Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

300 bilar kontrollerte i Uskedalen - ei begjering.
Tre av inspektørane i Uskedalen i dag. F.v: Sveinung Bauge, Sindre Våge og Kjetil Markhus. Frode Myklebust var ikkje med då bilete vart teke.
Statens vegvesen med fire inspektørar var i Uskedalen i dag og kontrollerte 300 køyretøy. Det vart skrive ut ei begjering, noko som er eit godt resultat. Av alle desse var det berre ein som ikkje brukte bilbelte. Ein kunne ikkje syna fram vognkortet. Målet med kontrollen i Uskedalen i dag er fokus på trafikksikkerhet og førebyggjande arbeid. Då er alt like viktig, sjølv om ein berre skal ein kjapp tur på butikken.

20.06.2018
 
Frå oppvarminga
Siger til J17 jentene mot Odda 9er
Tysdag kveld spelte J17 jentene til Rosendal/Uskedal (R/U) kamp på Uskedal kunstgrasbane mot Odda 9er. Også i denne kampen har R/U måtta låna spelarar frå J14 laget, deriblant er Maria som fekk sin debut kamp for J17 laget. Ina som til vanleg spelar med G15 laget, stilte også kampklar.
20.06.2018
 
Maria Larsen, faglærar på Uskedal skule, legg i morgon fram sitt masterarbeid på Stord.
Maria Larsen, lærar på Uskedal skule, går for mastergrad.
Maria Larsen, lærar på Uskedal skule i praktisk estetiske fag, presenterer masterarbeidet sitt i morgon, 21. juni, på Høgskulen på Rommetveit. Masteroppgåva hennar har tittelen: Langt fra perfekt - et undervisningsdesign i utvidet tegning. Maria Larsen er tilsett i 80 % stilling i Uskedalen og har studert parallelt ved å jobba i skulen. Ho har brukt fire år på studiet fram mot ein mastergrad.
19.06.2018
 
Ein vegg dekka av pressefoto frå perioden 1980 - 2000 er eit utdrag av Ola Matti Mathisen sitt pressehistoriske liv i nær på 60 år.
Journalisten Matti med veggen full av pressefoto.
Det er truleg fyrste gongen sidan opninga av Rosendal Aldersheim i 1957 at ein bebuar har tapetsert eine veggen på rommet sitt med pressefoto. Bileta syner aktuelle hendingar og personar i perioden 1980 til år 2000. Ola Matti Mathisen er sjølv fotografen og fortel utførleg bakgrunnen til kvart av motiva. Fotosamlinga på veggen tel 63 foto så langt, 24 motiv er frå 13 ulike land.
18.06.2018
 
Corner til R/U Første stålpe: Thea, Emma og Lisa Jonetta – Bak i feldtet: Marte og Anna Elisabeth
Rosendal/Uskedal J17 vann jamn kamp
Laurdag var Rosendal/Uskedal J17 (R/U) laget til Arna og spelte kamp mot Arna/Bjørnar (A/B) på Garnes kunstgrasbane. Dette var siste borte kamp i vårsesongen. R/U har nok ein kamp med redusert spelarstall, bare 8 spelarar av J17 laget kunne stilla. Med god hjelp frå J14 laget får ein stilt lag.
18.06.2018
 
Parkeringsplassane er godt skilta.
Elvefiske er opna - videoovervakinga held fram.
Elvefiske opna i natt kl. 00.00. Turke og lite vatn gjer at opninga vart utsett frå 1. juni til i dag 18. juni. Videoovervakinga i Djupehølen held fram. Fire kamera har filma, tald og registert all fisk som har gått opp og ned i elva. Målet med registreringa er mellom anna å finna meir ut av fisken sine vandreruter. Det er Skandinaviske naturovervaking som utfører sjølve registreringa.
17.06.2018
 
Avkøyrsla frå Fylkesvegen til Døsslandsido er ein god plass for profilering. Figurane er laga på Holmen og har tema: GARD.
Kreativ pynting til Festidalen.
Pyntinga til Festidalen held fram. I går var pyntegruppa med Gina Berge-Soldal som leiar vore på Sandabakkane og på Fet med nye artige installasjonar. Den raude tråden er: GARD. Det ligg mykje arbeid bak figurane og dekorasjonane. Festidalen er truleg den festivalen på Vestlandet som skårar høgast på pynting og det å skapa trivsel og eit godt miljø rundt eit arrangement.
17.06.2018
 
Tilje Myklebust vart døypt i dag på ei internasjonal gudsteneste. Her saman med sokneprest Lina Håland, mor og far Heidi Camilla Pedersen og Kjell Arne Myklebust.
Ei internasjonal gudsteneste med dåp, gospel og Indabesøk.
Ei internasjonal gudsteneste der teksten for dagen vart lesen på engelsk av Effi David frå Infia, ja, det var noko av det kyrkjelyden fekk oppleva i kyrkja i dag. Dåpsbarnet fekk namnet Tilje og Jeanne Børretzen ( USA ) og LIna Håland song gospel, Go tell on the Mountain. Offeret gjekk sjølvsagt til Umred, den nye barneheimen i Inda med plass til 100 born når alt er oppe og går.
17.06.2018
 
Det 190 meter lange tungløfteskipet er klar for slep til Tyrkia.
Farvel Uskedalen - neste destinasjon er Tyrkia.
I dag tidleg klokka 08.30 løyste DE TRANSPORTER alle fortøyningane og glei fint frå kaien på Eidsvik Eigedom sitt anlegg på Børneset. Med to slepebåtar gjekk turen på nord gjennom Storsund, rundt Kalven og ut Hardangerfjorden. I skrivande stund går slepet med 5- 6 knop og posisjonen er vest for Karmøy. Skipet er seld til skipsverftet Tersan Shipyard i Tyrkia og skal byggjast om og brukast som dokk. Salsprisen er 12 mill kr.
16.06.2018
 
Helsingane og gjestene strøymde på i Skålagato i dag. Mette Friheim har fanget fullt ved overlevering til Elin Enes.
Det strøymde på med gjester og helsingar til Elins.
Klokka 10 i dag opna Elins Matgleder, Rosendal, lunsjrestaurant i Rosendal. Innan ein time var mange gjester på plass ute og inne. Det strøymde på med helsingar frå næringsdrivande i Skålagato, Rosendal utvikling, leverandørar og handverkarfirma. Uskdalen.no merka seg at det var helsingar frå Uskedalen, mellom anna frå trufaste kundar og naboar.
16.06.2018
 
Spela ved opninga av Løveleikane.
16.06.2018
 
Einebustad i Halsabrotet vert seld.
15.06.2018
 
Lufthamnsjefen frå Uskedalen inviterer til flyshow på Sørstokken.
15.06.2018
 
Johannes Rørvik Grov vart kjendis over natta.
15.06.2018
 
Nyskapande aktivitetar på Bygdetunet og Bøkkeren.
14.06.2018
 
Lesarbilete
Notisar
19.06.2018
Ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren på fredag.
Det vert ny pubkveld i Dønhaugkjedlaren fredag 22. juni. Den vellukka kvelden i mai månad gav meirsmak. Opplegget er det same,- ein uformell kveld med ei sosial ramme som høyrer ein gardspub til. Alle er velkomne i Dønhaugkjedlaren på fredag.

kb
19.06.2018
Klargjort for asfaltering i Ospelunden.
Alt er gjort klart for asfaltering i byggefeltet Ospelunden. Dersom alt går etter oppsett plan, vert alle vegar i byggefeltet asfaltert i neste veke. Det er lokalt firma som gjer jobben.

kb
19.06.2018
Spelemidlar til Uskedal Idrettslag.
Det  er løyvd Spelemidlar frå Norsk Tipping til to anlegg i Uskedalen: Idrettsanlegget Kunstgrasbanen: kr. 772.000,- Nærmiljøanlegget Klatreparken: kr. 300.000,- Søkjar er Uskedal Idrettslag.

kb
17.06.2018
Nytt parkeringareal ved Uskedal skule.
I utdrag av kommunen sin vedlikehaldsplan finn vi nytt parkeringsareal ved Uskedal skule. Tiltaket er kostnadsrekna til vel 2 mill. kr og har oppstart i 2021. Det har lenge vore ynskje om meir parkeringsareal ved skulen og barnehagen.

kb
16.06.2018
Hugs gudstenesta i morgon med gjester frå India.
Gudstenesta i morgon, sundag 17, juni. kl. 11 vert litt utanom det vanlege.Ekteparet Essi og Mary David frå barneheimen i Umred i India vert med. I dei åra Lina Håland har vore sokneprest i Uskedalen, har soknerådet støtta arbeidet ho og familien gjer for born og ungdom i dette landet.

kb
15.06.2018
Paul Are Ljosnes - 4. plass i Mazdafinale.
Paul Are Ljosnes frå Uskedalen fekk saman med ein kollega frå Haugesund ein 4. plass i den norske Mazdafinalen for bilmekanikarar. Det er lagvis deltaking, ikkje individuell.

kb
15.06.2018
Visning på nyoppførte leilegheter i sentrum.
Sundag 17. juni kl. 17 vert det visning på nyoppførte leilegheter i Uskedalen med adresse Uskedalsvegen 510. Det er 6 seksjonar i bygget som går over tre etasjar. Det er inngang frå gateplan og heis. Meglar er DNB.

kb
14.06.2018
Elvefiske opnar natt til måndag 18. juni.
Det er bestemt at elvefiske opnar natt til måndag 18. juni kl. 00.00. Det vert gjort slik for at fisken skal få tid til å gå opp i elva. Med normal elv skulle fiske vore opna 1. juni. I det fine veret med lite vatn vart opninga utsett. No er alt klart for fiske i Uskedalselva, frå måndag 18. juni fram til 1. september.

kb
14.06.2018
Kremmaren i Uskedalen.
Artikkelen Kremmaren i Uskedalen skriven av Heidi Eikrheim ligg ute på Samarbeidsrådet for Sunnhordland si heimesida. Det handlar om Elin Enes, livet og verksemda hennar frå starten med baking og kiosk til drifta i dag med avdelingar i Uskedalen og i Rosendal. Les meir på: Samarbeidsrådet for Sunnhordland IKS.

kb
14.06.2018
Viktig melding frå Uskedal Båtlag.
Båtlaget bed alle med båt i båthamna å sjå over fortøyningane i kveld eller i morgon tidleg på dag. Det er torsdag venta vind med kuling styrke og kraftige vindkast frå sør og søraust. Mange har båt med berre sommarfortøyning. Her må ein innretta seg som om det var haust/vinter.

Uskedal Båtlag
Eldre Nyhende
14.06.2018
Grundig service- og vedlikehaldsarbeid på Kunsgrasbanen.
Det er gjennomført tilsyn og ein grundig sjekk på Kunstgrasbanen i Usledalen. Arbeidet er ein del av ein serviceatale Uskedal Idrettslag har med leverandøren Sport Surface frå Torvastad på Karmøy. Med tilpassa utstyr vert gummien på banen lufta og reinsa for kvist og rusk som kjem inn på banen. Arbeidet vert gjort ein gong i året.
13.06.2018
Næringsseminar med tema teknologi og digitalisering.
Næringsseminaret stiller også i år med interessante og engasjerte føredrag. Hovudtemaet i årets seminar er teknologi, digitalisering og robotisering, der det òg blir høve til å høyra spennande gründerhistoriar til inspirasjon for alle.
12.06.2018
Midtsumarskonsert i Helgheim 24. juni
Sundag 24 juni kl. 19.00 arrangerer me i GLIMRAH Vokalensemble Midtsumarskonsert» i Helgheim i Uskedalen. Me tek i mot publikum med blomsterkransar i håret, glittrande tonar og nykokt kaffi med sommarkake til.
Serveringa er inkludert i billetten.Det vart LODDSAL med gøyale gevinstar.

12.06.2018
Stemneplassen - der generasjonane møtest.
Det vert ofte sagt at det manglar møteplassar der generasjonane møtest. Sommarkonserten i kveld vitna om noko anna, I den litt kjølige kvelden var det godt frammøte og alle hadde ein gild kveld med musikk, song, tevlingar, og sosialt samvære. Laget heiter Uskedal Friluftslag og plassen går berre for Stemneplassen.
12.06.2018
Gudsteneste med gjester frå India.
Gudstenesta i Uskedal kyrkje på sundag vert litt utanom det vanlege. Ekteparet Effi og Mary frå barneheimen Umred Children Home i India er gjester og vil delta i gudstenesta. Etterpå vert det middag med indisk mat i Helgheim. Det er påmelding for dei som ynskjer å vera med på denne markeringa.
11.06.2018
Jenter 11 og 12 år vann alle sine kampar på Bø Cup
Uskedal Idrettslag hadde heile fire lag med på Bø Cup i år. Lagleiarar og trenarar var gode nøgde med opphaldet, både det sportslege og det sosiale. Uskedalen.no prøver å fylgja opp med innlegg og bilete. Takk til dei som sender oss stoff. Her kjem ein liten rapport frå Jenter 11 og 12 år.
11.06.2018
Velkomne til sommarkonsert på Stemneplassen, tysdag 12. juni.
Uskedal Friluftslag saman med Uskedal musikklag inviterer til Sommarkonsert på Stemneplassen, tysdag 12. juni kl. 19. Programmet er i boks og plassen er klargjort for ei gild samling i den fine sommarkvelden. Inntekta frå det populære loddsalet går til drift av friluftsplassen medrekna scene og møterom. 
11.06.2018
Reaksjonar på at vassavgifta vert sendt ut ein gong i året.
Etter årsmøtevedtak vert faktura for vassavgifta i Uskedal Vassverk sendt ut ein gong i året. Summen er kr. 4.200 for ein vanleg husstand. Det er reaksjonar på dette frå fleire abonnentar og dagleg leiar, Hans  Reidar Kjærland, bed dei som ynskjer eigen avtale om innbetaling, ta kontakt.
10.06.2018
Fire Uskedalslag med sterk innsats på Bø Cup.
Uskedalen G11 var i helga på Bø cup. Laget bestod av 7 gutar fødd i 2007 og 4 gutar fødd i 2008.Trenarane Jan Øvstebø og Trond Myklebust var og med.Så vi var ein god blanding. Alle reiste opp på fredag og vi budde på Bø camping. Der hadde gutane alt dei trong for å få tida til å gå mellom kampane. Det gjekk i trøbilar, trampoliner og svømmebasseng.
Sponsorar
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
Brødrene Hjønnevåg AS
iDrift AS
grenda
Kvinnherad Breiband
Spar
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Kvinnherad Elektro
Sparebank 1 SR bank ASA
kvinnheringen
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Solheim Turiststajson
Uskedal Røyr og Multiservice
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS