Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Julekonsert med kor, korps, solistar og gjester.
Leif Inge Heimvik les juleevangeliet og syng En stjerner skinner i natt.
Alt er klart for ny julekonsert i kyrkja sundag 16. desember kl. 19. Målet med konserten er å skapa refleksjon og julestemning gjennom ord og tonar. Leif Inge Heimvik frå Utåker les juleevangeliet som ein monolog der han formidlar julebodskapen på på ein trygg og god måte utan manus. Tre korps, trekkspelklubb og eit kyrkjekor er med på konserten. Det same er gjester og ikkje minst kantoren Eva Megyesi.

11.12.2018
 
Vokalensemblet GLIMRAH var med på bibliotekjubileet. F.v: Line Taranger, Lina Storegjerde, Renate Koløy, Gjertrud Sydnes Furdal og Hallgjerd Kofoed Hegland.
Bibliotek- og bokbussjubileum.
Kvinnherad bibliotek markerte på laurdag at det var 30 år sidan dei kom inn i nye lokale på Husnes. Før den tid hadde hovudbiblioteket vore i kjellaren i det som den gong var Samfunnshuset Husnes. Mobil bibliotekteneste i Kvinnherad med bokbuss har vore i 25 år. Per Myklebust var bokbussjåfør i nær på 10 år før han vart pensjonist.
10.12.2018
 
Borna samla i alterringen møter Maria, Josef og det vesle barnet.
Julevandring i kyrkja - tilbod til barnehagane.
Kvart år er barnehagane i Uskedalen med på Julevandrig i kyrkja, ei dramatisering av juleavangeliet og Jesu fødsel. Det er tilsette i kyrkja med Jan Ove Fagerheim i rollen som Keisar Augustus. Med seg har han trusopplærar Torild Langeland og kantor Eva Megyesi. Julevandringa er eit tilbod til dei eldste borna i Dønhaug Gardsbarnehage og Uskedal barnehage.
09.12.2018
 
Dersom dette er sykkelen din, kan du ta kontakt med Edith og Tom Haugland i Kleivadalen.
Kven saknar ny barnesykkel ?
Attgløymde syklar langs vegen er eit aukande problem, noko vi på Uskedalen.no har skrive om mange gonger. No gjeld det ny barnesykkel, lilla med merke MOGUL, som står i Kleivadalen. Tom Haugland fortel at sykkelen ein dag tidleg i veka vart attgløymd ved garasjen hans. Ingen har meldt seg som eigar så langt.
08.12.2018
 
Tilsaman 15 born og 6 vaksne var med på middagen i Dønhaug Gardsbarnehage.
Laga middag til 15 born i Dønhaug Gardsbarnehage.
Kjøttkaker i brun saus var middagen borna i Dønhaug Gardsbarnehage fekk i går, torsdag 6. desember. Ideen er henta frå Omvikdalen barnehage der Bygdekvinnelaget lagar middag til alle borna ein gong i månaden. I Uskedalen vert det same prøvd i gardsbarnehagen med Målfrid Myklebust, Inger Naterstad og Else Mari Huse som frivillige hjelparar.
07.12.2018
 
Røysterett for Alle talde 30 koristar i kyrkja i kveld. Då mangla det berre tre faste medlemer.
Avrunda jubileumsåret med ein imponerande julekonsert.
Blandakoret Røysterett for Alle skuffar ikkje sitt publikum, heller ikkje i kveld med ein variert og innhaldsrik førjulskonsert i Uskedal kyrkje. Eit nær på fulltalig kor, dyktige solistar og gjester og ikkje minst ein inspirerande og trygg musikalsk leiar, då er grunnlaget lagt for det som truleg er den beste julekonserten i år. For den som ikkje hadde høve til å få dette med seg, ja, då er Ølve kyrkje plassen neste torsdag, 13. desember.
06.12.2018
 
To hundeskilt i hage langs Uskedalsvegen er vandaliserte, og det for for 3. gong på tre år.
Hundeskilta er sparka og rivne ned for 3. gong på tre år.
Audhild Lie og Magne Grindheim er plaga med at hundeskilta vert sparka eller rivne ned og det for tredje gong på tre år. Eigendomen deira ligg langs Fylkesvegen og Magne gjer alt han kan for å halda ein fin hage utan hundeskit. Hundeskilta har god effekt og ekteparet forventar at skilta får vera i fred utan vandalisme.
06.12.2018
 
Tor Bringedal er ute med bok 3 - Frå Bringedalsbygda til Herøysund, ei bygdehistorie frå perioden 1850 til i dag.
Tor Bringedal si nye bok vil ha stor interesse i Uskedalen.
Knapt ein stol var ledig i Grendahuset då Tor Bringedal sist sundag presenterte boka Frå Bringedalsbygda til Herøysund - Bygdehistorie 1850 - 2018.  Skulekrinsen Bringedalsbygda med vel 600 innbyggjarar må vera den bygda i Kongeriket der det meste er dokumentert i bokform på ein fagleg og grundig måte, 1,7 kg og 640 sider. I tillegg kjem alt Bringedal skriv om bygda i to tidlegare bøker frå perioden 1837 - 1965.
05.12.2018
 
Uskedl utvikling seier nei til nedlegging av Uskedal brannstason.
Uskedal utvikling er engasjert i saka om brannstasjonen.
Uskedal utvikling vil på styremøte i morgon ha oppe sak om brannstasjonen i bygda. Det er sendt brev til Kvinnherad kommune som syner til sak i Formannsskapet torsdag 6. desember der det er framlegg om å leggja ned fire brannstasjonar. Ein av dei er Uskedalen. Saka vart utsett på møte 14.11 då ein bad om ei økonomisk vurdering og ei meir utføring utgreiing i høve til responstid.
04.12.2018
 
Røysterett for Alle avrundar jubileumsåret med eigen julekonsert i Uskedalen og i Ølve.
Jubileumsåret vert avrunda med julekonsert i Uskedal kyrkje, torsdag 6. desember kl. 19.30.
Blandakoret Røysterett for Alle i Uskedalen har feira 30-årsjubileum i år, og som den siste av ulike markeringar gjennom året, vil feiringa verta runda av med to julekonsertar - 6. desember i Uskedal kyrkje, og 13. desember i Ølve kyrkje. 
03.12.2018
 
Julegrantenning med eige julespel.
03.12.2018
 
Godt sal og etterlevering av varer til julemessa i Rosendal.
01.12.2018
 
Stor interesse for Jon Fosse - kvelden på Dønhaug.
30.11.2018
 
Bed om tafikksikringstiltak snarast i Korsneset og Ospelunden.
29.11.2018
 
Lysdekor og julelys på den nye grana ved Gamleskulen.
29.11.2018
 
Lesarbilete
Notisar
11.12.2018
Rev med skabb skoten på Haugland.
Svein Ottar Rørheim har jakta på rev med skabb den siste veka. I går kveld vart reven skoten. Det er ikkje den same reven som var observert på Døssland i helga. Det tyder på at det er fleire smitta revar i område. Alle med hund må vera merksam på smittefaren. Berre ved at ein hund stryk seg på ei flate der reven har vore, er nok til å overføra smitte.

kb
11.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 11.des. 2018
Også i dag er det trekt ut to heldige vinnarar på skulemusikken sin adventskalendar.  I dag ha vi ein livreddande gevinst, nemleg refleksvest.  Saman med den er ei hue trekt ut på kalendar nr.186.  Desse gevinstane er gjevne av Jvinnherad Energi/Kvinnherad Breiband.  På nr.483 er Bulbe on a rope, gjeven av Power, Husnes, vunnen.Vi gratulerer dei heldige vinnarane.  Samstundes håpar vi at alle brukar refleks/refleksvest slik at dei er godt synlege i trafikken!

USM
10.12.2018
Søkjar om tilbygg på eksisterande løe.
Marita Kjærland søkjer om tilbygg på eksisterande løe, 129/4 på Døssland. Tilbygget skal brukast til ammedyrproduksjon og kaldlager. Søknaden er sak i Forvaltningskomiteen onsdag i denne veka. Rådmannen er positiv og rår til at tilbygget vert bygd slik det er omsøkt. Det er kome ein merknad til tiltaket. I forkant av møte er det lagt opp til synfaring.

kb
10.12.2018
Kan brannstasjonen bli berga ? Ny utsetjing av saka.
Saka i Formannsskapet sist torsdag om nedlegging av fire brannstasjonar vart på nytt sendt tilbake til administrasjonen. Dette kan tyda på at det er ei vanskeleg sak som treng ei grundig utgreiing. Det er ikkje kjend kva tid saka vert sett på sakskartet for 3. gong.

kb
10.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 10.des. 2018
Også i dag er det trekt ut 2 heldige vinnarar.  To temokoppar med godis, gjevne av Kvinnherad Elektro/Uskedal skulemusikk er vunne på nr.426, og Dolce Gusto kaffimaskin, verdi 300,-, gjeven av Uskedal eigedom, er vinnen på nr.123.Vi gratulerer dei heldige!!

USM.
09.12.2018
Juletresalet startar i morgon, måndag 10. desember, ved Elins Matgleder.
Juletresalet ved Elins Matgleder startar i morgon, måndag 10. desember, kl. 08. Det er sal av nordmanna edelgran frå skog i Sandeid. Salet varer heile dagen, fram til kl. 17.00. Elin Enes fortel at ho vil ha ekstra ope laurdag og sundag komande helg.

kb
09.12.2018
Rev med skaff observert på Døssland.
Det er observert ein rev med skabb på Døssland. Reven bør avlivast. Skabb er smittsamt og dermed overførbart til katt og hund. Det er fitt fram for å jakta rev. Det er skotpremie på kr. 400,- pr. dyr. Rev med skabb misser hår og pels og frys ofte i hel på kalde vintrar.

kb
09.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 9.des. 2018
Skrujernsett, verdi 229,-kr, gjeve av Kulør Rosendal, er vunne på kalendar nr. 395, medan gåvekort verdi 300,-kr, gjeve av S. Myklebust Maskinstasjon, er vunne på kalendar nr.476.Vi gratulerer dei 2 heldige vinnarane!

USM.
08.12.2018
Uskedal skulemusikk sin adventskalendar 8.des. 2018
Vi gratulerer eigarane med nr.211 og 56 med dagens gevinstar.  Gåvekort, verdi 300,-kr, gjeve av Spar Uskedalen, er trekt ut på 211, og eigaren av nr.56 har vunne kokebok, refleksvest og buff.Vi gratulerer.

USM.
07.12.2018
To leilegheter i Nedre Halsabrotet er selde.
To leilegheter i det nye bustadfeltet i Nedre Halsabrotet er selde, kvar for 2,2 mill. kr. Seljar er Actavia Invest AS. Det brannskadde huset på Brekketoppen vart seld for kr. 430.000,-.

kb
Eldre Nyhende
28.11.2018
Julagrano har fått sin limerick, skriven av Olaf Agnar Gausvik.
Olaf Agnar Gausvik har skrive limerick om Julagrano i Uskedalen. Limericken er lagt ut på nettstaden Limerickens beste vener, som har 200 vener og mange andre lesarar i heile landet. Julagrano i Uskedalen har kvart år vore pynta med ljos sidan 1963. Det er medlemer i Uskedal musikklag som har stått for dette arbeidet.
27.11.2018
Rustne Menn med gjester på Tysdagsklubben på Dill.
Halsnøy har sin tysdagsklubb på Dill. Uskedalen har Kafe Tiaren i Gamleskulen. Husnes har Kulturkafe i Kulturhuset og Røde Kors besøksteneste på Halsnøytunet. Mange bygder har med andre ord sine møteplassar for seniorar og brukarar i bufellesskap. I dag hadde Rustne Menn programmet på Dill. Frammøte var godt og gruppa fekk gode tilbakemeldingar på det som vart presentert.
26.11.2018
Tor Bringedal med bok 3 - presentasjon sundag 2. desember i Grendahuset.
Frå Bringedalsbygda til Herøysund. Bygdehistorie frå 1850-2018 er bok nr 3 i ein serie om lokalhistorie frå Kvinnherad kommune. I denne boka er lokalhistoria avgrensa til berre å omfatta bygda som dei fleste i dag kallar Herøysund. Som tittelen seier, er dette ei bygdehistorie. Det er ikkje ei slektshistorie, og heller ikkje ei gardshistorie der kvart individ på garden er teke med. Boka vert presentert sundag 2. desember kl. 16 på møte i Grendahuset.
26.11.2018
Humlepungen Bryggjarlag - juleøl kvart år sidan 1998.
Tidleg laurdag morgon for ei veke rauk det frå pipa i gardshuset på Dønhaug. Humlepungen Bryggjarlag var klar  for brygging av juleølet. Starten var faktisk for 20 år sidan, i eldhuset på bruk nr. 9 på Myklebust. Ole Jakob Albrethson frå Omvikdalen var med som instruktør. Seinare har bryggjarlaget vore aktive med fleire bryggingar kvart år.
25.11.2018
Testar isen på Fjellandsbøvatnet - ver varsam !
Med 4 - 5 minusgrader på natta har det lagt seg is på Fjellandsbøvatnet. Chris Fossli og borna testa isen i dag. Isen vart målt til 3 - 5 cm. Det er i minste laget til at isen er trygg. Familien Fossli hadde med skøyter og sikringsutstyr. Dei fann det forsvarleg å laga seg ein liten bane langs landet på grunt vatn.
24.11.2018
23 faste annonsørar på uskedalen.no - plass til fleire.
Uskedalen.no er ei ikkje kommersiell nettside. Alt arbeid redaksjonelt og på designsida vert gjort som uløna arbeid. Det som er av betalte tenester, er meir omfattande teknisk drift via IDrift. På Uskedalen.no finn du 23 faste annonsørar/sponsorar. Årleg  kostnad er kr. 3.300,-  Inntektene er grunnlaget for å halda oppe drifta. Redaksjonen gjer med dette kjend at det er plass til fleire faste annonsørar/ sponsoarar.
23.11.2018
Eit variert utval av julehefte på SPAR.

Julehefta 2018 er på plass i bladhyllene på SPAR: Det er som vanleg eit variert utval i teikneserieblad og andre julehefte. Mange er tradisjonelle og høyrer jula til, slike som Smørbukk, Vangsgutane, 91 Stomperud og Pondus. Nokre er nye. Det mest nyskapande og truleg eit eingongshefte, er faktisk julehefte Donald`s glade jul. Framsida er illustrert med motiv av den amerikanske presidenten.
23.11.2018
Kommunen seier opp avtalen om drift og vedlikehald på vegen til Fjellandsbø.
I brev til ein av grunneigarane, Sigmund Myklebust, kjem det fram at Kvinnherad kommune ikkje vil halda fram med drift- og vedlikehald på vegen frå Friheim til Fjellandsbø. Grunngjevinga er at det pr. i dag ikkje er fastbuande på plassen. Tronge økonomiske rammer fører til redusert drift og vedlikehald, skriv Per Inge Naterstad, einingsleiar for Veg og park.
22.11.2018
Næringsdag med standar og innslag frå Uskedalen.
Næringsmessa på Husnes i dag erstattar den årlege yrkesmessa som til vanleg er i Idrettshallen. Eit firma frå Uskedalen hadde stand. Det var Hjønnevåg som i messeområde var plassert saman med Opplæringskontoret for fiskarfag i Hordaland. På mange av dei andre standane fann vi sentrale leiarar frå Uskedalen.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS