Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Ekstraordinært årsmøte i Uskedal Vassverk 27. mai.
Uskedal Vassverk kallar inn til ekstraordinært årsmøte med ei sak på saklista: Vedtekstendring ( Arkivfoto ).
På årsmøte i Uskedal Vassverk 8. mai vart det gjort vedtak om justering av vassavgiftene ved overgang til 8 ulike prisgrupper. Nye vassgifter er bestemt med vanleg fleirtal på årsmøte. Saka på ekstraordinært årsmøte gjeld vedtekstendring § 14. Sjå meir om innkalling og kva styret skriv:

19.05.2019
 
Uskedal Idrettslag toppar lista for Grasrotandelen i Uskedalen.
Grasrotandel til ni lag og organisasjonar i Uskedalen.
Norsk Tipping med Grasrotandelen overfører i desse dagar midlane for første 4 månadene i 2019 til frivillige lag og organisasjonar registrert i Brønnøysundregisteret, tilsaman kr. 860.000 til laga i Kvinnherad. Ni lag i Uskedalen er godkjend for løyving. For perioden 1.januar til 30. april 2019 utgjer summen rundt kr. 60.000,-. Uskedal Idrettslag toppar lista med kr. 32.35,- før Uskedal Skulemusikk med kr. 13.241,-
18.05.2019
 
Festleiarane Torbjørn Haugland og Karsten Bjørnebøle takkar Knut Førland for eit god og innhaldsrik tale.
Å. leva det er å elska det beste di sjel fekk nå.
Knut Førland siterte Anders Vassbotn i talen sin på 17. mai i Uskedalen. Målet må vera eit betre liv for alle, mellom anna for ungdomen som slit med prestasjonspress og karakterjag. Inkludering og støtte er viktig, ikkje minst med tanke på dei som flyttar til landet og buset seg i Kvinnherad. Dette var noko av det Førland var innom i ein god tale til eit lydhøyrt publikum.
18.05.2019
 
Røysterett for Alle er ein fast gjest i kyrkja på 17. mai. Musikalsk leiar: Maria Malmsten.
17. mai feiring i varmt og fint ver.
Salutt - gudsteneste - minnemarkeringar - folketog - korpsmusikk - korsong  - tale for dagen - soloinnslag - leikar for born og vaksne og matsal. Ja, slik er 17. mai i Uskedalen. I det fine veret med langhelg for mange var det mindre folk å sjå i kyrkja og i Aktivittetshuset. Frammøte ved Bauasteinen og på Stemneplassen var om lag som det har vore før.
17.05.2019
 
Kom og ver med på Nasjonaldagen 17. mai 2019. Programmet er til sal på SPAR, Lises Krambu og Gro`s Blomster.
Alt er under kontroll dagen før dagen.
Det meste er på plass dagen før dagen. Skulemusikken og Musikklaget øver på spreng. Det meste av rigginga vert gjort i løpet av dagen. Det gjeld bord, stolar og pynting. Premiane skal på plass. Det same med blomedekorasjonar og blomehelsingar. Kaker vert bakt og gjort klart til kafesal i Aktivitetshuset. Leiar i programkomiteen, Line Soltvedt, og medlemene Ronny Lakselv og Ivar Gundersen takkar for godl støtte frå bygdefolket.
16.05.2019
 
Odd Steinar Arnesen er ein engasjert person som yter stor frivillig innsats på mange område i bygdesamfunnet. Her frå prosjektet Gull av grus ( Arkivfoto ).
Odd Steinar Arnesen - ny rektor på Uskedal skule.
Odd Steinar Arnesen er i dag tilsett som ny rektor på Uskedal etter Stig Berge-Soldal. Berge-Soldal er frå 1. august tilsett som rektor på Husnes ungdomsskule. Arnesen er 51 år, har lang tenestetid ved Uskedal skule og har i lange periodar vore assisterande leiar. Han er adjunkt med tilleggsutdanning. Odd Steinar Arnesen tek til i den nye stillinga 1. august.
15.05.2019
 
Jørn Øyrehagen Sunde vil snakka om Olav den Heilage som lovgjevar på Moster 1. Pinsedag.
Seminar på Moster om Olav den Heilage som lovgjevar.
Professor Jørn Øyrehagen Sunde har i haust arbeid med tema: Olav den Heilage som lovgjevar. Vi er særs takksame for at Øyrehagen Sunde har valt å presentere resultatet av sitt faglege arbeid på årets Mosterseminar, 1. Pinsedag, 9. juni kl. 13.30 i Amfisalen.
14.05.2019
 
Turmasrsjen mot vindkraft i Kvinnherad på veg mot Mjelkhaug.
150 personar gjekk turmarsj mot vindkraft.
Heile 150 personar møtte fram på sundag for å ta del i DNT og Kvinnherad Turlag sin marsj mot vindkraft på land. Turen gjekk frå Husnesparen til Bremstølen og vidare til Mjelkhaug. Uskedalsfjella er ein del av den nasjonale ramma for vindkraft, utarbeidd av NVE. Områda er definerte som eigna for vindkraft på land.
12.05.2019
 
Uskedal Musikklag møter fram med vakker korpsmusikk til medlemene på runde dagar.
Spenstig 75 åring på Kjærland vart heidra med korpsmusikk.
Uskedal Musikklag held fram med å heidra medlemer som har runde dagar med korpsmusikk. I går var det Ståle Eik som fekk oppleva musikklaget på tunet med minikonsert. Den ynsgste medlemen i korpset, Thor Inge Døssland, skriv slik på Uskedalen.no:
12.05.2019
 
Gruppe 1 samla til fotografering. Namna finn du i innlegget for to dagar sidan.
Den store dagen med 21 konfirmantar delte i to grupper.
Stor stas var det då Lina Håland kom til Uskedalen i dag for å konfirmera heile 21 konfirmantar. Det er eit høgt tal, ikkje rekord, men fyrste gongen at kullet vert delte i to grupper. Dette vart gjort for å få betre plass i kyrkja, særleg med tanke på alle tilreisande gjester.
12.05.2019
 
Prosjektplan for detaljregulering for Børnes Næringsområde.
11.05.2019
 
Gler seg til å møta konfirmantane i Uskedalen.
10.05.2019
 
Vårleg song- og musikkglede i Helgheim.
10.05.2019
 
Klargjering av Stemneplassen til 17. mai.
09.05.2019
 
Vårmusikk og 60-talssongar.
09.05.2019
 
Lesarbilete
Notisar
17.05.2019
Ei inkluderande 17. mai feiring i Uskedalen
17. mai i Uskedalen samlar folk frå mange nasjonar. I dag talde vi representantar frå  minst 13 land, - Tyskland, Sverige, Belgia, Spania, Brasil, Nederland, Ukraina, Litauen, Somalia, Syria, Ungarn, Polen og Noreg. Nokre er truleg utelatne.

kb
16.05.2019
Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.
Jostein Soldal skal ha talen på Stemneplassen i morgon, 17. mai. Jostein er elev i 10. klasse ved Rosendal ungdomsskule. I helsinga vil han ta fram kva eldre og unge legg i omgrepa fred og fridom. Fridom er ikkje sjølvsagt, sjølv om hans generasjon ikkje har opplevd noko anna. Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.

kb
14.05.2019
Ta vare på vipa.
Harald Sætre Arnevik stod fram på NRK1 i kveld med oppmoding om ta vare på vipa. Harald og Kjelrun Eik driv gard på Halsnøy og på Eik i Uskedalen. Vipebestanden er sterkt redusert og Sætre Arnevik er ein av fleire bønder i Hordaland som i gardsdrifta legg inn tiltak for å berga vipa i den viktige tida då fuglen legg egg, i klekkinga og 21 dagar fram til fuglen er flygedyktig.

kb
14.05.2019
Guatemalabesøk på Bøkkeren i morgon, onsdag 15. mai.
Kvar gong det er Guatemalabesøk i Kvinnherad, vert gjestene saman med venskapsgruppa inviterte til Bøkkerverkstaden på Rød. Vermeldingane er gode. Det vert lagt opp til langbord med benker på kaien. Menyen er lubbesild, poteter, flatbrød og alkoholfritt øl. Samlinga på Rød er frå kl. 18.

kb
11.05.2019
På vinnarlaget i Holmenkollstafetten.
Thomas Myklebust Heggøy(Rabben Feriesenter) var på Gular sitt vinnarlag i eliteklassen då Vårens vakraste eventyr vart arrangert i dag.  Gular var over minuttet føre Strindheim som vart nr. 2. IL Tjalve vann kvinneklassen.  Fleire uskedelingar sprang på ulike lag i den populære stafetten.

tid
10.05.2019
Kyrkjegardsboka vert seld og signert på SPAR i dag.
Kyrkjegardsboka KJÆRT ER MINNET vert signert på SPAR, Uskedalen i dag, fredag 10. mai, mellom kl. 16.00 og kl. 18.00. Forfattar Morten Nygård er på plass og skriv helsing i boka. KJÆRT ER MINNET, bind 1, har med to artiklar frå Uskedalen, tilsaman på 30 sider.

kb
09.05.2019
Ja og nei i Forvaltningskomiteen.
Karl Otto Gravdal, ny hytteeigar på Holmen, fekk dispensasjon til å riva og byggja nytt naust, som høyrer til eigedomen. Det kan søkjast om byggeløyve. Same eigar fekk ikkje dispensasjon til utviding av kaien med ny kaifront. Tiltaket kan dermed ikkje omsøkjast. Vedtaket i Forvaltningskomiteen var samrøystes.

kb
08.05.2019
Dugnad på Stemneplassen i morgon, torsdag, kl. 09.30.
Det vert ryddedugnad på Stemneplassen i morgon, onsdag 9. mai, kl. 09.30. Styret i Friluftslaget er takksam for all hjelp og ikkje minst at Dugnadsgruppa avset tid på å vera med på klargjering av Stemneplassen til 17. mai. Dersom du har tid til å vera med nokre timar, er det eit godt val.

Uskedal Friluftslag
08.05.2019
Odd Steinar Arnesen er søkjar til rektorstillinga.
Innan fristen er det to søkjarar til rektorstilling ved Uskedal skule. Det er Odd Steinar Arnesen ( 51 ) og Marion Haga ( 33 ), Sunde. Arnesen er adjunkt med tilleggsutdanning. Haga er assisterande rektor. Ny rektor tek til i stillinga 1. august. Det er Grenda som skriv dette i si nettavis.

kb08.05.2019
Årsmøte i Uskedal Vassverk i kveld, onsdag 8. mai.
Det er årsmøte i Vassverket i kveld, onsdag 8. mai, kl. 19.30 i Uskedal skule.
Styret legg fram sak om endring av vedtektene og justering av vassavgifta. Dersom det vert fleirtal for endringane, vert det innført meir differensierte avgifter med bakgrunn i 8 prisgrupper. Meir informasjon kjem etter årsmøte.

kb
Eldre Nyhende
08.05.2019
Knuseverket på Børnes Industriområde er på plass.
Nedskyting og planering av Børnes Indusriområde held fram. Jarle Apeland eig den siste tomta som no vert tilrettelagd for bruk. Knuseverket frå Granvin Maskinutleige er alt i arbeid med knusing. Massane vert vert brukte av Musland Maksin. Tidlegare knusing på tomta til Søllesvik har vorte utført av entreprenørfirma Flatebø frå Etne.
08.05.2019
Korpsmusikk og boksignering på Kafe Tiaren.
Det var trongt om plassen i dei gamle skulestovene i Gamleskulen i går. Mange var komne for å høyra då Uskedal Musikklag hadde konsert på Kafe Tiaren. Nokre møtte fram for å få signert bok om Dr. Haugen. Matsalet gjekk strykande og alle gav uttrykk for dette var ei gild stund.
07.05.2019
Boka Kjært er minnet med 30 sider frå Uskedalen
Boka Kjært er minnet – Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er no i sal. Forfattar er Morten Nygård. Uskedalen er ein av ni kyrkjegardar som er med i bok 1. I tillegg kjem tre koleragravplassar. Uskedalen er også representert med artikkelen Ei sjømannsgrav på Curacao. Heile 30 sider i boka handlar om eller er relatert til Uskedalen. Les pressemeldinga:

06.05.2019
Knut Førland - talar for dagen på 17. mai.
Knut Førland frå Rosendal er talar for dagen på 17. mai i Uskedalen. Førland kjem frå Stord, flytta til Kvinnherad i 2005 etter å ha budd i Oslo og Bergen i over 20 år. Talen for dagen er som vanleg ein del av festprogrammet i Ativitetshust på ettermiddagen. Programmet er lagt ut for sal på Lise`s Krambu, Gro`s Blomster og på SPAR.
06.05.2019
Signering av Dr. Haugen boka på Kafe Tiaren, tysdag 7. mai.
Det vert signering og sal av boka om Dr. Haugen i morgon på Kafe Tiaren. Kristian Hus, Thor Inge Døssland og Kristian Bringedal vil vera på plass. Dei som har kjøpt boka, men manglar signering, kan ta boka med. Bokprosjektet er godt motteke i heile kommunen og salet går strykande.
05.05.2019
Kristian Øvstebø suveren vinnar i Vika kraft-løpet.
15 år gamle Kristian Øvstebø har allereie markert seg i motbakkeløp i fleire sesongar.  Laurdag vart den spreke og målbevisste ungguten suveren vinnar i herreklassen i Vika kraft-løpet i Åkra.  Løpet markerte 10 årsjubileum for kraftproduksjon ved Vika kraft, og arrangementet var eit samarbeid mellom Vika kraft og Matre idrettslag.
04.05.2019
Møtte gjestfriheten i Uskedalen på spennande reise.
Sambuarparet Thomas Engh og Kine Svendsbraaten frå Bjølsen i Oslo har gjort alvor av ein draum dei har hatt i mange år.  Dei har tatt permisjon frå jobbane sine for å samla gode reiseopplevingar.  Første halvåret skal dei reise rundt i Norge.  Deretter skal dei bruke 2,5 månad på rundreise i Asia.  No er dei i Uskedalen, og her er dei imponert over både gjestfriheten og naturen.
03.05.2019
Kom mai du skjønne milde.
Mange vakna opp til kvite bakkar og snø på blømande tre og buskar i dag. Vegvesenet gjekk ut med varsel om å køyra forsiktig. Det kunne vera glatt på vegen. På Facebook ligg det ute eit uttal av bilete frå nedsnødde hagar og kvite nyklypte plenar. Det som nett var planta i krukker og bedd, er dekt av snø og slaps.
02.05.2019
Nor Tekstil på Valen aukar vaskekapasiteten.
Vaskeriverksemda Nor Tekstil på Valen aukar kapasiteten ved innkjøp av ny maskin på 4,7 tonn noko som gjer at produksjonen aukar med 700 kg pr. dag. Driftssjef Roy Arne Jensen frå Uskedalen er godt nøgd med drifta og personalet på heile 28 tilsette. Les kva Nor Tekstil skriv i pressemeldinga:
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS