14.04.2018
 
Flott kyrkjekveld med ungdommeleg preg!
13.04.2018
 
Jubilanten Røysterett for Alle - historikken.
13.04.2018
 
Gospelkveld for alle i kyrkja på fredag.
12.04.2018
 
Prøveblås i skulemusikken
12.04.2018
 
Lesarbilete
Notisar
19.04.2018
MATHILDE sine leirskuletokter er i gang.
I denne veka la hardangerjakta MATHILDE turen til Uskedalen med den fyrste leirskuleklassen i vår. Etter dusjing og proviantering i Uskedalen la skuta til kai på Skorpevågen i går kveld. Det var avgang midt på dagen i dag, torsdag. Kvar onsdag/torsdag i veka fram til skuleferien kan vi rekna med skute- og klassebesøk i Uskedalen.

kb
19.04.2018
Rektor for tre skular.
Bjørn Olav Tveit vert rektor for tre skular,- Malmanger, Mauranger og ungdomsskulen i Rosendal. Det er eit prøveprosjekt over fire år. På kvar skule vert det avdelingsleiarar. Tveit vil ha det overordna ansvaret.

kb
19.04.2018
Bøkkeren på Facebook og ny kontaktperson.
Bøkkerverkstaden på Rød er komen på Facebook, Her finn du vakre bilete og informasjon om bruken. Ny kontaktperson for utlån/leige er Siv Framnes, mobil 995 24 607. 

kb
19.04.2018
Nærmar seg fullt på Uskedalen Cheercamp!
Det er tydeleg at interessa for Uskedalen Cheercamp 2018 er stor.  Campen føregår 22.-26.juni, og allereie i går ettermiddag kunne arrangøren melda at det var fullt på yngste gruppe, peewee.  Derfor hadde dei utvida aldersgrensa i juniorklassen til 10-17 år, men det var berre 6 plasser att i denne klassen også. Påmeldinga vart opna i starten av denne veka.  De han lesa meir om Uskedalen Cheercamp 2018 HER.  Der finn de også påmeldingsskjema.

tid
17.04.2018
Frivilligmøte på Rosendalstunet torsdag 19. april.
Uskedalen høyrer til Rosendalstunet og Heimetenester Nord. Det vert invitert til informasjonsmøte torsdag 19. april kl. 14. Sona treng fleire frivillige frå Uskedalen som kan yta ei sosial/kulturell teneste for dei som bur på Rosendalstunet, men også for dei mange heimebuande.

kb
16.04.2018
Sykkelquiz rundt dalen 1. mai.
I forkant av opninga av Gull av grus vert det sykkelquiz rundt dalen 1. mai  mellom kl. 11 og 12. Det er innlagd postar og drikkestasjon. Ved innkomsten på skuleplassen vert det sal av kaker, kaffi og saft. All inntekt går til Gutar 13 år som skal på Bø Cup i sommar.

kb
16.04.2018
Gull av grus - opningshøgtid tysdag 1. mai.
Det vert offisiell opning av Gull av grus tysdag 1. mai frå kl. 12. Prosjektet er stort og omfattar mellom anna kunstgrasbane, klatrepark, trimapparat og turvegar. Meir om programmet kjem seinare.

kb
15.04.2018
Mange på skitur i Ulvanåso.
Også i dag vert det meldt om at mange er på tur i Ulvanåso.  På plassen ved kalkestajonen og i vegkanten er det kjåka fullt med parkerte bilar.

tid
12.04.2018
Nye sponsorar/annonsørar på årsbasis.
Redaksjonen har før lagt ut at det er ledig annonseplass på nettsida. Dei to siste, som har komne til, er Tysnes Sparebank og Rødsten Bilforretning. Det er enno plass til nokre til før vi set strek. Årsprisen er pr. dato: kr. 3.300,-

Red.
12.04.2018
Kommunale tilskot til to tiltak i Uskedalen.
På møte i Levekårskomiteen i denne veka vart det løyvd tilskot til to tiltak i Uskedalen. Festidalen vart løyvd kr. 100.000,- til årets festival. Uskedal utvikling har søkt om Investeringstilskot til oppussing av kjellaren i Gamleskulen. Løyving: kr. 230.000,-. Frå før er det løyvd kr. 70.000,-. Med dette er prosjektet løyvd maks tilskot av det ein kan få av kommunalt byggetilskot.

kb 
Eldre Nyhende
11.04.2018
Festidalen var med på KOM HEIM i Bergen.
Festidalen med sitt sterke varemerke var med på KOM HEIM arrangementet i Bergen i dag. Una Kolle var ei av dei som representerte Festidalen med stand og ved utdeling av festivalpass. Tore Mathisen frå Kverner Stord profilerte verksemda med ei rekkje rekruteringstiltak.
11.04.2018
Trond Lekva Myklebust held fram som leiar i Elveeigarlaget.
Trond Lekva Myklebust held fram som leiar i Elveeigarlaget. Ny i styret er Jostein Almås som erstattar Andreas Kristoffersen. Lars Haugland held fram som rekneskapsførar. Etter vedtak på møte vert det løyvd kr. 10.000,- til plastrydding langs elva. Ny organisasjonsform med overgang til så kalla Tingrettsleg sameige er ei omfattande sak. Her treng medlemene meir tid før eit endeleg vedtak vert gjort.
11.04.2018
Overraskingar og nye andlet på jubileumskonserten.
Alle er godt kjende med Maria Malmsten, musikalsk leiar for koret Røysterett for Alle. Det same er vi med Eva Megyesi som på jubileumskonserten på laurdag skal spela til den delen der Rosendal songlag og Røysterett for Alle syng fellesnummer med musikk av Webber. Gjesteartistane er truleg meir ukjende for mange.
10.04.2018
Nye bosbilar med to kammer på plass i dag.
I denne veka er dei nye bosbilane med to kammer på plass i Uskedalen. I dag fekk vi sjå renovatøren i arbeid med sidelaster og to kammer for restavfall og bio. Dei fleste dunkane var sett til vegen slik det er føreskrive i informasjon frå SIM. Ikkje alle fekk med seg at måndag 9. april var starten på ny renovasjonsordning.
10.04.2018
Hytta på Holmen er seld
Ei eldre hytte på Holmen er seld. Det stadfestar Marita Pedersen i Eiendomsmegler 1 på Stord. Meglaren er godt nøgd med at salet gjekk så fort. Hytta ligg vakkert til med fin utsikt mot fjell og sjø. Hytta er eit renoveringsprosjekt. Det høyrer naust og kai med til eigendomen.
09.04.2018
Kunstplakat teken i bruk etter 25 år.
Røysterett for Alle har til 30 års jubileet funne fram og teke i bruk ein kunstplakat som vart laga til 5 årsmarkeringa i 1993. Ole Bjarte Røssland er kunstnaren og tanken var å få laga ein plakat som kunne brukast som mal ved konsertar og arrangement. Kunstplakaten var med på ein liten utstilling, men elles ikkje brukt til det den var tenkt. Det var difor nytt for mange då plakaten kom fram og vart teken i bruk etter 25 år.
09.04.2018
Jazz på Dønhaug - ei topp musikalsk oppleving.
Husnes Jazzklubb baud på konsert med Subtrio – ein gjeng med John Pål Indreberg på barytonsaksofon, Svein Folkvord på bass og Stein Inge Brækhus på trommer. Det vart ei topp musikalsk oppleving, og leiar Indreberg batt det heile saman med ein uforlikneleg humor – ein kunne gjerne gått berre for denne delen av underhaldninga aleine!
09.04.2018
Nær på 12.000,- i inntekt på panting og vaffelsal.
Panteaksjonen og vaffelsalet er avslutta. Innsamlinga gav tilsaman ei inntekt til fotballlaga J14 og G14 på kr. 11.800,- . Jentene, gutane og foreldra er godt nøgde med aksjonen og takkar alle for god mottaking og god støtte. Inntekta er ei god støtte for å dekka kostnaden med deltakinga på Norway Cup i Oslo.
08.04.2018
Eli Roseth Eik var med til Romania med hjelpesending.
Eli Roseth Eik brukte påsken på reise til Romania med hjelpesending. Reisa var organisert gjennom Romaniahjelpen. Sigrun Storhaug frå Utåker har i fleire år støtta ein familie i Sibiu i Romania. Sigrun er dårleg til beins og bad Eli vera med som støtte. Les kva Eli skildrar i dette reisebrevet og kva ho opplevde på turen.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS