Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Haustfest med analysar på spøk og ålvor.
Festtalar var ordførar Peder Sjo Slettebø. Han sa mellom anna fram ein grundig analyse av uskedelingane.

Noko av programmet på haustfesten i ungdomslaget bar preg av grundige analysar, noko på spøk og noko på ålvor. Talar, ordførar Peder Sjo Slettebø, gjekk inn i rollen som advokat Bjarte Døssland og fortalde om to folkeslag i Uskedalen, dei kreative og intellektuelle som bur på Døsslandssida og dei meir formelle med byråkratisk bakgrunn som bur på Kjærlandssida. Redaktøren for Daltrekk, Elin Legland, hadde den seriøse analysen om ulike kulturar og felles samfunnsforståing.

22.10.2018
 
Anne-Irene Guddal Tarberg har vore med på TV aksjonen som bøsseberar 15 år på rad, her saman med borna sine Aurora Sofie og Håkon.
Har vore bøsseberar 15 år på rad.
TV aksjonen 2018 er i gang med 15 bøsseberarar i Uskedalen, fordelt på 13 roder. Anne-Irene Guddal Tarberg er truleg den av alle som har vore bøsseberar flest gonger. Ho har vore frivillig kvart år i TV aksjonen sidan 2003. Då var eldste barnet deira baby. Seinare har borna vore med kvart år. TV aksjonen i år går til Kirkens Bymisjon med parolen Mindre saman åleine.
21.10.2018
 
Nytt, godt tilbod i Helgheim 10. og 11. november.
Bruktsalg og kafè i Helgheim.
Den 10. og 11. november er det planar om eit nytt og spennande tilbod i ungdomshuset Helgheim her i Uskedalen.  Då vert det lagt opp til brukthandel og kafè. Dette kan verta både nyttig og sosialt.  No etterlyser iniativstakaren folk som ønskjer stand for å selja brukte eller nye ting slik at det flotte tiltaket kan gjennomførast.
21.10.2018
 
Det var fullt hus på den flotte festen.
Fullt hus på storveis Internasjonal kulturfest.
Det måtte setjast ut både ekstra stolar og ekstra bord i Kulturhuset Husnes då det vart arrangert Internasjonal kulturfest fredag ettermiddag i samband med TV-innsamlingsaksjonen. I overkant av 280 publikummarar fekk oppleva eit imponerande og variert program med både verbale og musikalske innslag, og det heile vert toppa med eit matbord som det er umogeleg å konkurrera med på andre arrangement.
20.10.2018
 
Salmekvelden på måndag vil handla om sjøfolk på langfart og på kysten.
Salmekveld i kyrkja måndag 22. oktober.
Neste salmekveld i kyrkja vert alt måndag 22. oktober kl. 19. Tema er sjøfolk ute og heime, åndelege sjømannssongar og salmar. Kyrkjekoret Nordsaang, kantor Eva Megyesi og tidlegare sjømannsprest, no sokneprest i Husnes, Valen og Holmedal, Reidar Ådnanes vert med på salmekvelden. Sjømannsgrava på Curacao og forlistet med MS SAGVÅG vil vera ein viktig del av programmet.
19.10.2018
 
Kreftsjukepleiarane i Kvinnherad, Marit Sjøvangen og Wanda Eliassen Medhus, informerer om tilbodet for kreftsjuke og deira pårørande.
Infomøte om kreft samla mykje folk i Gamleskulen.
Knapt ein stol var ledig i Gamleskulen i går då Uskedal helselag saman med kreftsjukepleiarane inviterte til informasjonsmøte. Det var frammøte frå heile kommunen og tiltaket syner at det er trong for faste møte om kreftsaka, noko som truleg fører fram til det Stord og Odda har med sine kreftkafear. Det er viktig å skapa gode møteplassar om det faglege, men like mykje som eit sosialt tiltak.
18.10.2018
 
Naturfotografen Jan Grønseth har Skorpo med i ein av episodane i programmet Helt naturleg.
Stor mediamerksemd om Skorpo.
Skorpo er i media sitt søkjeljos. Det er ikkje nok med at NRK har sendt dokumentaren Der ingen skulle tru at nokon kunne bu. Det neste er naturprogrammet Helt naturleg med filming frå fjellgarden Bjørnebøle og frå Johannes Hauge og gardsdrifta hans på Skorpo. Filminga vart gjort tidleg i august månad av Jan Grønseth. Episodane frå Kvinnherad vert truleg sende ein gong på våren 2019.
17.10.2018
 
Leileghetsbygg i Uskedalsvegen 510 - 512 er utleigd til entreprenørfirma Concolvo as.
Leileghetsbygg i Uskedalen utleigd til Concolvo as.
Valo Eigedom as ved Elin Stene og Geir Rusten har inngått leigekontrakt med entreprenørfirma Concolvo as. Bakgrunnen er ein større kontrakt firma har fått i samband med utbygginga på Hydro Husnes. Det er langtidsleige, i fyrste omgang for eit år. Leigetida kan bli forlenga. Det seksjonerte leileghetsbygget har gateadresse Uskedalsvegen 510 - 512 og 5 av totalt 6 seksjonar er med i leigeavtalen. 
15.10.2018
 
Lageret ligg i kjellaren i det som var løa. Her vert frukta sortert og pakka i 8 kg kartongar.
Ein ny generasjon fruktbønder på Steinsletto.

Karoline og Bjørnar Gjerde Eik ( begge 30 år ) er dei nye fruktbøndene på Steinsletto. Oppstarten med ein rekordsesong lovar godt. Fyrste året reknar dei med å hausta 6 tonn eple for sal. Det meste går til faste kundar frå den tida Gunnbjørg og Magne Eik dreiv garden. I tillegg kjem torghandel og levering til alle som tingar frukt. Eit skilt ved Fylkesvegen syner vegen fram til plassen. Eit lite parti eple går til pressing, men det er til eige bruk.
15.10.2018
 
Rullestolinngangen er bygd ut frå krava om universell urforming.
Ny rullestolinngang på Bedehuset.
Alle offentlege bygg og forsamlingshus skal ha universell utforming, noko som vil sei at huset skal vera tilpassa funksjonshemma og brukarar i rullestol. Eldre lagshus og kyrkjer er lite tilpassa for slik utforming. No har styret i Uskedal Indremisjon gjort eit stort arbeid med å gjera inngangen på Bedehuset funksjonell for alle uansett funksjonsevne. Alle kostnader er dekka av eigne midlar og arbeidet er gjort på dugnad.
14.10.2018
 
Basar med lange tradisjonar og alltid like populært.
13.10.2018
 
Topp musikal og møte med Statsministeren.
12.10.2018
 
800 sekker ved gjev pengar i lagskassen.
12.10.2018
 
Ny løe på gamal tuft i Gardsbarnehagen.
11.10.2018
 
Bibelkurset held fram i kyrkja i kveld, torsdag 11. oktober.
10.10.2018
 
Lesarbilete
Notisar
23.10.2018
Fest for alle frivillige på Kafe Tiaren.
Festen for alle frivillige på Kafe Tiaren vert onsdag 14. november kl. 18 i Gamleskulen. Alle får skriftleg invitasjon og det er påmelding til samlinga. Det vert ei god matøkt program, song og musikk. Påmelding til Berit Harriet Døssland på mobil: 913 07 384

Uskedal utvikling
19.10.2018
Manglar 2 - 3 bøsseberarar til TV aksjonen på sundag.
Rodeleiar for TV aksjonen i Uskedalen, Helene Bjørnebøle, fortel at ho manglar 2 - 3 bøsseberar for å få alt på plass. Elles er alt under kontroll. Ho bed om at dei som kan bruka nokre timar på sundagen for ei god sak, melder seg til henne på mobil: 971 56 309. Frammøte er kl. 16 på sundag i Gamleskulen.

kb
18.10.2018
Viktig melding til alle som skal på haustfest.
Velkomne til haustfest i Helgheim laurdag 20. oktober. Alle 100 billettane er selde. Maks 10 plassar for evt. etteranmelde. Hugs: Møt fram i god tid før kl. 19. Alle må vera på plass i salen ved program start. Påmeldinga vert rekna som bindande. Dersom du av viktige grunnar ikkje kjem, meld frå på mobil: 915 31 487. Ordinær pris: kr. 300,- Frivillige/aktørar: kr. 150,- Kontant betaling, ikkje kort.

Uskedal ungdomslag
17.10.2018
REFLEKS!! REFLEKS!! REFLEKS!!
På veg til jobb i regn og mørke i dag tidleg trefte eg fleire mørk-/gråkledde Uskedalsungdommar på veg til skulebussen.  Dei var vanskelege å sjå, for refleks var heilt fråverande!! Vi set stor pris på dei flotte ungdommane våre, og bed dei og alle andre om å bruka refleks, og aller helst refleksvest, når dei går langs vegane framover.  VI VIL SJÅ DÅKE!!!

tid
17.10.2018
Har du bilete av fiskereiskapen kjer ?
I Kvinnhesminne til neste år vert det arbeidd med ein artikkel om fiske med kjer i Uskedalselva. Audun Eik i Sogelaget spør om nokon kan ha bilete av eit kjer. Det er ein fast fiskereiskap til lakse- eller aurefiske. Eit kjer er bygd i tømmer og vart brukt i fossar eller stride straumar. Reidskapen fungerer som ei teine der fisken går inn og kjem ikkje ut. Det er ikkje lov å fiska med kjer i dag. Kontakt Audun Eik: 481 52 785.


kb
17.10.2018
Hugs informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen.
Det er informasjonsmøte om kreft i Gamleskulen i kveld, onsdag 17. okt. kl. 18. Noko av innhaldet i møte vert informasjon om bryst- og prostatakreft. Kreftkoordinatorane vil også informera om aktivitetsmeistring for å få ein meiingsfull kvardag. Møte er ope for alle.

kb
15.10.2018
Nokre ledige billettar til haustfesten, 20. oktober
Det er god påmelding til ungdomslaget sin haustfest fyrstkomande laurdag, 20. oktober i Helgheim. Det er nokre ledige plassar. Kontakt: Rigmor Rasmussen( 470 23 450 ) eller Kristian Bringedal ( 915 31 487 ).

kb
15.10.2018
Senterpartiet med Skråblikk på Kvinnherad.
SP startar arbeidet med nytt valprogram i Uskedalen tysdag 16. oktober kl. 18 på Elins Matgleder. Bjørn Olav Tveit skal ha innleiing som skal vera eit skråblikk på Kvinnherad. Samlinga i Uskedalen i morgon er den fyrste i ein serie på tre. Tema er: Kommunal forvaltning, næringsliv/arbeidsplassar, frivillighet. Møte er ope for alle.

kb
14.10.2018
Rekordvarme og håslått i oktober.
På nokre fine dagar med vind og turke vart den siste håslåtten teken tidlegare i veka. Det er truleg varmerekord i oktober når vi tek med temperaturen på desse dagane: Torsdag: 22,9. Fredag: 20,3. Laurdag: 21,1 og Sundag: 20,7 varmegarder.

kb
14.10.2018
Kreftkafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. kl. 18.
Det vert kafe i Gamleskulen onsdag 17. okt. frå kl. 18 til kl. 20.30. På samlinga vert det fleire innlegg om det å leva med kreft. Kreftsjukepleiarane og brukarorganisasjonane vert med. Det same vert ergoterapitenesta. Det er sett av tid til servering og sosialt samvære. Uskedal Heselag er tilskipar.

kb
Eldre Nyhende
10.10.2018
Gule lappar på nokre SIM dunkar.
Dersom du har fått gul lapp på bosdunken din, tyder det at du sorterer feil og at det er komen gjenstandar i dunken som ikkje skal vera der. SIM har eit godt innarbeiddd hentesystem. Avfallet skal vera kjeldesortert med matavfall/bio, papir, plast og restavfall i kvar sine dunkar. Gul lapp på dunken fortel kva du gjer feil og at du har høve til å retta opp feilen. I verste fall vert det raud lapp og då vert ikkje dunken tømd.
09.10.2018
Friluftsplassen er snart ferdig rydda.
Uskedal Friluftslag eig det som til vanleg vert kalla Stemneplassen. Med tilskot frå ordninga Utsiktsrydding i tilknyting til landbruket sitt kulturlandskap er plassen snart ferdig rydda for buskar, kratt og mindre vegetasjon. Arbeidet er rekna å vera ferdig innan utgangen av oktober. Friluftsplassen i Uskedalen har to bruksnummer med det opphavelege arealet som går frå Kjærlandsvegen mot toppen på Skårhaug og eit tilleggsareal vest for scenen og møterommet.
08.10.2018
Takk til Uskedalen for støtte til barneheimen i Umred.
Margunn og Sigmund Håland sender takk til Uskedalen for all støtte til barneheimen i Umred i India. Sidan Lina Håland kom til Uskedalen som sokneprest har kyrkja drive diakonalt arbeid med å samla inn midlar til drift og vidare utvikling av arbeidet for å gje fattige born mat, klede, skule og omsorg. Ei samling i juni med besøk frå India gav ei inntekt på kr. 40.000,-. Saman med andre inntekter er dette eit godt grunnlag for innkjøp av ny bil.
07.10.2018
Hugs NRK programmet frå Skorpo i kveld, sundag 7. oktober kl. 20.05.
Alt er klart for NRK programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu frå Vågen på Skorpo. Programmet vert definert som norsk dokumentar og er nr. 5 i ein serie på 6 denne hausten. I omtalen vert det lagt vekt på gardsdrift med mjølkeproduksjon på ei øy utan samband og rutebåt. Det kan vera ei tung og vanskeleg drift, på grensa av det umogelege.
06.10.2018
God omsetnad på hus den siste tida.

Eit innlegg på Uskedalen.no 21. juni i år handla om dei mange husa som låg ute for sal, men også at det var stor variasjon i tida det tok frå fyrste kunngjering til huset verkeleg var seld. Status pr. 1. oktober er at 6 av desse husa er selde og har fått nye eigarar. Nokre av husa er alt innflytta. Andre vert renoverte og er klar for innflytting i tida fram til jul.
04.10.2018
Klart for årets Kvinnheradløp.
Komande søndag er det klart for det 37. Kvinnheradløpet i Rosendal.
Det første Kvinnheradløpet vart skipa til i 1982 med 193 deltakarar. Sidan den gong har løpet kvart einaste år vore skipa til fyrste sundagen i oktober.
Årets utgåve er spesielt dedikert til Lars Røysland som døydde 61 år gamal. Han hadde då stått i kø for lungetransplantasjon i fleire år. Røysland var sentral i arrangørstaben til Kvinnheradløpet heilt frå det fyrste løpet i 1982.
04.10.2018
Vindmøller i fjella rundt Uskedalen ?
NVE kartlegg fjellområde som er aktuelle for vindmølleutbygging. I den fyrste vurderinga har dei kome fram til 43 område som blir rekna som godt eigna. Tre av desse omfattar store deler av Kvinnherad. Desse skal vurderast vidare for å finna ut kva område som kan vera aktuelle for utbygging. Fristen for uttale er 20. oktober. Uskedalsfjella høyrer til analyseområde 15.
04.10.2018
JH Service lanserer vinterdekk med nytt rullemønster.
Johannes Hjønnevåg driv JH Service og er med på lanseringa av nye vinterdekk med nytt rullemønster. Verkemda ligg sentralt til i kjellaren i bygget der vi finn Zakk frisørsalong.Hjønnevåg driv dekkskifte og vinterlagring av dekk. Det nye dekket har namnet Nereus og er godt eigna for vegane på Vestlandet.
03.10.2018
Usikker framtid for Uskedal Brannstasjon.
I det siste kommunestyremøte orienterte brannsjefen om framtida for Brann- og redningstenesta i kommunen. Strenge utdannings- og kompetansekrav gjer at det er vanskeleg å få tak i brannkonstablar. Arbeidstilsynet sine krav til ventilasjon og garderobar på brannstasjonen vil medføra store kostnader med oppgradering. Alt dette er ein medverkande årsak til at brannsjef Atle Josdal opnar opp får å leggja ned fire brannstasjonar. Uskedalen er ein av dei fire.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS