Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Opptak i kulturskulen - også for skulemusikkaspirantar.
Unge musikkaspirantar på julekonserten i Uskedal kyrkje før jul.
Kvart år har Uskedal skulemusikk hatt prøveblås for dei som tenker på å bli messingaspirantar på denne tida av året.  På grunn av Corona-smittefaren let ikkje det seg gjennomføra i år.  Likevel er det viktig at komande korpsmusikarar og andre som ønsker å vere elevar i kulturskulen neste år, sender søknad innan 15.april.

03.04.2020
 
Master og anna utstyr vert henta ned til Børneset Industriområde.
Stor helikoptertrafikk i Uskedalen i dag.
Det har vore hektisk helikoptertrafikk i Uskedalen i dag. Ein maskin frå Helitrans har henta inn master, stålkonstruksjonar og linjeutstyr frå 66 Kv overføringslinja frå Matre via Uskedalen til Herøysundet. Linja frå Matre til Sekundærstasjonen i Uskedalen er ei oppgradering. Traseen vidare mot Herøysundet og i sjøkabel til Ånuglo er demontert. All helikoptertransport i dag gjekk til Børneset Industriområde.
03.04.2020
 
Strandryddinga i regi av SIM er sett på vent. Bilete syner innsamling 2019.
SIM si vårrydding er sett på vent.
Ryddeaksjonane våren 2020 er sett på vent inntil vidare. Der gjeld også det som vert kalla Rydd ei strand og Rydd i nærmiljøet. Uskedal Uvikling har kvart år i samarbeid med fotballgrupper og andre vore med på denne dugnaden. Vårrydding på vent er mellom anna tema i det siste SIM nytt, nr. 1/2020.
03.04.2020
 
Blomebutikken i Uskedalen har tilbod om utkøyring av blomar og planter.
Gro`s Blomster har tilbod om gratis utkøyring.
Blomebutikken i Uskedalen har tilbod om gratis utkøyring på strekninga Dimmelsvik, Uskedalen og Herøysundet, ved ordre på over kr. 250,-. Gro`s Blomster leverer sjølvsagt som før til alle bygder frå Utåker til Løfallstrand.
02.04.2020
 
Eit unikt handlenett frå Uskedalen, designa av Monica Hansen.
Uskedal Utvikling sel flotte handlenett
Uskedal Utvikling sel flotte handlenett. Netta er designa av Monica Hansen som bur i
Uskedalen. Monica driv Mokka Design og sel ein del produkt gjennom nettbutikken www.karbid.no.  I denne omgangen har vi laga kun 100 handlenett. Dersom du vil sikra deg eit unikt handlenett, send ei melding til 402 80 935.
02.04.2020
 
Therese Haugland Bondhus er tilsett som dagleg leiar på Byggern Teigen, Husnes.
Therese Haugland Bondhus - ny dagleg leiar på Byggern Teigen.
Therese Haugland Bondhus frå Uskedalen er tilsett som dagleg leiar frå Byggern Teigen på Husnes. Therese er 37 år, bur i Kleivadalen, og har si utdanning med bachelor innan økonomi og revisjon. Etter tilsetjing i revisjonsfirma har ho hatt arbeidet sitt hos Teigen i 9 år med ansvar for personal og økonomi. Therese overtek leiaransvaret etter Even Teigen.
02.04.2020
 
Johannes Hjønnevåg opnar dekksenter i Herskdalbygget på Husnes.
Johannes Hjønnevåg startar dekksenter i Herskedalbygget på Husnes.
Alt onsdag 1. april opnar Johannes Hjønnevåg dekksenter i Herskedalsbygget på Husnes. Firma med namnet Dekkservice Vest vil ha eit komplett tilbod med mellom anna dekkskifte og dekkhotell. Sidan 2015 har Hjønnevåg med firma JH Service drive med dekk i Uskedalen. Med eit lite areal i garasje - og kjellarlokale vert alt no mykje betre.
31.03.2020
 
Aurora Sofie ( 9 år ) og Gunn Eli syner stolte fram troll og ugler i lia ved Kleivadalen.
Troll og ugler i Kleivadalen og i lia ovom Ospelunden.
Kreative og fantasifulle tiltak i ei koronatid slår om seg. Mykje av dette er på nettet, men i skogen i Kleivadalen og i lia ovom Ospelunden finn vil troll, ugler og andre figurar montert i ei rot. Ein benk med fotskammel kom på plass i går og alt no er det valfarting av born og vaksne som vil sjå plassen og installasjonen.
31.03.2020
 
Una Kolle, festivalsjefen som vert dagleg leiar for Folgefonnsenteret.
Fetivalsjefen ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret.
Una Kolle ( 41 år ) er tilsett som ny dagleg leiar for Folgefonnsenteret. Ho er i dag dagleg leiar og innehavar av versemda Rein hudpleie. Una Kolle har også vore sjølvstendig næringsdrivande og sentral i drifta av Isrosa i Herøysundet. I Uskedalen er Una mest kjend frå arbeidet med Festidalen, dei siste åra som festivalsjef og styreleiar.
31.03.2020
 
Basarinntektene er viktige for denne flotte gjengen skal kunna glede bygda med fin musikk.
Trekningsliste frå skulemusikk-basaren.
Det er mykje som må tilpassast i desse korona-tider.  Slik var det også for den planlagte skulemusikkbasaren med innlagt konsert.  Loddsalget var allereie i gang då det var klart at den ikkje kunne avviklast etter planen.  Dermed valde styret å halda fram med loddsalg over nettet, og på oppsett dato 25.mars var det klart for online-trekking.  Konsertedelen må venta til seinare høve.
30.03.2020
 
Hagemeisteren er klar for oppdrag i Uskedalen.
30.03.2020
 
Vil presentera prosjektet for Levekårskomiteen.
28.03.2020
 
Medlem i Eldrerådet, Magne Huglen, bed eldre ta kontakt.
27.03.2020
 
Ikkje delegasjon til Formannsskapet likevel.
27.03.2020
 
80 år i mai og sel 40 - 50 bil- og båthengarar kvart år.
26.03.2020
 
Lesarbilete
Notisar
03.04.2020
30 handlenett selde på ein dag.
Alt den fyrste dagen er det selde 30 stk. handlenett. Sjå innlegg med bilete. Det er med andre ord 70 handlenett igjen. Ver rask om du vil sikra det eit lokalt produkt, designa av Monika Hansen, busett i Uskedalen. Monika driv Mokka Design. Handlenettet vert seld på SPAR Uskedalen. Pris: kr. 200,-

Uskedal Utvikling
02.04.2020
Øystein Skjæveland - varaplass til styret i Noregs Mållag.
Dersom Landsmøte i Noregs Mållag støttar innstillinga frå valnemnda, vert Øystein Skjæveland varamedlem i styret 2020 - 2022. Skjæveland bur i Herøysundet, driv eit småbruk og er mannen bak den lokalproduserte isen frå Isrosa. Han er utdanna journalist og naturvitar og har vore og er styremedlem i Kvinnherad Mållag.

kb
02.04.2020
Kjøper gardsbruk på Eik.
Astrid Kristoffersen Berli og Bjørnar Kristoffersen Berli kjøper gardsbruk 133/3 på Eik. Seljar er Else Marie Eik og Nils Bjarne Eik. Kjøpesummen er 3,3 mill. kr.

kb
01.04.2020
Vegarbeid ved gangfelt
I samband med etablering av intensivbelysning i gangfeltet ved skulen, blir det i kveld og natt gravearbeid i område. Det skal gravast grøft over fylkesvegen. Vegen vert delvis stengt. Arbeidet tek til om lag kl. 19.

hoø
31.03.2020
Elins Matgleder opnar i påsken for Ta med heim mat.
Elins Matgleder melder på Facebook at ho opnar for Ta med heim mat eller Ta med på tur mat. I Rosendal har ho ulike opningstider for mathenting og det vil alltid vera  pesonale på plassen. Telefon: Rosendal - 966 18 156. Opningstida i Uskedalen er slik: Palmelaurdag, onsdag i påskeveka og påskeafta: kl. 10.00 - 16.00. I silobutikken er det mange vakre gåveartiklar, som påskepynt, lys og serviettar.

kb
31.03.2020
Kvinnherad Sogelag utset Årsmøte 2020.
I ein e-post melder Kvinnherad sogelag at åremøte vert utsett inn til vidare. Årsaka er koronasmitten. Kvinnhersminne kjem ut til neste år, 2021. Dei som ynskjer å presentera artiklar med lokalhistoriske tema, kan kontakta Lars Jostein Rørvik på denne adressa: hofner@online.no

kb
31.03.2020
Ikkje påskegjester i bubilar og båtar.
Beredsskapsgruppa i kommunen vil ikkje at gjester i bubilar og båtar finn vegen til Kvinnherad denne påsken. Det, som er eit nasjonalt hytteforbod i anna kommune enn der du bur, kan også koma til å omfatta bubilar og båtar. Problemet er truleg ikkje stort i Uskedalen ettersom Rabben Feriesenter er stengd.

kb
30.03.2020
Briller funne
Ved Halsabrotet 81 er det funne nokre briller. Svart innfatning og sterke glas. Dersom du saknar brillene, kan du kantakte Harald Berg på mobil 915 20 325 for å få dei att.

hoø
30.03.2020
Stord Lufthamn permiterer og stengjer fram til 16. april.
Lufthamnsjefen, Jan Morten Myklebust, melde at Stord Lufthamn stengjer flypassen og permiterer tilsette, førebels fram til 16. april 2020.

kb 
29.03.2020
Uskedal Båthavn er stengd inntil vidare.
Uskedal Båthavn er stengd for vanleg bruk inntil vidare. Årsaka er koronaviruset. Stenginga gjeld Strandstova, toalett og dusjar. Slippen kan brukast. Vatnet er ope. Sjå plakat/skilting i båthamna. For spørsmål. Kontakt Jostein Hauso på mobil: 412 42 135 eller e-post: jostein.hauso@gmail.com

Styret
Eldre Nyhende
25.03.2020
Hald smitten borte - gode tiltak i heimane.
Alle prøver så godt ein kan å halda smitten vekke. Møyfrid Kristoffersen sender oss ei helsing med god rettleiing og råd. Heime hos henne kjem alle inn via vaskerommet. Men det er lett å gløyma seg ut. Så i dag hengde ho for sikkerheits skuld opp ein plakat som ei påminning om å halda smitten borte. Les kva Møyfrid skriv:
25.03.2020
Kunstgrasbanen, klatreparken og trimområde er stengd.
Kunstgrasbanen, klatreparken og trimområde er inntil vidare stengd. Det er Christoffer Fossli, leiar i Uskedal Idettslag, som melder dette og bed oss gjera det kjend for alle brukarar og brukargrupper. Stenginga er gjort etter tilråding frå Norges Friidrettsforbund ( NFF ). Dei kommunale kunstgrasbanane og idrettsanlegga er alt stengde. 
24.03.2020
Ingen påskegjester på Rabben Feriesenter i år.
Det vart ikkje slik Tove og Magne Heggøy hadde tenkt og planlagd. Den fyrste påsken etter overtakinga blir ikkje noko av. Innehavaren av Rabben Feriesenter må retta seg etter pålegg frå styresmaktene om å ikkje feriera eller opphalda seg på hytter og fritidseigedomar i annan kommune enn der ein bur. Magne Heggøy sender helsing til alle sine gjester på Facebook. Tove og Magne har motteke oppmutrande tilbakemeldingar på denne helsinga, med forståing og gode ynskje for drifta vidare.
23.03.2020
Oppgraderer gjerde ved Uskedal skule.
Arbeidet med fornying og oppgadering av gjerde rundt barnehagen og skulen held fram. No gjeld det eit område mot Stølavikjo, frå pumpehuset til porten ved kunstgrasbanen, om lag 50 meter. Gamal gjerdenot og stolpar skal bort, men før det må murfundamentet reiskast for røter og tre. Det er Valen Gartneri og Vedlikehald ved Jone Harkestad som er innleigd for å gjera jobben for Kvinnherad kommune.
23.03.2020
Finn ein blom og betal med VIPPS.
Gro`s Blomster er kreativ og går nye vegar i ei koronatid. Dersom du kvir deg med å gå inn i butikken, kan du finna ein blom og betala på VIPPS. Innehavar Gro Myklebust har tillit til sine kundar og ho er trygg på at varene vert betalte. Tale Hauso i NRK1 merka seg dette kreative tiltaket og hadde innslag på radioen i veka som var.
22.03.2020
Torsdagen - det store dagen for båtstopp i Uskedalen.
Harald Sætre frå Uskedalen, bur i Indre Arna, gjer eit djupdykk i HSD sitt rutehefte frå 1955. Han ser særleg på rutestopp i Uskedalen, som den gongen hadde to D/S kaiar og ekspedisjonar. Uskedalen ligg sentralt til geografisk i overgangen mellom Sunnhordland og Hardanger. Bygda hadde difor mange rutestopp med korrespondanse. Les kva Harald Sætre skriv:
21.03.2020
Poon Tip`s startar sin 8. sesong i Uskedalen.
Poon Tips`s Thai take away startar sin 8. sesong i Uskedalen. Opninga med thaimat i Uskedalen var i 2013 og etter det har det vore drift kvart år utan stopp. Det vart rett nok ein vindfull opning i år. Mykje regn, sterk vind med dramatiske vindkast førte til at vogna har vore stengd tre gonger. No skal ein finna ny løysing der luka vert forsterka.
20.03.2020
Meir areal og redusert kostnad med sambygg av naust.
Det er kostnadseffektivt å byggja doble naust. Grunnflata aukar og ein sparer driftskostnader med ein vegg mindre å vedlikehalda i åra framover. Den største sparinga heng saman med grunnarbeidet, betong og sjølve bygginga. Alt dette arbeidet vert gjort i ein omgang når ein har maskinar og byggmeister på plassen.
19.03.2020
Varsel om oppstart av revisjon av Trafikksikringsplan.
Fram til 1. mai 2020 er det høve til å koma med innspel til ny trafikksikringsplan for Kvinnherad kommune. Varsel om oppstart er kunngjord og mellom anna skular, barnehagar, FAU, bygdelag, næringsliv og einskildpersonar kan senda innspel til ny plan. Planen erstattar eksisterande plan frå 2012.
Sponsorar
Kvinnherad Breiband
Tysnes Sparebank
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
S. Rødsten Bilforretning A/S
Ospelunden
Gros Blomster
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Eidsvik Eigedom AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Grenda
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Renhold service
Spar
Byggeriet
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS