Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Artikkel om fiskaren Alice Roseth Eik i landsdekkande avis.
Fiskar Alice Helleberg ( f. Rosth Eik ) og praksiselev Elias Erfjord.
Fiskeribladet, som er ei landsdekkande avis med over 22000 lesarar, skriv heile to sider om Alice Roseth Eik (gift Helleberg ) frå Lofotfiske i år. Alice hoppa av frå arbeid i helsesektoren og vart fiskar. Saman med mannen, Kurt Inge, er dei begge på Lofoten i kvart sitt farty. Dei kjem frå Ølberg i Sola kommune. Det er sjette gongen dei er på Lofoten. Uskedalen.no har tidlegare skrive om bestemora, Eli Roseth Eik, som var med som barnevakt for oldebarnet på 19 månader. 

10.04.2021
 
Før toppen går du varsamt på eit smalt parti.
Vårenes vakraste skieventyr til Ulvanoso i helga.
Den årlege skituren frå Tveitedalen til Ulvanoso går sundag 11. april. Turleiar er Kjell Yri og Jarle Røstbø. Frammøte ved Ternebu kl. 09.30. Turen vert rekna til vanskegraden middels. Det er gode vermeldingar og med nysnø dei siste dagane, kan deltakarane rekna med å få oppleva vårens vakraste skieventyr til toppen på 1246 meter over havet. Denne turen samlar til vanleg deltakarar frå heile Sunnhordland.
09.04.2021
 
Skulen og barnehagen i Uskedalen er sentralt plassert i kommunen med lett tilkomst.
Høyringsuttale 8: Frå Monica Helen og Remi A. Onarheim
Ekteparet Monica Helen og Remi A. Onarheim skriv uttale i saka om oppvekstkår i Kvinnherad. Familien er etablert i byggefeltet Ospelunden der dei har starta arbeidet med bygging av ny einebustad. Remi er nyvald leiar i Uskedal Utvikling. Fråsegna skildrar kvardagen for par som vil bu i Uskedalen. Då er skule- og barnehagetilbodet ofte avgjerande i vurderande om ein vel Uskedalen eller ei anna bygd som sin heimplass.
09.04.2021
 
Gamleskulen er samlingsplassen for mange aktivitetar i Uskedalen.
Uskedal Utviking med tilpassa drift i koronaåret 2020.
Årsmeldinga 2020 til Uskedal utvikling syner ei drift prega av restriksjonar. Dette er mest synleg med omsyn til drifta av Kafe Tiaren, som ikkje har vore i drift sidan nedstenginga for vel eit år sidan. Arbeidet med renovering av Gamleskulen held fram. Handikaptoalettet og oppusssing av eksisterande toalett er ferdigstillt. Det er enno noko arbeid som må gjerast i kjellaren før utleige og vanleg bruk.
08.04.2021
 
FAU skriv uttale i saka om skulestrukturen i Kvinnherad.
Høyringsuttale 7 - frå FAU ved Uskedal skule.
Vi er komne fram til høyringsuttale 7 i serien om uttale til endring av skulestrukturen i Kvinnherad. FAU skriv i si fråsegn at Uskedalen er ei levande bygd med stor aktivitet  der skulen er eit naturleg samlingspunkt. Det vert synt til at Elevrådet ynskjer sterkt å få behalda skulen. I den samanheng er det viktig å syna til FNs barnekonvensjon nr. 3 der det vert presisert at i alle saker som rører ved born, skal ein ta omsyn til borna sitt beste. Les vidare kva FAU skriv:
08.04.2021
 
Helgheim er i svært god stand.
Meir enn dobling i SPLEISEN til ungdomslaget siste veka.
Mange ønskjer å støtta SPLEISEN Uskedal ungdomslag treng hjelp!  Siste veka har den fått eit skikkeleg løft, og frå 1.april har innsamlingsbeløpet blitt meir enn dobla, - frå 15.746 til 32.901kr i skrivande stund.  Både rause privatpersonar og nokre gode støttespelarar blant firma har bidrege til dette flotte resultatet.  Vi kan framleis støtta SPLEISEN HER.
07.04.2021
 
Det er innsamling til Ukraina måndag 3. mai. ( Arkivbilete )
Innsamling til Ukraina, måndag 3. mai.
Måndag 3. mai kjem THK – traileren til Kvinnherad. Kvar vår, i mange år no, har vi samla inn brukte kle og utstyr til Ukraina, her i Kvinnherad. THK – stiftelsen er i år 26 år gamal. Sist år skulle 25 årsjubileum markerast med gjester frå Ukraina. På grunn av Covid 19, vart dette avlyst. Midt i mars i fjor hadde vi innsamling. Trailaren var ferdig pakka og sjåførane var klare. Så kom koronaen, nærast over natta, og alt vart sett på vent.
07.04.2021
 
Hus under oppføring ytterst ute i byggefeltet Ospelunden.
Stor byggeaktivitet i Uskedalen.
Det er stor byggeaktivitet i Uskedalen for tida. Det er nybygg og renovering, naust og næringsbygg.  I byggefeltet Ospelunden er det aktivitet i ulike deler av feltet, både ytterst ut mot Kleivadalen, oppe i feltet og nede på flata bak eksisterande bygg. Det vert klargjord for ny lausdriftfjøs på Haugland. I sentrum er arbeidet med nytt hus i funkisstil er reist. Ei leileighet på Uskedalen Brygge ligg ute for sal. Det same gjeld for hus i Skårhaug.
06.04.2021
 
Les ei redigert fråsegn frå personalgruppa i Uskedal barnehage.
Høyringsuttale 6: Frå personalet i Uskedal Barnehage
Personalgruppa i Uskedal barnehage har skrive ei grundig fråsegn i sak om Oppvekstkår i Kvinnherad. Det er semje i personalgruppa om å vidareføra gjeldande struktur, det som vert kalla Konsept 0. Grunngjevinga er at barnehagen i Uskedalen ligg sentralt i sentrum av bygda og er såleis lett tilgjengeleg frå hovudvegen. Uteområde er velfungerande med kunstgrasbane, klatrepark, strandområde, opparbeidde turstiar og eit levande nærmiljø med ulike butikkar og industri. Les vidare kva personalgruppa skriv.
05.04.2021
 
Påskebygda Uskedalen i dag, påskeafta.
Påskeafta - den beste dagen med mange påskegjester i Uskedalen.
Påskeafta i dag var klart den beste påskedagen i år. Fullbooka Rabben feriesenter, gjester i bubilar, hytter og båtar, god handel og stor utfart til fjells og på turvegane i nærområde. Det er slik vi ynskjer å ha det. Med normale tider utan koronareglane ville tilstrøyminga vore langt større. Ut frå ei samla vurdering må alle vera nøgde med påskehelga 2021.
03.04.2021
 
Spekkhoggar i fjorden i dag, påskeafta.
03.04.2021
 
Høyringsuttale 5 - frå Atle Hauge
03.04.2021
 
Jørn Øyrehagen Sunde - gjest i radioprogrammet Stanghelle på fredag.
02.04.2021
 
Klepp og Flåtene er skilta på plassen.
01.04.2021
 
Har du bilete som kan brukast i ny klatreførar for Ulvanoso og Eikedalen.
31.03.2021
 
Lesarbilete
Notisar
10.04.2021
Innspurt i SPLEISEN til ungdomslaget!
SPLEISEN som styret i Uskedal ungdomslag starta for å skaffa midlar til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet har blitt ein suksess.  Siste 10 dagane har det komme inn over 22.000 kr, og resultatet er i skrivande stund på 37.751.  Til saman har 77 givarar bidrege.  Dei fleste er naturleg nok privatpersonar, både bygdefolk og andre, men nokre firma har også i høgste grad bidrege til det solide resultatet med rause gåver.  No er det berre to dagar att, og kanskje er det framleis fleire som vil støtta det gode tiltaket?  Dei som ønskjer det, finn SPLEISEN HER.

tid
10.04.2021
Uskedalsjenter med inspirasjonsfilm til koronatrøtte.
Mange av oss er nok ganske så koronatrøtte, men det gjeld å halda motet oppe. Då kan det vera godt å få nokre tips til motivasjon.  Amalie Hovden Rød og Camilla Ripel Myklebust som går siste året på breiddeidrettsfaget ved KVV har derfor laga ein kjekk inspirasjonsfilm med gode tips til korleis vi kan halda oss i aktivitet.  Eg anbefaler filmen for alle, og dei som er abonnentar på Kvinnheringen.no, kan sjå den ved å klikka HER.

tid
08.04.2021
Covid - 19 melding.
Med bakgrunn i smitte på Peppes Pizza bed kommunelegen deg vera merksam på symtom og dermed testing, dersom du var der laurdag 3. april mellom kl. 12.00 til kl. 17.00.

kb 
07.04.2021
Remi Onarheim - ny leiar i Uskedal Utvikling.
Remi Onarheim er vald til ny leiar i Uskedal Utvikling. Med i styret er: Egil Myhre, Oddbjørn Kroka, Gunn Mari Moberg og Andreas Tarberg. Varamedlemer. Berit H. Døssland, Elisabeth Rosseland og Jan Erik Olsson. Revisorar: Hans Reidar Kjærland og Leon Gundersen. Rekneskapsførar er Alf Hjønnevåg. Han bed om fritak og bed om at styret finn ein ny kandidat i hans plass.

kb
06.04.2021
Årsmøte i Uskedal Utvikling, onsdag 7. april kl. 19.00.
Det er tillyst årsmøte i Uskedal Utvikling i morgon, onsdag 7. april kl. 19.00 i Gamleskulen. Årsmøtesaker: Årsmelding frå styret, Kafe Tiaren og nettsida uskedalen.no, rekneskap, handlingsplan, årspengar 2021 og utleigeprisar og val. Uskedalen.no er klar for overgang til ny plattform.

kb
04.04.2021
Svært mange støttar SPLEISEN til ungdomslaget.
Berre sidan 1.april har det komme inn tett på 11.000 kr til SPLEISEN som ungdomslaget har oppretta til drift av ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til no er det komme inn 26.551 kr frå 63 rause givarar og framleis kjem det stadig inn nye gåver.  De kan støtta den gode saka ved å gå inn HER.

tid
03.04.2021
Elins Matglede, Uskedalen, ope i dag kl. 11 - 16.
Elins Matglede er open i dag, påskeafta, frå kl. 11 til 16. Der kan du mellom anna kjøpa god karamell ostekake. Spring og kjøp.

kb
02.04.2021
Stor gåve, målet passert, men framleis kan de støtta SPLEISEN.
Like etter at vi hadde notis om SPLEISEN til Uskedal ungdomslag i går, kom det inn gåver på godt over 4000 kr slik at den var tett på målet på 20.000 kr.  I løpet av natta har den komme så vidt over, og er no på 20.001, men både firma og privatpersonar har framleis mulighet til å støtta SPLEISEN.  Det er 10 dagar att av perioden. Koronatida gjer at det krevst ekstra inntekter til å drifta både ungdomshuset Helgheim og hytta Fjelly ved Mannsvatnet.  SPLEISEN finn de HER.

tid.
01.04.2021
Utvidar tida på korona-telefonen og test-kapasiteten.
Kvinnherad kommune melder at i samband med 2 nye smittetilfelle som vart meldt om  i dag, vert det no utvida telefontid på koronatelefonen (908 60 166) førstkomande lørdag 03. april. Testkapasitet vert også auka. Ny tid vert kl. 08.00 til kl. 11.00.

tid
01.04.2021
Spleisen til Uskedal ungdomslag nærmar seg 16.000.
Styret i Uskedal ungdomslag er svært takknemlege for den overveldande støtta dei opplever etter at dei starta SPLEIS til drift av ungdomshuset Helgheim og ungdomslagshytta Fjelly ved Mannsvatnet.  Til saman har 52 givarar no gitt 15.746 kr. I tillegg kan dei melda om at Gros Blomster har sponsa med vårblomar til utepottene ved Helgheim, og Byggmester Stensletten har sponsa med material til vedlikehaldsprosjekt.  Målet for SPLEISEN er 20.000, og det gjnstår 11 dagar av perioden.  Det burde vera godt håp om å nå målet.  SPLEISEN finn de HER.

tid
Eldre Nyhende
31.03.2021
Høyringsuttale 4 - frå Klubben ved Uskedal skule.
Klubben ved Uskedal skule sender høyringsuttale til planen om oppvekstkår i Kvinnherad. Klubbleiar er Rannveig Fjell Helleland. Rannveig har heile sitt yrkesaktive liv vore lærar, mellom anna med tenestetid frå Bringedalsbygda skule og no i mange år på Uskedal skule. Les kva klubben skriv i si fråsegn:
30.03.2021
Filma gudsteneste frå Uskedal kyrkje langfredag.
Vi kan heller ikkje denne påska feira gudstenester på vanleg måte, men påska er ikkje avlyst. Vi håpar at mange kan feira høgtida i heimane. Kyrkja i Kvinnherad vil streama 3 gudstenester, som er tilgjengelege på www.kvinnherad.kyrkja.no. Kvartetten ÆRE er mellom anna med og syng salmar som musikalske innslag før kvar gudsteneste. Les under om filma gudstenester i påsken.
29.03.2021
Pål og Astrid Haugland, gode kandidatar til Folkehelsepris.
Det aktive og samfunnengasjerte ekteparet Astrid og Pål Haugland er blant dei gode kandidatane til Folkehelseprisen i Hordaland 2021.  Det er Nasjonalforeningen for folkehelsen som står bak prisen, og det er godt arbeidande Uskedal helselag som har fremma forslaget på dei gode kandidatane.  Helselaget har nok heile bygda bak seg i dette!
29.03.2021
Høyringsuttale 3 - frå Odd Steinar Arnesen, rektor på Uskedal skule.
Odd Steinar Arnesen har dei siste åra vore rektor på Uskedal skule. Før det var han lærar på den same skulen. Arnesen har markert seg i fotballen, både som aktiv fotballspelar, oppmann og som trenar. Han er med i prosjektgruppa Gull av grus. Odd Steinar har også over fleire år vore med i leiinga for Festidalen. På postlista til Kvinnherad kommune finn vi tre fråsegner som enno ikkje er publiserte på uskedalen.no.
28.03.2021
Nytt vaskerom, kjøkken, sanitæranlegg og ny verkstad står klar til påskegjestene kjem.
Magne Heggøy på Rabben Feriesenter er i innspurten på renovering og oppgradering av vaskerom, kjøkken og sanotæranlegg. Det meste var klart då uskedalen.no var innom palmelaurdag. Kroka Maskin og Naturstein og Heggøy hadde det travelt med å få alt på plass til innrykket av påskegjester. I fjor var det stengd anlegg. I år er det ope med klare nasjonale føringar og restriksjonar.
27.03.2021
Kvil i fred - tredje og siste bok i serien om kyrkjegardane i Kvinnherad.
Kvil i fred - Små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad er tredje og siste band i serien som presenterer små og store soger frå kyrkjegardane i Kvinnherad. Forfattar er Morten Nygård. Denne boka omhandlar kyrkjegardane som ikkje lenger er synlege, men som like fullt utgjer ein viktig og svært spennande del av historia vår. Det er også fleire kapittel om gravplassar som ikkje er dokumenterte, og som mogleg berre er segn. Uskedalen er omhandla i band 1. Det er også artikkelen om Ei sjømannsgrav på Curacao.
26.03.2021
Påskegjestene er på veg til ei påskepynta bygd.
Om ikkje det vert den store tilstrøyminga, så er likevel mange faste påskegjester på veg til Uskedalen. Då vil dei møta ei påskepynta bygd med påskeblomar i krukker og bed. Elin og Geir Enes hadde  planen klar for opning av Vertshuset Perla. Det vart ikkje noko av. Opninga er utsett til rolegare tider med pandemien. Likevel har dei planta, målt murvegger og pynta opp område rundt selskapslokale. På gangvegen langs elva er påskeliljene på plass.
26.03.2021
Kan Ospelunden AS bli den nye utbyggjaren på Stølen.
Ospelunden AS kan bli den nye utbyggjaren på Stølen i sentrum av Uskedalen. Dersom det er interesse for leileghetene og elles alt går etter oppsett plan, vil Oddbjørn Kroka føra prosjektet vidare og gjera det klart for sal. Det er Uskedal Eigedom som til no har fått laga reguleringsplan og prosjektert ei framtidig utbygging med tremannsbustader på tomta.
25.03.2021
Høyringsuttale 2 - frå Thor Inge Døssland.
Uskedalen.no held fram med presentasjon av innkomne høyringsuttalar, registrert på kommunen si postliste. Thor Inge Døssland er til vanleg lærar på Vaksenopplæringa. Han er samfunnsengasjert og skriv ofte innlegg i media og på Facebook. Mange kjenner Døssland som fast skribent på uskedalen.no. Les fråsegna til Thor Inge Døssland.
Sponsorar
Sparebank 1 SR bank ASA
Spar
kvinnheringen
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Breiband
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
Eidsvik Eigedom AS
Rabben feriesenter
S. Rødsten Bilforretning A/S
Auto 88
Ospelunden
Stord Lufthamn
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS