Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

102 år og var på haustfesten i ungdomslaget.
Klara Døssland ( 102 år ) var saman med døtrene sine Astrid og Marie på haustfest i ungdomslaget.
Haustfesten var historisk. I Uskedal Ungdomslag si 131 år lange soge har det aldri vore ein person på 102 år på ein fest, slik vi opplevde på laurdag. Klara Døssland, 102 år tysdag 15. oktober, melde seg på og kom saman med døtrene Astrid og Kirsten på haustfesten i Helgheim. Ikkje nok med at ho var på programmet og maten. Klara var like godt med på dansen fram mot midnatt.

20.10.2019
 
TV aksjonen si innsamling går til CARE sitt arbeid for kvinner i fattige land.
Treng bøsseberarar til TV aksjonen sundag 20. oktober.
Rodeleiar i Uskedalen, Helene Huse Bjørebøle, treng påmelding frå fleire bøsseberarar om ein skal makta i dekka heile bygda ved innsamlinga på sundag.  I verste fall er det område i Uskedalen som ikkje får besøk. Det er enno tid for å melda seg til Helene på mobil: 971 56 309
18.10.2019
 
Med bakgrunn i sterk mottstand over heile landet vert planen Nasjonal ramme for vindkraft lagt bort. Bilete er henta frå ein av dei mange standane akjsonsgruppa Nei til vindmøller i Kvinnherad hadde. F.v: Annemor Ekeland og Astrid Døssland.
Regjeringa skrotar Nasjonal ramme for vindkraft på land.
Det er i dag gjord kjend at Regjeringa legg bort planen Nasjonal ramme for vindkraft på land. Med bakgrunn i massiv motstand vel altså Regjeringa å skrota planen. I høyringsfasen kom det inn over 5000 fråsegner, mellom anna frå 56 kommunar. Heile 53 kommunar, av dei Kvinnherad, sa eit klart nei til vindkraftutbygging. Det er uklart kva konsekvensar dette vedtaket har. Truleg er det no fritt til å søkja om konsesjon i kvart einskild prosjekt.
17.10.2019
 
Harlad Sætre kom like frå Bergen for å høyra Dag Lindebjerg på Senioruniversitetet sist veke.
Mange ville høyra Dag Lindebjerg fortelja om farty og fiskeri.
Det var eit rekordstort frammøte på det siste møte i Senioruniversitetet. Langt over hundre studentar kom for å høyra Dag Lindebjerg fortelja om det yrkesaktive livet i NRK med dei mange programma frå Vesterhavsøyane og om kysten, farty, fiskeri og fangstmetodar i innlandet og i elvane. Dei siste fem åra har Dag Lindebjerg vore turleiar for grupper på reise til Shetland, Orkenøyane, Færøyane og Hebridene.
17.10.2019
 
Stien ned lia til Mannsvatnet vert drenert og merkt. F.v: Lars Myklebust, Knut Steinsletten, Svein Rimestad, Pål Haugland og Bjarne Lilleaas. Audun Eik var også med. Her er han fotografen.
Dugnadsgruppa merkjer og forbetrar stien ned til Fjelly.
Dugnadsgruppa med Pål Haugland som leiar er godt i gang med arbeidet denne hausten. Torsdagen er den faste dugnadsdagen og kvar gong møtest 5 - 8 personar til nyttig arbeid som kjem allmenheten til gode. Det siste oppdraget er forbetring av stien på Hauglandsfjellet, frå toppen og ned lia til Mannsvatnet og Fjelly.
16.10.2019
 
Arbeidsmetoden med Gjestebod vert prøvd i Uskedalen. F.v: Alf Hjønnevåg, Eli Roseth Eik, Oddbjørn Kroka, Hans Reidar Kjærland og Ann Irene Sæle. Vert var Kristian Bringedal.
Gjestebod - ny arbeidsmetode i K.planarbeidet er prøvd i Uskedalen.
Ein ny metode for så skapa interesse og medverknad i arbeidet med ny kommuneplan vert prøvd ut i desse dagar. Tre gjestebod er gjennomført i Uskedalen, mellom dei eit familiegjestebod. Eit anna gjestebod med 2 kvinner og 4 menn i alderen 50 til 80 år var lagt til Beinavikjo. Svara gruppa kom fram til på konkrete oppgåver er sendt plangruppa i kommunen. Tilsaman er det lagt opp til om lag 50 gjestebod i Kvinnherad kommune.
15.10.2019
 
Eva Megyesi og Kristian Bringedal er sentrale i song- og musikklivet i Uskedal kyrkje.
God song av vakre salmar.
Uskedal sokneråd har siste åra arrangert i alle fall ein salmekveld i halvåret, og kantor Eva Meyesi har vore primus motor for desse saman med Kristian O. Bringedal. Til salmekvelden mandag hadde dei valt ut salmar som omhandla Guds stordom, Guds skaparverk og Guds omsorg.  Dei hadde gjort eit svært godt utval, og mange av salmane var nye for mange av dei frammøtte.
14.10.2019
 
Ein av tre murkantar er sikra med gjerde og nye stolpar.
Fallsikring på murkantane til Trelastlageret i Beinavikjo.
Kvinnherad Vekstbedrift har starta arbeidet med tilrettelegging for delvis nye aktivitetar i Uskedal Trelastlager sine bygg og anlegg i Beinavikjo. Deler av sjølve trelastlageret vert mellom anna  gjort klar for snikkarverkstad og vedproduksjon. Ute vert alle murkantar sikra med gjerde for å hindra fallskade. Dette vert gjort både med tanke på brukarane og kundane.
14.10.2019
 
Målet med salmekvelden er mellom anna å bli betre kjend med den rike salmeskatten i Norsk salmebok..
Frå Petter Dass til Edvard Hoem - Salmekveld i Uskedal kyrkje.
Det vert ny salmekveld i Uskedal kyrkje i morgon, måndag 14. oktober kl. 19. Salmekvelden vert skipa til i regi av Uskedal sokneråd i samarbeid med kantor Eva Megyesi og kyrkjekoret Nordsaang. Overskrifta er Frå Petter Dass til Edvard Hoem, utvalde salmar frå ein tidsperiode på over 300 år.
13.10.2019
 
Ingunn Vikse er tilbake i Uskedalen sundag 27. oktober med aktivitetsprogram i Hallen.
Aktivitetsdag i Hallen, sundag 27. oktober.
Ingunn Vikse er tilbake i Uskedalen sundag 27.oktober. Ho vil ha to timar aktivitetsprogram i Aktivitetshuset.Det blir aktivitetar med fokus på basic styrke og puls. Vi jobbar i par, på stasjonar og åleine. Det vert lagt opp til aktivitetar på tid og i rundar. Vikse sine øvingar høver for alle. 
12.10.2019
 
Kvardagssoga vert fortald i Kvinnhersminne 2019.
11.10.2019
 
Usikkerhet og registrert auka fart trass fartsreduksjon.
10.10.2019
 
Mathias er 9 år - fekk 10 årsmerke i Kvinnheradløpet.
09.10.2019
 
Ølbok med inspirasjon frå Dønhaug.
08.10.2019
 
Kystkultur med Dag Lindebjerg i Senioruniversitetet, torsdag kl. 11.
08.10.2019
 
Lesarbilete
Notisar
20.10.2019
Lina Håland tilbake med konsert, fredag 25. okt. i Husnes kyrkje.
Tidlegare sokneprest i Uskedalen, Lina Håland, er tilbake i Kvinnherad fredag 25. oktober for å halda konsert i Husnes kyrkje, i samsong med Jeanne Marie LaFrance. Marit Lindekleiv vert med på piano/orgel og Audun Tvedten spelar saksofon. Det er gratis inngang, men det er høve til å gje ei gåve til barneheimen Umbred Home i India.

kb
18.10.2019
Til alle som skal på haustfesten.
Ungdomslaget bed alle, som er påmeldt til haustfesten i morgon, laurdag 19. oktober, vera på plass i god tid for registrering og betaling. Programmet tek til nøyaktig kl. 19.00. Det vert taffelmusikk og song frå kl. 18.30. Alle billettane er selde og påmeldinga vert frå no definert som bindande. Velkomne til haustfest.

Haustfestkomiteen
17.10.2019
Familiegudsteneste med barnekor og utdeling av kyrkjebok.
Sundag 20. oktober kl. 17 vert det stor familiegudsteneste i Uskedal kyrkje. Med bakgrunn i trusopplæringsprogrammet vert det utdeling av kyrkjebok til 4-, 5- og 6 åringane. Singing Tweens, som er eit barne- og ungdomskor for 4. - 7. klasse, vert med på gudstenesta.

kb
16.10.2019
Søkjer ungdom til ein betalt jobb på haustfesten.
Dersom du er over 16 år og vil ta ein betalt jobb på haustfesten i ungdomslaget, så melder du frå til Rigmor Rasmussen ( 470 23 450 ). Arbeidsoppgåvene er å hjelpa til med servering, rydda matsalen, vaska opp og laga klart for kaffi og kakebord. Jobben er avgrensa til 2 - 3 timar laurdag kveld. Kan gjerne vera to jenter eller gutar i ei gruppe.

Ungdomslaget
15.10.2019
Kvinnherad 2050 - ope møte tysdag 22. oktober kl. 19
Uskedal Utvikling saman med Kvinnherad kommune skipar til ope møte i Gamleskulen, tysdag 22. oktober kl. 19. Tema er Kvinnherad 2050. Kom og ver med og gje innspel til samfunnsdelen og arealdelen i K.planen. Hildegunn Furdal frå Plankontoret vert med på møte. Meir informasjon kjem seinare.

Uskedal Utvikling
15.10.2019
Klara Døssland 102 år i dag.
Klara Døssland er 102 år i dag, tysdag 15. oktober. Alle med runde dagar og alle med ein alder over 100 år får namnet sitt i Grenda og i Bergens Tidende. I dag les vi om Klara i begge avisene. Uskedalen.no ynskjer Klara hjarteleg til lukka med dagen.

kb
12.10.2019
Berre 15 ledige billettar til haustfesten i ungdomslaget.
Det er uvanleg god påmelding til haustfesten i ungdomslaget neste laurdag. Ei veke før er det berre 15 ledige billettar. Alt ligg til rettes for ein kjempefest slik vi hugsar det frå glanstida i Uskedal Ungdomslag. Ver rask og send påmelding til Rigmor Rasmussen ( 470 23 450 ) eller Kristian Bringedal ( 915 31 487 ).

kb
12.10.2019
Kom og ver med som bøsseberar på TV aksjonen.
Helene Bjørnebøle er rodeleiar i år også. Innsamlinga går mellom kl. 16 og kl. 18, sundag 20. oktober. Meld frå om du kan vera bøsseberar på mobil: 971 56 309. Det er trong for 15 bøsseberarar. Frammøteplassen for bøsseberarane er Uskedal skule.

kb
10.10.2019
THK stifitnga med innsamling til Ukraina.
THK-stiftinga hjelper fattige i Ukraina. Stiftinga har eige lager i Uskedalen
Vi samlar kontinuerleg inn brukte klede, sko, sportsutstyr, sengkle, tepper, gardiner, leiker m.m. Det er for tida stor trong for sko til born og vaksne. Ring tlf nr 97147851 for avtale om levering. Kr. 50.- pr sekk i transportstøtte. Les meir på: WWW.thk.no

Tormod Myklebust
10.10.2019
Er du interessert i tur til Bayern, sept. 2020.
Det er 12 ledige plassar til 7 dagars turen frå Haugesund til Bayern i Tyskland, september 2020. Turen går mellom anna til heimplassen til Siggi Klemm, som mange kjenner frå mange år med turgrupper frå Tyskland til Uskedalen. Dersom du vil vita meir om turen, kan du ta kontakt med Tove Høgemark eller møta henne i Uskedalen i helga. Mobilen hennar er: 996 19 340.

kb
Eldre Nyhende
07.10.2019
MK LINHOLM er flytta til Tælavåg i Sund kommune.
For ei veke sidan vart MK LINHOLM ( 52 fot ) flytta frå Beinavikjo til Tælavåg i Sund kommune. Hardangerkutteren LINHOLM, bygd i Kvinnherad 1920, kom frå Sagvåg til Uskedal Trelastlager sin kai for eit halvt år sidan. Arbeidet med renoveringa var godt i gang, men hamnetilhøva var ikkje dei beste. Vind frå nord og nordvest med slag mot kaien var årsaka til at fartyet vart flytta til Sund. Nokre ungdomar i Tælavåg var dessutan klar for å vera med på det vidare arbeidet med oppussing.
06.10.2019
Ei fagleg og kulturell oppleving i Dønhaugkjedlaren.
Vidar Haugland får det til. Sist var det Jon Fosse kveld. No var overskrifta Krim og Jazz, eller skal vi sei Krim og Blues. Ein fullsett Dønhaugkjedlar fekk ei fagleg og kulturell oppleving med innsyn i det å skriva krim på eit høgt litterært nivå. Gunnar Staalesen markerer 50 år som forfattar. Lasse Gallefoss med sin bakgrunn som journalist og dokumentarfilmskapar kom ut med si fyrste bok, Krigernes fred, i år.
05.10.2019
Sogelaget lanserer Kvinnhersminne nr. 19 i Uskedalen.
Kvinnherad Sogelag tek kanskje ikkje så stor plass i mediabiletet. Men laget arbeider jamt og trutt med saker som handlar om den lokale historien vår, og dokumentasjon av den. Dessutan bistår vi andre som på eit eller anna vis treng laget si støtte til lokalhistoriske prosjekt. Torsdag i neste veke er det klart for bokpresentasjon i Gamleskulen i Uskedalen.
04.10.2019
Sigmund Myklebust - leiar i det nye soknerådet.
Sigmund Myklebust er den nye leiaren i Uskedal sokneråd etter Svanhill Haugland. Nestleiar er Eli Roseth Eik. Ny kasserar etter Ove Myhre er Liv Sæbø Eik. Kristian Bringedal held fram som skrivar. Soknet sin medlem i Fellesrådet vert Eli Roseth Eik. Vala vart gjort på møte i går kveld. Det er lagt opp til eit stort og omfattande program i kyrkja denne hausten, med mellom anna gudstenester, lysmesse, konsertar, salme- og temakveld. Eit vellukka konfirmantjubileum er alt unnagjort.
03.10.2019
Usikkert kva fartsgrensa er etter opphevinga.
Uskedalen.no har motteke spørsmål og synspunkt på skiltinga i samband med nye fartsgrenser på Fylkesveg 48 gjennom Uskedalen. Saka gjeld oppheva fartsgrense ved Uskedal bru på Fitjaflatene og nett før Brekketoppen. Fartsgrensa mellom desse skilta er 40 km/t. Mange lurer på kva fartsgrense det er etter opphevinga. Er det 50 km/t eller 80 km/t.
03.10.2019
Dunkane for glas- og metall er på veg der du bur.
I januar 2020 startar SIM henting av glas- og metallemballasje i eigne dunkar der du bur. Mange av abonnementane i Uskedalen har alt motteke dunkane, som er merka med adresse og gards/bruksnummer. Alle må ta sin dunk heim til huset. I hauststormane er snart dunkane på avvegar.
01.10.2019
Aud S. Myklebust sel og signerer kunstboka på SPAR.
Kunstboka Skaperglede som medisin  med undertittelen Auds livsvandring i 60 år kom ut for eit år sidan på John Grieg Forlag. Boka handlar om Aud Sørheim Myklebust (f. 1935) som saman med Arne bur i Fana ved Nordåsvatnet. Dei har har sin faste ferieplass på Myklebust i Uskedalen. Aud er kjend som ein allsidig kunstnar med ein rik produksjon av biletvev og akvarellar. På fredag og laurdag i denne veka kan du møta henne på SPAR, Uskedalen der ho signerer og sel boka si.
01.10.2019
Årstein Eik, ein av mange som skriv fråsegn om vindkraft.
Meir enn 50 personar, lag og organisasjonar frå og med tilknyting til Uskedalen har skrive høyringsuttale til Samla plan for vindkraft på land. Alle fråsegnene uttrykker eit massivt nei til vindmøller i fjella kring Uskedalen og i Kvinnherad. Årstein Eik frå Kjærland, men bur på Sunde, er ein av mange som argumenterer godt og finn gode faglege grunnar for å sei nei til vindkraft i fjellområda våre.
30.09.2019
Berre 15 ledige billettar til Krim og Jazz på Dønhaug.
Krim og Jazz med Gunnar Staalesen, Lasse Gallefoss og jazzgruppa BlueMen går etter oppsett plan. Det er faktisk berre 15 ledige billettar til arrangement som går i Dønhaugkjedlaren fredag 4. oktober. Dørene opnar kl. 20. Programmet tek til kl. 21. Dei som enno ikkje har sikra seg billett, kan anten kjøpa på SPAR, Uskedalen, eller tinga på mobil 488 91 464.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS