Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Hjertemarsj i forkant av SPAR løpet i morgon.
Kom og ver med på marsjen Gå for hjerte laurdag 25. mai kl. 12.
Uskedal Helselag inviterer alle til å vera med på Hjertemarsj i morgon, laurdag 25. mai, kl. 12, i forkant av starten på SPAR løpet. Det er innlagd quiz med mange kjekke spørsmål. I helsemagasinet Hjerte og Hjerne les vi at mange helselag har gode rutinar på det å arrangera hjertemarsj. No er det Uskedalen sin tur.

24.05.2019
 
Prosjektkoordinator Kristine Røyrvik med ansvar for planlegging og gjennomføring av Kvinnheradkonferansen 2019.
Prosjektkoordinatoren med oppvekst og slekt i Uskedalen.
Kristine Røyrvik med oppvekst og slekt i Uskedalen er prosjektkoordinator i Kvinnherad Næringsservice. Ho har vore primus motor bak Kvinnheradkonferansen med tema: Nettverk og samhald. Kristine vaks opp og gjekk på skule i Uskedalen. Familien med mor og far, Randi og Svein, flytta til Sunde i 1994.
23.05.2019
 
Førstøtningsmuren i eine hjørne på Kunstgrasbanen vert gjort klar for støyping.
40 meter lang forstøtningsmur ved Kunstgrasbanen.
Fire mann frå Ersland Forskaling har den siste veka forskalt og gjort klart for støyping med det som vert ein 40 meter lang mur i eine hjørnet på Kunstgrasbanen. Øystein Ersland er dagleg leiar i firma, som har spesialisert seg på betongarbeid,- forskaling, jernbinding og støyping. Betongen vart i går levert frå Dimmelsvik Betong.
23.05.2019
 
Uskedalselva kan på nedbørsrike dagar gå over sine breidder ( Arkivfoto frå nov. 2017 ).
Flaumfaren i Uskedalselva er kartlagd.
På Kvinnhead kommune si heimeside kan vi lesa om flaumfaren i Uskedalselva. Rapporten er laga av Norconsult AS  og utrekningane er gjort med bakgrunn i gjentaksintervall på 20, 200 og 1000 år. Klimaprofilen syner at det er venta store nedbørsmengder i framtida med meir styrtregn. Om Uskedalen les vi dette i utdrag:
22.05.2019
 
Tidlegare ambassadør, Ingvar Havnen, vert talar på haustfesten i Uskedal ungdomslag 19. oktober.
Ingvar Havnen talar på haustfesten i Ungdomslaget.

Tidlegare ambassadør Ingvar Havnen frå Rosendal har takka ja til å vera talar på haustfesten i Uskedal ungdomslag laurdag 19. oktober. Det er den femte haustfesten etter at ein gjenskapte det som var ein fast tradisjon i ungdomslaget i alle år. Ingvar Havnen, fødd 1951, vaks opp og gjekk på skule i Rosendal til ferdig realskule. Etter gymnaset bar det til Oslo som student.
21.05.2019
 
Amund Bege-Soldal på sigerspallen. Han vann sin distanse på Maileikane med ny stevnerekord.
Unge lovande løparar frå Holmen i Uskedalen.
Viljar og Amund Berge-Soldal er brør og bur på Holmen. Amund er 12 år og har alt vore ein aktiv løpar nokre år. Viljar er berre 6 år og debuterte på Maileikane i Haugesund i helga som var. Amund vann sin klasse med ny stevnerektord på tida 5.00.5 minuttar.
21.05.2019
 
Uskedal Vassverk kallar inn til ekstraordinært årsmøte med ei sak på saklista: Vedtekstendring ( Arkivfoto ).
Ekstraordinært årsmøte i Uskedal Vassverk 27. mai.
På årsmøte i Uskedal Vassverk 8. mai vart det gjort vedtak om justering av vassavgiftene ved overgang til 8 ulike prisgrupper. Nye vassgifter er bestemt med vanleg fleirtal på årsmøte. Saka på ekstraordinært årsmøte gjeld vedtekstendring § 14. Sjå meir om innkalling og kva styret skriv:
19.05.2019
 
Uskedal Idrettslag toppar lista for Grasrotandelen i Uskedalen.
Grasrotandel til ni lag og organisasjonar i Uskedalen.
Norsk Tipping med Grasrotandelen overfører i desse dagar midlane for første 4 månadene i 2019 til frivillige lag og organisasjonar registrert i Brønnøysundregisteret, tilsaman kr. 860.000 til laga i Kvinnherad. Ni lag i Uskedalen er godkjend for løyving. For perioden 1.januar til 30. april 2019 utgjer summen rundt kr. 60.000,-. Uskedal Idrettslag toppar lista med kr. 32.35,- før Uskedal Skulemusikk med kr. 13.241,-
18.05.2019
 
Festleiarane Torbjørn Haugland og Karsten Bjørnebøle takkar Knut Førland for eit god og innhaldsrik tale.
Å. leva det er å elska det beste di sjel fekk nå.
Knut Førland siterte Anders Vassbotn i talen sin på 17. mai i Uskedalen. Målet må vera eit betre liv for alle, mellom anna for ungdomen som slit med prestasjonspress og karakterjag. Inkludering og støtte er viktig, ikkje minst med tanke på dei som flyttar til landet og buset seg i Kvinnherad. Dette var noko av det Førland var innom i ein god tale til eit lydhøyrt publikum.
18.05.2019
 
Røysterett for Alle er ein fast gjest i kyrkja på 17. mai. Musikalsk leiar: Maria Malmsten.
17. mai feiring i varmt og fint ver.
Salutt - gudsteneste - minnemarkeringar - folketog - korpsmusikk - korsong  - tale for dagen - soloinnslag - leikar for born og vaksne og matsal. Ja, slik er 17. mai i Uskedalen. I det fine veret med langhelg for mange var det mindre folk å sjå i kyrkja og i Aktivittetshuset. Frammøte ved Bauasteinen og på Stemneplassen var om lag som det har vore før.
17.05.2019
 
Alt er under kontroll dagen før dagen.
16.05.2019
 
Odd Steinar Arnesen - ny rektor på Uskedal skule.
15.05.2019
 
Seminar på Moster om Olav den Heilage som lovgjevar.
14.05.2019
 
150 personar gjekk turmarsj mot vindkraft.
12.05.2019
 
Spenstig 75 åring på Kjærland vart heidra med korpsmusikk.
12.05.2019
 
Lesarbilete
Notisar
25.05.2019
Musikk ved butikken i dag.
Dersom veret held seg slik som no i morgontimane, spelar eit litt redusert Uskedal musikklag ved Spar Uskedalen frå ca. kl.12 i dag.  Spelinga er i samband med Spar-løpet som startar på Sandakaien kl.13 og Hjartemarsjen som Uskedal helselag arrangerer med start frå Sandakaien kl.12.

tid
24.05.2019
God påmelding til SPAR løpet i morgon.
Det er god påmelding til SPAR løpet, med start på Sandakaien i morgon kl. 13. Innan kl 22 i kveld er det påmeldt 50 deltakarar. Etterpåmelding må vera gjort minst ein time før start. Det er fire løypelengder, alt frå 350 meter til over 3000 meter. Alle får premiar frå SPAR. Det er påmelding frå mange bygder i Kvinnherad.

Arr.komiteen
22.05.2019
Nøkkel funnen på Kjærlandssido.
Ein nøkkel er funnen i vegkanten på Kjærlandssido.  Nøkkelen ser ny ut, og det kan sjå ut som den høyrer til ein sykkellås eller ein takboks.  Dei som saknar nøkkelen, kan få den att hos Haldis Aakra.

tid
22.05.2019
Sikringskurs for 12 deltakarar i Hallen.
Frå kl. 18 vert det gjennomført sikringskurs i klatregruppa i Uskedal Idrettslag. Kurset er ein del av utdanninga av 5 nye instruktørar. Instruktørane vil i dag ha sin eksamen og med dette er nye instruktøar klar for å vera med og vidareutvikla klatremiljøet i Uskedalen.

kb
22.05.2019
HV øving frå 22. til 27. mai.
Det vert gjennom HV øving i perioden 22. - 27. mai langs vegane i område Omvikdalen - Matre - Fjellhaugen. Det er som vanleg skytetrening på Midthølen. All militær aktivitet er varsla og skilta.Områdesjef er Tor Vidar Sæle frå Uskedalen.

kb
21.05.2019
Trening til SPAR løpet på onsdag kl. 17.30.
Det vert trening til SPAR løpet onsdag i denne veka kl 17.30 - 18.30. Frammøte på Sandakaien. Alle skal få springa sin løyper. SPAR løpet er på laurdag med start kl. 13. Påmelding på Uskedal Idrettslag si nettside.

kb20.05.2019
Damejakke funnen på stien mot Solfjell.
Ei damejakke, storleik 46, vart i dag kl. 12 funnen på stien opp mot Solfjell. Jakka er lys/grå og har merke Endurance. Jakka er teken vare på og kan hentast hos Konstanse Tveit, mobil: 95195861.

kb
20.05.2019
Fellesgudsteneste for Kvinnherad i Uskedalen, 2. juni.
Det vert fellesgudsteneste for alle 12 kyrkjene i Uskedalen sundag 2. juni kl. 11. Dette har vore prøvd før med godt frammøte. Kyrkjekoret Nordsaang vert med. Etter gudstenesta vert det kyrkjekaffi med mat i Strandstovo, i Båtlaget sitt nye velferdsbygg.

kb
17.05.2019
Ei inkluderande 17. mai feiring i Uskedalen
17. mai i Uskedalen samlar folk frå mange nasjonar. I dag talde vi representantar frå  minst 13 land, - Tyskland, Sverige, Belgia, Spania, Brasil, Nederland, Ukraina, Litauen, Somalia, Syria, Ungarn, Polen og Noreg. Nokre er truleg utelatne.

kb
16.05.2019
Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.
Jostein Soldal skal ha talen på Stemneplassen i morgon, 17. mai. Jostein er elev i 10. klasse ved Rosendal ungdomsskule. I helsinga vil han ta fram kva eldre og unge legg i omgrepa fred og fridom. Fridom er ikkje sjølvsagt, sjølv om hans generasjon ikkje har opplevd noko anna. Kom og høyr Jostein Soldal på Stemneplassen.

kb
Eldre Nyhende
12.05.2019
Den store dagen med 21 konfirmantar delte i to grupper.
Stor stas var det då Lina Håland kom til Uskedalen i dag for å konfirmera heile 21 konfirmantar. Det er eit høgt tal, ikkje rekord, men fyrste gongen at kullet vert delte i to grupper. Dette vart gjort for å få betre plass i kyrkja, særleg med tanke på alle tilreisande gjester.
11.05.2019
Prosjektplan for detaljregulering for Børnes Næringsområde.
Prosjektplan for detaljregulering for Børnes Næringsområde er godkjend og dermed kan arbeidet med ei regulering ta til. Eksisterande reguleringsplan frå 1978 vert dermed oppheva. Bakgrunnen er at noverande plan ikkje held dagens krav og at planar eldre enn ti år skal oppdaterast, dette for å ta stilling til nye byggesøknader.
10.05.2019
Gler seg til å møta konfirmantane i Uskedalen.
Tidlegare sokneprest, Lina Håland, er på plass i Uskedalen for klargjering til den store konfirmasjonshøgtida på sundag. Det var eit ynskje frå konfirmantane og foreldra deira om at Lina Håland kom til Uskedalen for å konfirmera dei 21 konfirmantane. Organist på sundag er kantor Eva Megyesi. Soknerådet helsar konfirmantane med bokgåve og rose.
10.05.2019
Vårleg song- og musikkglede i Helgheim.
Med vårsongane Vårsøg av Sommero, Kommer nå av Stein Ove Berg og Danse mot vår ( Løvland ) fekk vi alle ei vårkjensle på konserten i Helgheim i går, og det med ein temperatur ute på under 10 grader. Tema var vår og kjærleik og musikken var i store trekk henta frå renessansetida og frå 1960 talet. Mange av låtane var nytt stoff på repetoaret.
09.05.2019
Klargjering av Stemneplassen til 17. mai.
Med god hjelp frå Dugnadsgruppa vart det i dag rydda og gjort klart til 17. mai, for det som er av markering på Stemneplassen. Dugnaden var eigentleg tenkt på kveldstid, men grunna konsert i Helgheim og nokre andre gjeremål, vart ryddinga lagt til dagtid. Audun  Eik og Kristian Bringedal frå styret i Uskedal Friluftslag var med på dugnaden.
09.05.2019
Vårmusikk og 60-talssongar.
Blandakoret Røysterett for Alle med musikalsk leiar Maria Malmsten har brukt mykje av vårsemesteret til innøving av nytt stoff til konserten, der gruppa Amigos er gjester, under leiing av Kjell Skarsfjord. Konserten vert i Helgheim i kveld, torsdag 9. mai kl. 19.00.

08.05.2019
Knuseverket på Børnes Industriområde er på plass.
Nedskyting og planering av Børnes Indusriområde held fram. Jarle Apeland eig den siste tomta som no vert tilrettelagd for bruk. Knuseverket frå Granvin Maskinutleige er alt i arbeid med knusing. Massane vert vert brukte av Musland Maksin. Tidlegare knusing på tomta til Søllesvik har vorte utført av entreprenørfirma Flatebø frå Etne.
08.05.2019
Korpsmusikk og boksignering på Kafe Tiaren.
Det var trongt om plassen i dei gamle skulestovene i Gamleskulen i går. Mange var komne for å høyra då Uskedal Musikklag hadde konsert på Kafe Tiaren. Nokre møtte fram for å få signert bok om Dr. Haugen. Matsalet gjekk strykande og alle gav uttrykk for dette var ei gild stund.
07.05.2019
Boka Kjært er minnet med 30 sider frå Uskedalen
Boka Kjært er minnet – Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er no i sal. Forfattar er Morten Nygård. Uskedalen er ein av ni kyrkjegardar som er med i bok 1. I tillegg kjem tre koleragravplassar. Uskedalen er også representert med artikkelen Ei sjømannsgrav på Curacao. Heile 30 sider i boka handlar om eller er relatert til Uskedalen. Les pressemeldinga:

Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS