Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Thor Inge Døssland
Tlf nr:932 88 237
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Reidar Myklebust
Tlf nr:477 56 944
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
Kontonr: 1503 39 82329
Last ned giro
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Konsert i Helgheim torsdag 27.04. kl.19.

 
Røysterett for Alle, Bjarne Øymyr, Firarbanden, Glimrah, Thor Ø. Hellesøy, loddsal og mykje kjekt.
Velkomne!

tid.
 

Siste Nyhende

Hytteboka er klar for trykking.
Hans Ordin Østebø og Kristian Bringedal viser fram to av sidene i 100års-boka om Fjelly

I kveld var det samling i Gamleskulen for å kvaitetssikra namn og historiske fakta i boka om lagshytta Fjelly. Skriftnemnda presenterte manuset med bilete side for side. Det var gjort for å luka ut feil før boka går i trykken innan to veker. Innsamlinga av om lag 200 foto vart gjort på to skannekveldar i Helgheim. Eit utval av desse vert brukte i boka: Fjelly 1817 - 2017. I tillegg vert det brukt bilete frå Uskedal ungdomslag sitt fotoarkiv.

26.04.2017
 
Sauene er ute så vi må hjelpe til med å lukka grinder.
Sauer og lam er på beite; - hugs grindene.
Vi er no inne i tida der sauer og lam vert sleppt ut på beite, og då er det svært viktig at vi er nøye med å lukka grinder etter oss når vi er på tur.  Opne grinder kan føra til sauer og lam på ville vegar, og det kan gje mykje ekstraarbeid for sauebøndene som har det travelt nok i tida framover.
26.04.2017
 
Gjestehamna i Uskedalen er delvis utelaten i turistbrosjyren Kystperleriket Sunnhordland ( Faksimile frå brosjyren )
Turistbrosjyre - glipp at gjestehamna er utegløymd.
I turistbrosjyren Kystperleriket Sunnhordland er Uskedalen delvis utegløymd med gjestehamn. Vi finn rett nok Uskedalen merka med anker på kartet, men ikkje i opplistinga i ramma ved sida av. Samarbeidsrådet for Sunnhordland, som er utgjevar, er gjort merksam på feilen. Det må vera ein glipp i arbeidsprosessen, seier dei.
26.04.2017
 
Vert dette årets VIPPS-lag? Dei har i alle fall laga ein knakande god video!!
Vert dei årets VIPPS-lag under Norway Cup?
Både G15- og G16-laget til Rosendal/Uskedal kan verta årets VIPPS-lag under Norway Cup i månadsskiftet juli/august.  Dei to laga er nemleg trekt ut til å vera med i konkurranse med 23 andre lag om flotte premiar som kan gjera Norway Cup-veka til ei endå større oppleving.
25.04.2017
 
Denne veka vert det både komle, søndagsmiddag og private arrangement på Oska.
Komler, søndagsmiddag, men også litt endringar.
Denne torsdagen vert det igjen komlebuffè på Oska.  Søndagsmiddag vert det også denne helga.  Fredag og laurdag vert det endringar i høve til tidlegare oppsette program.  Desse dagane vert det private arrangement på den populære restauranten ved båthamna i Uskedalen.
25.04.2017
 
Starten.
Fliflet / Hamre forsynte oss med energi og humør
Dønhaugkjedlaren var mest full laurdag kveld.  Det hadde nok vore plass til nokre til, men er det for trongt, kan det verta farleg, både for sidemenn og bakmenn, når korkje skrott, taktfot eller taktarm kan halda seg i ro.  Me fekk servert svært variert og god musikk.  Humor, musikalitet og dugleik låg under i alt dei to karane fann på.
24.04.2017
 
Oppdrettsnæringa Lerøy Sjøtroll startar strandrydding alt i denne veka.
Lerøy Sjøtroll startar strandrydding alt i denne veka.
I neste veke, onsdag 3. mai kl. 19, inviterer Uskedal utvikling til møte med tema: Plast, søppel, skrot og anna avfall. SIM vert med på møte. Alt i denne veka vil Lerøy Sjøtroll starta strandrydding rundt Skorpo og på andre sentrale plasser i Storsund. Dette er ei gladmelding i dag frå oppdrettsselskapet v/ Jonny Hansen.
24.04.2017
 
Konfirmantane under inngangprossesjonen under lysmessa i november.
Konfirmantar i Uskedal kyrkje.
Konfirmasjonen i Uskedal kyrkje er i år søndag 7.mai kl. 11.  Det er sokneprest Lina Håland som har konfirmsjonsgudstenesta, og det er 16 konfirmantar.  Det er ikkje uskedelingar blant dei som har humanistisk konfirmasjon dette året.
23.04.2017
 
Klatrarane kom seg ned ved eiga hjelp.
Klatretur i Ulvanåso enda godt.
Uskedalen.no fekk laurdag kveld inn fleire meldingar om ein bergingsaksjon i Vesletind i Ulvanåso.  Politiets operasjonssentral, Politi Vest, opplyser at det var ein person i ei klatregruppe på 3 som hadde fått problem.  Klatrarane hadde då meldt frå, og derfor vart det tilkalla eit Sea King redningshelikopeter.
23.04.2017
 
Spreke ungdommar ut frå start. Dei tre Uskedaljentene t.h. Amalie, Thea og Hanna vann tredobbelt i sin klasse.
Kaldt, men godt arrangert Baroniløp.
Den kalde vinden sette nok ein liten dempar på årets Baroniløp som vart avvikla på beste måte av arrangørane RT og OIL i området rundt Rosendal Avlgard laurdag.  Dette merka ein på lågare deltaking enn i fjor, og på at mykje av publikum forsvann etter som løparar var ferdige.  Men så vart då også fjorårets Baroniløp avvikla i det beste vårver ein kunne ønskja seg.
22.04.2017
 
Trimma forma til 17.mai.
22.04.2017
 
50 år i psykiatrien med Tungesvik
21.04.2017
 
Truleg store skader etter brann i bustadhus på Eik.
21.04.2017
 
Konsert m.m. i Helgheim - Røysterett for Alle m.fl.
21.04.2017
 
Skitur med turleiar til Ulvanoso på sundag.
21.04.2017
 
Lesarbilete
Notisar
26.04.2017
Soknerådsmøte i kveld.
Det er meldt inn mange saker til soknerådsmøte i kveld med m.a. organisering i samband med konfirmasjon, dugnad, 17. mai og temakveld/ konfirmantjubileum i september. Nokre mindre byggmessige endringar i dåpssakrestiet står også på saklista.

kb
26.04.2017
Årsmøte i Uskedal vassverk.
Uskedal vassverk kallar inn til  årsmøte  tirsdag 2. mai kl 19:30 i Uskedal skule.
Sakliste:
Årsmelding
Rekneskap
Val av styre, valnemnd og revisor.
Auke av avgiftene.
Status for vatn frå Tverrelva
Ymse
Vel møtt!

tid
25.04.2017
Sander best på A-laget.
Ungguten Sander Myklebust vart kåra til beste spelar av lokalavisa Grenda då Rosendal sitt A-lag tapte opningskampen mot Viggo på bortebane.  Resultatet vart 4-0 til fysisk sterke Viggo mot det unge Rosendalslaget.
Til saman var 5 uskedelingar med på laget.  I tillegg til Sander spela Torstein Myklebust, Torbjørn Steinsvik, Karsten A. Haugland og Mats Løland Eik.

Marius Myklebust var i startoppstillinga til Trio då dei spela 1-1 mot Søfteland på heimebane.

tid
25.04.2017
Damelaget tapte i seriepremieren.
Rosendal sitt damelag, med uskedelingane Kari Bråtun og Ingebjørg Haugland på laget, tapte i helga 2-0 i bortekampen mot Loddefjord.

tid
24.04.2017
Myklebust - førelesar på Senioruniversitetet i Sunnhordland.
Reidar Myklebust er i dag gjest og førelesar på Senioruniversitetet  for Sunnhordland. Tema er: Hjernen og demens. Møta deira er til vanleg lagt til Kulturhuset på Bremnes. Myklebust har før hatt same førelesinga på Senioruniversitetet i Kvinnherad, den gongen med fullsett Festsal på Husnes.

kb
24.04.2017
Kafe Tiaren med allsong, tysdag 25. april.
På den siste tysdagen i månaden vert det som vanleg allsong på Kafe Tiaren, frå kl. 12. Svein Rimestad og Kristian Bringedal har valt ut songane og står for tonefylgje.

kb
24.04.2017
Snudde 200 meter før toppen på Ulvanoso.
Turlaglagsturen til Ulvanoso i går vart gjennomført trass ustadig og skiftande ver. Med lågt skydekke, skodde og vind valde turfylgje å snu nokre hundre meter før toppen, og dermed la vera å ta seg fram over det smale partiet før punktet for varden.

kb
23.04.2017
Audun Eik - attvald i sogelagsstyret.
Audun Eik vart på årsmøte attvald for to nye år i styret i Kvinnherad sogelag. Anny Nygård Mehl, Rosendal,  held fram som leiar i sogelaget.

kb
22.04.2017
Møte på Bedehuset i morgon, sundag 23. april.
Misjonssambandet inviterer til møte i morgon, sundag 23. april kl. 11, på Bedehuset. Talar er Anne Kristine Rosberg.

kb
21.04.2017
Brann i bustadhus i Uskedalen.
Politiet melder om brann i bustadhus på Eik. Branntroppen og politiet er på plassen. Uskedalen.no kjem tilbake med meir informasjon.

kb
Eldre Nyhende
20.04.2017
Interessant portrettintervju med Bashar.
I august i fjor flytta tre unge gutar frå Syria og Afghanistan inn på Stølen.  Alt då vi snakka med dei like etter dei kom, viste dei ei svært positiv innstilling trass i den vanskelege situasjonen deira. Etter den tid har dei fått selskap av ein fjerde gut som bur der.  I dagens Grenda kan vi lesa eit interessant portrettintervju med ein av gutane, Bashar Khalo(14).  Framleis minst like positiv!!
19.04.2017
Trenar til hundeutstillingar.
Tirsdag var det ei flott samling med nydelege hundar og eigarane deira på asfaltplassen ved Uskedal skule.  Det var Anita Lie som hadde ei treningsøkt med ein gjeng med tanke på føreståande utstillingar.
19.04.2017
Nytt kundemottak på Auto 88.

Auto 88 opna i dag nytt vare- og kundemottak. I påskeveka har tilsette på verkstaden jobba med ny innreiing. Skanken er flytta fram i lokale. Med dette fekk ein frigjort plass for kontor og merkantile tenester. Kundemottaket er triveleg med nye møblar og bladhylle. All design går i Bosch sine blåfargar.
18.04.2017
Overløpsledning graven ned på Stølavikjo.
I kveld på fjæra klokka 22 starta arbeidet med å grava ned overløpsledning frå pumpestasjonen og ut i stranda på Stølavikjo. Det nystarta firma TM Anlegg gjer jobben for Kvinnherad Maskin. Med flåte, to gravemaskinar og arbeidsbåt er jobben rekna å ta 2 - 3 dagar.
18.04.2017
Rekordpåmelding,- og endå kan dei bli fleire!
Det er framleis mest to veker til den tradisjonsrike Trio-stafetten vert arrangert for 51. gong.  I år er stafetten lagt til 1.mai, og alt no er det klart at det vert rekordmange lag frå Uskedal idrettslag.  Framleis kan fleire melda seg på, men no nærmar det seg fristen.  Alle må vera påmeldt til neste tirsdag.  Då er det siste finpuss og trening.
18.04.2017
Prøvedrift i Tverrelva Kraftverk.
Tverrelva Kraftverk er sett i drift. Det er snakk om 2 månader prøvedrift før anlegget vert offisielt overlevert og opna i juni. Prosjektleiar Jarle Kjellesvik i SKL er godt nøgd med arbeidet så langt. Kraftverket produserer pr. i dag 2,5 megawatt. Maks yteevne er 5 MW. No gjenstår opprydding og oppussing i landskapet. Det vert gjort i månadsskifte mai/juni når det er turrare i lende.
16.04.2017
Turstien i Eikedalen er rydda
For kort sidan skreiv vi på nettsida om rotvelta grantre som sperra den turmerka stien på Ormahaugen i Eikedalen. Ein måtte gå omveg eller krypa under kratt og røter. No er stien alt rydda. Det vart gjort for nokre dagar sidan av Bjarte Eik. Dotter hans, Tina, var med på jobben,-ikkje med motorsag, men på gamlemåten med bogesag. Takk til Bjarte og Tina for ei rask handling til nytte og glede for dei mange turgåarane i Eikedalen.
15.04.2017
Med svingande musikk og humor i Dønhaugkjellaren.
Laurdag 22.04. bør det verta trongt om plassen i Dønhaugkjellaren.  Då inviterer Husnes jazzklubb til konsert med den poplære duoen Fliflet/Hamre.  Ole Hamre og Gabriel Fliflet er gamle kjenningar for mange, og dei leverar god musikk med stor humorfaktor kvar gong dei opptrer.
15.04.2017
Over 100 på påskefest på Skorpo.
Over 100 fastbuande og hyttefolk møtte fram til den årleg påskefesten på Skorpo i dag. Det heile tok til 2012. Seinare er markeringa utvida med rebusløp og natursti. Vermeldingane var litt usikre i dag. Difor vart Skorpo opp bytt ut med natursti i nærområde med start i tunet hos Marit og Oscar Langballe, rundt Holmasletto, opp på tunet til Johannes Hauge og retur til startpunktet.
Sponsorar
iDrift AS
Spar
Elins Matgleder
Kvinnherad Breiband
Gros Blomster
Auto 88
Zjakk Frisørsalong
Sparebank 1 SR bank ASA
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Uskedal Båtlag
Smakifråoska
Byggeriet
Kvinnherad Energi AS
kvinnheringen
Uskedal Røyr og Multiservice
Stord Lufthamn
Brødrene Hjønnevåg AS
Solheim Turiststajson
Harding
grenda
Kvinnherad Elektro
Kvinnherad Renhold service
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS