Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Uskedelingar med oppdrag på hurtigruta NORDLYS.
Frank Steinsletten, Kjetil og Joakim Hauge er for tida ombord i hurtigruta MS NORDLYS for oppdrag med å dela av rom på bildekket.
Frank Steinsletten, Kjetil Hauge og sonen Joakim Hauge frå BKS industri er om bord på hurtigruta NORDLYS for oppdrag med å dela av rom på bildekket. Skipet ligg for tida i dokk på Fosen Yard i Trøndelag. Arbeidet er rekna å vera ferdig til neste helg. På seglingsplanen er MS NORDLYS klar for å gå inn i rute frå Bergen sundag 29. januar.

20.01.2017
 
Ein megastol er på plass på plenen ved OSKA og meir kjem.
Kreativ installasjon ved OSKA og Revolverkanona.
Det vert i desse dagar utført eit spennande og kreativt arbeid på plenen ved restauranten OSKA og Revolverkanona. Ein stol i megastorleik er på plass og meir skal det koma. Uskedalen.no vil fylgja opp med ein meir utførleg reportasje. Alt no oppmodar vi alle om å ta turen til Myklebust kai for ei synfaring.

Tekst/foto/nett: Kristian Bringedal
20.01.2017
 
Det vert allsong på Kafe Tiaren den fyrste tysdagen i månaden mellom kl. 12 og kl. 12.30
Allsong på Kafe Tiaren 1. tysdagen i månaden.
Det er ynskje om litt allsong på Kafe Tiaren. Det vert løyst slik at på den fyrste tysdagen i månaden, vert det lagt inn ei kort økt med song og evt. andre innslag, mellom klokka 12 og 12.30. Frammøte på Kafe Tiaren etter oppstarten i det nye året har vore svært bra, over det som er vanleg.
20.01.2017
 
Ole Martin Trondsen og Jarand Soma frå firma Ersland Forskaling står for forskaling- og betongarbeidet på 3- mannsbustaden i Ospelunden byggefelt.
Forskaling og betongarbeid på 3-mannsbustaden.
Forskalingsarbeidet på ny 3 - mannsbustad i Ospelunden starta på måndag. Ersland Forskaling v/ dagleg leiar Øystein Ersland står for arbeidet. På plassen møter vi handverkarane Jarand Soma og Ole Martin Trondsen. Arbeidet med forskaling og støyping er rekna til 2 - 3 veker.
19.01.2017
 
Oilcomm er etablert på Eidsvik. F.v: Eirik Tøsse ( styreleiar), Åge Aakre (teknisk sjef), Ørjan Helge Fludal (instrumentleiar), Egil Smidt (dagleg leiar). Medeigar Richard Totland på ing.anbod var ikkje med når bilete vart teke.
Oil-Comm As etablert på Eidsvik i Uskedalen.
Det nystifta firma Oil-Comm etablerer seg på Eidsvik i Uskedalen. Selskapet som har spesialisert seg på instrumentrøyrleggjing har fått leigeavtale med Eidsvik Eigedom AS. Avtalen omfattar kontorlandskap og produksjonslokale. Målet deira er at innan eit halvt år, skal firma ha 50 tilsette i arbeid.  Arbeidet vil i hovudsak vera instrumentering på kabelinstallasjonar. Dagleg leiar er Egil Smidt frå Herøysundet.
19.01.2017
 
Nok og godt vatn kan vera ei utfordring.
Vassforsyning - tema på årsmøte i Uskedal utvikling.
Vassforsyning er ei samfunnsoppgåve. Å sikra godt vatn til ei bygd er ein føresetnad for næring og bygdeutvikling. På årsmøte i Uskedal utvikling onsdag 1. februar er leiinga i Vassverket invitert for å sei noko om status og vidare planar med framføring av vatn i Uskedalen.
19.01.2017
 
Fem løps revolverkanon, franskprodusert Hotckiss.
Forlengd utlånsavtale med Marinemuseet.
Avtalen Kvinnherad kommune har med Marinemuseet i Horten om lån av revolverkanona på Sanden er forlengd til 03.01.2022. Det er Forsvarets Museer som eig og har råderetten over denne type kulturminne i Forsvaret. Kontaktorgan og tilsyn på plassen er lagt til Uskedal Utvikling.
18.01.2017
 
50 meter rekkverkt vart montert i Ospelunden i dag.
Stor byggeaktivitet i Ospelunden.
Det var stor byggeaktivitet i Ospelunden i dag. Arbeidarar frå entreprenør Arvid Gjerde slo ned stolpar og monterte rekkverk. Det kom takstein til einmannsbustaden som vert bygd av Kvinnherad Bygg. Rørvik Snekkerservice utfører alt tømrararbeid. Det vart sett opp forskaling for betongarbeid på tremannsbustaden lenger ute i feltet.
18.01.2017
 
Rosendal songlag framførte mellom anna Mary,did you know med soilistane Lina F. Storegjerde og Unni Vatne Nedrevåg.
Nyttårskonsert i Uskedalskyrkja med breidde og kvalitet.
Ei så godt som fullsett kyrkje fekk med seg ein konsert som hadde det meste: God stemning, eit over lag variert og fengande program og mange svært gode einskiltinnslag. Du får da ʹkje beʹre i bydʹn!
17.01.2017
 
Djupehølen, ein av mange gode fiskeplassar i Uskedalselva.
Rekordfiske i Uskedalselva.
Ein større reportasje i Kvinnheringen syner at det har vore ein god fiskesesong i Uskedalselva i 2016. Det er rapportert inn heile 765,9 kilo fisk. Det er 275 kg. meir enn året før. I alt er det henta opp 297 fiskar i ulik storleik. Rett nok vart 85 av fiskane kasta på elva att. Berre ein av alle er meldt inn som oppdrettsfisk.
16.01.2017
 
Styrketrening for ei betre folkehelse.
16.01.2017
 
Vinterstemning og fint skiføre på Friheim og Fjellandsbø.
15.01.2017
 
Cecilie Hellestveit med bok om krigen i Syria.
14.01.2017
 
Skogs- og linjerydding på Nedre Fet.
13.01.2017
 
Nyttårskonsert med mange overraskingar.
13.01.2017
 
Lesarbilete
Notisar
19.01.2017
Møte i Bondelaget 2. februar.
Uskedal bondelag vil ha lagsmøte på Stemneplassen torsdag 2. februar. Kjetil Fossheim er styreleiar i Bondelaget.

kb
18.01.2017
Trafikkulukke i Uskedalen.
NRK Hordaland melder om trafikkulukke i Uskedalen i dag tidleg. Meldinga byggjer på informasjon utlagt  frå Politiet. Det skal vera ei front mot front ulukke. Naudetatane er på plassen. Det skal vera lettare skade der dei, det gjeld, er teken hand om av helsepersonale.

kb
17.01.2017
Oppstart av barnetrimmen.
Barnetrimmen startar i morgon, onsdag 18. jan. Den fyrste gruppa møter kl. 17. Gruppa Trim Mix ( 1. - 3. kl. ) møter kl. 18. Tilbodet for 4. - 7. kl. utgår inntil trenar er på plass.

Trimgruppa
15.01.2017
Hugs styrketreninga i dag.
Vi minner om styrketreninga for vaksne/eldre i dag, måndag,  kl. 11 i Gamleskulen. Det er eit ope tilbod for alle der ein med enkle øvingar legg eit grunnlag for ei betre helse. Uskedal Helselag er arrangør. Eli Roseth Eik er instruktør. Ver velkomne.

kb
14.01.2017
Potetbilen er på plass i dag.
Den populære potetbilen frå Fitjar er på plassen sin i dag. Ver rask om du skal sikra deg poteter, frukt og grønnsaker. Salet pågår fram til kl. 12.

kb
12.01.2017
Nils Raudstein i reisefylgje til Vietnam.
Vi finn Nils Raudstein frå Uskedalen i eit reisefylgje i Vietnamn. Dei har vore i Ho Chi Minh byen ( tidlegare Saigon ), på sykkeltur, på elvecruise, møtt ein krigsveteran frå Wietnamkrigen og ikkje minst opplevde den lokale kokekunsten. Nils  er svært bereist. Han har vore på mange eksotiske reiser i alle verdsdelane.

kb
12.01.2017
Skitrekket opnar laurdag.
Fjellhaugen skisenter melder at det vert opning av skitrekket laurdag kl.10.  Forholda i lysløypa er svært gode.  Med flotte vermeldingar for helga ligg det an til ei kanonhelg i skisenteret med både langrenn og skitrekkopning!

tid
12.01.2017
Gudsteneste i Uskedal kyrkje søndag.
Det er gudsteneste ved sokneprest Lina Håland i Uskedal kyrkje søndag 15.01. kl.11.  Elles medverkar klokkar Oddbjørg Heimark, organist Eva Megyesi og kyrkjetenar Magne Eik.  Det er takkeoffer til Familie og media.
Velkomne til kyrkjes!

tid
12.01.2017
Påmelding og informasjon - karusellrenn søndag.
De finn informasjon og påmelding til karusellrennet i langrenn søndag HER.  Vermeldingane har lova flotte forhold i Fjellhaugen.

tid
12.01.2017
Årsmøte i Friluftdlaget 9. februar.
Det vert kunngjort at årsmøte i Uskedal Friluftslag er torsdag 9. febr. kl. 19 på Stemneplassen. Medlemslaga møter kvar med to utsendingar. I tillegg til årsmøtesaker vert det informasjon og drøfting om utvikling og bruk av plassen.

kb
Eldre Nyhende
12.01.2017
Stor andedag under storfloa Vidar.
Sjølv om floa i dag ikkje vart så høg som frykta på førehand, var det nokon som verkeleg sette pris på at vasstanden var høgare enn normalt.  Frode Sæbø fanga opp ein andeflokk som verkeleg kosa seg og leika seg då dei fekk uvida boltreplass.  Dei heldt seg i nærleiken av utløpet til Uskedalselva, og boltra seg i vatnet som stod oppover bakkane der.
12.01.2017
Høg vasstand i stille ver.
Floa var på det høgst i 11.30 tida i dag. I stille og roleg ver er det ikkje meldt inn skader av noko slag, så langt Uskedalen.no kjenner til. Vasstanden har vore langt høgre før om åra. Tidlegare tilsynsmann i Båthamna, Gunnar Eik, fortel at tidleg på 1990 talet stod vatnet 15 cm over tredekket på kaien på moloen. Den verste stormen, Gunnar minnest, var i 1994.
11.01.2017
Ekstremver med høg flo.
Ekstremveret Vidar vil vera merkbar i dag, særleg på føremiddagen med høg vsasstand. Kvart 20. år er det tre faktorar som innverkar på dette veret: Fullmåne, sterk vind frå vest og eit djupt lågtrykk. Vervarslinga oppmodar difor alle til å sjå til at naust og laust utstyr i strandsona er sikra. 
11.01.2017
Ung uskedeling vann seljar-kåring.
Under det internasjonale Abax-konsernet sitt årlege og store kick-off i Larvik nyleg, vart Morten Sjøwall Eidsvik (26 år) kåra til «Årets teamviewer-seljar».  Det seier seg sjølv at dette er ein svært høgthengande pris når ein veit at konsernet har 340 tilsette fordelt  rundt i verda. 
11.01.2017
Ferieavvikling i redaksjonen.
Redaksjonsekretæren skal ha ein god, avslappande og heit ferie frå 12.01. til og med 29.01.  I denne perioden er det viktig at alle henvendelsar til redaksjonen går til epost uskedalen.no@gmail.com.  Redaktør Kristian Bringedal vil henta fram heile sin kapasitet og vil drifte sida saman med dei andre medarbeidarane.
11.01.2017
Hobbyklubben med Dab+ radiolotteri
Hobbyklubben i bedehuset er godt i gang etter juleferien, og dei er no i gang med eit lotteri.  Gevinstane må seiast å vera svært så tidsriktige.  I og med at ein no har byrja nedstenginga av FM-nettet, vil ikkje dei gamle FM-radioane verka særleg lenger.  Derfor kan det vera kjekt å vinna ein DAB radio.  Det er 3 slike på gevinstlista i lotteriet.
11.01.2017
Skikarusellen startar til helga.
Førstkommande søndag, 15.01., er det klart for det første karusellrennet i langrenn denne sesongen. Rennet går i klassisk stil i Fjellhaugen skisenter, og det er Uskedal idrettslag som er arrangør.  Sjølv om det har vore regnfullt og mildt siste dagane, er det godt håp om flotte forhold på søndag då vermeldingane lovar snunad i veret. 
11.01.2017
Oppløftande interesse for Børnes.
Kvinnheringen har i dagens utgåve eit svært gledeleg oppslag der dei fortel om sterkt aukande interesse for Børnes industriområde.  Etter at det hadde vore laber interesse, har det plutseleg snudd seg dei 2-3 siste vekene, og det er fleire interessentar som ønskjer å etablera seg i industriområdet.
10.01.2017
Finn fram bilete frå hytta Fjelly.
Lagshytta Fjelly frå 1917 skal markerast med 100 års høgtid i mai månad. Men før den tid vil hyttestyre at du finn fram bilete frå overnattingar og opphald på hytta. Alt tysdag 24. januar vert det skipa til eit informasjonsmøte i Helgheim der ein bed om at du finn fram bilete og tek med til møte. To veker deretter vert det organisert ei ny samling med scanning og registrering av foto.
Sponsorar
Kvinnherad Renhold service
Brødrene Hjønnevåg AS
Sparebank 1 SR bank ASA
Gros Blomster
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Uskedal Båtlag
Smakifråoska
Spar
Auto 88
Kvinnherad Breiband
Elins Matgleder
Zjakk Frisørsalong
iDrift AS
Stord Lufthamn
Kvinnherad Elektro
kvinnheringen
grenda
Uskedal Røyr og Multiservice
Harding
Byggeriet
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Energi AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS