Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
Vidar Haugland
Tlf nr:488 91 464
Hans Ordin Østebø
Tlf nr:907 56 032
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Tropestormen Helene herja i Uskedalen.
Bilskade med knust bakrute på Kråkehaugen.

Tropestormen Helene med vindstyrke opp mot 30 meter i sekunden førte til skade fleire plassar i Uskedalen. På fylkesvegen mot Ljosnes låg knekte greiner tidleg torsdag morgon. Vegen vart kjapt rydda. Eit tuntre hos Elin og Geir Enes rotvelta. To postkassehus i Ospelunden var flytta mange meter og kilte seg fast i busskuret. Ein bil på Kråkehaugen fekk bakruta knust, ikkje av flygande gjenstandar, men truleg av sterke vindkast.

20.09.2018
 
Dagleg leiar, Bente Nilsen, syner stolt fram nye diskar og skåp for kjøle- og frysevarer. Utstyret er med CO2 gass og er energisparande.
SPAR investerer 3 millionar i nye kjøle- og frysediskar.
SPAR har lagt ned eit stort og omfattande arbeid med oppgradering og fornying av butikken. Den totale kostnaden med å byta ut alt kjøle- og fryseutstyr til CO2 gass vert rekna til heile 3 millionar kroner. Investeringa omfattar alle diskar og skåp på kjøle- og frysevarer. Dei ny diskane er energisparande og investeringa er med og sikrar tilsette ein trygg og sikker arbeidsplass.
20.09.2018
 
Sakral song på katolsk messe.
Røysterett for Alle gjer Krakow
Som ein lekk i 30-årsjubileet til Røysterett for Alle sto ein tur til Krakow i Polen på agendaen 13.-16. september. Det vart ei opplevingsrik langhelg i ein region med ei svært så variert og interessant fortid og notid.Turnemnda hadde, saman med reisebyrået, fått snikra eit opplegg som femna det meste, både historie, kultur og det å oppleva byen og interessante stader i området rundt.
19.09.2018
 
Uskedalen har mykje å by på og det er godt forståeleg at folk ønskjer å busetja seg her.
Ønskjer å flytta frå Oslo til Uskedalen.
For få år sidan kom ein flott familie flyttande frå hovudstaden til Uskedalen etter at dei mellom anna hadde brukt uskedalen.no i førebuingsprosessen.  No er det mogeleg at det kan verta ein reprise.  I dag tikka ei ny melding inn til redaksjonen om ein familie som ønskjer å flytta til Uskedalen eller ein annan stad i Kvinnherad.
19.09.2018
 
Seniorgruppa i Kvinnherad Turlag samla ved Gamleskulne, klar for tur til Mannsvatn.
Over 30 turglade seniorar på veg til Mannsvatnet.
Klokka ti i dag var over 30 turglade seniorar i Kvinnherad Turlag klar for avgang til Mannsvatnet i Uskedalen. Frammøte og parkering var ved Grano i sentrum. Turen er lagt opp som ein rundtur med start på Haugland og retur over Langhaugane og Storhaug attende til sentrum. Turleiarar er Steinar Kroka og Helen Sandvik Røssland.
19.09.2018
 
Føringen vert sett saman bord for bord med alt som høyrer til. Bjørn Arve Lunde er instruktøren.
Bøkkerverkstaden - ein læringsarena for kystkultur.
I veka som var, strøymde det 130 elevar frå 7 skular til Rød og Bøkkerverkstaden for å læra meir om fartybygging og kystkultur. Det er Sunnhordland museum som kvart år gjestar alle 6. klassane i Sunnhordland med programmet Eg byggjer meg ein båt. Instruktørane var Bjørn Arve Lunde og Torhild Falk Berger.
18.09.2018
 
14 jenter frå fotballaga J14 og J17 er klar for innsamling.
Demensaksjonen gav eit resultat på meir enn kr. 20.000,-

Det vart samla inn i overkant av kr. 20.000,- i går til Nasjonalforeningen for folkehelsen sitt arbeid mot demens. Det er om lag på same nivået som åra før, men då må vi ta med at talet på dei, som brukar Vipps, aukar. Nokre støttar aksjonen ved å betala inn på sentral konto. Vippsdelen vert ikkje registrert lokalt. To bøsser i andre bygder vert henta inn i dag.
18.09.2018
 
Doktor Haugen, distriktslege i Kvinnherad frå 1934 til 1966.
Etterspør historiar og bilete av doktor Haugen.
Det vert snart sett strek for innsamling av historiar om den legendariske doktor Haugen. Innsamlinga har vore overveldande med over 80 historiar så langt, frå 50 informantar i det som var Kvinnherad fram til kommunesamanslåinga på 1960 talet. For dei som ikkje har sendt inn sine historiar, er det enno tid, men det bør gjerast innan 1.oktober.  Det same gjeld om nokon sit på gode bilete eller anna arkivmateriale.
17.09.2018
 
Demensaksjonen 2018 vert gjennomført i dag. måndag, frå kl. 17. Ut- og innleving av bøsser er i Gamleskulen. ( Arkivfoto 2017 )
Demensaksjonen - ta vel imot bøsseberarane frå kl. 17.
I dag kl. 17 startar årets demensaksjon i Uskedalen i regi av Helselaget. Nytt i år er at jenter frå fotballen er med som bøsseberarar. Innsamlinga dei siste åra og oppnådd eit resultat rundt kr. 22.000,- I tillegg kjem det som mange sender sentralt eller betaler på Nasjonalforeningen, Hordaland, sitt Vippsnummer 221612.
16.09.2018
 
Jørn Øyrehagen Sunde fortalde levande og tilførte ny kunnskap om den legendariske Kristoffer Rustung.
Øyrehagen Sunde med ny kunnskap om Kristoffer Rustung.
Kristoffer Rustung var ingen sjørøvar. Han var ein krigar på erkebispkop Olav Engelbretson si side i den store striden i refomasjonstida mellom katolikkar og protestantar. Det var noko av det professor Jørn Øyrehagen Sunde la vekt på i sitt føredrag på Skuteseminaret i Rosendal i helga. Skuteseminaret med tre føredrag vart gjennomført i to parallelle økter. Amfiet i Folgefonnsenteret var fullsett og mange fekk ikkje billettar og måtte gjera vendereis.
16.09.2018
 
Brødrepar er klar for andejakt nordom Skorpo.
15.09.2018
 
Skutefest med innslag frå Uskedalen.
14.09.2018
 
Tårnagentbasar gav kr. 10.000,- til Indaprosjekt
13.09.2018
 
Påmelding til Haustfest i Helgheim 20. oktober
13.09.2018
 
Røysterett for Alle er klar for Krakow.
13.09.2018
 
Lesarbilete
Notisar
21.09.2018
Strikk og drikk i Helgheim i kveld, fredag 21. sept.
Strikk og drikk har si fyrste samling for hausten i Helgheim i kveld, fredag 21. septnber, kl. 19.30.Det vert enkel servering med kaffi og te. Anna drikke på ein ha med sjølve. Ta med strikketøy eller anna handarbeid.

kb
19.09.2018
Ny butikk - kaffi og kake i morgon, torsdag 20. sept.
SPAR ynskjer velkomen til markering for at arbeidet med renovering og nye installasjonar er på plass. Det vert servert kaffi og kake frå kl. 10 i morgon, torsdag 20. september. I tillegg til tilboda denne veka, går SPAR ut med ekstra gode tilbod på nokre varer, mellom anna på kylling.

kb
19.09.2018
RYGERFONN til kai på Børneset.
Sterk vind i kveld og i natt gjer at RYGERFONN og MATHILDE ligg til kai i Uskedalen. RYGERFONN kom til Uskedalen kl. 19 etter endt rute frå Bergen til Rosendal. Vinden frå sørvest er varsla med styrke storm i vindkasta. Hardangerjakta MATHILDE ligg ved Sandakaien.

kb
19.09.2018
Bingoen startar i dag, onsdag kl. 19.
Bingoen i ungdomslaget startar i dag, onsdag 19. september, kl. 19 i Helgehim. Bingoen er eit fast innslag i Uskedalen, kvar onsdag. Frammøte er godt og tiltaket gjev ungdomslaget gode inntekter til lagsdrifta.

kb
19.09.2018
Ei travel veke for kyrkjekoret Nordsaang.
Neste veke vert ei travel veke for kyrkjekoret Nordsaang  og kantor Eva Megyesi med tre oppdrag. Bakgrunnen er bispevisitasen med mange arrangement. Tysdag kveld er det salmekveld i Husnes kyrkje, onsdag temakveld i Uskedalen og til slutt visitasgudsteneste i Kvinnherad kyrkje sundag kl. 11.

kb
18.09.2018
Kafe Tiaren 11 år i dag.
For nøyaktig 11 år sidan opna Kafe Tiaren, tysdag 18. september 2007, i Gamleskulen. Kafeen har vore i drift i alle år etter oppstarten og det utan stopp. Kafe Tiaren er open kvar tysdag heile året, bortsett frå nokre tysdagar i jula. Mellom 25 og 30 frivillige står for drifta.

kb
18.09.2018
Seniorgruppa med tur til Mannsvatn.
Seniorgruppa i Kvinnherad Turlag skipar i morgon, onsdag 19. september, til tur til Mannsvatn. Det er frammøte ved Grano i sentrum kl. 10. Turen vert rekna som middels krevjande.

kb
17.09.2018
Forvaltningskomiteen sa nei til tilbygg.
Jan Helge Pile fekk for andre gong nei i Forvaltingskomiteen til å utvida fritidsbustaden sin i Beinavikjo. Grunngjevinga for avslaget er omsynet til strandsonevernet. Søknaden omfatta også oppføring av bod og sauna.

kb
15.09.2018
Fotballjenter vert med på Demensaksjonen 2018.
Fleire jenter frå fotballen i Uskedalen vert med som bøsseberarar på Demensaksjonen 2018. Det har sin bakgrunn i at Nasjonalforeningen sentralt har avtale med Serieforeningen for jentefotball om støtte og profilering. På måndag vil ein dra nytte av denne avtalen lokalt i Uskedalen.

kb
15.09.2018
Hugs jazzkvelden på Dønhaug.
Det går slag i slag på Dønhaug. I kveld, laurdag 15. sept. kl. 20, er det jazzkveld med Torunn Eriksen. Med seg på bass har ho Kjetil Dalland. Tilskipar er Husnes Jazzklubb.

kb
Eldre Nyhende
12.09.2018
Vinnarløpet på Bjerke gav 2 mill. i premie.
Trude Helen Døssland og Thomas Pettersen er saman med tre venepar eigarar av higsten Gretzky BR. Etter lang trening og store investeringar gav løpet på Bjerke sist helg ei inntekt på 2 mill. kroner. Før har den same hesten vore i løp med inntekter på kr. 500.000,-. Trude Helen og Thomas har drive med hest i nær på 20 år i Skrukkelia i Hurdal.
11.09.2018
NRK programmet frå Skorpo vert sendt sundag 7. oktober.
Alt er klart for sending av NRK programmet Der ingen skulle tru at nokon kunne bu frå Vågen på Skorpo. Filminga og redigeringa er avslutta og famlien har hatt programmet til gjennomsyn. Det 40 minuttar lange programmet er sett opp på sendeplanen sundag 7. oktober på NRK1. Der ingen skulle tru at nokon kunne bu har eit høgt sjåartal og er såleis ei god profilering av Skorpo, Uskedalen og Kvinnherad.
10.09.2018
Dønhaugkjedlaren med eit omfattande haustprogram.
Magne Huglen legg opp til eit variert og omfattande program i Dønhaugkjedlaren i haust. Det heile startar med Pubkveld alt fredag i denne veka. Kvelden etter er det Jazzkveld i regi av Husnes Jazzklubb. 26. oktober kjem Robert Smidt-Hald med band. Det vert konsert, lansering av ny plate og miniføredrag om nytt øl frå lokalt bryggeri i Bergensområde.
09.09.2018
Flott innsats av Øvstebø-brørne i Søral-løpet.
Søral- løpet vart avvikla i dag med 18 spreke løparar i konkurranseklassen og 364 i trimklassen.  Konkuranseklassen vart vunnen av Erlend Nymark Jensen.  Dermed gjentok han bedriften frå dei siste åra.  Brørne Kristian og Andre Øvstebø frå UIL imponerte med å plassera seg som nummer 3 og 6, og begge nærmar seg vinnaren Jensen.
09.09.2018
Tre kor og to dagar med songteknikk.
Rosendal Songlag, Røysterett for Alle og kyrkjekoret Nordsaang var i helga samla på Malmanger skule til korseminar. Instruktør var Øystein Fevang frå Oslo. Fevang har sidan 2006 vore fast musikalsk leiar for Oslo Filarmoniske Kor. Han har vore solist på ei rekkje større framføringar både i kor og med orkester. Koristane fekk ei grundig innlæring og øving i korteknikk, noko som er grunnleggjande om eit kor skal ha framgang og lukkast med sine konsertar.
09.09.2018
Raptus med uskedeling i fremste rekkje.
Komande helg frå 14. til 16.september vert Norges største teikneserie festival Raptus arrangert i Bergen.  Leiar for den storslåtte internasjonale festivalen er uskedelingen Øyvind Naterstad som voks opp i Korsnes.  No jobbar han i Bergen, og dei seinare åra har han vore leiar for denne store årvisse festivalen.
08.09.2018
Stor siger Rosendal/Uskedal J16
Då er vi endeleg komen i gong med haustsesongen for J16 laget til Rosendal/Uskedal. For ein pang start laget fekk, motstandar i dag var Nordhordland frå Knarvik område nord i Hordaland.

08.09.2018
Gull og sølv til Hjønnevåg på NM i Sjømatprodukter.
Hjønnevåg vart i går tildelt gull og sølv for to av sine sjømatprodukt. Hjønnevåg kan sidan 2001 syna til gode plasseringar i NM i Sjømatprodukter. I 2013 fekk dei 1. plass for fiskepuddingen sin. No gjentek dei suksessen med ny gullmedalje for det same produktet. Verksemda fekk også sølv for ost- og baconburger. Hjønnevåg er tidlegare også tildelt mange 2. og 3. plassar i klassen for fiskekaker og fiskeburger.
07.09.2018
Ny jazzkveld på Dønhaug neste laurdag, 15. september.
Laurdag 15. sepember får Husnes Jazzklubb besøk av jazzmusikaren, komponisten og vokalisten Torun Eriksen. Saman med makker og bassist Kjetil Dalland utfaldar ho seg i intimformatet, med eit kompromisslaust nedstrippa lydbilete.
Sponsorar
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
kvinnheringen
Brødrene Hjønnevåg AS
Stord Lufthamn
Byggeriet
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Zjakk Frisørsalong
Kvinnherad Renhold service
S. Rødsten Bilforretning A/S
Tysnes Sparebank
iDrift AS
grenda
Spar
Uskedal Båtlag
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Auto 88
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS