Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Framifrå gjennomføring i Ølve kyrkje
Røysterett klar for tredje økt i programmet
Røysterett for alle hadde si andre gjennomføring av den innøvde julekonserten i Ølve kyrkje torsdag kveld. Røysterett gjennomførte konserten på ein særdeles god måte og med svært gode medverkande musikarar, vart dette ei flott og minnerik konsertoppleving.

14.12.2018
 
7. klasse elevane saman med kontaktlærar og filmskapar samla i skulestova på Haugland.
Filmprosjektet til 7. klasse er avslutta.
I november månad hadde 7. klasse ved Uskedal skule filmprosjekt. Det var eit tilbod frå filmskapar Merete Offerdal Tveit i regi av Den kulturelle skulesekken. Uskedalen var ein av sju skular som takka ja til bilbodet. Før filminga måtte elevane finna tema og laga utkast til manus. Etter ei grundig førebuing med feltarbeid kom klassen fram til at ein ville dokumentera ein skuledag på Haugland gamle skule.
14.12.2018
 
Nokre av elevane i 5. klasse samla hos Elins Matgleder til julegraut og juleverkstad.
Julegraut og juleverkstad for 5. klasse.

Dei 17 elevane i 5. klasse ved Uskedal skule fekk ei spesiell oppleving i går, då dei fekk vera med på juleverkstad og julemat hos Elins Matgleder. Åse Neset Myklebust,  kontaktlærar for 5. klasse, fortel at elevane var gode nøgde med opphaldet.
13.12.2018
 
Juletresalet er i full gang ved Elins Matgleder.
40 juletre av beste kvalitet vert selde ved Elins Matgleder.
Juletresalet er i full gang. Geir Enes har vore i Sandeid og henta heim 40 edelgran av beste kvailitet. Dersom omsetnaden er god, vert det henta meir. Juletrebonden heiter Svein Bjarte Slåke og har spesialisert seg på produksjon av juletre av typen Nordmanna edelgran. Juletresalet i Uskedalen starta måndag i denne veka og held fram til jul.
13.12.2018
 
Rustne Menn på Rehab på Stord sjukehus. F.v: Hans Gustav Mussland, Kristian Bringedal, Svein Rimestad, Reidar Myklebust og Tore Nordahl Pedsersen.
Rustne Menn på Rehab.
Song- og musikkgruppa Rustne Menn hadde eit spesielt oppdrag i går. Gruppa valde å ta turen til Stord sjukehus med konsert på Fysikalsk medisin og rehabiliteringssenter. Konserten var på dagstova og samla brukarane og personale på avdelingen. Det er kjend for dei fleste ar Reidar Myklebust, ein av gruppa sine faste medlemer, er på opptrening etter eit slagtilfelle tidlegare i haust.
12.12.2018
 
Leif Inge Heimvik les juleevangeliet og syng En stjerner skinner i natt.
Julekonsert med kor, korps, solistar og gjester.
Alt er klart for ny julekonsert i kyrkja sundag 16. desember kl. 19. Målet med konserten er å skapa refleksjon og julestemning gjennom ord og tonar. Leif Inge Heimvik frå Utåker les juleevangeliet som ein monolog der han formidlar julebodskapen på på ein trygg og god måte utan manus. Tre korps, trekkspelklubb og eit kyrkjekor er med på konserten. Det same er gjester og ikkje minst kantoren Eva Megyesi.
11.12.2018
 
Vokalensemblet GLIMRAH var med på bibliotekjubileet. F.v: Line Taranger, Lina Storegjerde, Renate Koløy, Gjertrud Sydnes Furdal og Hallgjerd Kofoed Hegland.
Bibliotek- og bokbussjubileum.
Kvinnherad bibliotek markerte på laurdag at det var 30 år sidan dei kom inn i nye lokale på Husnes. Før den tid hadde hovudbiblioteket vore i kjellaren i det som den gong var Samfunnshuset Husnes. Mobil bibliotekteneste i Kvinnherad med bokbuss har vore i 25 år. Per Myklebust var bokbussjåfør i nær på 10 år før han vart pensjonist.
10.12.2018
 
Borna samla i alterringen møter Maria, Josef og det vesle barnet.
Julevandring i kyrkja - tilbod til barnehagane.
Kvart år er barnehagane i Uskedalen med på Julevandrig i kyrkja, ei dramatisering av juleavangeliet og Jesu fødsel. Det er tilsette i kyrkja med Jan Ove Fagerheim i rollen som Keisar Augustus. Med seg har han trusopplærar Torild Langeland og kantor Eva Megyesi. Julevandringa er eit tilbod til dei eldste borna i Dønhaug Gardsbarnehage og Uskedal barnehage.
09.12.2018
 
Dersom dette er sykkelen din, kan du ta kontakt med Edith og Tom Haugland i Kleivadalen.
Kven saknar ny barnesykkel ?
Attgløymde syklar langs vegen er eit aukande problem, noko vi på Uskedalen.no har skrive om mange gonger. No gjeld det ny barnesykkel, lilla med merke MOGUL, som står i Kleivadalen. Tom Haugland fortel at sykkelen ein dag tidleg i veka vart attgløymd ved garasjen hans. Ingen har meldt seg som eigar så langt.
08.12.2018
 
Tilsaman 15 born og 6 vaksne var med på middagen i Dønhaug Gardsbarnehage.
Laga middag til 15 born i Dønhaug Gardsbarnehage.
Kjøttkaker i brun saus var middagen borna i Dønhaug Gardsbarnehage fekk i går, torsdag 6. desember. Ideen er henta frå Omvikdalen barnehage der Bygdekvinnelaget lagar middag til alle borna ein gong i månaden. I Uskedalen vert det same prøvd i gardsbarnehagen med Målfrid Myklebust, Inger Naterstad og Else Mari Huse som frivillige hjelparar.
07.12.2018
 
Avrunda jubileumsåret med ein imponerande julekonsert.
06.12.2018
 
Hundeskilta er sparka og rivne ned for 3. gong på tre år.
06.12.2018
 
Tor Bringedal si nye bok vil ha stor interesse i Uskedalen.
05.12.2018
 
Uskedal utvikling er engasjert i saka om brannstasjonen.
04.12.2018
 
Jubileumsåret vert avrunda med julekonsert i Uskedal kyrkje, torsdag 6. desember kl. 19.30.
03.12.2018
 
Lesarbilete
Notisar
15.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 15.des. 2018
Eigar av kalendar nr. 223 har i dag vunne gåvesett til verdi 450,-kr, gjeve av Zjakk frisør, medan gevinsten på nr.379 er sylteflesk frå Friheim gardsmat.  Vinnar av sylteflesket kan kontakta Hege Lekva (988 07 713) medan vinnaren av gåvesettet kan henta gevinsten på Auto 88 AS.  Vi gratulerer!!

USM.
14.12.2018
Vinnarnummer til no i Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 2018.
Til no har det vore 2 gevinstar kvar dag, og dette er vinnarnummera: 94, 5, 110, 463, 33, 345, 498, 97, 37, 243, 255, 390, 221, 484, 211, 56, 395, 476, 426, 123, 186, 483, 308, 239, 142, 244, 466 og 226.
Vi graulerer dei heldige og gevinstane kan hentast på AUTO 88 AS.

USM.
14.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 14.des. 2018
I dag er det trekt ut to nye gevinstar på skulemusikken sin adventskalendar. 466 og 226 er vinnarnummera i dag.  Førstnemnde har vunne Gåvekort på 500,-kr frå Rein hudpleie i Herøysundet, medan 226 har vunne Legofriends til verdi 300,-kr, gjeve av Uskedal skulemusikk.Vi gratulerer dei heldige som kan hente gevinstane sine hos Auto 88 AS.

USM
13.12.2018
Melding frå Uskedal helselag.
Den siste styrketrimmen for vaksne før jul er måndag 17. desember. Dagen etter, tysdag 18. desember har gågruppa turen sin som vanleg på tysdagar. Etter det er det julefri. Helselaget ynskjer gamle og nye medlemer velkomne til ulike aktivitetar i det nye året.

Styret
13.12.2018
Musikklaget i senioruniversitetet.
Godt over 100 publikummarar fekk oppleve Johanne Øvstebø Tvedten si imponerande forteljarframføring av Anna Gyria på Kvinnherad senioruniversitet sitt julemøte på Rosendal Fjordhotel i dag.  På halvannan time trollbatt ho publikum med den innlevande forteljinga si som er basert på 4 bøker av Johannes Heggland.  Før dette vart publikum tatt mot med julemusikk framført av Uskedal musikklag.  Den utbyterike stunda vart avrunda med eit godt måltid.

tid.
13.12.2018
Nye observasjonar av skabbsjuk rev på Haugland.
Det er registrert nye tilfelle av rev med skabb på Haugland. I kaldt ver søkjer reven i hus eller til meir lune plassar. Dersom grunneigarar eller andre ser rev, er det fint om ein melder frå til jegrane Svein Ottar Rørheim ( mobil 951 18 518 ) eller Kåre Vetrhus ( mobil 930 39 003 ). Det kan vera ei plage dersom andre dyr vert smitta av rev med skabb. Det er difor viktig å få bukt med problemet snarast råd.

kb
13.12.2018
Røysterett for Alle med konsert i Ølve kyrkje i dag.
Røysterett for Alle sin julekonsert vert i dag gjennomført i Ølve kyrkje. Koret syng tilsaman 13 songar, alt frå tradisjonelle julesongar til nyare julemusikk. I ein mellomavdeling er det klassisk gitarspel av Einar Steinkopf. Sonen, Fridar, spelar saksofon til nokre av musikkstykka. Frode Kaldstad og Haldor Tveit står for komp.

kb
13.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 13.des. 2018
I dag vinn eigar av kalendar nr. 142 DVD og 2 par sportssokkar, verdi 600,-kr, gjeve av Sport1, Husnes. Den andre gevinsten er 2 termokoppar med godis, gjeve av Kvinnherad elektro/Uskedal skulemusikk.  Den er vunnen på nr.244. Vi gratulerer dei to heldige vinnarane!!

USM
12.12.2018
Julefri på Kafe Tiaren - fram til tysdag 8. januar.
Berit Harriet Døssland frå Kafe Tiaren melder frå om at det er julefri fram til tysdag 8. januar. Hugs difor at det ikkje er kafe tysdag i neste veke. Uskedal utvikling og frivillige på Kafe Tiaren helsar alle god jul og ynskjer velkomen til nye samlingar i 2019.

Kafe Tiaren
12.12.2018
Flaske knust på Skårhaug og ved Lavvoen.
Ein lesar melder om flaskeknusing på Skårhaug og i stien ned til lavvoen. Område vert ofte brukt av barnehagen og det er uheldig om nokon skjer seg på glasbråta. Dersom nokon misser ei flaske på berget, plukk opp, ta glasbitane med og kast i kontainer. Område er rydda i dag, onsdag.

kb
Eldre Nyhende
03.12.2018
Julegrantenning med eige julespel.
I adventstida har det vore lys på julegrana i sentrum sidan 1963. Markeringa har utvikla seg over tid både med omsyn til innhald og tidspunkt. Uskedal Musikkalg har vore med sidan starten. Aktivitetshusets Damevener var i mange år ein viktig part i å utvikla tilskipinga til ei julemesse. Dei siste åra er markeringa forenkla og tilpassa situasjonen med at det er ei samling på ein fredag straks etter arbeidstid.
01.12.2018
Godt sal og etterlevering av varer til julemessa i Rosendal.
Både Hjønnevåg og Friheim Gardsmat måtte bed om etterlevering av varer til julemessa i Rosendal i går. Mykje folk og god handel gjorde at verksemder frå Uskedalen gjekk tom for nokre av sine produkt. Kjellaug Hella Myklebust selde alle dei 700 hardingekakene ho hadde med til Jul i Rosendal, og det var faktisk to timar før stengetid kl. 16.
30.11.2018
Stor interesse for Jon Fosse - kvelden på Dønhaug.
Om lag 50 litteraturinteresserte menneske kom til Dønhaugkjedlaren. Alle fekk eit møte med Jon Fosse si dikting gjennom føredrag og bokpresentasjon. Gaute Haugland og Ingvar Pettersen, som har illustrert fleire bøker i mindre opplag, var med tilskipinga. Kvelden vart gjennomført slik Jon Fosse ville likt det, med stille, ro, pausar og refleksjon. Anne Karin Fomneland las frå diktsamlinga Auge i vind med tonefylgje av Egil Vaage på hardingfele.
29.11.2018
Bed om tafikksikringstiltak snarast i Korsneset og Ospelunden.
Uskedal Utvikling og Korsnes Vel frontar på nytt saka om trafikksikringstiltak på Fylkesveg 48 ved byggefelta Korsneset og Ospelunden. Saka er ein gjengangar utan at noko er gjort så langt, bortsett frå at fartsgrensa er 60 km. No bed søkjarane om ei snarleg løysing før ei alvorleg ulukke oppstår. Alle bebuarane i begge byggefelta støttar søknaden og det er lagt ved underskriftsliste.
29.11.2018
Lysdekor og julelys på den nye grana ved Gamleskulen.
Julegrantenninga er fredag 30. november kl. 17. Nytt i år er at den nye grana ved Gamleskulen alt er pynta med vakre lys. Det same er plakatskuret like ved. Det er også montert lysdekor med snøkrystallar på eine kortveggen ved inngangen til Kafe Tiaren. Det er Uskedal utvikling som eig bygget og driftar uteplassen. Asle Moberg og Egil Myhre har gjort alt det praktiske arbeidet med lyssetjinga.
28.11.2018
Julagrano har fått sin limerick, skriven av Olaf Agnar Gausvik.
Olaf Agnar Gausvik har skrive limerick om Julagrano i Uskedalen. Limericken er lagt ut på nettstaden Limerickens beste vener, som har 200 vener og mange andre lesarar i heile landet. Julagrano i Uskedalen har kvart år vore pynta med ljos sidan 1963. Det er medlemer i Uskedal musikklag som har stått for dette arbeidet.
27.11.2018
Rustne Menn med gjester på Tysdagsklubben på Dill.
Halsnøy har sin tysdagsklubb på Dill. Uskedalen har Kafe Tiaren i Gamleskulen. Husnes har Kulturkafe i Kulturhuset og Røde Kors besøksteneste på Halsnøytunet. Mange bygder har med andre ord sine møteplassar for seniorar og brukarar i bufellesskap. I dag hadde Rustne Menn programmet på Dill. Frammøte var godt og gruppa fekk gode tilbakemeldingar på det som vart presentert.
26.11.2018
Tor Bringedal med bok 3 - presentasjon sundag 2. desember i Grendahuset.
Frå Bringedalsbygda til Herøysund. Bygdehistorie frå 1850-2018 er bok nr 3 i ein serie om lokalhistorie frå Kvinnherad kommune. I denne boka er lokalhistoria avgrensa til berre å omfatta bygda som dei fleste i dag kallar Herøysund. Som tittelen seier, er dette ei bygdehistorie. Det er ikkje ei slektshistorie, og heller ikkje ei gardshistorie der kvart individ på garden er teke med. Boka vert presentert sundag 2. desember kl. 16 på møte i Grendahuset.
26.11.2018
Humlepungen Bryggjarlag - juleøl kvart år sidan 1998.
Tidleg laurdag morgon for ei veke rauk det frå pipa i gardshuset på Dønhaug. Humlepungen Bryggjarlag var klar  for brygging av juleølet. Starten var faktisk for 20 år sidan, i eldhuset på bruk nr. 9 på Myklebust. Ole Jakob Albrethson frå Omvikdalen var med som instruktør. Seinare har bryggjarlaget vore aktive med fleire bryggingar kvart år.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS