Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Viktig melding frå SKL og Tverrelva Kraftverk.
Bilete syner opn råk der elva går frå Mnnsvatn og ned til inntaksdammen.
Sunnhordland Kraftlag ( SKL ) melder frå om den generelle faren det er å ferdast på regulerte vatn. I Uskedalen gjeld dette i Tverrelva Kraftverk sitt nedslagsfelt rundt Mannsvatn. Eit regulert vatn som Mannsvatn vil ofte ha område med ope vatn og utrygg is. Dette gjeld særleg ved dammen i innløpsosen.

20.03.2018
 
Fire konfirmantar stod for innsamlinga frå Ljosnes til sentrum. F.v.: Ella Karina Hjønnevåg, Nils Rainer Vågen, Jostein Soldal og Silje Soldal.
Fasteaksjonen med innsamling for reint vatn.
Fasteaksjonen  med innsamling til reint vatn til over ein million menneske vert gjennomført i Kvinnherad i kveld. 12 konfirmantar i Uskedalen møtte fram i kyrkja i ettermiddag for utlevering av bøsser og legitimasjon. Sokneprest, Lina Håland, og soknerådsleiar, Svanhill Haugland, er ansvarlege for innsamlinga i Uskedalen.
20.03.2018
 
Johannes Hjønnevåg i JH Service ved avbalanseringsmaskinen har det travelt med dekkskifte og lagring.
JH Service med utvida lokale og gode dekktilbod.
Johannes Hjønnevåg driv JH Service sentralt i Uskedalen. Han driv dekkskifte, sal av dekk og har tilbod om dekkhotell. JH Service melder om overgang til ny leverandør. Det er Megahjul, dekk- og felgforhandlaren som dokumenterer dekkmerka sine med testar som kan etterprøvast.
19.03.2018
 
Viktig å både helse på motspelarane, samt å takke for kampen
Mix 2011 sin cup debut
Søndag 18. mars 2018 vart ein merkedag for dei fotballspelande i 2011 kullet. Då var tida inne for å hente heim den aller fyrste skinnande pokal! 
19.03.2018
 
Tor Jarle og Marita Kjærland, far og dotter, har levert plastsekkerullar og informasjon om ny renovasjonsordning til 4500 husstandar.
Plastsekkerullar og renovasjonsinfo ut til 4500 husstandar.
Marita og Tor Jarle Kjærland har den siste tida køyrt ut plastsekkerullar og brosjyre om den nye renovasjonsordninga til 4500 husstandar. Det er faktisk alle husstandane i Kvinnherad bortsett frå Halsnøy, Fjelberg og Varaldsøy. Far og dotter har fordelt jobben slik: Marita har område frå Uskedalen mot Mauranger. Tor Jarle har alt i søre del av Kvinnherad. Dei har brukt knappe to månader på dette oppdraget for SIM.
19.03.2018
 
"Sekretariatet" hadde god kontroll. F.v: Marian Rød Hauso, Selma Eik og Klara Bakke.
Nær på kr. 44.000,- kom inn på Helselagsbasaren.
Nøyaktig teljing syner at det kom inn kr. 43.785,- på Uskedal helselag sin basar i år. Det er truleg rekord. Med godt førehandssal på tilsaman sju bøker og godt frammøte på basaren i dag, ja, så måtte resultatet verta bra.
18.03.2018
 
Arkivbilete - Foto: Knut Johannes Ripel
Skuleskidagar i Fjellhaugen i veke 12
Denne vinteren har det vore snø i Fjellhaugen frå november og gode høve for små og store til å oppleve gleden vinteraktivtetar.
18.03.2018
 
Det var godt frammøte til samlinga i varmestova det alle fekk informasjon og instruksar.
Frikøyringskonkurranse med sterke plasseringar frå Uskedalen.
I helga vart det gjennomført frikøyringskonkurranse på ski i Fjellhaugen, det fyrste i sitt slag i Kvinnherad. Nedkøyringa var tenkt lagt til Tindefjell, som ligg vest for skianlegget, men traseen vart flytta til Julaskard. Bakgrunnen for mønstringa er den aukande interessa frå born, ungdom og vaskne om å ta seg ned bratte fjellsider på ski. Dessutan ynskjer mange å utforska nye trasear ved å gå på toppturar og fritt finna eigne løyper ned.
17.03.2018
 
DNT Stavanger si fjellsportgruppe er på plass i Uskedalen denne helga.
Fjellsportgruppe frå Stavanger er på plass i Uskedalen.
DNT Stavanger med si fjellsportgruppe er på plass i Uskedalen denne helga. 40 medlemer er innkvartert på Rabben Feriesenter og alt i dag gjekk turen delvis til Geitadalstind. Det er fyrste gongen fjellsportgruppa i Stavanger har lagt opp til ein tur av dette slaget. Nokre  medlemer har rett nok vore i Kvinnhersfjella før, men elles er Uskedalen ei ny og spanande bygd å koma til.
16.03.2018
 
Sigmund Myklebust takkar alle for god støtte, omsorg og omtanke.
Helsing frå Sigmund Myklebust på Haukeland sjukehus.
Det er snart ei veke sidan Sigmund Mykelbust vart skada i ei arbeidsulukke på Musland. Uskedalen.no har vore i kontakt med Sigmund. Han ynskjer å sei fram ei helsing der han takkar alle for god hjelp og mykje omsorg. Kona, Ingunn, og borna har alle vore i Bergen på sjukehuset. Gode vener og bygdefolk har vore innom på avdelingen. Mange har sendt helsing.
16.03.2018
 
Kamelen og Ingebjørg Bratland til Festidalen
15.03.2018
 
Thaivogna opna i dag.
15.03.2018
 
Gode minne i møte med Arne O. Øystese på Sjømannskyrkja
15.03.2018
 
Brannskada hus vert lagt ut for sal.
14.03.2018
 
Direkteruta Geitadalstind - Musland på ski
13.03.2018
 
Lesarbilete
Notisar
20.03.2018
Feil telefonnummer i innlegget om Thaivogna.
Ein lesar gjer redaksjonen merksam på feil telefonnummer i innlegget vi skreiv frå opninga av Thaivogna i Uskedalen. Rett nummmer skal vera: 970 68 597. Vi årsakar feilen og bed ein mann med haugesundsdialekt, som har fått mange telefonar den siste veka med tinging av thaimat, bera over med oss. No er feilen retta..

Red.
20.03.2018
Vaffelsal og panteinntekter.
Gutar og jenter 14 år skal på Norway Cup til sommaren. Dei treng inntekter og vil på laurdag ha vaffelsal ved Spar, frå kl. 11. I tillegg vil dei starta innsamling av flasker og boks som kan pantast. Alle vert oppmoda om å ikkje kasta pant, men la det heller gå til ei god sak. Ta gjerne med pant på laurdag og lever på vaffelsalet.

kb
20.03.2018
Ledig annonseplass på Uskedalen.no.
Redaksjonsgruppa gjer merksam på at det er ledig annonseplass på årsbasis. Prisen er for tida kr. 3.300,- Ta kontakt med Hans Ordin Østebø på e-posten uskedalen.no@gmail.com Dersom ingen melder seg, tek vi kontakt med nokre utvalde firma.

Red
19.03.2018
Gevinstliste - Helselaget
USKEDAL HELSELAG, BASAR I HELGHEIM SØNDAG 18.03.2018

Gevinstlistliste for bøkene med vinarar.

Komplett gevinstliste kan lastast ned her: Gevinstliste

hoø
18.03.2018
Hugs helselagsbasaren i dag kl. 16 i Helgheim
Dette er ei påminning om Uskedal helselag sin basar i Helgheim i dag, sundag 18. mars, kl. 16. Det er til vanleg godt frammøte til den populære basaren, av medlemer og andre som vil støtta. ei god sak. Inntekta dei siste åra har vore rundt kr. 40.000,-

kb
17.03.2018
Varamedlem til Forvaltningskomiteen.
Uskedalen har i denne valperioden ingen folkevalde medlemer  i K.styret eller komitear. Etter sak om fritak frå politisk verv, vart Kristian Bringedal vald inn som varamedlem til Forvaltningskomiteen. Han er alt på onsdag i neste veke kalla inn til møte med synfaringar og behandling av saker.

kb
16.03.2018
Helselaget sel lodd på SPAR i dag.
Helselaget sel lodd på bok fram til basaren som skal vera på sundag i Helgheim. I dag, fredag, har dei på nytt stand ved inngangen til SPAR. Loddsalet går strykande. Alle, som møter fram, får gratis kaffi og vafler.

kb
15.03.2018
Ver varsam på Fjellandsbøvatnet.
Det er usikkert om Fjellandsbøvatnet er trygt. Sjølv om det er kaldt på natta, har det vore mildver innimellom. Dessuan er dette den tida då isen tinar frå undersida. Med lokal kunnskap vert det difor sagt at ein må vera varsam på isen.

kb
14.03.2018
Nytt firma registrert i februar.
Det er registrert eit nytt enkeltmannsføretak i februar på Lisbeth Nilsen Stensletten. Føremålet er: Undervisning innan idrett og rekreasjon.

kb
13.03.2018
Påskestemningskveld på Elins Matgleder, torsdag 22. mars
Elins Matgleder inviterer til Påskestemningskveld torsdag 22. mars kl. 18. Det vert pynta 5 ulike bord med tema vår og påske. Dei påmelde får pyntetips, læra å bretta påskeserviettar,og dekorera ei grein med fjørblomar. Det vert servert kyllinggryte med brød til. Påmelding til elinenes@online.no

kb
Eldre Nyhende
13.03.2018
Kven saknar dette bilhengarskiltet ?
Frå tid til anna ligg det bil- og traktorskilt langs vegen. Langs Fylkesvegen ved Sjøhaugen på Nedre Fet finn vi dette skiltet, som truleg har vore på ein bil- eller båthengar. Den som saknar dette skiltet, kan finna og henta det på plassen.
13.03.2018
Barnehagen inviterer til kunstutstilling.
I dag tysdag 13. mars, inviterer Uskedal barnehage til kunstutstilling kl. 14. Tittelen er La meg skapa og tilstellinga er ein del av Barnehagedagen 2018., som er ei landsdekkande markering. Målet er å synleggjera kva borna opplever og lærer i barnehagen. Tilskipinga tek til med snorklypping kl. 14.
12.03.2018
1000 kubikk tømmer vert teke ut på Nedre Fet.
Meir enn 1000 kubikk tømmer vert hogge på Nedre Fet i Eikedalen i desse dagar. Elin og Geir Enes er grunneigarar. Høgsten er organisert gjennom Vestskog. Hjelmeland Hogst & Service gjer arbeidet på plassen. Ein reknar med at arbeidet er unnagjort på 2 - 3 veker. Det, som måtte vera av skade på skogsvegen eller i lende, vert retta opp til slutt.
11.03.2018
Ei musikkoppleving i Dønhaugkjedlaren
Husnes Jazzklubb baud fredag kveld på Kira Martini Quartet i Dønhaugkjedlaren.  Godt 25 tilhøyrarar fekk oppleva fire musikarar med sterk formidlingsevne, topp handverk, og ein musikk som går rett heim sjølv til dei ʺufrelsteʺ.  Eg har vondt av dei som les dette, men ikkje var der.
11.03.2018
I innspurten på søknader til gode kulturføremål.
Alt i morgon, måndag 12. mars er fristen for å søkja gåve frå SpareBank 1-stiftinga i Kvinnherad. Stiftinga lyser ut og tildeler gåver to gonger i året. Kvinnherad kommune har lyst ut tilsaman  9 tilskot som gjeld arbeid med kultur, idrett og friluftsliv. Søknadsfristen på denne type kommunal tilskot er anten 15. eller 19. mars.
10.03.2018
Barnekor, blandakor, mannskor og orgelsolo.
Førpåskekonserten Soli Deo Gloria samla bra med folk i kyrkja i går kveld. I ein uformell stil gjennomførte Eva Megyesi enno ein gong ein konsert med stram regi og stor variasjon. Barnekoret Tårnagentane syng godt, er frimodige og formidlar teksten på ein uttrykksfull måte. Nytt og uventa var debuten til mannsgruppa Bakmennene.
09.03.2018
Planlegg bok om doktor Haugen
Den eine har vore både lærar og kultursjef, den andre arbeider framleis i skuleverket, og begge to er ekte uskedelingar med sterk interesse for det skrivne ord. Kristian Bringedal og Thor Inge Døssland har dessutan vore aktive på nettstaden uskedalen.no gjennom ti år. No er dei i gang med eit nytt prosjekt; ei bok om den legendariske distriktslegen i Kvinnherad, Endre Haugen. Det er i alle fall det dei to skrivelystne karane ønskjer å få til.
09.03.2018
Helselaget med loddsal så lenge det er vaffelrøre
Uskedal helselag har loddsal ved inngangen til SPAR i dag. Med eige partytelt, varme, vaffeljern og takke går loddsalet strykande. På spørsmålet om kor lenge på dagen loddsalet vil vera, svarar Klarar Bakke at ein held på så lenge det er vaffelrøre igjen. Helselaget går nye vegar og finn gode løysingar for korleis ein kan ha stand og loddsal i litt dårleg ver.
08.03.2018
Haugaland Kraft investerer 20 mill. kr i opprustning av Sekundærstasjonen.
Heile 20 mill. kr legg Haugaland Kraft ned i arbeidet med å oppgradera Sekundærstasjonen på Nedre Fet. Den gamle transformatoren vert bytt ut med ny og større trans. Dette medfører at kapasiteten vert moaleg større. Alt gamalt elektrisk utstyr vert fornya. Sjølve 66 kv lina ned heile dalen er ferdig renovert med nye stolpar og alt utstyret som høyrer til.
Sponsorar
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS