Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Sykelistar frå mange land med fast stopp i Uskedalen.
Sykkelturistane frå Melbourne i Australia likar det dei fekk sjå og oppleva i Uskedalen. F.v: Warnick og Bernadotte Foster, Matt og Misl Pearce.

Syklelistar frå mange land har vore eit fast innslag i Uskedalen i sommar. Mest kvar tysdag i 11 tida kjem sykkelturistane innom Kafe Tiaren før turen går vidare på sør til ferja på Utåker. Det er reiseoperatøren Discowery Norway som sel og marknadsfører desse turane. Uskedalen.no har møtt fleire grupper i sommar, no sist to ektepar frå Melbourne i Australia.

20.09.2019
 
Festtalar på haustfesten i år er tidlegare amabassdør og utanriksmedarbeidar Ingvard Havnen.
Klart for påmelding til haustfesten i ungdomslaget.

Den tradisjonsrike haustfesten i ungdomslaget vert i år skipa i Helgheim laurdag 19. oktober. Malen er slik det har vore dei siste fem åra, med program, mat og dans. Det vert lagt ut 100 billettar for gjester og frivillige på festen. Haustfesten vert definert som ein dugnadsfest der aktørar, som vert med på heile festen, og komitemedlemer også melder seg på og må betala halv inngangsbillett.
19.09.2019
 
Stuert Svein Myklebust i uniform, saman med bysse- og messemannskapet på DS CLUPEA.
Etterlyser originalfoto til dette motivet på DS CLUPEA.
Johanne Ø. Tvedten frå Sunnhordland Museum spør om nokon i Uskedalen kan ha originalen til dette bilete. Ho skriv og redigerer Sunnhordland Årbok og ynskjer å bruka bilete i ein artikkel. Mannen i uniform er stuert Svein Myklebust frå Uskedalen. Dessutan var nokre av mannskapet på fabrikkskipet DS CLUPEA frå Uskedalen.
18.09.2019
 
Uskedal Idrettslag toppar lista for Grasrotandel frå Norsk Tipping. ( Arkivfoto )
Uskedal Idrettslag toppar Grasrotlista.
Ni lag og organisasjonar i Uskedalen er ein del av Grasrotandelen frå Norsk Tipping. Bakgrunnen er at deler av tippemidlane går til frivillig arbeid. Kravet er at den som tippar, har registrert kva lag ein ynskjer løyvinga skal gå til. Organiasjonen må vera registret i Frivilligregiseret. Heile 145 lag i Kvinnherad får utbetalt midlar frå Grasrotandelen. Av desse er 9 lag frå Uskedalen.
17.09.2019
 
Konfirmantane 2020 saman med sokneprest Reidar Ådnanes.
Konfirmantane 2020 vart presentert i kyrkja.
Dei nye konfirmantane vart presentert i kyrkja i går, sundag 15. september. Talet er 14 og Reidar Ådnanes vert presten deira fram til han sluttar og går av med pensjon i desember. På eit møte med konfirmantane og foreldra deira etter gudstenesta i går vart det orientert om konfirmasjonsførebuinga og evt. kva som vil skje i tida etter jul og fram til konfirmasjonen i mai månad.
15.09.2019
 
Av 24 konfirmantar i 1969 møtte 11 fram til jubilantsamlinga. Thor Inge er fotografen og er dermed ikkje med på bilete.
Ei minnerik helg for konfirmantjubilantane.
To minnerike dagar for konfirmantjubilanten er over. No er det to år til Soknerådet på nytt inviterer dei som vart konfirmerte for 50, 60, 70 og 80 år sidan, forenkla sagt. Sidan samlinga er 2. kvart år, vert det dobbelt opp av årsklassar. Den eldste konfirmanten i år var 80 års jubilanten, Kari Hermansen.
15.09.2019
 
Iwan Thomson frå arktitekfirma LALA Tøyen har fått oppdraget med å laga ein mulighetstudie og eit skisseprosjekt.
Store og kreative tankar om eit klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen.
Prosjektgruppa for Klatre- og aktivitetssenter i Uskedalen inviterte til ope møte torsdag i denne veka. Frammøte var godt og det kom fram kreative tankar om kven som er brukargruppa, om innhaldet, om plassering og ikkje minst om utsjånad og estetisk uttrykk slik bygget ligg samlokalisert med skulen i sentrum og tett i strandsona. Representantar frå kommune, fylkeskommune og SpareBank 1- stiftinga, Kvinnherad var med på møte. 
14.09.2019
 
Det var heile 24 konfirmantar i Uskedalen 1969. Presten var res.kap Olav Seim.
Konfirmantjubileum og konfirmantpresentasjon.
I helga er alt klart for konfirmantjubileum og presentasjon av dei nye konfirmantane i Uskedal Sokn. Konfirmantjubileet vert gjennomført 2. kvart år der ein dennne gongen inviterer og samlar kulla frå 1948 og 1949, 1958 og 1959 og 1968 og 1969. Dette utgjer 70-, 60- og 50 års jubilantane. Eit av kulla samlast alt i kveld til uformelt samvære på Stemneplassen.
13.09.2019
 
Aksjonsgruppa frå Uskedalen saman med Annemor Ekeland ved Stortinget. F.v Marie Døssland, Astrid Døssland, Mona Vetrhus og Annemor Ekeland.
Frå Uskedalen til vindkraftdemonstrasjon ved Stortinget.
Den tverrpolitiske markeringa mot vindkraft på land i Oslo sist helg samla over 1000 demonstrantar frå heile landet. I ei gruppe frå Kvinnherad på 20 personar var Uskedalen på plass med Marie Døssland, Astrid Døssland og Mona Vetrhus. Det var ei roleg og verdig markering med talar, appellar og kunstnarlege innslag.
12.09.2019
 
Eit ikkje fulltalig styre samla på Eik: F.v: Audun Eik, Kjell Borge Olsen, Steinar Haugan og Sigmund Spjelkavik. Andre styremedlemer er: Kari Dahle, Anita Bjønnes, Kristian Bringedal og Kari Røssland.
Haustprogrammet for Senioruniversitetet er klart.
Kvinnherad Senioruniversitet med Kjell Borge Olsen som leiar har møteprogrammet for hausten klart. Alt i morgon, torsdag 12. september kl. 11, skal Ivar Baste snakka om Biologisk mangfald - ei alvorleg tid for naturen. Møte er i Rosendal samfunnshus. Senioruniversitetet har alle sine styremøte i Uskedalen. Audun Eik og Kristian Bringedal er varamedlemer i styret og møte fast på alle styremøte.
11.09.2019
 
Ønskjer innspel på kva tilbygget til Aktivitetshuset skal innehalda.
10.09.2019
 
Saghaug - den einaste fokevalde frå Uskedalen i Kommunestyret.
10.09.2019
 
Uskedalen er truleg tilbake i Kommunestyret.
09.09.2019
 
Det lovar godt for eplehaustinga på Steinsletto.
09.09.2019
 
Godt frammøte på den fyrste valdagen.
08.09.2019
 
Lesarbilete
Notisar
19.09.2019
SpareBank 1-stiftinga med gåver til ålmennyttige føremål.
Søknadsfristen for tildeling av gåver til ålmennyttige føremål, hausten 2019, frå SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad er 15. oktober. Mange gode tiltak har motteke midlar frå Kvinnheradstiftinga. Prosjekt, som før har fått avslag, kan søkja på nytt.

kb
18.09.2019
Godt billettsal til Jazz og Krim på Dønhaug, fredag 4. oktober.
Det er berre 20 billettar att til jazzkvelden fredag 4. oktober i Dønhaugkjedlaren. I Uskedalen er det nokre få billettar på SPAR, litt fleire på Kvinnherad Libris, Husnes, og på Rosendal Bokhandel. Det er venta at alle billettane vert selde.

kb
17.09.2019
Klart for idrettsmerketaking.
Mandag 23. september og mandag 30. september vert det idrettsmerketaking på Heio. Frammøtet begge dagar er kl.18, og dei ansvarlege håpar mange vil møta opp også i år.

tid
17.09.2019
Hobbydag på Singing Tweens i morgon kl. 17.
Onsdag 18. september kl. 17 vert det Hobbydag i koret Singing Tweens. Samlinga er på Bedehuset. Nye og tidlegare songarar er velkomne til å vera med.

Nelly
17.09.2019
Ros til konfirmantane og soknepresten.
- I helga var eg på eit kjempekjekt jubileumstreff for konfirmantar i Uskedalen.  Det vart avslutta med gudsteneste og festmiddag.  I gudstenesta vart årets konfirmantkull presentert. Det var verkeleg kjekt å følgja med på kor fint dei sat på dei 3 fremste benkene, og kor flott dei deltok i song og litturgi i gudstenesta. Ros også til sokneprest Reidar Ådnanes som registrerte dette og gav dei flotte ungdommane velfortent ros. Elles er det alltid kjekt å høyra Ådnanes både i tale og flott song, rosar ein av konfirmantjubilantane.

tid
15.09.2019
Mindre skriving på uskedalen.no i denne veka.
Sidan redaktøren er noko indisponibel og redusert i denne veka, vert det mindre skriving på nettsida. Dei som har innlegg eller viktige meldingar/ notisar, send til uskedalen.no@gmail.com .

Red.
15.09.2019
Liten plastbåt rek i land på Stølavikjo.
Ein liten lys - grå plastbåt ( gummibåt ) rek opp i fjæra ved Målanaustet i Stølavikjo i dag. Båten er sikra og dregen på land. Eigar kan henta båten der.

kb
13.09.2019
Det nye soknerådet i Uskedalen.
Desse er valde inn på fast plass i det nye soknerådet i Uskedalen: Sigmund Myklebust, Eli Roseth Eik, Kristian Bringedal og Liv Sæbø Eik. Varamedlemer: Hallgeir Snilstveit, Arne Møller, Einar Gjertsen, Kåre M. Rød og Frode Seim. Soknerådet vel sjølv leiar, nestleiar, skrivar og kasserar.

kb
13.09.2019
Musikklaget med klart NEI til vindmøller.
Uskedal musikklag har sendt høyringssvar der medlemmene seier eit klart nei til vindmøller i Kvinnherad.  Dei håpar også at mange andre lag gjer det same.  Lagslivet er eit viktig bidrag til at Kvinnherad er ein god plass å bu, og kan naturleg nok ikkje godta at den vakre naturen, som det viktige bidraget til god livskvalitet, vert rasert!  Vi kjenner også til at fleire av medlemmene sender eigne høyringssvar i tillegg.

tid
11.09.2019
Tjuvjakt på hjort på Haugland.
Ei sak om det som kan vera tjuvjakt på hjort i Uskedalen, er meldt til Politiet. Det vart høyrt skot natt til laurdag og funne spor. Uskedalen.no avventar tilbakemelding frå Lensmannskontoret før det vert skrive meir.

kb
Eldre Nyhende
07.09.2019
I innspurten med valkampen i Uskedalen.
Det er innspurten på den lokale valkampen. Dei fleste partia har hatt stand på Husnes i dag. AP valde også Uskedalen som arena for informasjon og utdeling av valprogram og brosjyrar. 1. kandidaten Hilde Enstad og Irene Nielsen-Sjo hadde merka seg innlegget på Uskedalen.no hin dagen om få konkrete tiltak for Uskedalen. AP har svar på denne merknaden.
05.09.2019
Kommuneplanarbeid og ny metode for medverknad.
Gjestebod er ein metode med hensikt om å få innspel til kommuneplanen frå innbyggjarar som til vanleg ikkje deltek på tradisjonelle temamøte, og frå innbyggjarar som er spesielt oppteken av eit særskild tema. Det er fyrste gong gjestebod vert prøvd i Kvinnherad kommune, og me er glade for at fleire Kvinnheringar allereie har sagt seg villige til å stille som gjestebodsvertar. Det vil bli halde gjestebod i alle delar av kommunen og i mange ulike aldersgrupper. Det ligg an til å bli stor breidde innan både tema og gjester
04.09.2019
Ope folkemøte om klatresenter i Uskedalen, torsdag 12. sept. kl. 16.30.
Med sin alpine natur og karakteristiske granittvegger er Uskedalen i Kvinnherad kommune eit reisemål av internasjonal storleik Hit kjem klatrarar frå mange ulike nasjonar for å klatra i Ulvanoso - massivet. Kombinasjonen av fantastisk steinkvalitet og utsikt til både bre, fjord og fjell gjer Uskedalen til eit eldorado for klatring og anna bratt friluftsliv.
04.09.2019
FV 48 Uskedalen - Herøysundet er ikkje på lista for asfaltering.
Atle Hauge skriv til Statens Vegvesen og spør kor Fylkesveg 48, Uskedalen - Raudstein står på planen for asfaltering. Han er bekymra over tilstanden for vegdekket på denne strekninga. Atle Hauge spør om vegstrekninga er på plan for asfaltering eller om ein kan rekna med at det vil skje med det fyrste. Hauge vil også ha fortgang i arbeidet med gang- og sykkelveg mellom Uskedalen og Herøysundet. I svaret til Atle Hauge kjem dette fram. 
04.09.2019
Lite konkret om Uskedalen i partiprogramma.
Ved gjennomgang av partiprogramma finn vi mest ikkje noko om Uskedalen. Det næraste vi kjem er Høgre som skriv under overskrifta Levande bygder at partiet vil utvikla Uskedalen, Sæbøvik og Gjermundshamn som gode lokalsenter gjennom den såkalla Sentrumspakken. Venstre skriv i sitt detaljprogram at ein vil utvikla Uskedalen til eit senter for klatresport.
03.09.2019
Aksjon hest i trafikken i Uskedalen.
Det går mot haust og Lisbeth N. Stensletten kjem med ei oppmodning til alle som møter hest langs vegen. Spesielt i mørket, kor ein ikkje alltid ser kva som kjem mot deg før du er heilt nærme. Både hest og ryttar er godt kledde med refleks. Møter du nokon med meir refleksar en ein gjennomsnittleg mosjonist, så brems ned til du ser kva som kjem i mot. Stort sett gjeld dette på vegen opp Uskedalen. Det er her der er mest hest på vegen. 
03.09.2019
SPAR cup - stor dugnad og mange frivillige.
SPAR cup er ei årleg fotballturnering for unge spelarar i alderen 6 til 9 år. I helga var over 200 fotballspelarar frå heile Kvinnherad samla på Heio. Veret var ikkje det beste så det var mange skitne og våte born, men ingen sure miner å sjå. Borna koste seg om dei vann eller tapte, om det regna eller om sola skein.
31.08.2019
Tre kor i Uskedalen - mykje songglede.
Alle tre kora i Uskedalen har starta øvingane og planlegginga for hausthalvåret. Kyrkjekoret Nordsaang har alt hatt si fyrste framføring. Det var sist sundag på Misjonsårsmøte for Misjonsselskapet i Sunnhordland i Zoar Bedehus på Halsnøy. Blandakoret Røysterett for Alle med heile 32 medlemer har hatt to øvingar. Barnekoret Singing Tweens, det som før var Tårnagentkoret, starta sine øvingar onsdag i denne veka.
30.08.2019
MS ULLENSVANG gjennom Storsund med Vidar Koløy på brua.
I 12 tida i går, torsdag 29. august, gjekk tidlegare HSD si storferje ULLENSVANG framom Uskedalen på seglas inn fjorden. Bakgrunnen var at det frå nyttår er slutt på Norled og tidlegare HSD si drift i Hardanger. Dette vart markert med ein cruisetur for 100 tilsette. Vidar Koløy frå Uskedalen var ein av to førarar. Turen starta på Sunde og enda opp i Bergen på kvelden. Restauratørane Tove Lill og Ronny Lakselv var også med ombord. Det var totalt mellom 10 og 15 kvinnheringar med på turen.
Sponsorar
Kvinnherad Energi AS
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS