Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Høyrde mora sin vakre, gamle song i nytt arrangement.
Bjørgulv Eik har overrekt kopi av notesettet til Eikedalen til Eivind Stensletten.
Engel Stensletten, fødd på julaftan 1896 med jentenamnet Eik, var kjend for å vera flink å skriva.  Ho etterlet seg mange fine dikt og songar. På slutten av 1940-talet skreiv ho ein vakker song, Eikedalen.  Dei siste tiåra har den vore lite brukt då melodien har vore ukjend.  Siste året har den fått ein renesanse.  Øvinga i musikklaget tirsdag var i så måte ein merkedag.  Då vart songen framført med song og korpsarrangement for nær familie etter Engel Stensletten.

19.02.2020
 
Bilete syner ei gruppe i Bioenergetiske kroppsøvingar med instruktør Tor Arne Håve.
Yogahelg i Helgheim, 7. og 8. mars.
Det vert yogahelg, mini workshop i Helgheim helga 7. og 8.mars med instruktør Tor Arne Håve. Det er Siv Birgitte Solberg Vamråk frå Yogaflow som arrangerer. Programmet vert også kalla Bioenergetisk kroppsøving der målet er å utvikla skaparkraft og det kreative i menneske.
19.02.2020
 
Sjå til at sekken med plastavfall er festa til papirdunken. Knyt fast eller bruk krok.
Papir- og plastavfall på ville vegar.
Redaksjonen har i dag motteke meldingar om papir og plast som er på ville vegar. I vind med kuling styrke ramlar bosdunkane over ende og papir bles med vinden. Dersom ikkje plast i sekker er festa til papirdunken, kjem dei ofte på avvegar. Dette var godt synleg i dag, tysdag 18. februar, på hentedagen.
18.02.2020
 
Kristian O. Bringedal skal leia Friluftslaget saman med denne gjengen det kommande året. Vidare f.v: Trond Johannes Myklebust, Tormod Myklebust, Einar Gjertsen, Ove Myhre, Jofrid Eik og Audun Eik.
Gjenvalg av styret, men ny leiar.
Heile styret med varafolk vart attvalde, men det vart leiarskifte då Uskedal friluftslag hadde årsmøte i møtelokala på Stemneplassen måndag kveld. Ove Magne Myhre som har vore leiar i ei årrekkje takka for seg, og vart avløyst av ein annan friluftslagsveteran, Kristian Bringedal, i leiarvervet.  Myhre held fram som styremedlem.
18.02.2020
 
Pederen med bassen er klar for ny pubkveld på Dønhaug, fredag frå kl. 20.00.
Pubkveld på Dønhaug med Tore Nordahl-Pedersen, fredag 21. februar.
Kom og høyr Pederen med bassen på Dønhaug, fredag 21. februar frå kl. 20.00. Det vert tradisjonell pubkveld i eit koseleg miljø med fyr på grua. Pederen med bassen er Tore Nordahl-Pedersen frå Os, men no busett i Uskedalen. Repetoaret er henta frå generen country og blues, frå Jonnhy Cash til J J Cale, poplåtar frå 1970 talet.
17.02.2020
 
Å køyra på raudt er brot på vegtrafikklova og kan medføra ei bot på kr. 6.800,-
Nokre bilistar køyrer på raudt ved lysreguleringa på Eikebrua.
Naboar og andre har registrert at nokre bilistar ikkje tek omsyn til lysreguleringa ved Eikebrua. Ved fleire høve vert det køyrt på raudt signal. Det er eit lovbrot på vegtafikklova som medfører ei bot på kr. 6.800,-. Lovbrotet skjer mest på natta, men også i den tida på dagen då det ikkje er arbeid på brua.
16.02.2020
 
Sigbjørn Rød kan syna til 25 år på Svalbard som gruvearbeidar.
Sigbjørn Rød med 25 år i Store Norske Kullkompani på Svalbard.
Sigbjørn Rød ( f. 1954 ) er den frå Uskedalen som verkeleg kan kalla seg gruvearbeidar. Alt som 22 åring i 1976 reiste han til Svalbard og fekk jobb i gruvene. Fram til 2005 var han reperatør, seinare tradisjonell gruvearbeidar. Han har vore på Svalbard i tre periodar og har vore innom tilsaman fem ulike gruver.
15.02.2020
 
Brubekkebrua på Døssland er opna for trafikk, men ein må vera merksam på eit søkk på sjølve brua.
Bruvedlikehaldet i Uskedalen går mot ferdigstilling.
Mekanisk bruvedlikehald på to bruer i Uskedalen går mot ferdigstilling. Brubekkebrua på Døsslandsida vart opna for køyretøy på dato 6. februar slik det var varsla. Om nokre veker reknar byggeleiar Melake Gebremichael i Fylkeskommunen med at Eikebrua er klar for trafikk i si fulle breidde. Han var sjølv på synfaring onsdag og er godt nøgd med MESTA og Haugland Maskin sitt arbeid.
14.02.2020
 
Strekane syner nøyaktig vasstand i Korsneset i Uskedalen.
Nøyaktige målingar syner at det var høgare vasstand både i 1994 og 2015.
Nøyaktige målingar i Uskedalen syner at det var høgare vasstand både i 1994 og i 2015. Torgeir Øye har målt høg vasstand sidan 1990, tilsaman 12 registreringar. Det vert gjort i naustet hans i Korsnes. Alle måilingane er streka av inne på naustdørkarmen. Registreringane syner at det var 1,5 cm høgare flo 5. desember 1994 og 3,5 cm høgare 10. januar 2015.
13.02.2020
 
Skjermbilete av Jørn Øyrehagen Sunde - på NRK 1 før den populære Frank Aarebrot førelesinga.
Septer og tiggarstav - temakveld i Uskedal kyrkje, fredag 27. mars kl. 18
Septer og tiggarstav – Magnus Lagabøter, fransiskanerne og Landsloven av 1274 er tittelen på temakvelden i Uskedal kyrkje fredag 27. mars kl. 18.00. Aktørane er Alf Tore Hommedal og Jørn Øyrehagen Sunde. Det vert musikalske innslag ved Uskedal Musikklag og kantor Eva Megyesi.

13.02.2020
 
Familiekonsert med Bjarte Leithaug i Kvinnherad kyrkje.
12.02.2020
 
Bygde veg og kortbaneflyplass i Svea på Svalbard.
12.02.2020
 
Bygdafest/vårdans i ungdomshuset Helgheim.
11.02.2020
 
Den største springfloa i manns minne.
11.02.2020
 
Renovering av salen oppe i Helgheim.
09.02.2020
 
Lesarbilete
Notisar
19.02.2020
Til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt og i område rundt Mannsvatnet.
På regulerte vatn vil det alltid vera fare for område med ope vatn og utrygg is. Det gjeld særleg ved inn- og utløpsosar, tappetunnelar, kraftstasjonar og liknande. Vidare kan det i reguleringssona liggje att isflak som det kan vera farleg å koma imellom og under.

Tverrelva Kraftverk AS

18.02.2020
Vanskar med RiksTV i Uskedalen.
Mange er utan TV signal andre dagen på rad. Det gjeld dei som har RiksTV. Årsaka er straumbrot grunna lynnedslag. Sendaren på Skårhaug er ute av drift. Reparatør er sett på saka med feilretting. Dei som har SmartBox kopla til nettet, kan visst nok sjå TV.

kb
18.02.2020
Mållaget skriv fråsegn til Skyss på rim.
Kvinnherad mållag skriv fråsegn til Skyss på rim. Fråsegna handlar om bruken av ordet Snøggbåt eller Hurtigbåt. Slutten på fråsegna lyder slik:
Kjære Skyss, som driv med slikt - ver no grei og gløgg: Lat båten gå når båten skal og lat han vera snøgg !

kb
17.02.2020
Brannvernet sikra tak på naust i Uskedalen.
110 sentralen melder kl. 16.35 på Twitter at Branntropp Uskedalen rykte ut for å sikra tak på naust. Det er BT som skriv dette i ein notis. Redaksjonen har ikkje meir å leggja til på noverande tidspunkt.

kb
17.02.2020
Meld inn endringar etter årsmøta.
Uskedal utvikling har eit tilbod på nettsida til lag og organisasjonar med informasjon om aktivitetar, styre, nemnder, utleige og medlemsskap. Meld inn endringar etter årsmøta for på den måten å få fram oppdatert og korrekt informasjon. Send til uskedalen.no@gmail.com

Red.

17.02.2020
Hugs årsmøte i Friluftslaget i kveld, måndag kl. 19.30.
Dette er ei påminning om årsmøte på Stemneplassen. Kvart medlemslag bør vera representert med sine to utsendingar. Møte tek til kl. 19.30.

Styret
17.02.2020
Hardangerfjordekspressen brukte Uskedalen som hamn i dag.
Med kuling frå sørvest og tung sjø valde Rødneruta sin båt Hardangerfjordekspressen å bruka Uskedalen som hamn mellom ruteavgangane i dag. Kl. 14.00 gjekk snøggbåten inn Storsund til Rosendal for avgang i ettermiddagsruta til Bergen. På Facebook vert det meldt at ruta sløyfer Os i dag på grunn av mykje vind og høg vasstand.

kb
16.02.2020
Harald scora igjen!
Harald Nilsen Tangen har gjort det godt i sesongoppkjøringa til Viking.  I kampen mot Jerv i dag teikna han seg igjen på scoringslista.  Ungguten scora 2-1 målet etter 36 minutt i ein kamp som Viking vann 3-2.  Johnny Furdal og Yldren Ibrahimaj scora dei andre Vikingmåla i ein kamp der Harald Nilsen Tangen var ein av fire spelarar som spela heile kampen.

tid
16.02.2020
Møteveke på Bedehuset, 19. til 23. februar.
Uskedal Indremisjon har møteveke på Bedehuset onsdag 19. til sundag 23. februar. Talar er Roald Evensen. Song ved Arne Edvard Meling. Onsdag og torsdag: kl. 19. Laurdag: Familiemøte kl. 16. Sundag: kl. 11.

Indremisjonen
16.02.2020
Nytt selskap registrert i januar.
Det er registrert eit nytt selskap i Uskedalen i januar 2020. Det er Dekkservice vest AS. Dekkservice driv med sal av dekk, felgar og andre bilrekvisita.

kb
Eldre Nyhende
08.02.2020
Ingebjørg Haugland - studiepoeng på 78 grader nord.
I serien vår med innlegg frå Svalbard er vi no komne fram til Ingebjørg Haugland som er student på UNIS i Longyearbyen. Ho er mastergradstudent i geologi. Oppgåva handlar om Folgefonna og skal leverast før jul i år. Artikkelen hennar med bilete har før vore publisert i Grenda. Åse Hjetland Bringedal var student på UNIS i år 2000. Ho var tilbake i 2001 og 2002 for å gjera ferdig feltarbeidet og skriva hovudfaget. Tema var: Paleoklima siste 4000 år. Åse var også studentrepresentant i styret for UNIS.
07.02.2020
Kreativ merksemd om morsdagen på sundag.
Gro`s Blomster har gjort det før, men det er alltid like verknadsfullt når den artige kvinnefiguren kjem på plass i stolen sin ute og vi vert minna om morsdagen på sundag. Målet er å skapa merksemd om morsdagen og at laurdagen er den store handledagen
07.02.2020
Jostein Fredheim var gruvearbeidar på Svalbard i 6 år.
Uskedalen.no held fram innlegg på nettsida om dei frå Uskedalen som i kortare eller lengre tid har vore på Svalbard. Denne gongen handlar det om det å vera gruvearbeidar. Jostein Fredheim ( f. 1978 ) med oppvekst og skulegang i Uskedalen var gruvearbeidar på Svalbard frå 1999 til 2005. Det var i Svea, 6 mil sør for Lonyearbyen.
06.02.2020
Endeleg vart det skirenn!!
Vergudane har slett ikkje vore på skientusiastane si side denne vinteren.  Regnet og mildveret har gjort det umogeleg å arrangera skirenn, og dermed har dei første lokale renna på terminlista blitt avlyst.  Tysdag kveld var det endeleg klart for renn, og då kunne det skje i nydeleg vinterver med flotte løypeforhold.  Skigruppa i Uskedal IL var arrangør.
06.02.2020
Spitsbergen rundt med SY NIRVANA.
Ein serie innlegg frå Svalbard held fram. Det handlar om dei frå Uskedalen som har vore der i ulike oppdrag, - arbeid, studiar eller lengre turar. I dette innlegget skriv Bjarne Lilleaas frå seglturen med sin gode ven, Olav Giskeødegård, eller Gisken som han til vanleg vert kalla. Gisken er utdanna geolog og har hatt arbeidet sitt på plattform i Nordsjøen. Han er til liks med Bjarne ein lidenskapleg seglar og kan syna til mange turar på kysten, til Shetland, Orkenøyane, Færøyane og Skottland. Les kva Bjarne skriv:
06.02.2020
Verdas kreftdag vart markert i Uskedalen.
Heile 30 personar møttte fram då Uskedal Helslelag invitert til kreftkafe i Gamleskulen, tysdag i denne veka. Dagen høvde godt. Det var nemleg Verdas kreftdag, som vart markert nasjonalt og internasjonalt. Mona Vevik og Tove Riise Grastveit frå Stord Livsstil og helse hadde innleiing og svara på spørsmål. Hovudbodskapen var at det er viktig med rett kosthald, men ein må alltid ta dei medisinene legen føreskriv.
05.02.2020
Ungdommen møtte våre nye landsmenn.
- Dette var så bra at vi kan godt gjere det kvar veke, sa ein smilande Mahmoud Mohammed, opprinneleg frå Syria, men no busett på Stølen i Uskedalen etter at han hadde vore på snakkekafè saman med elevar på Kvinnherad vidaregåande skule.  Og det var ikkje berre Mahmoud som var fornøgd.  Det galt alle deltakarane!
05.02.2020
Fiskebåtreiar Inge Halstensen kjem til neste møte i Senioruniversitetet.
Fiskebåtreiar Inge Halstensen frå Bekkjarvik i Austevoll kommune kjem til det neste møte i Senioruniversitetet, torsdag 13. februar kl. 11.00, i Rosendal. Tittelen på førelesinga hans er Jord og hav – vårt vestnorske næringsgrunnlag gjennom soga.
05.02.2020
Underskrifter frå næringslivet med støtte for eit lokalt brannvern.
Saka om framtidig brannvern kjem opp i Fomannskapet i morgon, torsdag 6. februar. Næringslivet og nokre organisasjonar har sendt skriv til politikarane med opprop om å halda fram med brannvern og brannstasjon i Uskedalen.
Sponsorar
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Vekstbedrift AS
 grenda
Ospelunden
Gros Blomster
Auto 88
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Byggeriet
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS