Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Stig Børsheim syng og les dikt av Olav H. Hauge.

 
Stad og dag: Oska på Sandakaien, fredag 30.09.. Konsertstart kl. 21.  Dei som ønskjer middagsbuffè i forkant av konserten, må bestilla.  Les om det her.
tid.
 

Siste Nyhende

Årets trimfest.
Mange uskedelingar deltek i Kvinnheradsløpet. Her fam. Haugland/Eikeland i fjor.
Søndag er det klart for det 35. Kvinnheradløpet. Over 5000 personar har til no delteke i Kvinnheradløpet, som har vore ein tradisjon sidan 1982. Første gong løpet vart arrangert deltok det 196 personar. Sidan den gong har løpet kvart einaste år vore skipa til første søndagen i oktober.

27.09.2016
 
Mange fine bilete frå Basecamp Uskedalen.
Haugevis med nydelege bilete frå fjella våre.
Helga for vel ei veke sidan arrangerte DNT Fjellsport Bergen Basecamp Uskedalen på Rabben Feriesenter.  Dette har vorte ein årviss tradisjon, og dette året deltok 50 fjellsportarar frå Bergensområdet i det nydelege haustveret.  I løpet av helga fekk dei oppleva naturen rundt oss på sitt beste, og lovorda frå deltakarane var mange!
26.09.2016
 
Dei raude vestane er komne på, og bøsseberarane er klar til innsats.
Vellukka og godt organisert innsamlingsaksjon.
I ettermiddag frå kl.17 og eit par timar utover føregjekk årets innsamlingsaksjon til Demens-saka.  Her i bygda var det Uskedal helselag som organiserte bøsseinnsamlinga, slik dei har gjort i alle år   Første Demens-aksjonen var i år 2000, og Uskedal helselag var med heilt frå starten.
26.09.2016
 
Store erosjonsskader fører til skite vatn i Eikeelva.
Store flaum- og erosjonskader i Eikeelva.

Store vassmengder og flaum har ført til erosjon og skader i Eikedalen. Det gjeld særleg område i instre deler av Flåtene. Erosjonen i moreneryggen fører til skite vatn. UV strålinga i vassverket sitt anlegg fungerer ikkje på slik ureining. Store og omfattande tiltak vert iverksett med plastring og sikring av elva.
26.09.2016
 
Illustrasjonsfoto.
Spreke besten hoppa fallskjerm.
I går vart det lagt ut ein sprek video på youtube.  Tittelen er Galne besten, og den viser Haldor Tveit som nyleg runda 70 år, som debuterer som fallskjermhoppar på Voss. Hoppet var ei sprek gåve frå etterkommarane, og det heile vart foreviga til ein videosnutt på knappe 5 minutt.
25.09.2016
 
Geir Enes har med god hjelp gjort eit stort reperasjonsarbeid på Øyro Marina.
Stort reperasjonsarbeid i Øyro Marina.
Uveret Nina gjorde store skader på moloen til Øyro Marina, og den siste veka har det pågått eit stort reperasjonsarbeid.  Under uveret var det grave under moloen.  Særleg var det omfattende på dei ytste 40 metrane.  Der vart det grave så mykje at betongplata knekka og seig.  Svære steinar var også velta inn på moloen.
25.09.2016
 
Skigruppa inviterer til barmarkssamling på Voss
Skigruppa til barmarkssamling på Voss.
Førebuingane til skisesongen er godt i gang.  Kvar tysdag i 19-tida etter skulemusikkøvinga møtes skiløpararane ved Aktivitetshuset for fellestrening.  Helga 11.-13. november inviterer skigruppa til barmarkssamling på Voss.  Dei legg opp til ei treningssamling der også det sosiale er i fokus slik at det vil vera ei kjekk samling for heile familien.
25.09.2016
 
Lene Sagenes frå Stord supplerer Spar-gjengen denne veka.
Med hjelp av gode naboar.
I dag tidleg sette eigartrioen på Spar Uskedalen kursen mot Malaga.  Der skal dei nyta det sydlandske livet saman med ektemennene i ei lita veke.  I denne tida er det dei andre tilsette som syt for gode driftsdagar i butikken.  I tillegg har dei fått god og viktig hjelp frå naboen Spar Ådland på Stord.
24.09.2016
 
Stemneplassen i Uskedalen er ein nyttig plass for informasjon om krigshendingne april 1940. Carsten Tank-Nielsen, her saman med Trond Ramsøy frå krigshistorisk gruppe i Kvinnherad sogelag.
Carsten Tank-Nielsen - i farfaren sine fotspor.

Rapportar og kjelder frå Hardanger Sjøforsvarsavnitt om krigshendingane april 1940 syner at Uskedalen hadde ein langt meir sentral plass i det tyske overfallet enn det som har vore kjend før. Herøysundet og Uskedalen er viktige bygder for dei som søkjer detaljkunnskap og vil sjå plassane fysisk. Seinast i går kom Carsten Tank-Nielsen, barnebarn til kontreadmiralen med same namn, til Uskedalen og hadde møte og synfaring.
24.09.2016
 
Stig Børsheim(t.v.) og resten av skodespelarane i Ekspedisjon 61 grader N, gav publikum stemningsfulle og interessanne førestillingar.
Stig Børsheim i stor vandreteaterførestilling.
Den utflytta uskedelingen Stig Børsheim som det siste halvåret har fått mykje ros for CDen sin med Olav H. Hauge-dikt, var i slutten av august ein av dei sentrale skodespelarane i ei stor vandreteater-oppsetjing i Oslo.  Neste fredag er Børsheim på Oska her i Uskedalen med eit Olav H. Hauge-program.  Det ser vi verkeleg fram til.
24.09.2016
 
Brannvernveka i Uskedal barnehage.
23.09.2016
 
Hane på tilvenning.
23.09.2016
 
Tilsyn og vedlikehald i busskura
22.09.2016
 
Song om Eikedalen.
22.09.2016
 
Tryskjeverket flytta frå Rød til løe på Leite.
22.09.2016
 
Lesarbilete
Notisar
27.09.2016
Kyrkjekoret debuterer på Julekonserten.
Det nye kyrkjekoret er påmeld til Julekonserten 11. desember. Medlemstalet aukar. På den siste øvinga kom tre nye songarar. Musikalsk leiar, Eva Megyesi, er godt nøgd med oppstarten. Alt no er fem salmar/songar grovøvd.

kb 
24.09.2016
Demensaksjonen i Uskedalen.
Uskedal helselag organiserer demensaksjonen, og dei melder at dei kjem rundt med bøsser og samlar inn pengar til saka frå kl.17 mandag 26.09.  Dei melder også at dei ikkje kan ta mot gåver via Vipps e.l.
Vi håpar dei får god mottaking, og at det vert eit godt innsamlingsresultat til dette viktige arbeidet.

tid
24.09.2016
Tid for å søkja om gåve hos Kvinnheradstiftinga.
SpareBank 1-stiftinga Kvinnherad har no lyst ut at lag og organisasjonar kan søkja gåve til ulike prosjekt.  Søknadsfristen er 10. oktober så det er tid for å førebu søknaden. Sknadsskjema finn de på stiftinga si heimeside.

tid
23.09.2016
Gevinstar til skulemusikkbasaren.
Uskedal skulemusikk melder at dei er i gang med førebuingane til skulemusikkbasaren i slutten av november.  Dei seier at dei har vore svært heldige før om åra og har fått flotte heimestrikka plagg og andre kjekke gevinster frå folk som vil støtte skulemusikken.  Viss nokon har gevinstar dei vil gje i år så ta kontakt med Hege Lekva 98807713 i basarnemnda.

tid
19.09.2016
Påmelding til Haustfesten 22. oktober
Det er alt god påmelding til haustfesten i ungdomslaget laurdag 22. oktober. Programmet er på plass. Av det som ikkje er kunngjort før, kan ei melda frå om at Møyfrid Kristoffersen skriv og les Daltrekk. Meld dykk til: rigmor@knett.no eller bodilgbj@online.no

kb
19.09.2016
Vardebrenning på Skorpo 30. september
Med atterhald om løyve vert det vardebrenning på Skorpefjellet fredag 30. sept. Det er ei landsdekkande markering mot Regjeringa sitt framlegg om å redusera Heimevernet sin funksjon i Forsvaret. Yngve Roseth Eik er lokal kontaktperson i Uskedalen. Uskedalen.no vil skriva meir om dette dagane før markeringa.

kb
17.09.2016
Gullivergjengen og Tårnagentane har møte på måndag.
Måndag 19.september kl.17 er det møte for Tårnagentane og Gullivergjengen i bedehuset.  Gullivergjengen er frå 3 år til 1.klasse, og Tårnagentane er frå 2.klasse til 4. klasse.  Dei har felles møte frå kl.17 til 18.15.
Velkommen til alle!

tid
15.09.2016
Dei Kreative er avlyst i dag
Dei Kreative i Bedehuset kl.17  i dag, onsdag, er avlyst.

tid
12.09.2016
Gjester frå Guatemala
I morgon, tysdag, er det Guatemalabesøk på Bygdetunet Rød. Saman med venskapsgruppa i Kvinnherad vil ein ha ei gild stund på Bøkkerkaien med kystmat,- lubbesild, poteta og flatbrød. Det er tradisjon at våre gjester frå San Lucas Toliman legg inn eit stopp på Bøkkerverkstaden.

kb
11.09.2016
Sterkt løp av Kristian Øvstebø.
12 år gamle Kristian Øvstebø gjorde eit svært sterkt løp då han kom på 12.plass i konkurranseklassen i Søralløpet i dag.  Han fekk tida 24.40.  Han var beste uskedeling.  Erlend Jensen vann 35s føre Sindre Omvik.  Kurt Haugland og Jostein Saghaug vart nr.18 og 19.  Ingen uskedelingar deltok i dameklassen.
Komplett resultatliste her.

tid.
Eldre Nyhende
22.09.2016
J14 med solid siger!
Søndag fekk vi besøk av tabellnabo Sotra til haustens fjerde kamp i 1. divisjon.  I likhet med oss rykka dei opp frå 2. divisjon etter vårsesongen, og stod som Rosendal/Uskedal med 1 siger og 2 tap etter dei 3 første kampane.  Alt låg med andre ord til rette for ein tett og jamn kamp på ei flott grasmatte i Rosendal.
21.09.2016
Firhjulingen lettar framkomsten for Johannes Hauge.
For vel eit år sidan fekk Johannes Hauge ny køyredoning til gards. Det er ein firhjuling med 42 HK motor, registrert som ein traktor. Firhjulingen lettar framkomsten for Johannes når han skal frå tunet sitt oppe i Skorpo til båten  som ligg i hamna hos Ole Kristoffer Vågen.
21.09.2016
Førsteklasses 1.klassefest på skulen.
Det er alt om lag ein månad sidan skulestart, og dei nye 1.klasseelevane på Uskedal skule er alt godt i gong.  Denne hausten byrja 15 elevar i 1. klasse, og det gjer at elevtalet er stabilt i Uskedalen, medan det går kraftig på ned i Kvinnherad.  Denne veka hadde skulen ein veldig kjekk fest for dei nye førsteklassingane.
20.09.2016
Takvøle på Helgheim
Det har i mange år vore vanskar med å få tett tak på ungdomshuset Helgheim. Det gjeld taka over inngangspartiet, scenerommet, handikaptoalettet og lagerrommet. I denne veka utfører Uskedal trelastlager eit større arbeid med å få tett tak.
20.09.2016
Vel blese, vel ʺorgelnisertʺ, og ingen kjem til å skyta pianisten!
Rundt 120 publikummarar hadde funne vegen til kyrkja og konserten med Eva Megyesi og Vegard Døssland i kveld.  Mykje bygdefolk, sjølvsagt, men det var og svært godt frammøte frå andre deler av kommunen.
20.09.2016
Hundeposen ligg att langs vegen.

Vi har før på nettsida skrive om hundeskit i byggefelt, langs turvegane og fylkesvegen gjennom sentrum. Ei hending i går syner at nokre enno ikkje tek dette problemet på alvor. Uskedal utvikling føl opp saka og vil etterkvart namngje dei hundeeigarane som ikkje skjønar at slik vil vi ikkje ha det i Uskedalen.
19.09.2016
MS ARTANIA gjennom Storsund
MS Artania segla ved 19.30 tida roleg gjennom Storsund. Eit flott syn når så store cruise skip går gjennom Storsund.
18.09.2016
Oska i september.
Vi er midtvegs i september, og sjølv med finveret vi opplever, er vi på full fart mot haust.  Det er tid for å kosa seg litt eksra! I siste halvdel av september vert det både quiz og konsert på Oska, i tillegg til dei faste og populære komletorsdagane og søndagsmiddagane.  Dessutan er bookinga av årets julebord allereie godt i gang.
18.09.2016
50 fjellsportarar på Rabben i helga.
Denne helga er det 51 fjellsportarar frå Bergensområdet som har base på Rabben Feriesenter.  Det er DNT fjellsport Bergen som arrangerer den årlege Basecamp Uskedalen.  I løpet av helga samlar deltakarane flotte naturopplevingar ved å delta på ulike turar i dei vakre fjella vi har rundt oss.
Sponsorar
Kvinnherad Elektro
Spar
Solheim Turiststajson
Smakifråoska
Uskedal Røyr og Multiservice
Gros Blomster
Uskedal Båtlag
kvinnheringen
Auto 88
Zjakk Frisørsalong
Elins Matgleder
grenda
Stord Lufthamn
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
Harding
Kvinnherad Breiband
Brødrene Hjønnevåg AS
Sparebank 1 SR bank ASA
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS