Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Bytte fotballtreninga ut med strandrydding.
G14 og J14 klar for strandrydding.
11 gutar og jenter frå foballlaga G14 og G14 valde strandrydding i staden for fotballtening i går ettermiddag. Trenarane deira gav dei valet, anten fotballtrening eller strandsrydding. Mange valde å gjera eit samfunnsnyttig arbeid for miljøet i nærområde. Audun Eik og Kristian Bringedal hadde båt og var med på ryddinga.

25.04.2018
 
Kunderådgjevar i Fiskå Mølle, Etne, Audun Økland er imponert over den drifta Hans Reidar Kjærland kan syna til. Av 3500 produsentar i landet har Kjærland den 4. beste kubesetningen.
På landstoppen i mjølkeavdrått
Kvart år kjem bladet Buskap ut med ein oversikt over dei 50 mest høgtytande besetningane i landet. Det er tredje året på rad at Hans Reidar Kjærland er på denne lista. I sin klasse er han på 4. plass av 3500 produsentar. I dag møtte kunderådgjevar i Fiskå Mølle, Etne, Audun Økland fram på Kjærland med diplom og blomehelsing for å heidra denne prestasjonen.
25.04.2018
 
Nils Rainer Vågen har hatt flott utvikling dei siste åra med Linas Dankinevicius som dyktig lærar. Linas har også hatt aspirantane i skulemusikken.
Imponert over musikklæraren sin!
Mellom publikum på den flotte konserten som Husnes og Holmedal sokneråd arrangerte i samarbeid med Høyåker musikklag i Valen kyrkje i kveld, var det også i underkant av 10 fornøgde uskedelingar.  Ein av dei var den lovande skulekorpsmusikanten Nils Rainer Strüter Vågen(14).  Han likte konserten svært godt, og var nok ekstra imponert av spelet til kulturskulelæren sin, Linas Dakinevicius.
24.04.2018
 
Bilete syner strandrydding i fjor langs landet frå Beinavikjo mot Ljosnes.
Kom og ver med på plastrydding.
Uskedal uvikling oppmodar alle om å ta del i plast- og bosrydding. Det kan gjerast så enkelt at alle ryddar sine private område og felles areal i nærmiljøet. Alt i morgon startar den fyrste delen av strandryddinga. Seinare kjem Elveeigarlaget på banen med rydding av plast langs elva. På årsmøte vart det sett av kr. 10.000,- på budsjettet til dette føremålet.
23.04.2018
 
Den fyrste sauen på Døssland har lemba. Det vart trillingar.
Sauelembinga er i full gang.
Sauelembinga er i full gang. I fjor valde Uskedalen.no å skriva om Kjærland gard med moderne sauedrift. I år tok vi turen til Berit Harriet og Ivar Kåre Døssland som driv meir på gamlemåten med sau, geit, ammekyr og ein jaktande katt etter rotte og mus. Med gode kunnskapar frå Snåsamannen la Ivar Kåre opp til sein lembing i år, eit godt val då våren let venta på seg.
22.04.2018
 
Bilete av R/T damene på trening tidligare i vinter.
Siger til Rosendal/Trio damene
Årets første heimekamp for Rosendal/Trio (R/T) var mot Askøy. Det vart ein trillar av ein kamp der R/T først eit minutt på overtid i 2. omgang klarte å sette ballen i mål til sluttresultat 2-1.
22.04.2018
 
Dåpsbarnet Martin frå Omvikdalen saman med systera Maria, foreldra Katrine Hansen og Torstein Vik og sokneprest Reidar Ådnanes.
Song keltisk velsigning til dåpsbarnet.
Sokneprest Reidar Ådnanes song keltisk velsigning til dåpsbarnet Martin Hansen Vik i Uskedal kyrkje i dag. Velsigninga er omsett til norsk av Hans Olav Mørk. Tonen er irsk folketone. Ådnanes gjer med dette som Lina Håland, syng velsigning og forbøn til barnet.
22.04.2018
 
Musikarane fotografert saman med dirigentane Tor og Linas like etter spelinga i Grieghallen.
Vi kan høyra Hordablæst-programmet på torsdag.
Skulekorpsa i Rosendal og Uskedalen har nyleg hatt eit fruktbart samarbeidsprosjekt.  Det resulterte i ei flott framføring under Hordablæsten i Grieghallen sist helg.  No får kvinnheringane høve til å høyra programmet torsdag 26.april kl.17.30 i Rosendal samfunnshus.  Det vert siste høvet til høyre felleskorpset framføre denne konsertavdelinga.
22.04.2018
 
Jentene i oppvarming før kamp.
Rosendal/Uskedal jenter 02/03 vann 0-2 over NBK
Rosendal/Uskedal jenter 02 spelte i dag sin første seriekamp for sesongen mot Nordhordland (NBK) i Knarvik. Laget var dessverre redusert på grunn av skadar og sjukdom og måtte få hjelp av 3 jenter frå Rosendal 04. Til tross for dette klarte jentene å vinna kampen 0-2.
21.04.2018
 
Frå open dag på det nye Rosendalstunet. Leif Kongestøl inviterer frivillige som kan vera med å skapa aktivitetar på Rosendalstunet og som kan vera ei støtte for eldre heimebuande.
Rosendalstunet og Heimetenesta treng fleire frivillige.
På onsdag var det eit ope møte om frivillig arbeid i høve til bebuarar på Rosendalstunet og heimebuande eldre. Frå Uskedal Helselag møtte tre medlemer til orientering og drøfting om organisering og gjennomføring av frivillige tiltak for denne gruppa. Det har til no ikkje vore organisert arbeid mot heimebuande eldre i Uskedalen.
20.04.2018
 
Oppgradering av høg- og lågspentline på Skorpo.
20.04.2018
 
Kjellaren er rydda - kom og hent før det vert dumpa.
19.04.2018
 
Jubileumstildeling med over kr.700.000,- til Uskedalen.
18.04.2018
 
Ny festeanordning sponsa av Lio Sag.
18.04.2018
 
Rosendal/Trio tapte 2-1 mot Os/Nore Neset
16.04.2018
 
Lesarbilete
Notisar
24.04.2018
Knallsterkt av Kristian Øvstebø!!
Då motbakkeløpet Kaldestadåsen Opp vart arrangert for andre gong sist søndag, imponerte 14 år gamle Kristian Øvstebø kollosalt.  Han vart nr. 2 i herreklassen, og nådde toppen på sterke 13.31 berre 3 sek. bak den tidlegare løyperekorden.  Det var den sterke maratonløparen Erlend Nymark Jensen frå Bergen løpeklubb som vann på ny løyperekord, men Kristian var klart føre(14 sek.) ein så sterk løpar som Johannes Heien frå Ternen.

tid
24.04.2018
Allsong på Kafe Tiaren i dag, tysdag.
Siste tysdagen i månaden og det er Allsong på Kafe Tiaren. Song- og musikkgruppa er fulltalige og klar for ei ny økt med allsong mellom kl. 12 og 12.30. Alle er velkomne.

kb
23.04.2018
Alle plassene fylt opp på Cheercamp Uskedalen 2018.
Cheercamp Uskedalen 2018 er populær.  På mindre enn ei veke vart alle plassene fylt opp.  På facebook-sida melder arrangørane: «Da var alle plassene fyllt opp! Utrolig kjekt at så mange vil være med på campen! Det endte opp med nesten 60 utøvere. Alle som har meldt seg på, skal nå ha fått bekreftelse og faktura på mail. Dersom dere ikke har mottat det - send oss en melding så ordner vi det. Påmelding er nå stengt»

tid
22.04.2018
Ukraina trailaren til Uskedalen måndag 30. april.
THK traileren med innsamling til Korosten i Ukraina kjem til Uskedalen neste måndag, 30. april. Tormod Myklebust og Leif Jarle Bergstø deler på køyringa. Transporten skal vera framme i Korosten alt laurdag i den same veka. Med denne kunngjeringa kan alle rydda og finna fram klede og andre høvande gåver.

kb
21.04.2018
Heldt opningstalen på UKM-festivalen.
UKM-festivalen for Hordaland vert arrangert i Kulturhuset Husnes heile denne helga. På storarrangementet med 89 sceneinnslag, 26 bildekunstinnslag og 6 filminnslag var det Anna Elisabeth Øyrehagen Akselvoll som hadde fått den ærefulle oppgåva å halde opningstale.  Det gjorde ho på ein framifrå måte.  Ho er dotter til uskedelingen Jørn Øyrehagen Sunde.  Dermed kan vi trygt seie at eplet har ikkje falle langt frå stamma.

tid.
21.04.2018
Gudsteneste v/ Reidar Ådnanes.
I morgon, sundag 22. april kl. 11, er det gudsteneste i Uskedal kyrkje v/ soknepresten i Husnes, Reidar Ådnanes. Ved orgelet sit kantor Eva Megyesi. I kyrkjeåret er ein komen fram til 4. sundag i påsketida. Gudstenesta inneheld også dåp og nattverd.

kb
21.04.2018
Årsmøte i Kvinnherad sogelag i dag, laurdag.
Det er årsmøte i Kvinnherad sogelag i dag, laurdag, kl. 13 på DILL, Sæbøvik. Audun Eik er styremedlem. Han vart i fjor vald for to år og er difor ikkje på val i år. Tema på møte er Skottehandelen i Sunnhordland på 16- 1700 talet. Det er lagt inn tur til Høylandsbygd der Johannes G. Eide vil syna Radioholo og og den private steinsamlinga han har i heimen sin.

kb
19.04.2018
MATHILDE sine leirskuletokter er i gang.
I denne veka la hardangerjakta MATHILDE turen til Uskedalen med den fyrste leirskuleklassen i vår. Etter dusjing og proviantering i Uskedalen la skuta til kai på Skorpevågen i går kveld. Det var avgang midt på dagen i dag, torsdag. Kvar onsdag/torsdag i veka fram til skuleferien kan vi rekna med skute- og klassebesøk i Uskedalen.

kb
19.04.2018
Rektor for tre skular.
Bjørn Olav Tveit vert rektor for tre skular,- Malmanger, Mauranger og ungdomsskulen i Rosendal. Det er eit prøveprosjekt over fire år. På kvar skule vert det avdelingsleiarar. Tveit vil ha det overordna ansvaret.

kb
19.04.2018
Bøkkeren på Facebook og ny kontaktperson.
Bøkkerverkstaden på Rød er komen på Facebook, Her finn du vakre bilete og informasjon om bruken. Ny kontaktperson for utlån/leige er Siv Framnes, mobil 995 24 607. 

kb
Eldre Nyhende
16.04.2018
Rask og effektiv båtberging i Uskedal Båthamn
Onsdag i veka oppdaga to menn som arbeidde i båthamna at ein båt tok inn vatn og var i fare for å søkka. Det vart meldt frå og Jostein Hauso frå Uskedal Båtlag  Han vurderte det slik at det enno var tid til å varsla eigar. Tidleg torsdag morgon ba ein om assitanse via 110 sentralen og Branntropp Uskedal kom på plassen og starta lensing.
16.04.2018
Jubilanten Røysterett for Alle på sitt beste.
Eit variert konsertprogram, ei strålande musikalsk framføring, nøgde koristar og god publikumstilstrøyming er stikkorda for jubileumskonserten til Røysterett for Alle. Den to timar lange konserten hadde eit lett og ledig program med stor spennvidde. Pianisten Geir Botnen var eit god val med si framføring med musikk av Grieg, Sinding, Sæverud og Geirr Tveit.
15.04.2018
God framføring gav 7.plass i Hordablæsten
(OPPDATERT): Samarbeidet mellom skulekorpsa i Rosendal og Uskedalen har vore ein suksess.  Dei fleste av musikarane deltok i sin aller første konkurranse då dei deltok i Hordablæsten i Grieghallen i dag.  I konkurranse med meir garva konkurransekorps spela dei opp mot sitt beste, og dommarane belønna dei med 89 poeng og ein fin 7.plass.
14.04.2018
Cheercamp i Uskedalen denne sommaren også
I fjor var det eit nytt, godt og spennande ferietilbod i Uskedalen.  Uskedalen Cheercamp 2017 samla barn og ungdom frå heile Kvinnherad i tillegg til tilreisande til særdeles vellukka treningsdagar.  22.-26.juni er Stian Løvik og den dyktige instruktørgjengen tilbake, og mange gleder seg heilt sikkert til fem kjekke dagar.
14.04.2018
Stor utfart til Nåso.
I det fantastiske vårveret i dag har det vore stor utfart i dei flotte fjella våre.  Til eit av dei mest populære Kvinnheradsfjella, Ulvanåso, har det vore svært stor utfart slik det pleier vera på slike fine vårdagar.  Berre frå Uskedalsida har i alle fall godt over 50 tatt denne vakre turen i dag.
14.04.2018
Stor gåve frå Hobbyklubben til soknerådet.
Under den vellukka gospelkvelden i Uskedal kyrkje fredag fekk soknerådet overrekt ei stor gåve frå Hobbyklubben i bygda.  Det var eit lydanlegg med høgtalarar, miksepult og kablar til ein verdi av 25.000 kr.  I tillegg vart fleire andre nyvinningar tekne i bruk denne flotte fredagskvelden.
13.04.2018
Flott kyrkjekveld med ungdommeleg preg!
Gospel-kvelden i kyrkja fredag vart eit nyskapande blinkskot, og lovorda sat laust frå dei som var blant publikum.  Frå Eva Megyesi opna med sine flotte orgeltonar til kvelden vart avslutta med hot dog og brus var nær halvannan time fylt med mykje song- og musikkglede saman med klapping og applaus.
13.04.2018
Jubilanten Røysterett for Alle - historikken.
Svein Rimestad var i mange år skrivar i Røysterett for Alle. Årsmeldingane hans var noko meir enn berre turre fakta om lagsdrifta. Frå programhefte til jubileumskonserten på laudag tek vi med det Rimstad skriv i kortfom om oppstarten og utviklinga fram til det koret er i dag. Gjestekoret Rosendal songlag vert også omtala i dette innlegget.
12.04.2018
Gospelkveld for alle i kyrkja på fredag.

Uskedal sokneråd og Hobbyklubben inviterer til gospelkveld i Uskedal kyrkje fredag. Kulturskulebandet Cold Case vert med.  Hobbyklubben med konfirmantane vil syna kva dei har lært i prosjekt med å kopla opp anlegg og styra lyden. Aleksandra Sanden og Lina Håland vert også med.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS