Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Pris til LAB Entreprenør med driftssjef frå Uskedalen.
Driftssjef Vegard Eik (t.v.) i LAB Entreprenør AS vert overrekt pris med diplom som Årets beste riggansvarlege bedrift i 2019 i Bergensområde.

LAB Entreprenør AS i Bergen vart i går kåra til den beste riggansvarlege bedrift i 2019 i Bergensområde. Driftssjef er Vegard Eik ( f. 1976 ) frå Uskedalen, no busett i Bergen. LAB Entreprenør med 200 tilsette har mange store byggeprosjekt i Bergen, mellom anna på Haukeland sjukehus. I grunngjevinga for prisen vert det sagt at LAB Entreprenør ein aktør som syner ansvar og tilbyr arbeidarane gode brakkeforhold.

12.12.2019
 
Boka Hordaland i krig har med mykje stoff frå aprildagane 1940 i Herøysundet og Uskedalen.
Bok frå krigsåret 1940 med skildring av kampane i Uskedalen og Herøysundet.
Boka Hordaland i krig er skriven av den unge lokalhistorikaren Vegard Toska. Boka har undertittelen Krigsåret 1940 sett frå den tyske sida. Aprildagane i Herøysundet og Uskedalen er omtalt på fleire sider, dag for dag frå 18. til 20. april. Aldri før har krigshendingane vorte presentert så detaljert i ei bok med bakgrunn i tyske dagbøker og kjelder.
11.12.2019
 
Humlepungen Bryggjarlag med den siste bryggjinga november 2019.
Humlepungen Bryggjarlag i magasin ut til 50 000 lesarar.
Hardangerfjordmagasinet med ansvarleg redaktør Sigurd Vikøren kjem ut to gonger i år i eit opplag på 50 000, Distribusjonen går til kommunane i Sunnhordland og Hardanger, i tillegg til ferjer, snøggbåtar, turistkontor, båthamner, bensinstasjonar og overnattingsplassar i regionen. I ein lengre artikkel om jul og mattradisjonar finn vi ei heilside med bilete og informasjon om Humlepungen Bryggjarlag frå Uskedalen.
10.12.2019
 
To svanepar på Fjellandsbøvatn vinterstid.
Knoppsvaner på Fjellandsbøvatn, også på vinterstid.
Dei siste åra har det dukka opp svaner på Fjellandsbøvatn på vinteren. Det er ikkje vanleg. Svanene aukar i talet, men ein kjenner ikkje nøyaktig til kvifor arealet deira vert utvida. I fjor vinter vart der observert knoppsvaner på Fjellandsbø i flokkar på to til seks. På det jevne er det seks svaner der gjennom vinteren.
09.12.2019
 
Medlemer i Uskedal Helselag gjer klar julepakkane til Valen sjukehus. F.v: Klara Bakke, Selma Eik og Marit Hauge.
Helselaget held på tradisjonen med julepakkar og juleblom.
Julepakkane og juleblomane er klar for levering i denne veka. Det er Uskedal Helselag som held oppe ein lang tradisjon med å gje julepakkar til Valen sjukehus og juleblom til alle frå Uskedalen som bur på sjukheim og til alle heimebuande over 90 år. Talet julepakkar i år er 50 og 24 mottek juleblom med helsing.
08.12.2019
 
Kunsthistorikar Gunnar Danbolt vil snakka om Jula i kunsten på møte i Senioruniversitetet.
Kunstførelesing og korpsmusikk på julemøte i Senioruniversitetet.
Kvinnherad Senioruniversitet inviterer til ope møte torsdag 12. desember kl. 11:00 på Rosendal Fjordhotell. Denne gongen er det kunsthistoriker Gunnar Danbolt som skal gje oss eit innblikk i kva jula har betydd for kunsten, og korleis dei same motiva har endra seg over tid. Det vert i forkant av førelesinga minikonsert med Uskedal Musikklag.
07.12.2019
 
Røysterett for Alle med gjesteartistane Ebba Hermann Fossli og Signe Karine Koløy.
Røysterettkonsert i regn og blest.
Og det regna! Og det bles! Riktig så hustre var det ute, og berre på den vesle turen frå bilen til kyrkjedøra vart eg våt, sjølv om eg gjekk i regnfrakk. Men inne? Her var det varmt og godt og koristane var kledde i raudt og svart, ei lun og god stemning. Me var altså i den vesle kyrkja i Uskedalen på konsert i går kveld, og det var Røysterett for Alle, bygda sitt eige kor, som gav oss den musikalske opplevinga - saman med to flinke småjenter som spelte julesongar på kornett.
06.12.2019
 
Singing Tweens og Rosendal Barnekor i frisk samsong på Bedehuset.
Frisk song å høyra frå Singing Tweens og Rosendal Barnekor.
Barnekora i Uskedalen og Rosendal var samla i Uskedal Bedehus onsdag kveld til førjulskonsert i regi av Uskedal Sundagsskule og Singing Tweens. Om ikkje talet medlemer er så høgt, så er songen desto betre. Frimodige barnerøyster med friske songar kan vera det beste vi høyrer av det som vert presentert av korsong i førjulstida. Begge kora har dyktige leiarar og kantor Eva Megyesi står for tonefylgje.
06.12.2019
 
Fotograf og filmskapar Aleksander Rebaudo vert tildelt Kvinnherad kulturstipend 2019 av Vivi Tranøy Loftheim i stipendnemnda.
Fotograf og filmskapar frå Uskedalen med høge mål.
Aleksander Rebaudo fekk i kveld overlevert Kvinnherad kulturstipend på kr. 50.000,- Aleksander takka for tildelinga og fortalde at midlane skal brukast til innkjøp av nytt filmutstyr .Han driv i dag sitt eige fima med namnet litenFilm.no og har alt produsert reklamefilmar, mellom anna for Telenor. Aleksander Rebaudo står for nyskaping og kreativitet og han vil at oppveksten og heimstaden Uskedalen skal vera eit grunnlag for vidare utvikling.
05.12.2019
 
Aurora jjem til Festidalen 2020.
AURORA kjem til Festidalen 2020.
Første sjans til å oppleva AURORA på ei scene i Hordaland i 2020, vert på Dønhaug. Det er også den einaste festivalen ho gjer i fylket dette året. Eventyrleg og eksklusivt.
AURORA er framleis berre 23 år. Likevel har ho alt blitt streama over 200 millionar gonger, fått hylla full av prisar, og lagt land og utland for sine føter. Og ho er berre så vidt i gong.
05.12.2019
 
Butikk i Uskedalen i fire generasjonar - filmprosjekt på skulen.
04.12.2019
 
Røysterettmaraton - Husnes, Uskedalen, Ølve, Uskedalen.
03.12.2019
 
FAU - to skular er ikkje vegen å gå.
03.12.2019
 
Lystenning i myrketida med musikk, julerebus, nisse og matsal.
02.12.2019
 
På veg fram til klargjering av kjellaren i Gamleskulen.
02.12.2019
 
Lesarbilete
Notisar
12.12.2019
Utvida førjulsopning hos Gros Blomster.
Frå neste veke vert det utvida opningstid hos Gros Blomster.  Heile veka, også laurdag, vert opningstida kl. 9 - 18.  Søndag 22.12. er det ope frå kl. 14 - 18, veslejulaftan er opningstida kl. 9 - 18, medan det er ope frå kl. 9 til kl. 12 på julaftan.  Då eg var innom, var det vanvittig mykje fint i butikken, og produksjonen av fleire nydelege juledekorasjonar gjekk for fullt!

tid
12.12.2019
Ope møte i Senioruniversitetet i dag kl. 11.00.
Det er ope møte i Kvinnherad Senioruniversitet i dag, torsdag 12. desember, kl. 11 på Rosendal Fjordhotell. Førelesar er kunsthistorikar Gunnar Danbolt med tema Jula i kunsten. Uskedal musikklag spelar juletonar. 10 års jubileet vert markert. Tallerkenrett og kaffi. Inngang: kr. 150/100.

Styret
12.12.2019
Uskedal Bondelag 70 år i 2020.
På bondelagsmøte i går kveld i Gamleskulen vart det av leiar Lars Haugland informert om at Uskedal Bondelag er 70 år i 2020. Laget vart skipa 1. april 1950. Jubileet vert mellom anna markert med ein studietur til Jæren i mars månad.

kb
12.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 12.des. 2019
På Uskedal skulemusikk sin adventskalendar deler vi ut eit skrujernsett (verdi: 249,-), gjeve av Farge og interiør - Lio sag og treforedling til den haldige vinnaren som har nr. 391.  Eigar av nr. 282 får gavekort på 300,-kr, gjeve av Brødskreppa og kan handla godsaker for det der.  Gratulasjonar til begge!

Usm.
11.12.2019
Gul kajakk funnen og sikra på Korsneset.
Det er funnen ein gul kajakk på utsida av Korsneset. Kajakken med to svarte lokk er sikra og dregen på land i stranda ved Marit Røssland sitt hus. For meir informasjon: Ta kontakt med Leif Jarle Bergstø på mobil 995 20 870.

kb
11.12.2019
Julemøte i Uskedal Bondelag i kveld, i Gamleskulen.
I kveld, onsdag 11. desember, er det julemøte i Uskedal Bondelag med graut og program. Hans Reidar Kjærland skal ha innlegg om tida si som salssjef i Harding, tidlegare Bjørke Båtbyggeri i Rosendal.

kb
11.12.2019
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 11.des. 2019
I dag kan vi glede eigar av kalendar med nr. 228 med gavekort på 250,- kr frå Brødr. Hjønnevåg AS, og den som har nr. 386 med strikkesett, lue og vottar.  Vi gratulerer!!

Usm.
10.12.2019
Tak rive av næringsbygg i Herøysundet.
Vest Politidistrikt melder at deler av eit tak på næringsbygg i Herøysundet er rive av i stormen. Ingen er skada. Naboane vert oppmoda om å halda seg inne.Brann og redning er på staden.

kb
10.12.2019
Vel 70.000 i aktivitetsmidlar til idrettslaget.
Kvinnherad idrettsråd har fordelt kr. 1.009.507,- i aktivitetsmidlar til idrettslaga i Kvinnherad for 2019.  Uskedal idrettslag er tildelt 71.054 kr av denne potten.  Til saman var det 17 lag som fekk midlar, og mest fekk naturleg nok IL Trio med 306.774 kr.  Deretter fulgte Kvinnherad Handballklubb med 153.253 kr og Rosendal turnlag med 144.395 kr.

tid
10.12.2019
Kan det bli solceller på kyrkjetaket ?
Taket på kyrkja i Uskedalen treng omfattande reperasjon. I budsjettet for 2020 er Eid kyrkje lagt inn med 1,5 millionar til takvøle. Etter Eid kjem Uskedalen. Marit Årthun ( KrF ) vil at ein skal vurdera å leggj solcellepanel på taket, slik det er gjort i Strand kyrkje på Tau. Kostnaden på Tau var 1,6 millionar. Det er Grenda som skriv dette.

kb
Eldre Nyhende
01.12.2019
Rebusløp i strandkanten og nissesong i kjellaren.
Alle er velkomne til Julegrantenning i dag kl. 17.00. Nytt innslag i programmet er Rebusløp med 20 spørsmål og ei flott julakorg til vinnarlaget. Kjellaren i Gamleskulen er klargjort for nissesong og samling med borna. Rebusløpet er ope heile tida. Samlinga med Børsdalsnissen og borna er kl. 17.30.
30.11.2019
Mykje folk, god stemning og fornøgde utstillarar.
Det var tett med folk då uskedalen.no var innom Jul i Rosendal i parkeringshuset til Varehuset Rosendal.  Publikum kosa seg, og dei vart fylt med god førjulsstemning der dei vandra frå den eine interessanne utstillinga til den neste.  Blant utstillarane var også fleire frå Uskedalen.
29.11.2019
Julegrantenning og lysmesse på søndag.
Søndag er det 1. søndag i advent, og det ligg til rette for ein fin førjulssøndag i Uskedalen.  Då er det først lysmesse i kyrkja før den flottaste julegrana i mils omkrins vert tend for 57. gang.  Lysmessa er kl.16, og julegrantenninga vert umiddelbart etter gudstenesta, kl.17.
29.11.2019
Gåveartiklar i Silobutikken og 11 sortar julebakst.
Tradisjonen seier sju sortar julekbakst. Bakgrunnen er at sju var eit lukketal. Hos Elins Matgleder tel vi heile 11 sorar|. I tillegg kjem julabrød. Alt i slutten av oktober er det spørsmål etter julebakst. I november er det full trøkk. I desember går det meir på konfekt. Eldre kundar vil helst ha det slik det har vore i alle år. Dei yngre er ikkje så bundne til tradisjonane og vel det som passar til situasjonen der og då.
29.11.2019
Vi minnest Asbjørn Eik (Brulsen) som døydde i denne veka.
Asbjørn Eik, som i det daglege vart kalla Brulsen, døydde på Jondal Sjukeheim i denne veka. Han var ein eventyrar, reiste jorda rundt og fekk oppleva mykje andre berre kan drøyma om. Før han fylte 40 hadde han vore sjømann i mange år, bygd sin eigen seglbåt på 40 fot, vore i Australia på opalleiting, arbeidd på ammunisjonsfabrikk i Vietnam og i Syd Amerika prøvde han seg som bilseljar. I samråd med dotter hans, Gro Heidi Åsen, legg Uskedalen.no ut minneorda hennar som vert lesne ved båra i Uskedal kyrkje i dag, 29. november.
28.11.2019
Bygdarock i Helgheim, laurdag 30. november.
Sløyden Rock med base i Herøysundet inviterer til Bygdarock i Helgheim, laurdag 30. november. Arrangementet er ope for alle og billettar kan kjøpast på SPAR, Uskedalen og nokre andre stader i Kvinnherad. Bygdarock i Helgheim er ein god gamaldags bygdafest med livemusikk heile kvelden. Det har til no vore god interesse og det er godt førehandssal av billettar.
27.11.2019
Aleksander Rebaudo tildelt Kvinnherad kulturstipend 2019.
Fotograf og filmskapar Aleksander Rebaudo frå Uskedalen er tildelt Kvinnherad kulturstipend for 2019. Bak stipendet på kr. 50.000,- står Sunnhordland Kraftlag, Sparebanken Vest, Sparebank 1 SR Bank og Kvinnherad kommune. Aleksander bur i Oslo og har starta eige produksjonsselskap.
26.11.2019
Avisa til Uskedalsdagane - ei kulturhistorisk kjelde.
Uskedalen.no har motteke tre svar på notisen om det finst arkiverte aviser frå Uskedalsdagane i perioden 1979 til 1992. Ikkje alle har samlinga komplett, men saman let det seg gjera å finna alle 12 avisene. Dei tre fyrste åra, frå 1976 var det ikkje eiga messeavis, berre omtale og annonsebilag i Grenda og Kvinnheringen. Avisa er ei kulturhistorisk kjelde frå Uskedalen og bør sikrast digitalt for framtida.
25.11.2019
På Viking-kamp der Furdal storspela.
Søndag spela Viking sin siste heimekamp for sesongen då dei møtte Rosenborg, og blant dei 13.500 på tribunen var 87 år gamle Bjørgulv Eik som har vore Viking-patriot i rundt 70 år, saman med dottera Kjellrun og barnebarna Ingrid og Eirik. Som vi tidlegare har skrive, var han invitert som gjest på kampen.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS