Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Nyskapande gardsdrift i Kalvatre på Musland.
Kalvatre med nytt våningshus og nytt redskapshus/verkstad.
Therese Omvik og Kjetil Fossheim har så langt synt at det let seg gera å bu og driva gard øvst oppe i Uskedalen, på småbruket Kalvatre på øvre Musland. Med stort pågangsmot og arbeidskraft har dei bygd hus og etablert gardsdrift med sauer, ammekyr og hest. Begge er i anna arbeid. Kjetil er saueklyppar og overtok Kalvatre i 2008. Therese og Kjetil busette dei seg fast på bruket i 2011.

23.01.2018
 
Tre sentale og lokale aktørar: F.v: Audun Tvedten, Marit Lindekleiv og Lina Håland.
Ein salme- og gospelkveld med håp for framtida.

Mykje folk møtte fram til salme- og gospelkveld i Kvinnherad kyrkje i går. Med salmar og tekstar mellom anna frå Lina Sandell og gospellegenda A. Crouch var alt duka for ein vellukka kveld. Dei lokale aktørane Marit Lindekleiv, Audun Tvedten og Lina Håland stod for ei solid og variert framføring. der kyrkjelyden fekk vera med i allsongen.
22.01.2018
 
Del av to manns bolig i Hagetunet vert vurdert seld.
Del av to manns bolig i Hagetunet vert seld.
Del av to manns bolig i Hagetunet vert vurdert seld. Boligen ligg i senior fellesskap og er bygd i 2011. Hagetunet ligg sentralt i Uskedalen med gangavstand til butikk, båthamn, kyrkje, lagshus, aktivitetssenter og andre sentrumsfunksjonar. Boligen har livsløpsstandad og er lite brukt dei siste åra.
20.01.2018
 
Familiane Koløy og Skår stirkoste seg i snøen i dag. Hunden Birk er med.
Den store skiutfartshelga.
Med gode vermeldingar og høveleg med snø teiknar dette til bli den store utfartshelga for ski og vinteraktivitetar. Ein tur på dalen i dag og skitur opp skogsvegen på Haugland syner stor utfart med mange glade turgåarar. Med mellom 10 og 20 cm snø ligg alt vel til rettes for snø- og vinterleik for alle aldersgrupper.
20.01.2018
 
Postpakken frå staten Orgeon i USA er trygt framme i Uskedalen. Motivet er Uskedal kyrkje, måla av M.L. Flatebø etter eit postkort.
Kyrkjemåleri - gåve sendt frå Oregon til Uskedalen.
Uskedal sokneråd har motteke i gåve eit måleri av kyrkja. Motivet er måla av M.L. Flatebø, kona til Torleif Flatebø. Dei bur i Ophir i staten Oregon nord på Vestkysten av USA.  Måleriet kom i postpakke og vart sendt til Trygve Haugland. Trygve har vore kotaktpersonen mellom Flatebø og soknerådet. Trygve og Torleif gjekk saman for presten og dei har halde kontakten i alle år etter dette.
19.01.2018
 
Etter berre knapt eit halvt års drift, treng SELSTAD fleire notbøtarar til sitt anlegg på Eidsvik i Uskedalen.
SELSTAD treng fleire notbøtarar.
SELSTAD, Måløy, har hatt ein vellukka start i Uskedalen. Alt no søkjer dei etter fleire notbøtarar knytta til lokala på Eidsvik. SELSTAD er ein internasjonal leverandør av utstyr og kompetanse til det martime markedet. Verksemda har 11 lokalsjonar på kysten frå Trømsø i nord til Uskedalen i sør. Hovudkontoret ligg i Måløy.
18.01.2018
 
Christina Dahl kjem tilbake til Kvinnherad med Sophisticated Ladies. Bilde frå ho spela med kvartetten sin i Dønhaugkjedlaren i mars i fjor.
Jazzkveldar på Dønhaug også denne våren.
Dei siste åra har Husnes jazzklubb lagt dei fleste klubbkveldane til Dønhaugkjedlaren, og dermed vert desse jazzkonsertane eit ekstra godt tilbod til oss uskedelingane.  Denne våren er det planlagt 2 jazzkveldar på Dønhaug, men aller først slår Husnes Jazzklubb til med konsert med dyktige Karina Opdal frå Sunde, Alex Hutton og venner i Kulturhuset Husnes i morgon, 19.januar.
18.01.2018
 
Ei mellombels retting vert gjort i stolpen ved Grano. Dermed vert det veglys i sentrum og på vegen til kyrkja og til SPAR.
Ikkje veglys i sentrum grunna kabelbrot.
Eit kabelbrot i sentrum gjer at det dei siste kveldane ikkje har vore veglys i område Uskedal bru til busslomma ved nedkøyrsla til skulen. Det har heller ikkje vore lys på vegen ned til kyrkja og til SPAR. Ei mellombels retting gjer at det vert lys i område frå i ettermiddag.
18.01.2018
 
Stig Berge Soldal er mellombels tilsett som rektor på Bringedalsbygda skule. Ordninga gjeld ut dette skuleåret.
Mellombels tilsett som rektor ved Bringedalsygda.

Stig Berge Soldal er mellombels tilsett som rektor ved Bringedlsbygda skule. Tilsetjinga gjeld ut skuleåret. Ordninga med felles rektor på fleire skular har vore prøvd før. Så langt har denne ordninga fungert fint. Det er dessutan ei praktisk løysing for kommunen og vert oftast iverksett i dei høve der eksisterande rektor vert overført til ny skule midt i skuleåret.
18.01.2018
 
Desse musikarane gler seg til å delta i Hordablæsten. Eit par musikarar var ikkje til stades då bildet vart tatt.
Skulemusikken til Hordablæsten.
For kort tid sidan mottok Uskedal skulemusikk eit kjekt initiativ frå naboane i Rosendal skulekorps.  Dei lurte på om dei to korpsa kunne delta i den store korpskonkurransen Hordablæsten i Grieghallen saman.  Både styret, dirigent og ikkje minst musikarane var begeistra for invitasjonen, og i går kveld starta dei førebuingane på musikkstykka som skal spelast i konkurransen.
17.01.2018
 
Røysterett for Alle i jubileumsåret 2018
16.01.2018
 
Seks leilegheter - visning sentralt i Uskedalen.
16.01.2018
 
Mange brukar sjølvbetjeningskassane.
15.01.2018
 
Første karusellrennet under flotte forhold!
14.01.2018
 
Gudsteneste med dåp og årsmøte i soknet.
14.01.2018
 
Lesarbilete
Notisar
22.01.2018
Godt frammøte på styrketreninga.
I dag møtte over 20 personar fram til Uskedal helselag si styrketrening i Gamleskulen. Det må truleg vera rekord. Treninga går over ein  time og det vert lagt vekt på generell trim, balanse- og muskeltrening. Alt går etter musikk og instruksjon på CD plate.

kb
22.01.2018
Elisabeth Eidsvik og politihunden Malvin.
Elisabeth Eidsvik frå Uskedalen og politihunden Malvin vert i dag omtalt i riksmedia etter at dei fann ein sakna 19 åring natt til søndag i Skåredalen i Haugesund. Jenta hadde truleg lege tre timar i snøen før dei fann og berga livet hennar. Uskedalen.no skriv meir om dette når redaksjonen har tilgang på lovleg bruk av bilete.

kb
20.01.2018
Open dag på Rosendalstunet.
Det vert open dag på det nye Rosendalstunet fredag 2. febr. med synfaring og informasjon. Den store flyttedagen er bestemt til måndag 5. febr. Fleire av brukarane frå Uskedalen er tildelt nye rom og pårørande er spurt om å hjelpa til med flyttinga.

kb
19.01.2018
Kvinnherad mållag m/ årsmøte i Uskedalen.
Det vert kunngjort at årsmøte i Kvinnherad mållag er i Gamleskulen, Uskedalen, torsdag 8. februar kl. 19. I tillegg til vanlege årsmøtsaker, vert Målblomen 2018 tildelt ei verksmed som brukar nynorsk i si profilering og i all skriftleg kommunikasjon. I 2017 fekk Kvinnherad Libris v/ Arne Alsaker målblomen.

kb
18.01.2018
Redusert drift på nettsida.
Frå i morgon og to veker framover vert det redusert drift på nettsida. Redaksjonssekretæren er på reise og ein vil mellom anna ikkje vera klar for å dekka så mykje stoff som går på born, unge, idrett og musikk/konsertar.

Red.
18.01.2018
Årsmøte i Kvinnherad KRF, 29. januar.
KRF i Kvinnherad har sitt årsmøte i Kvinnherad Vekst sine lokale, måndag  29. januar kl. 18. Talar er fylesleiar Pål Kårbø. KRF brukar Uskedalen fast som årsmøtebygd.

kb
17.01.2018
Bilulukke i Vågabrekko.
Om lag kl. 14.45 køyrde ein bil i autovernet i Vågabrekko mellom Uskedalen og Herøysundet. Branntroppen frå Uskedalen vart tilkalla. Sjåføren er køyrd til vanleg legesjekk.

kb
17.01.2018
Årsmøte i Uskedal Indremisjon.
Det vert årsmøte i Uskedal indremisjon fredag 19. januar kl. 19 i Bedehuset. I tillegg til vanlege årsmøtesaker vert det andakt v/ Gunnar Kjærland. Alle er velkomne.

kb
16.01.2018
Tor Gundersen ny dametrenar.
Tor Gundersen som dei siste åra har trena J02-laget til Rosendal/Uskedalen tar no steget opp og vert trenar for damelaget komande sesong.  Gundersen har trena aldersbestemte lag etter at han gjekk av som dametrenar i 2010.  Han overtar etter Yngve Bryn som trena laget i haustsesongen.  

tid
16.01.2018
Kven saknar eit turbilskilt ?
Dersom du er eigar av eit turbilskilt (BSG) og vil ha det tilbake, kan du stoppa ved Sunnhordland Prosjektutvikling sitt leileghetsbygg på Brekketoppen v/ Solheim Turiststasjon via a vi Byggeriet. Skilet står ved bosdunkane.  Skiltet er truleg rive av i den sterke vinden.

kb
Eldre Nyhende
13.01.2018
Ny tomt med praktutsikt er byggjeklar.
Den flotte aktiviteten i Ospelunden byggefelt held fram.  Siste vekene har Br. Musland Maskin arbeidd med sprenging og utgraving av tomta der det no skal byggjast ein tomannsbustad i indre del av feltet.  Dette arbeidet har også resultert i flotte gråsteinsmurar som pyntar opp.  
12.01.2018
Tjuande dag Knut, jaga jula ut.
To heilag- og merkedagar er for det meste ute av juletradisjonen vår. Det er 13. dagen. det som eigenleg var Knutsdagen, og 20. dagen . Dagane markerer slutten på jula. I dag, laurdag, 13. januar, kan du med visse pakka ned jula og lagra alt til neste jul. Mange har alt  rydda bort jula for mange dagar sidan. Nokre held på det gamle og ventar til i dag.
12.01.2018
I kø for å koma til kai på Børneset i dag.
Det var stor aktivitet på Børneskaien i dag. MS HEIDI last tømmer. Flytekranen EIDELIFT 6 måtte forhala og la seg til i Storsund i påvente om å få koma til kai i ettermiddag. Flytekranen med slepebåt kom til Børnes frå indre Kvinnherad i natt i 03 tida. Uskedalen.no kjenner ikkje kva oppdrag Eideliften har i Uskedalen, men kaien vert ofte brukt i den tida kranskip gjer større løft for skipsindustrien.
11.01.2018
2017 - eit godt og aktivt år i Uskedal kyrkje.
Soknerådet legg fram ei fyldig og solid årsmelding på Soknemøte, som vert halde etter gudstenesta på sundag. 2017 har vore eit arbeidsår med høg aktivitet og mange tilskipingar. Frammøte har vore godt til gudstenester, temekveldar, konsertar og salmekveldar. Tiltaka i trusopplæringsprogrammet er gjennomført etter vedteken plan. Soknerådet er godt nøggd med det gode samarbeidet ein har med sokneprest, kantor, Hobbyklubben, Tårnagentane og om konfirmantarbeidet.
11.01.2018
Populær nettside passerer milepæl.
Nettsida Liv og røre i Sæbøvik som uskedelingen Frode Sæbø starta med for halvtanna år sidan er blitt svært populær, også langt utanfor Halsnøy.  Den innhaldsrike sida har no passert 20.000 unike lesarar sidan oppstarten, og svært mange finn både underhaldande lesnad og stoff av stor kulturhisorisk verdi på sida.
10.01.2018
Har de henta adventskalendargevinsten?
Hege Lekva som var ansvarleg for Uskedal skulemusikk sin adventskalendar melder at det framleis er nokre gevinstar som ikkje er henta.  Fristen for henting på Auto 88 AS var sett til 11.januar, og Hege seier at dersom det er vinnarar som har problem med henting, kan dei berre ta kontakt med henne (988 07 713)
09.01.2018
Ungdomslag og kor med kvar sine jubileum i 2018.
I 2017 vart det markert at Uskedal helselag og hytta Fjelly var 100 år. I år er det Uskedal ungdomslag og Røysterett for Alle som står for tur med sine jubileum Uskedalen.no kjenner til at førebuingsarbeidet er starta. Laga vil på kvar sine måtar stå fram med sine jubileumsprogram. Dette innlegget handlar om Uskedal ungdomslag, skipa så tidleg som 1888 og kan dermed sjå attende på 130 års drift. Røysterett for Alle, skipa 1988, si markering vert kunngjort seinare.
07.01.2018
Soknerådet på nyttårsmottaking i Nysæter kyrkje.
Uskedal Sokneråd var representert på den årlege nyttårsmottakinga i Nysæter kyrkje på Stord i dag. Saman med soknepresten, Lina Håland, var Møyfrid Kristoffersen og Eli Roseth Eik. Det er Sunnhordland Prosti med prosten i spissen som er vertsskap. Eit av innslaga i programmet er utdeling av frivilligpris til ein i Sunnhordland som over lang tid har utført eit stort og verdfullt arbeid for kyrkja. Prisen i år gjekk til Ragnar Nøttveit frå Ænes sokn.
06.01.2018
Ta vel imot julebukkane i kveld.
Julebukkane er ute på sine vandringar i kveld. Redaksjonen har alt hatt fire songglade julebukkar på  besøk. Julebukkane på 13. dag jul er eit kjend omgrep langt tilbake i tid. Mange av figurane var  utkledde med masker, ofte for å skremma. I dag er julebukkane snille. Ikkje alle har masker. Nokre er sminka og brukar sitt eige andletsuttrykk.
Sponsorar
Auto 88
kvinnheringen
Spar
Uskedal Båtlag
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Stord Lufthamn
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
Sparebank 1 SR bank ASA
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Breiband
iDrift AS
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Elektro
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS