Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal
 

Siste Nyhende

Sogelagsmedlemer møtest til årsmøte i Uskedalen.
Audun Eik er styremedlem i Kvinnherad Sogelag og har hatt ansvaret med å førebu årsmøte i Gamleskulen i morgon, laurdag 27. april.
Kvinnherad Sogelag har i helga lagt årsmøte 2019 til Uskedalen, laurdag 27. april kl. 13 i Gamleskulen. Audun Eik frå Uskedalen er styrmedlem. Anny Nygård Mehl har vore leiar dei siste åra. Etter årsmøte og lunsj vert det informasjon om verksemda Hjønnevåg og tur til Vonheim og Haugland skulemuseum.

26.04.2019
 
Framsida av boka.
No er boka om dokter Haugen komen

Opptakten til boka om dokter Haugen byrja som ein serie her på nettstaden før jul i 2014, med overveldande og positiv respons både frå lesarar og innsendarar av historiar. I dag vart boka, der også mange uskedelingar bidrar, lagt ut til sals.
24.04.2019
 
Soknerådsvalet er måndag 9. september, på same plassen som det er Kommuneval, men ikkje i same rommet.
Soknerådslista er klar for innlevering.
Soknerådslista for det lokale kyrkjevalet 2019 er klar for innlevering før fristen 30. april. Etter framlegg frå noverande sokneråd er de gjort vedtak på sonknemøte om å gå for ei redusert liste med fire faste medlemer og fem varamedlemer. Talet kan vera fire, seks, åtte eller ti faste medlemer i tillegg til fem varmedlemer. 
24.04.2019
 
Johannes Hauge ( 1934 - 2019 ) dreiv gardsdrift på gamlemåten. Bilete er frå høyberginga i 2017.
TV programmet Helt naturlig startar i morgon, onsdag 24. april.
Programserien Helt naturlig med innslag om Johannes Hauge på Skorpo startar i morgon, onsdag 24. april, på NRK1. Det naturfotografen og produsenten Jan Grønseth som er ansvarleg for naturporgrammet som vert sendt på datoane 24. april, 1. mai og 15. mai. Johannes Hauge døydde 24. mars i år og hans bortgang vil bli lagt inn i rulleteksten på skjermen.
23.04.2019
 
Eit panoramabilete over to sider med fire småbilete innlagd fortel mykje om kva rolle Uskedal Båtlaget har i lokalsamfunnet.
Båtens Verden med artikkel om Uskedal Båtlag
Der båtlag møter bygd er tittelen på ein fire siders artikkel i båtmagasinet Båtens Verden. Båtmagasinet har avtale med Kongelige Norske Båtforening ( KNBF ) og når ut til mange tusen lesarar, anten i abonnement eller i laussal i kioskar eller butikkar. SPAR Uskedalen sel Båtens Verden. Tre utgåver i året går ut til alle medlemene i KNBF, eit tal på 37000 medlemer. Artikkelen om båthamna i Uskedalen har såleis stor profilerings- og marknadsføringsverdi for bygda og for heile kommunen.
20.04.2019
 
Dåpsbarnet fekk namnet Eva Neset, oppkalla etter oldemor si, Eva Myklebust. F.v: Vikarprest Arne Nataas, foreldra Matz Håvik og Karoline Neset.
Påskegudsteneste med dåp og læringsøkt.
Vikarprest Arne Nataas la like godt inn ei læringsøkt før gudstenesta tok til i dag. Det vart gjort for for å skjøna samanhengen mellom jødane si påskefeiring som minne om utfriinga frå Egypt og Jesu lidingshistorie. På skjærtorsdag vaska Jesus læresveinane sine føter. Av dette skjønar vi at skir har to tydingar, døypa og reinsa. Soleis høvde det godt at vesle Eva vart døypt i dag og fekk namn oppkalla etter oldemor si, Eva Myklebust.
18.04.2019
 
Nøgde påskegjester i bubil. F.v: Reidun og Tor Ingvald Hegerland frå Etne og Ingun og Geir Stenvoll frå Tysvær.
God handel og mange nøgde påskegjester.

Påskegjestene strøymer til Uskedalen, anten det er hyttefolk, gjester på Rabben Feriesenter, Øyro Maria, Båthamna eller det er faste gjester som er heime hos slekta si i Uskedalen. Dette gjer at onsdagen i påskeveka er den beste handledagen på SPAR. Påskeafta er også god, men ikkje noko slår onsdagen før Skjærtorsdag. Faste gjester i båt kjem kvar påske tilbake til Uskedalen. Det same gjer dei som kjem med vogner og i bubil. Mange ynskjer å bu i hytter.
18.04.2019
 
Alt er klart for Årets låvedans på Dønhaug ( Arkivfoto 2017 ).
Alle billettane er selde til påskedansen på Dønhauglåven i kveld.
Alt er klart for årets låvedans på Dønhaug. Magne Huglen ynskjer alle velkomne til ein triveleg kveld med god musikk og topp stemning. Viktig informasjon til alle som har kjøpt billett og skal på låven i kveld:


17.04.2019
 
Freedoms trio Foto: Audun Selnes
Internasjonalt møte i Dønhaugkjellaren
Fredag 26. april får Husnes Jazzklubb besøk av Freedoms Trio, ein trio med røter og musikalsk inspirasjon frå tre verdsdelar. Konseptet deira er world-jazz med afro-brasiliansk påverknad.
16.04.2019
 
Janove Foto: Grethe Nygaard
Janove og Real Ones til Festidalen
Då er programmet for 2019 klart! Eit fargerikt fruktfat av artistar skal deiga seg saman med oss på Dønhaug. Det er berre å trimma dansemuvsa og sommarbarten. Snopa seg pass til familie, vener, naboen og seg sjølve. Og telja ned dagar. Sommaren er skremmande nære. Og den skal sjølvsagt nytast ute i både Guds og Human-etisk forbund sin frie natur. Så ta å gjer det i fellesskap på Festidalen! Akkompagnert av skikkeleg snadder musikk. Og skikkeleg herlege folk. Og i heilt forbaska smude omgjevnadar!  
16.04.2019
 
Kven saknar denne pengepungen ?
16.04.2019
 
Gult i gult og god påskestemning på Gro`s Blomster.
16.04.2019
 
Statens Vegvesen tilrår fartsgrense 40 km/t i sentrum.
15.04.2019
 
Strandryddinga i dag - 10 sekker, eit bildekk og eit hagebord.
13.04.2019
 
Ein spennande og kjekk dag i Uskedal barnehage.
12.04.2019
 
Lesarbilete
Notisar
25.04.2019
Uskedalsreklame i beste sendetid.
Programmet Helt naturlig med innslaget frå Johannes Hauge på Skorpo var god reklame og profilering av Uskedalen, og det i beste sendetid med eit sjåartal på over 500 000. Det vart eit gripande møte med Johannes som døydde 24. mars i år. Målfrid og Terje Myklebust var med på filminga og i programmet.

kb
24.04.2019
Brannstyrkane er flytta til Kaldestad på Husnes.
Tre brannbilar og tankbil passerte Uskedalen for kort tid sidan, no onsdag kveld. Neste brann er på Kaldestad på Husnes. Nøyaktig plass er vest for Kvinnherad Viaregåande skule. Tankbilane hentar vatn i Skogvegen. Det er regn i lufta, men ikkje nok til å stoppa ein brann.

kb
24.04.2019
Branntroppen i Uskedalen er med på sløkking i Åkra.
Uskedal Brann og Redning er med på søkkearbeid i Åkra. Det siste er at skogbrannen er under kontroll. Vegen inn til Åkra har mellom anna vore stengd i over to timar.

kb
24.04.2019
SPAR løpet går laurdag 25. mai.
Det årlege SPAR løpet med start og mål på Sandakaien er lagt til laurdag 25. mai kl. 13. Løparane spring i 4 klassar i løypetrasear med ulik lengde. Uskedal Idrettslag saman med SPAR Uskedalen er arrangør. Det er fine premiar. 

kb
23.04.2019
Kafe Tiaren på sin faste vekedag, tysdagen.
Kafe Tiaren har sine rutinar med sin faste kafedag i Gamleskulen, tysdagen frå kl. 11. Det er feil å sei at Kafe Tiaren startar opp i dag etter påske. Kafe Tiaren hadde nemleg ope i påskeveka. I dag er det ny samling med god mat til ein utruleg rimeleg pris, kr. 10 pr. eining. Difor: Du vil ikkje angra på å ta turen. Alt smakar like godt.

kb
22.04.2019
Rosar ungdomen for fin framferd på låvedansen
Innehavar av Dønhaug Gjestegard og arrangør av den årlege påskedansen, Magne Huglen, takkar og rosar ungdomen for fin framferd og god stemning. Det er kjekt å ha så fine ungdomar på besøk på Dønhaug. Truleg vert det same opplegget i påsken 2020, skriv Huglen på si FB side.

kb
22.04.2019
GRETZKY BR vann Habibs Minneløp på Bjerke Travbane.
Travhesten GRETZKY BR vann enno ein gong eit viktig løp på Bjerke Travbane, Habibs Minneløp for 4 - 6 åringar. Trude Helen Døssland og samburaren eig hesten saman med tre venepar. Kusken var Magnus Telen Gundersen. GRETZKY BR vann med minst 4 hestelengder på konkurrentane.

kb
22.04.2019
Gutar 14 arrangerer sykkelrebus onsdag 1. mai.
Den årlege sykkelrebusen rundt dalen er lagt til onsdag 1. mai  frå kl. 11. Start og mål er ved Uskedal skule. Det er fotballaget G 14 Rosendal/Uskedalen som er arrangør. I løypetraseen er det postar med oppgåver. Det er tre fine premiar til vinnarane. Inntekta går til dekking av kostnad med reise og deltaking på Norway Cup.

kb
21.04.2019
Kveldsgudsteneste med songkvintett.
Det er kveldsgudsteneste i dag, 1. Påskedag, i Uskedal kyrkje kl. 19.30. Prest er Arne Nataas. Organist: Kantor Eva Megyesi. Ein songkvintett frå kyrkjekoret Nordsaang vert med på gudstenesta. Dei syng mellom anna salmen Under krossen stod med tåra, tekst frå før 1306, omsett til nynorsk av Bernt Støylen i 1927. Velkomne til gudsteneste i kveld.

kb
20.04.2019
Den årlege påskefesten på Skorpo er i full gang.
Den store påskefesten på Skorpo er i full gang med påskerebus, tur på Skorpefjellet, grilling og leikar for born og vaksne. Festen kvar påske samlar over 100 hyttefolk og fastbuande i alle aldrar, mange av dei kledde i gule påskedrakter. Festen er lagt til Marit og Oskar Langballe sitt tun, ved flaggstonga der det gamle gardshuset stod.

kb
Eldre Nyhende
12.04.2019
Jenny Mathilda og Vilde - sal med inntekt til SOS Barnebyar.
Jenny Mathilda Simensen Haugland og Vilde Helgesen, begge 8 år, laga seg til i Korsneset tysdag 9. april med sal av kaffi, saft og frukt. Pågangen og gjevargleden var stor i byggefeltet. Inntekta på bein sum kronar 500 hadde dei bestemt skulle gå til SOS-barnebyer, noko dei vaksne hjelpte dei med å effektuera.
12.04.2019
Påskefrukost i Uskedal barnehage.
Påskehøgtida har som jul mange og lange tradisjonar i landet vårt. Tenk berre på påskeegget og gulfargen, påskevandring, soldans og ikkje minst påskefjellet. Uskedal barnehage har markert tida fram til påske med ein påskepynta barnehage og påskefrukost. Les kva barnehageleiaren skriv:
11.04.2019
Strandryddeaksjon med frammøte i Båthamna laurdag kl. 14.
Uskedal Båtlag og Uskedal Utvikling inviterer til strandryddeaksjon laurdag 13. april med frammøte i Båthamna kl.14. Alle med båt vert oppmoda om å møta fram for utlevering av grøne sekker. Audun Eik er Båtlaget sin koordinator. Gunn Mari Moberg frå Uskedal utvikling lovar kaffi og noko å bita i for dei som vert med. Den nye strandstova er samlngsplassen.
10.04.2019
600 tusen til opprusting av garderobeanlegg på Heio.
Uskedal idrettslag fekk den neststørste einskildgåva under Sparebankstiftinga sitt vårgåvedryss i Kulturhuset Husnes onsdag kveld.  Dei mottok nydelege 600.000 kroner til opprustning av garderobeanlegget på Heio.  Fleire andre Uskedalslag fekk også flotte gåver, og felles for mange av gåvene er at dei vil vere til glede for innbyggjarar i heile kommunen.
10.04.2019
Kvelertak og ISÁK til Festidalen
Er det ikkje herleg med sol? Hugsar du det fantastiske festivalvêret i fjor? Kvelertak og ISÁK kjem til Festidalen for å skru opp tempen. Det vert leven og stemning! Billettar ligg ute for sal.
10.04.2019
Korpsmusikk, allsong og heimelaga mjølkekaker på Rosendalstunet.
Det vart ei rettlegg triveleg stund på Rosendalstunet i går då Uskedal helselag, Uskedal musikklag og Rustne Menn stod for programmet på Syng med oss. Besøksvenene med Aud Amundsen i spissen helsa velkomen. Etter det var det uskedelingane sin tur til å fylla tida fram til kl.18 med program og matservering.
09.04.2019
Varsel om ferdsle ved regulerte vatn og vassdrag.
I samband med påske og auka ferdsle i fjellet, ynskjer SKL å gjera alle merksame på regulerte vatn knytt opp til Tverrelva Kraftverk. Les kva SKL skriv til alle som ferdast i Tverrelva Kraftverk AS sitt nedslagsfelt i område rundt Mannsvatnet.
09.04.2019
Påskedans med Gunslingers på Dønhaug onsdag 17. april
Onsdag 17. april kjem GUNSLINGERS attende til Dønhaug i Uskedalen for sjuande gang for å stå for musikken på låven. Gunslingers har turnert over 10 år i Norges land for utselte hus, og dei siste åra, som headliner.band for fleire av dei største festivalane i landet.
09.04.2019
Helselag, musikklag og dei rustne erobar Rosendalstunet i dag.
Syng med oss er eit fast innslag på Rosendalstunet 2. kvar tysdag. I dag, tysdag 9. april er det Uskedalen sin tur med song- og musikkprogram kl. 16.30 i Kantinen. Uskedal Helselag er ein viktig bidragsytar med mat og kaffi. Den faste gruppa som besøksvener står for loddsalet.
Sponsorar
Eidsvik Eigedom AS
Spar
Ospelunden
Gros Blomster
Stord Lufthamn
Uskedal Båtlag
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Kvinnherad Elektro
Brødrene Hjønnevåg AS
Elins Matgleder
Uskedal Røyr og Multiservice
Solheim Turiststajson
S. Rødsten Bilforretning A/S
kvinnheringen
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Tysnes Sparebank
grenda
Kvinnherad Renhold service
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Byggeriet
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS