Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Kyrkjebok og presentasjon av 21 konfirmantar.
21 konfirmantar stod i dag fram og vart presentert.
Ei fullsett kyrkje fekk i dag vera med på konfirmantpresentasjon og utdeling av kyrkjebok til 4, 5 og 6 åringane. Kyrkje var pynta med ballongar i gangen og på Preikestolen. Salmane og all formidling av lagt opp med tanke på at gudstenesta var ein viktig del av trusopplæriga. Trusopplærar,Toril Langeland, saman med soknepresten og kantoren hadde regien og stod for gjennomføringa.

23.09.2018
 
Arkivbilete
J17 Rosendal/Uskedal med 2 kampar denne veka
Rosendal/Uskedal J17(R/U) har den siste veka spelt 2 kampar høvesvis mot Loddefjord og Søreide1. Loddefjord borte og Søreide heima.
22.09.2018
 
Skigruppa
Er du klar for ny skisesong?
Vi startar opp med fellestreningar to gongar i veka.
Måndagstreninga startar opp i veke 39. Dette er basistrening med hovudfokus på styrke og spenst. Som oppvarming og avslutning brukar vi ein del leikprega aktivitetar og ballspel.
22.09.2018
 
Uskedal Idrettslag med sine 135 støttetipparar toppar lista for Grasrotandelen i Uskedalen.
60.000,- kroner av grasrotandelen til Uskedalen.

Grasrotandelen er deler av inntektene til Norsk Tipping som vert ført tilbake til frivillige lag og organisasjonar og som er registrert i Frivilligregisteret. Kvar gong du tippar og har meldt frå om kva organisasjon du støttar, går ein liten del av innskotet til dette laget. Seks lag i Uskedalen med tilskot over kr. 2.500,- mottek i desse dagar sine løyvingar for 2017. Uskedal Idrettslag toppar lista med ei overføring på kr. 29.786,-
21.09.2018
 
Felleskorpset fotografert under Hordablæsten i april.
Meir samarbeid mellom skulekorpsa.
I vår samarbeidde Rosendal skulekorps og Uskedalen skulemusikk i ein periode fram mot Hordablæsten i Grieghallen.  Dette var svært vellukka, og trass i kort innøvingsperiode gav dette eit godt resultat med kjekke opplevingar og ei flott plassering for dei unge musikantane.  No legg styra i dei to korpsa opp til eit tettare samarbeid gjennom heile sesongen.
21.09.2018
 
Bilskade med knust bakrute på Kråkehaugen.
Tropestormen Helene herja i Uskedalen.

Tropestormen Helene med vindstyrke opp mot 30 meter i sekunden førte til skade fleire plassar i Uskedalen. På fylkesvegen mot Ljosnes låg knekte greiner tidleg torsdag morgon. Vegen vart kjapt rydda. Eit tuntre hos Elin og Geir Enes rotvelta. To postkassehus i Ospelunden var flytta mange meter og kilte seg fast i busskuret. Ein bil på Kråkehaugen fekk bakruta knust, ikkje av flygande gjenstandar, men truleg av sterke vindkast.
20.09.2018
 
Dagleg leiar, Bente Nilsen, syner stolt fram nye diskar og skåp for kjøle- og frysevarer. Utstyret er med CO2 gass og er energisparande.
SPAR investerer 3 millionar i nye kjøle- og frysediskar.
SPAR har lagt ned eit stort og omfattande arbeid med oppgradering og fornying av butikken. Den totale kostnaden med å byta ut alt kjøle- og fryseutstyr til CO2 gass vert rekna til heile 3 millionar kroner. Investeringa omfattar alle diskar og skåp på kjøle- og frysevarer. Dei ny diskane er energisparande og investeringa er med og sikrar tilsette ein trygg og sikker arbeidsplass.
20.09.2018
 
Sakral song på katolsk messe.
Røysterett for Alle gjer Krakow
Som ein lekk i 30-årsjubileet til Røysterett for Alle sto ein tur til Krakow i Polen på agendaen 13.-16. september. Det vart ei opplevingsrik langhelg i ein region med ei svært så variert og interessant fortid og notid.Turnemnda hadde, saman med reisebyrået, fått snikra eit opplegg som femna det meste, både historie, kultur og det å oppleva byen og interessante stader i området rundt.
19.09.2018
 
Uskedalen har mykje å by på og det er godt forståeleg at folk ønskjer å busetja seg her.
Ønskjer å flytta frå Oslo til Uskedalen.
For få år sidan kom ein flott familie flyttande frå hovudstaden til Uskedalen etter at dei mellom anna hadde brukt uskedalen.no i førebuingsprosessen.  No er det mogeleg at det kan verta ein reprise.  I dag tikka ei ny melding inn til redaksjonen om ein familie som ønskjer å flytta til Uskedalen eller ein annan stad i Kvinnherad.
19.09.2018
 
Seniorgruppa i Kvinnherad Turlag samla ved Gamleskulne, klar for tur til Mannsvatn.
Over 30 turglade seniorar på veg til Mannsvatnet.
Klokka ti i dag var over 30 turglade seniorar i Kvinnherad Turlag klar for avgang til Mannsvatnet i Uskedalen. Frammøte og parkering var ved Grano i sentrum. Turen er lagt opp som ein rundtur med start på Haugland og retur over Langhaugane og Storhaug attende til sentrum. Turleiarar er Steinar Kroka og Helen Sandvik Røssland.
19.09.2018
 
Bøkkerverkstaden - ein læringsarena for kystkultur.
18.09.2018
 
Demensaksjonen gav eit resultat på meir enn kr. 20.000,-
18.09.2018
 
Etterspør historiar og bilete av doktor Haugen.
17.09.2018
 
Demensaksjonen - ta vel imot bøsseberarane frå kl. 17.
16.09.2018
 
Øyrehagen Sunde med ny kunnskap om Kristoffer Rustung.
16.09.2018
 
Lesarbilete
Notisar
22.09.2018
Til alle Olivita kundar i Uskedalen og Kvinnherad.
Det er ei melding til alle faste kundar på Olivita produkt levert frå Reidar Myklebust. Salet held fram som før, men med denne endringa: For leveranse og henting, ring og gjer avtale med:  Åse Myklebust Neset ( 413 67 330 ) eller Thor Inge Døssland ( 932 88 237 ). Kontaktpersonane vil hjelpa med formidling og sal.

kb
22.09.2018
Kristine Røyrvik - ny leiar i Kvinnherad Næringsservice.
Kristine Røyrvik ( 35 ) er tilsett som ny prosjektleiar i Kvinnherad Næringsservice. Kristine er fødd og oppvaksen i Uskedalen. Ho gjekk på Uskedal skule til og med 4. klasse. Ho budde i Korsneset fram til ho var 11 år, då familien flytta til Sunde. Mor hennar, Randi f. Haugland, kjem frå Uskedalen og handelsfamilien Jacobine Haugland eft.

kb
21.09.2018
Konfirmantpresentasjon og kyrkjebok.
På familiegudstenesta i kyrkja sundag kl. 11 vert det presentasjon av konfirmantane og utdeling av kyrkjebok til 4, 5 og 6 åringane. Lina Håland er prest. Kantor Eva Megyesi er organist. Trusopplærar Toril Langeland er også med i gudstenesta.

kb
21.09.2018
Strikk og drikk i Helgheim i kveld, fredag 21. sept.
Strikk og drikk har si fyrste samling for hausten i Helgheim i kveld, fredag 21. septnber, kl. 19.30.Det vert enkel servering med kaffi og te. Anna drikke på ein ha med sjølve. Ta med strikketøy eller anna handarbeid.

kb
19.09.2018
Ny butikk - kaffi og kake i morgon, torsdag 20. sept.
SPAR ynskjer velkomen til markering for at arbeidet med renovering og nye installasjonar er på plass. Det vert servert kaffi og kake frå kl. 10 i morgon, torsdag 20. september. I tillegg til tilboda denne veka, går SPAR ut med ekstra gode tilbod på nokre varer, mellom anna på kylling.

kb
19.09.2018
RYGERFONN til kai på Børneset.
Sterk vind i kveld og i natt gjer at RYGERFONN og MATHILDE ligg til kai i Uskedalen. RYGERFONN kom til Uskedalen kl. 19 etter endt rute frå Bergen til Rosendal. Vinden frå sørvest er varsla med styrke storm i vindkasta. Hardangerjakta MATHILDE ligg ved Sandakaien.

kb
19.09.2018
Bingoen startar i dag, onsdag kl. 19.
Bingoen i ungdomslaget startar i dag, onsdag 19. september, kl. 19 i Helgehim. Bingoen er eit fast innslag i Uskedalen, kvar onsdag. Frammøte er godt og tiltaket gjev ungdomslaget gode inntekter til lagsdrifta.

kb
19.09.2018
Ei travel veke for kyrkjekoret Nordsaang.
Neste veke vert ei travel veke for kyrkjekoret Nordsaang  og kantor Eva Megyesi med tre oppdrag. Bakgrunnen er bispevisitasen med mange arrangement. Tysdag kveld er det salmekveld i Husnes kyrkje, onsdag temakveld i Uskedalen og til slutt visitasgudsteneste i Kvinnherad kyrkje sundag kl. 11.

kb
18.09.2018
Kafe Tiaren 11 år i dag.
For nøyaktig 11 år sidan opna Kafe Tiaren, tysdag 18. september 2007, i Gamleskulen. Kafeen har vore i drift i alle år etter oppstarten og det utan stopp. Kafe Tiaren er open kvar tysdag heile året, bortsett frå nokre tysdagar i jula. Mellom 25 og 30 frivillige står for drifta.

kb
18.09.2018
Seniorgruppa med tur til Mannsvatn.
Seniorgruppa i Kvinnherad Turlag skipar i morgon, onsdag 19. september, til tur til Mannsvatn. Det er frammøte ved Grano i sentrum kl. 10. Turen vert rekna som middels krevjande.

kb
Eldre Nyhende
15.09.2018
Brødrepar er klar for andejakt nordom Skorpo.
Eit trivelag jaktlag dukka opp i Beinavikjo i dag og gjorde seg klar for andejakt i Hardangerfjorden. Det er to brødrepar, ein kameratjeng på fire frå Herøysundet som jaktar i lag på hjort og fugl. Andejakta opna 10. september og varer like fram til 23. desember. Jaktlaget kan det meste om fugl. Dersom det vert fugl i dag, vert alt arbeid med fuglen gjort på plassen.
14.09.2018
Skutefest med innslag frå Uskedalen.
I dag startar Skutefesten i Rosendal og mange skuter på sin seglas mot Kvinnherad vil gå Storsund. Over 12 store og mindre skuter er påmeld. I programmet finn vi fleire namn frå Uskedalen, Hans Gustav Mussland, Kristian Bringedal og Jørn Øyrehagen Sunde. Lubbesilda på Skutetreffet fredag kveld vert levert av Hjønnevåg. Harald Sætre vil selja og signera boka 61 VETERANBÅTAR PÅ VESTLANDET.
13.09.2018
Tårnagentbasar gav kr. 10.000,- til Indaprosjekt
Onsdag i denne veka hadde Tårnagentkoret på Bedehuset minibasar med inntekt til misjonsprosjekt og sundagsskulearbeid i India. Arrangøren takkar alle for god støtte. Les meir og sjå lista om du har vunne.
13.09.2018
Påmelding til Haustfest i Helgheim 20. oktober
Det meste er på plass med haustfesten i Helgheim laurdag 20. oktober. Ordførar Peder Sjo Slettebø er talar. Elin Legland skriv Daltrekk. Uskedal musikklag og Røysterett for Alle vert med og det vert arbeidd med å finna eit sceneinnslag med god og kraftig humor. Ungdomslaget 130 år vert markert.Det populære bandet TRINITY spelar opp til dans. 
13.09.2018
Røysterett for Alle er klar for Krakow.
Røysterett for Alle er klar for avreise Flesland på kortur til den polske byen Krakow.Turen er lagt opp med konsertar, guida turar til Auschwitz, saltgruvene og i Gamlebyen.Turen er ein del av det store jubileumsåret 2018. Musikalsk leiar, Maria Malmsten, er med på turen og vil ha ansvaret for framføringar på katolsk messe, utekonsertar og konsert i katedralen i Saltgruvene.
12.09.2018
Vinnarløpet på Bjerke gav 2 mill. i premie.
Trude Helen Døssland og Thomas Pettersen er saman med tre venepar eigarar av higsten Gretzky BR. Etter lang trening og store investeringar gav løpet på Bjerke sist helg ei inntekt på 2 mill. kroner. Før har den same hesten vore i løp med inntekter på kr. 500.000,-. Trude Helen og Thomas har drive med hest i nær på 20 år i Skrukkelia i Hurdal.
11.09.2018
NRK programmet frå Skorpo vert sendt sundag 7. oktober.
Alt er klart for sending av NRK programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu frå Vågen på Skorpo. Filminga og redigeringa er avslutta og famlien har hatt programmet til gjennomsyn. Det 40 minuttar lange programmet er sett opp på sendeplanen sundag 7. oktober på NRK1. Der ingen skulle tru at nokon kunne bu har eit høgt sjåartal og er såleis ei god profilering av Skorpo, Uskedalen og Kvinnherad.
10.09.2018
Dønhaugkjedlaren med eit omfattande haustprogram.
Magne Huglen legg opp til eit variert og omfattande program i Dønhaugkjedlaren i haust. Det heile startar med Pubkveld alt fredag i denne veka. Kvelden etter er det Jazzkveld i regi av Husnes Jazzklubb. 26. oktober kjem Robert Smidt-Hald med band. Det vert konsert, lansering av ny plate og miniføredrag om nytt øl frå lokalt bryggeri i Bergensområde.
09.09.2018
Flott innsats av Øvstebø-brørne i Søral-løpet.
Søral- løpet vart avvikla i dag med 18 spreke løparar i konkurranseklassen og 364 i trimklassen.  Konkuranseklassen vart vunnen av Erlend Nymark Jensen.  Dermed gjentok han bedriften frå dei siste åra.  Brørne Kristian og Andre Øvstebø frå UIL imponerte med å plassera seg som nummer 3 og 6, og begge nærmar seg vinnaren Jensen.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS