Søk
 
Kontakt oss
Kontakt uskedalen.no:
Tips til redaksjonen
E-post: uskedalen.no
Kristian Bringedal
Tlf nr:915 31 487
Svein Rimestad
Tlf nr:911 09 868
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Kontakt Uskedal Utvikling
E-post
- - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Bli medlem
Årspriskr 200.-
Kontonr. 1503 39 82329
Last ned giro
VIPPS 512870
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
Nettsider frå Uskedalen
Festidalen
Uskedal Idrettslag
Uskedal elveeigarlag
Aktivitetar i Uskedal

Siste Nyhende

Stemningsfull konsert i kveldssola på Stemneplassen.
Uskedaal Musikklag skuffar ikkje sitt publikum.
Eit femitals menneske fann vegen til Stemneplassen i kveld for å vera med på friluftskonsert på det vakre friområde sentralt i Uskedalen. Arrangøren Uskedal Friluftslag er godt nøgd med frammøte i det fine og til tider svært varme veret. Konsertaktørane Uskedal Musikklag og Rustne Menn gjennomførte sine program etter oppsett plan og etter det vi kunne registrera, likte publikum repetoaret til begge gruppene.

12.08.2020
 
Jonny Rørvik Brix og Jens Hjelmeland ( lærling ) har hatt jobben med alt røyrarbeidet.
Nye elevtoalett står klar til skuleestart.
Kvinnherad kommune har renovert elevtoaletta på Uskedal skule i sommar. Dei gamle var slitne og lite tilpassa dagens krav til hygiene og personleg komfort. Kvinnherad Bygg har hatt jobben med fornyinga. Alt røyrarbeid er gjort av Husnes Røyr. Elektro: Teknisk Bureau. Sektorleiar i Kvinnherad kommune, Knut Bjørvik, har hatt tilsynet med arbeidet.
10.08.2020
 
Uskedal musikklag stiller alltid opp og hjelper Friluftslaget med inntekter til drift av plassen ( Arkivfoto ).
Friluftskonsert med Musikklaget og Rustne Menn på Stemneplassen.
I morgon, tysdag 11. august kl. 18.00 vert det skipa til ein uformell og publikumsvenleg konsert på Stemneplassen. Uskedal Musikklag og Rustne Menn står for programmet. I tillegg vert det leikar og vedlotteri. I det fine veret kan det bli ei gild stund for fastbuande og tilreisande gjester.
10.08.2020
 
Songgruppa Singing Tweens er klar for ny sesong.
Singing Tweens og Småbarnstreffet er klar for oppstart.
Alt klart for ein ny sesong for songgruppa Singing Tweens. Samlingane er på Uskedal Bedehus. Singing Tweens er for born, som likar å syngja, frå 1. klasse og oppover.  Samlingane vert gjennomførte med bakgrunn i Covid 19 og smittevernreglane.
08.08.2020
 
Kvinnherad Vekstbedrift, avd. Trelast er tilbake til ordinær drift. Det siste er import av ved frå Litauen.
Kvinnherad Vekst er tilbake til ordinær drift med vanlege opningstider.
Kvinnherad Vekstbedrift er tilbake til ordinær drift og med opningstider slik det er kunngjord på skilt og på heimesida deira. Opningstida på avdeling for trelast er: Kvardagar frå kl. 08.00 til kl. 16.00. Laurdagar: kl. 09.00 til kl. 14.00. Kvinnherad Vekstbedrift, avdeling Trelast i Beinavikjo er godt skilta frå Fylkesvegen og vidare fram til lageret deira i Beinavikjo. På sikt vert alt arbeid knytta til verkstad, ved, betong og trelast samla på Vikjo. Vask og kantine vert verande i noverande lokale.
07.08.2020
 
Eit av SeaDream skipa på veg ut Storsund, sundag 19. juli.
SeaDream Yacht Club innstiller cruisetrafikken inntil vidare.
Cruisetrafikken med SEADREAM 1 og SEADREAM 2 vert innstillt inntil vidar. Årsaka er at ein dansk passasjer på cruise i perioden 21. juli til 2. august testa positivt på koronasmitte. Det var nok til at Folkehelseinstituttet bestemte at ingen får gå i land på kystcruisa i Noreg. Dermed var det ingen SEADREAM skip å sjå i Storsund i dag, 6. august.
06.08.2020
 
Oppklipte øl- og brusboksar i graset og vidare i grovforet kan vera døden for ei ku.
To kroner i pant er betre enn smertefulle dyrelidingar.
Det er klart for håslåtten og store areal er klar for hausting langs fylkes- og kommunevegane i Uskedalen. Kvart år er det eit problem med flasker og boksar, som er kasta ut i graset frå forbipasserande bilistar i Uskedalen. Dette er ei sterk oppmoding frå landbruksnæringa om å ikkje kasta pant i graset.
06.08.2020
 
MK FIX slik den står på ein slipp på Tertnes i Bergen.
Har nokon informasjon/ bilete av kuttaren FIX
Frå tid til anna dukkar det opp spørsmål om farty heimehøyrande i Uskedalen og som vart brukt i råstoffarten. Så langt vi kjenner til er MK HAUSTEN seld. Eit anna farty er MK FIX i Sigurd Arnesen si eige i perioden 1926 - 1935 og som no står på ein slipp på Tertnes i Bergen. FIX fekk seinare namnet TUNES, eigd av Gunnar Reigstad på Halsnøy, og  gjekk i farktefarten fram til 1982. Ein med interesse for fartyvern etterspør om det kan finnast bilete frå tida i Uskedalen.
05.08.2020
 
14 kyr vert mjølka med eit mobilt mjølkeanlegg i påvente av modernisering av flor for lausdrift og robot på Kjærland.
50 år sidan det sist var mjølkekyr på Leite.
Det er 50 år sidan Emma og Johannes Kjærland hadde mjølkekyr på Leite. No er 14 kyr på plass i båsane sine i det som var eit redskapshus, ei mellombels løysing i påvente av at flor laga til for lausdrift med robot er klar på Kjærland. Det er Hans Reidar Kjærland som investerer stort i landbruket for å gjera alt meir effektivt og rasjonelt ut frå dagens krav til dyrevelferd og drift.
03.08.2020
 
Buasvingen er eit kritisk punkt. Farten er 60 km/t. Gåande på ut må over på feil side av vegen. Ein låg murkant er ei falsk sikring frå eit stup på fire meter.
Gong- og sykkelveg til Steinsletto må stå øvst på prioriteringslista.
Det må vera eit folkekrav at gong- og sykkelvegen frå Uskedal Bru til Steinsletto vert prioriert som nr. 1 på lista av trafikksikringstiltak i Kommunedelplan samferdsle i Kvinnherad. Ein viktig del av planen er tiltak for gåande og syklande. Torkel Stensletten er engasjert. Han har fritidshus på Steinsletto og bur deler av året i Uskedalen. Han har merka seg alt som er skrive om trafikksikring, fartsgrenser og skilting den siste tida. Mest kritisk er det på strekninga frå sentrum til Teigen ( Steinsletto ). Les kva Torkel Stensletten skriv:
03.08.2020
 
Varm middag levert frå Dill, også i Uskedalen.
02.08.2020
 
Leppefiske opna 17. juli i år.
31.07.2020
 
Eigarskifte i Uskedal Røyr & Multiservice.
30.07.2020
 
Kulturkonsulenten tileignar seg kunnskap til ny kulturminneplan.
30.07.2020
 
For høg fart etter opphevingsskilt på Døsslandssido.
29.07.2020
 
Lesarbilete
Notisar
12.08.2020
Bil utfor vegen tysdag kveld.
Naudetatane rykte ut til ei bilulukke i går kveld kring kl. 22.30. Det var utførkøyring. Den kvinnlege føraren i 40 åra vart ikkje skada. Alkotest synte utslag. Saka ligg på nettsida til Kvinnherignen og er open for alle.

kb
09.08.2020
Informasjon om skulestarten.
Velkommen til nytt skuleår! Det vert skulestart for alle elevane ved Uskedalen skule måndag 17.august frå kl. 08.20. Elevane, som skal starta i 1.klasse, møter kl. 09.00. Ved skulen vår startar det 11 elevar i 1.klassen dette året, og vi vil vera 95 elevar ved skulen totalt.

Rektor
07.08.2020
Haustplan for Uskedal Bedehusforsamling.
Uskedal Bedehusforsamling har lagt ut alle møta for hausten 2020. Her er datoane for møta i august: 9. og 23.  September: 6. og 20. Oktober: 4. og 18. November: 1., 15. og 29. Alle møta tek til kl. 11.00. Sundag 13. desember kl. 16: Vi syng jula inn. Fredag 25. des: 1. juledagsmøte. Alle er velkomne til møta på Bedehuset.

kb
07.08.2020
Stengd inntil vidare for elvefiske frå sundag 9. august.
Det er lite vatn i elva. Det er grunnen til at det vert stengd for fiske frå sundag 9. august kl. 18.00 og inntil det vert nok vatn for opning igjen. Melding kjem på heimesida og på Uskedalen.no.

Styret
07.08.2020
Thaivogna opnar i dag, fredag 7. august.
Thaivogna har vore stengd i to veker. I dag, fredag 7. august, er mattilbodet på plass og er ope etter vanlege opningstider.

kb
05.08.2020
Tomtegropa i Halsabrotet er sikra.
Det er utført arbeid med å sikra byggetomter i Halsabrotet. Arbeidet er sluttført og skrenten ned til tomtegrop er sikra med gjerde mot vegen som går inn i byggefeltet. Arbeidet er solid utført med netting og støypte fundament for stolpane.

kb
05.08.2020
Gunslingerkonserten 4. sept. på Dønhaug er utseld.
Konserten og dansen med gruppa Gunslingers fredag 4. sept. er utseld. Alle dei 200 billettane er kjøpt og betalt. Koronarestriksjonane gjer at ingen får gå ut og inn under arrangementet. Porten vil vera open ein time, frå kl. 21 til kl. 22. Det kan bli endring dersom FHI legg inn nye føringar for slike arrangement. Det er Magne Huglen som melder dette i dag. Meir info om sjølve gjennomføringa kjem seinare.

kb
04.08.2020
Friluftskonsert på Stemneplassen om ei veke, tysdag 11. august.
Med atterhald om brukande ver inviterer Uskedal Friluftslag til friluftskonsert på Stemneplassen neste tysdag, 11. august kl. 18.00. Uskedal Musikklag og Rustne Menn vert med. I ei koronatid vil arrangøren finna ei løysing på det som alltid har vore eit artig lotteri. Vedlotteriet går sin gang med trekning 1. september. Friluftslaget sin Vipps er: 605565

kb
03.08.2020
Mayesha Samiha ynskjer jobb.
Mayesha Samiha (30 år) bur på Eik og har jobba som reinhaldar i  Båtlaget sitt sanitærbygg i sommar. Om to veker vert arbeidet avslutta for sesongen. No er ho ledig for nye oppdrag. Det kan vera reinhald, rydding, matlaging, butikk m.m. Mayesha kjem frå Bangladesh. Ho snakkar litt norsk. Skal gå på norsk på Vaksenopplæringa. Ho har tidlegare studert ved universitetet i Oslo. Interesserte kan kontakta henne på mobil: 466 60 972.

kb
30.07.2020
DNT Ung med tur til Englafjell laurdag 1. august.
DNT Ung Kvinnherad skipar til tur til Englafjell f.k. laurdag 1. august. Toppen på Englafjell ligg 1200 moh. Her er flott utsikt frå Haugalandet i sør til kommuane nord for Bergen.  Likeins ser ein langt ut i Nordsjøen og ikkje minst mot Folgefonna og Hardangerfjorden. Kle deg etter veret. Ta med rikeleg med niste. Meir info på Kvinnherad Turlag si heimeside. Siste: Turen vart avlyst p.g.a for lita påmelding.

kb
Eldre Nyhende
28.07.2020
Roy Døssland og Kristian Haugen var med og henta ut pytonslangane.
Roy Døssland og Kristian Haugen er røykdykkarar i Branntropp Uskedalen. Dei, saman med Magne Heggøy frå Husnes, fekk oppdraget med å henta ut pytonslagane ved brannen i Kleivavegen på Husnes i går. Roy Døssland fortel til Uskedalen.no at oppdraget var spesielt, men ikkje farleg eller skummelt. Syster hans, Trude Helen, dreiv i si tid dyrebutikk, også med reptilar og andre krypdyr. Han var med på det og tileigna seg kunnskap og erfaring med eit variert utval av dyr. Dessutan er han oppvaksen på gard. I dag har han eige bruk og driv med hest og sau.
27.07.2020
Investerer 10,5 mill. kr i ny driftsbygning på Haugland.

Haugland Mjølk og Maskin DA investerer 10, 5 millionar kroner i ny driftsbygning med robot og automatisk foring. Eigarane er Stian Haugland og Tor Ove Haugland. Dei er brør og eig 50 % kvar i det nye driftsselskapet. Den nye driftsbygningen på totalt 980 rutemeter med plass til 43 kyr gjer at mjøkekvoten aukar frå no 145 000 liter til 278 000 liter. I tillegg er det plass til kviger, stutar og kalvar.
27.07.2020
Kantoren som reiste til Berlevåg for å spela konsert.
Organisten i Uskedalen, kantor Eva Megyesi, ville sjå landet, møta menneske og dyr og drog mot nord med Berlevåg i Finnmark som reisemål. Der hadde ho ei venninne med namnet Melinda Fodor. Det var festival på plassen og kantoren slo like godt til med gratis konsert i Berlevåg kyrkje fredag 17. juli med eit program sett saman av salmar, klassisk musikk og gospel. Berlevåg er kjend for mannskoret sitt. Eva har invitert Berlevåg Mannskor til Kvinnherad.

25.07.2020
Rustne Menn til Huglo med nytt allsonghefte.
Rustne Menn gjestar Huglo i morgon, sundag 26. juli, med allsongprogram. Framføringa vert ved Huglabutikken i 15 tida. Det er sundagsopen butikk. Venche Taranger, dotter til Anna og Wilhelm Bjelland og med slekt i Uskedalen, er dagleg leiar og ho legg kvart år opp til at det vert allsong på kaien med song- og musikkgruppa frå Uskedalen. Det er varsla regnver, men arrangøren har iverksett tiltak for at alle skal stå under tak.
25.07.2020
Staselege køyretøy på Rabben.
Det vart lagt merke til då fire bilar frå Nord Rogaland VW Klubb rulla inn på Rabben Feriesenter utpå ettermiddagen fredag.  Sjølv om dei var av eldre årgang mangla det ikkje på glansen.  Den eine trekte også på ei lita, nær 50 år gammal campingvogn.  Då uskedalen.no tok turen litt seinare i kveldinga, møtte vi fem humørfylte og trivelege karar som hadde rigga seg til i ein leir med retro-preg.
24.07.2020
Puslespel på 6000 bitar er rekorden til no.

Interessa for puslespel har auka kraftig etter koronaen slo inn frå 12. mars i vår. Produsentane jobbar på spreng for å få på plass eit variert utval av puslespel i bokbutikkane. Uskedalen.no bad om tilbakemelding etter eit innlegg om bruk av puslespel i ei koronatid.
23.07.2020
Aktiv ungdom held det fint rundt ballbingen.
Mange har nok lagt merke til at det er fint halde rundt ballbingen og leikeplassen ved innkøyrsla til Korsnes byggefelt også denne sommaren.  Med jamne mellomrom vert skråningen slått, og dermed framstår den som nyslått og velhalden i frisk grønfarge.  Æra for dette skal Silje Soldal (17 år) ha.  Ho gjer ein flott jobb, og bra er det også at Korsnes Vel dei seinare åra har gitt slike oppgåver til ungdommar.
23.07.2020
Ferieminne frå Stadlandet med Solfrid Eidsvik som guide.
Uskedalen.no legg ferieturen til Kristiansund med innlagde stopp i Førde, Selje/Stadlandet og Molde. På Selje møter vi Solfrid og Odd Austring i ein vakker bustad i strandkanten, berre ein kilometer frå plassen der den planlagde Stadtunnelen skal gå 1,7 km gjennom fjellet til Kjødepollen. Solfrid, fødd Eidsvik, kjem frå Steinsletto i Uskedalen, næraste naboen til Eidsvik skipsbyggeri, no Selstad og Eidsvik Eigedom. Saman med mannen brukar ho to dagar på å syna oss rundt på Stadlandet og på klosterøya Selja.
21.07.2020
Tyske feriegjester er tilbake på Rabben Feriesenter.
Laurdag 18. juli var dei fyrste tyske feriegjestene på plass i Uskedalen. Det er faste gjester som ikkje sviktar Rabben Feriesenter, sjølv om det har vore mykje usikkert med bookinga denne gongen. Dagleg leiar, Magne Heggøy, rekna 20. juli som opnigsdatoen. Så vart det likevel fem dagar tidlegare. Alt no er tre av dei faste familiane frå Tyskland på plass.
Sponsorar
Rabben feriesenter
Eidsvik Eigedom AS
Kvinnherad Vekstbedrift AS
Kvinnherad Elektro
Uskedal Båtlag
Spar
Gros Blomster
Solheim Turiststajson
Kvinnherad Renhold service
Uskedal Røyr og Multiservice
Auto 88
Ospelunden
Brødrene Hjønnevåg AS
Kvinnherad Energi AS
S. Rødsten Bilforretning A/S
Kvinnherad Breiband
Stord Lufthamn
Zjakk Frisørsalong
kvinnheringen
Sparebank 1 SR bank ASA
Grenda
Tysnes Sparebank
iDrift AS
Kvinnherad Breiband
Utvikla av iDrift AS